NAJVÄČŠIA DATABÁZA
ŠTUDENTSKÝCH REFERÁTOV NA SLOVENSKU

Nájdi si dokument, ktorý potrebuješ v inom jazyku: SK CZ HU

Celkom referátov: (12578)

Jazykové kurzy, štúdium a pobyty v zahraničí
Prihlásenie Prihlásenie Registrácia
Pridaj svoju prácu

Referát Sofokles- Antigona

Odoslať známemu Stiahnuť Nahlásiť chybu Buď prvý, kto sa vyjadrí k tomuto príspevku (0)

Doplnkové informace o referáte:

Oblasť:Čitateľský denník

Autor: Errorko

Počet slov:1691

Počet písmen:0

Jazyk:Slovenský jazyk

Orient. počet strán A4:0.00

Počet zobrazení / stiahnutí:1660 / 187

Veľkosť:14.49 kB

Sofokles


 

497/496 p. K. (Kolónos Hippios, Grécko)

405/405 p. K. (Atény, Grécko)


 

Sofokles patrí spolu so starším Aischylom a mladším Euripidom medzi najvýznamnejších starovekých dramatikov. Napísal 123 tragédií, ale z nich sa kompletne zachovalo iba sedem, ďalej len mená a malé zlomky niektorých ďalších. Sofokles svojím prístupom zvýšil dramatickosť deja, uvoľnil z trilogickej väzby a zaviedol tretieho herca. Vylúčil zbor z dramatického diania.

Zbor iba komentoval a dopĺňal dej, no už do neho nezasahoval. Bol oddaným Aténcanom, z lásky k svojmu mestu odmietol všetky pozvania do iných miest. Atény ho z úcty k jeho osobnosti vymenovali do mnohých významných funkcií.

V rokoch 443 - 442 pred n.l. bol vysoko postaveným clenom zboru helénotamiov - pokladníkov aténskej ríše. V období rokov 441 - 440 pred n.l patril medzi desat stratégov - najvyšších vojenských úradníkov. Vo veku 83 rokov bol zvolený do kolégia probúlov, ktorým bola po porážke aténskeho vojska na Sicílií zverená mimoriadna moc.

Podla starovekej tradície obvinil Sofoklov syn Iofón otca vo vysokom veku z duševnej slabosti. Sofokles vyvrátil tvrdenie tým, že predniesol pred súdom svoju piesen na Atény zo svojej poslednej tragédie. Umrel v Aténach v roku 406 p.n.l.


 


 

Dielo:

 • 442 pred Kr. - Antigona

 • 427 pred Kr. - Vládca Oidipus

 • 445 pred Kr. - Aiás

 • 413 pred Kr. - Trachiňanky

 • 410 pred Kr. - Elektra

 • 410 pred Kr. - Filoktetes

 • Ichneutai (zachovalo sa asi 400 veršov)

 

 

 

Antigona

 

Antigona je tragédia v piatich dejstvách. Bola napísaná gréckym dramatikom Sofoklom. Prvýkrát bola hraná v Aténach v roku 442 pred Kr. Dielo Antigona nadväzuje na udalosti v diele Kráľ Oidipus a Oidipus na Kolóne. Celý dej hry sa odohráva pred kráľovským palácom v Tébach v mýtickej dobe.

 

VONKAJŠIA KOMPOZÍCIA

prológ, vstupná pieseň zboru, 5 dejstiev a epilóg

 

LITERÁRNY DRUH

dráma


 

ŽÁNER

tragédia


 

REČ

viazaná, písaná vo veršoch


 

OBDOBIE

starovek, antika


 

DRUH VERŠA

voľný verš

 

TÉMA

Dej sa odohráva pred kráľovským palácom v Tébach v mýtickej podobe. Konflikt Antigony a Kreóna, ich nezhoda názorov a rozdiely medzi ľudskými a božími zákonmi. Kreón zakáže pochovať Polyneika, brata Antigony, a preto nahnevaná Antigona nedbá na jeho zákaz a urobí práve jeho opak. A takto vzniká rozpor medzi zákonom ľudským a zákonom božským.

 

IDEA

Všetky naše skutky je potrebné konať s rozvahou a rozmýšľať nad následkami našich rozhodnutí.

 

VÝRAZOVÉ PROSTRIEDKY


anafora - ty, ktorý všetko na svete máš v moci, ty, pri ktorom sa panna upokojí.

paralelizmus – Nič, čo by ma mohlo spraviť šťastnejšou, a nič, čo by ma mohlo spraviť nešťastnejšou.

paradox – Vzbĺkneš vždy pri veciach, z ktorých mne beží mráz.

metafora – Obaja si pošpinili ruky bratskou krvou , Ó, ty hrobka, svadobná sieň moja

metonýmia- Z dračích zubov vzišiel v poli tébsky ľud,

apostrofa - Ó, sväté háje na okraji Téb! Ó, moje rodné Téby, moja vlasť!

sarkazmus – Že ma čaká smrť? To viem aj bez teba. Smrť čaká všetkých.

epiteton – odvážna Antigona, múdry Teiresias, krutý Kreón

prirovnanie – hrivnatú šiju koňa ujarmú ako neskrotného býka

personifikácia- Jasný lúč slnka, najskvostnejšie svetlo, konečne z výšavy sa opäť zlietlo

irónia – Chceš mi s plačom nalievať ten rozum, ktorý nemáš?

 

VNÚTORNÁ KOMPOZÍCIA

 

Expozícia
Vzbura Antigony voči rozkazom Kreona, ktorý jej zakázal pochovať jej jedného brata. Isména ju odhovára a kvôli strachu jej odmieta pomôcť.

Kolízia

Kreon nechce pochovávať vojakov, ktorí bojovali proti jeho krajine. Polyneikos bol považovaný za zradcu, keď sa pridal na druhú stranu. Strážca oznamuje Kreónovi oznamuje, že niekto pochoval Polyneika. Strážcovia jeho telo vybrali z hrobu a prichytili Antigonu ako narieka nad ich činom a chystá sa napriek všetkému Polyneika znovu pochovať.

Kríza
Antigona čaká na trest smrti ukameňovaním. Všetko priznala a tak nepomáha ani príhovor zboru, Ismény či jeho syna Haimóna, Antigoninho snúbenca.

Peripetia
Veštec varuje Kreona pred skazou ak popraví Antigonu. Vtedy sa Kreón zľakne a chce dať oslobodiť Antigonu.

Katastrofa
Všetci zomierajú, pretože Kreón prišiel do hrobky neskoro a tak sa Antigona obesila, Haimón sa od žiaľu a hnevu prebodol mečom pred očami otca a keď sa to všetko dozvedela Eurydika, Kreontova manželka, od žiaľu sa tiež zavraždila.

CHARAKTERISTIKA POSTÁV

Antigona – Hlavná postava, dcéra bývalého kráľa Téb- Oidipa, je charakterná, mravná a odhodlaná uctiť si pohrebom brata Nechýba jej iste odvaha a hrdosť.

Isména – bojazlivá a nesmelá sestra Antigony , zdieľa Antigonine názory, no jej túžby po spravodlivosti stimuluje strach pred Kreontom a jeho zákonmi. Na konci však chce zomrieť spolu s Antigonou.

Kreón - absolutistický, neobmedezený vládca, prísny a krutý vládca, nerešpektuje božie zákony, je tvrdohlavý, prizná si chybu, až keď je neskoro

Eurydika – Kreontova manželka. Do deja vstupuje až na konci, kde kvôli veľkému žiaľu zo synovej smrti spácha samovraždu. Konala unáhlene pod vplyvom citov.

Haimón – Kreontov syn a Antigonin snúbenec, bol kvôli nej ochotný postaviť sa otcovi, odvážny, smelý

Teiresias – veštec, ktorý skrýva v sebe obrovskú múdrosť a jeho hrozby a argumenty dovedú Kreonta k zmene svojho názoru.

Strážca – má veľký rešpekt a strach pred Kreontom, bojí sa jeho hnevu avšak je odvážny a hrdý muž, preto sa s Krénom vypravdoval v otázke vlastnej česti

Prvý a druhý posol – sú tp nositelia zlých správ. Avšak tragické udalosti opisujú nezaujato, pravdivo a detailne.

Zbor – predstavujú hlas ľudu, najmä náčelník sa nebojí priamo konfrontovať Kreonta.


 

OBSAH

Hlavnou myšlienkou diela je boj mladej Antigony za svoje presvedcenie, za spravodlivost aj za cenu vlastného života.

 • Dej sa dohráva tesne po skoncení vojny siedmich proti Thébam. Mestu vládne tyran Kreón, pretože vo vojne zahynuli obaja bratia, Eteoklus i Polyneikus, synovia Oidipovi. Hned po nástupe na trón, Kreón vydáva rozkaz, aby Eteoklovo telo bolo pochované so všetkými poctami, ale telo Polyneikovo bolo ponechané napospas supom, za to, že tiahol do boja proti svojej vlastnej zemi.

 • Týmto rozhodnutím sa ale dopúšťa prehrešku proti gréckemu náboženstvu, kde je pohreb znakom ľudskosti. Proti tomu sa postaví Antigona a rozhodne sa brata pochovat, napriek hroziacemu trestu smrti. Rozpráva sa o tom aj s Isménou avšak tú ovládne strach a tak jej odmietne pomôcť.

 • Naneštastie ju pri tomto cine prichytí královská stráž a predvedie ju pred Kreóna. Po dlhom rozhovore, vypocúvaní a Antigoninej obhajobe, odsúdi vladár Antigonu k trestu smrti. Ked ju odvedú, za vladárom zacínajú prichádzat ludia s prosbou o zmilovanie.

 • Medzi prvými je Haimón, Kreónov syn a Antigonin snúbenec. Nepodarí sa mu však otca presvedcit.Nepochodia ani ostatní a král nadobúda pocit, že všetci jeho blízki sa obrátili proti nemu.

 • Až veštec Teiresiás vládcu ovplyvní strašnou veštbou a nasadí mu obavy do hlavy. Nakoniec Kreón podlahne a rozhodne sa Antigonu zachránit.

 • So sluhami dobehne k miestu, kde je zaživa pochovaná. Rozkáže hrobku otvorit a vzápätí zistí, že prišiel neskoro. Opustila svet vlastnou rukou.

 • Len co to nedaleko stojaci Haimón uvidel, preklial otcovu zaslepenost, vytasil dýku a vzal si život. Zdrvený Kreón sa vrátil do paláca, kde mu posol oznámil, že jeho manželka Euridiké, ked sa dozvedela o synovej smrti, tiež vyhasila svoj život dýkou. Tak prišiel Kreón o všetkých, na ktorých mu záležalo. Márne prosil bohov o naplnenie svojho osudu. Veštba starého Teiresiása sa naplnila. Kreon sa zblázni a následne sa vrhne z hradieb.

   

VLASTNÝ NÁZOR NA DIELO

Dielo ma zaujalo hlavne po obsahovej stránke. Nieslo veľké množstvo silných myšlienok, ktoré ma donutili nad nimi nie je uvažovať, ale dokonca si ich aj zapísať. Výhoda tejto knihy bolo aj to, že je veľmi tenká a obsahovo plná v jednom. Čítanie nebolo ťažké a mohla by som povedať aj, že to šlo samo od seba. Keďže má kniha iba nejakých 76 strán, tak to nezabralo ani veľa času. Kreon nebral ohľad na dodržanie božských zákov ale človečích, vďaka čomu zomreli 3 ľudia a on tiež z toho nevyšiel dobre. Možno sa tu prejavila dokonca aj istá karma, kedy Kreon doplatil za svoje zlé činy, ktoré urobil. Veľmi silne sa tu prejavuje ľudská chamtivosť, za ktorú sa potom kruto dopláca. Takže ani sa nečudujem, že to nakoniec dopadlo takto a on sa zbláznil. Bol zjavne príliš tvrdohlavý a napriek upozorneniam a prosbám iných ľudí si nedal povedať. Situácia v dnešnej dobe nereálna, ale charakter je viac ako len reálny. Teraz sa s takýmito povahami ľudí stretávame bežne a myslím, že ani v tedajšej dobe to nebola nejaká veľká výnimka. A tak, je viac ako známe, že vlastnosti, ktorými ovplývaj aj Kreon tu sú dodnes a stále patria k tým najhorším. Každý človek by mal byť pochovaný, bez ohľadu na to akú cestu a spôsob života si vybral. Bez ohľadu na to, čo urobil či neurobil, celkom iste má právo ležať v truhle hlboko pod zemou po jeho smrti. A táto kniha je už iba čistým ponaučením.

 

 


 

CITÁTY

 

"Nebuď teda ďalej presvedčený, že je správne iba to, čo povieš ty, a iné nič!"

 

"Ak som mladý, nedívaj sa na môj vek, hľaď na vec!"

 

"Ani pre takého muža, ktorý mnoho pozná, nie je hanbou ešte mnohému sa priučiť a nebyť tvrdohlavý."

 

"Všetci ľudia sú si rovní v tom, že robia chyby, preto nenazývam nerozvážnym muža, ktorý pochybil a padol do nešťastia, ak má vôľu ustúpiť a chybu napraviť. No tvrdohlavosť je znak bláznovstva!"

 

"Človek má dôvtip – preto neuniká nič pred zámermi jeho rozumu."

"Kto zotrváva pri zle, nech niekdy nie je hosťom mojej mysle a ani hosťom môjho kozubu."

 

"Človeku je veselo, keď ujde pohrome, no býva nešťastný, ak vrhne do pohromy svojich blížnych."

 

,Nech vezmem ktorýkoľvek ľudský život, nemôžem ho ani chváliť, ani haniť, lebo osud ľudí povznáša i zráža bez ohľadu na to, či sú práve šťastní a či nešťastní, a nikto nevie, čo má pred sebou."

 

,,Iba rozvážni ľudia vedia byť šťastní. Nehrešte, uráža to bohov. Človeka, ktorý si mnoho o sebe myslí a používa veľké slová, neminie veľký trest a konať s rozvahou sa naučí až na staré kolená.“

 

,,To dievča asi podedilo hrdosť po otcovi. nevie ustupovať zlu!“


„Smrť za čin, ktorý je milý bohom i ľuďom, je krásna smrť.“

 

,,A leží tam i teraz mŕtvy pri mŕtvej. Až v Háde dostal požehnanie, neborák, pre svoju lásku, zato ľuďom podal dôkaz, že za pochabosť sa platí najkrutejšia daň.“

 

"Nehrešte, uráža to bohov. Človeka, ktorý si mnoho o sebe myslí a používa veľké slová, neminie veľký trest a konať s rozvahou sa naučí až na staré kolená."

 

"Ale ja som prišla na svet milovať, nie nenávidieť!"


Diskusia

Buď prvý, kto sa vyjadrí k tomuto príspevku (0)

Podobné dokumenty

Názov práce Dátum A4 Slová Hodnotenie
 
sk Sofokles: Antigona 17. 8. 2007 4402 17.6 5278
 
cz Sofokles - Antigóna 19. 8. 2011 3427 0.3 98
 
cz Sofokles - Antigona 31. 10. 2010 4193 1.5 534
 
sk Sofokles: Antigona 22. 12. 2009 3058 1.0 297
 
sk Sofokles: Antigona 31. 1. 2010 17651 14.8 4365
 
sk Sofokles: Antigona 16. 2. 2007 3513 2.6 914
 
cz Sofokles: Antigona 24. 9. 2011 3432 4.6 1667
 
sk Sofokles- Antigona 24. 5. 2011 10264 2.9 856
 
sk Sofokles: Antigona 13. 3. 2011 3293 2.2 682
 
sk Sofokles: Antigona … 25. 8. 2010 4542 0.8 236