NAJVÄČŠIA DATABÁZA
ŠTUDENTSKÝCH REFERÁTOV NA SLOVENSKU

Nájdi si dokument, ktorý potrebuješ v inom jazyku: SK CZ HU

Celkom referátov: (12579)

Jazykové kurzy, štúdium a pobyty v zahraničí
Prihlásenie Prihlásenie Registrácia
Pridaj svoju prácu

Referát Klimatická nutnosť. Ekologické opatrenia.

Odoslať známemu Stiahnuť Nahlásiť chybu Zapoj sa do diskusie (1)

Doplnkové informace o referáte:

Oblasť:Biológia a ekológia

Autor: neos2

Počet slov:3867

Počet písmen:27,571

Jazyk:Slovenský jazyk

Orient. počet strán A4:15.32

Počet zobrazení / stiahnutí:3397 / 198

Veľkosť:71.7 kB

Zdroj znečistenia

Ďalšie negatíva znečistenia

Riešenia a možnosti  ochrany

Výroba elektrickej  a  tepelnej energie z fosílnych palív a obohateného uránu:

Uhlie, Drevo, Rôzne emisie, Ropne produkty, Škodlivé plyny

 

 • Smog 
 • Dýchacie problémy(astma ,zápal priedušiek)
 • Respiračné a srdcové choroby, ochorenie obličiek a ochorenia dýchacích ciest
 • Emisie SO2 popolček
 • Emisie PAH - Polyciklické Aromatické Uhľovodíky
 • Spotreba kyslíku
 • Prachové častice v atmosfére spôsobujú obrovské množstvo rakovinových ochorení alebo alergií
 • Uvoľňovanie Radónu z Baní  povrchových a hĺbkových.(10-30 % vznik rakoviny v  SR  )
 • Ožiarené materiály  atómových elektrární , palivové tyče   a rádioaktívna voda
 • Ekologická kríza                                                     

Ekologická daň na fosílne palivá podľa toho koľko uhlíka obsahujú a na financovanie výskumu : 

Atómovú energiu koľko uránu vyhorí, z výnosu  financovať vývoj a výskum nových energeticky potenciálnych ekologických zdrojov.

Gélové slabo rádioaktívne palivo / rádioaktívne  soli použiteľné v atómových reaktoroch generácie bez parovodu.

Rozvoj energetiky z bezpečnejších  surovín/hornín:( Tórium, Deutérium je ťažká voda,Helium3  - 1KG ma toľko energie ako 2  tonové tiče Uránu pre atómové elektrárne).

Z vody získateľné energie sú: Deutérium, Prócium,   Trícium a Vodík. Ide o to získať ich efektívne tieto energie z vody kvôli obrovským zásobám daných  energií z Oceánov Zeme. Voda ako energia!!

Filtrácia Deutéria zo sladkej vody a jeho použitie v Elektrárniach. Zelené dlhopisy z bánk na:                                                  

Rozvoj obnoviteľných zdrojov energie :                            Získanie vodíka z vody lacno a efektívne!

Mikrobiálne palivové články z odpadovej vody.

S močov 85% efektivita výroby prúdu.

Skladovanie energie a to do : stlačeného vzduchu alebo výroby vodíka z vody z prebytočného prúdu.

Bioplynové  stanice( využitie metánu i pre siete zemného plynu, pre spaľovne a na vykurovanie)

Bioreaktor- 55 až 70 % výroby  obsahuje metán  súčasť Bioplynu a zemného plynu.

Perovskit, zlúčenina oxidu Titáničito - vápenatého v kryštalickej forme použiteľná v solárnych paneloch na enormnejšie zvýšenie produkcie elektrického prúdu Fotovoltaiky.                                                            Dokázal by obmedziť náklady výroby o 75 %, teda až na 10 centov za watt solárnej energie.

Vodou odpudiví povrch na solárnych článkoch.

Ultra - efektívne solárne systémy(zdroj el. energie ,tepla). Solárne termo elektrárne.

Veterne elektrárne(zdroj el. energie , ako hybridy alternátora s elektro lyzérom na získanie vodíka)Veterné parky. Vzdušné veterne parky.

Hydroelektrárne –prílivové elektrárne, vodné diela. Vodíkové generátory pri riekach.

Elektromagnetické elektrárne.

Geotermálne Elektrárne.

Elektro  statické generátory vysokého napätia.

HYBRIDNÍ GRAVITONOVÝ  FÚZNÍ REAKTOR cielene riadenou reakciou fúzie. Tento fúzni reaktor by mal fungovať len s deutériom, lacnou čistou energiou.

Studena fúzia E-Cat.

Fúzni reaktor Dynomak.

Infračervené kolektory s nepretržitým získavaním el. energie z infračerveného spektra svetla.

Výroba  cementu

 • 10% Emisie CO2  
 •  Poškodzovanie krajiny  ťažbou surovín
 •  Chemické a priemyselne znečistenie
 •  Vznik imisii

Rozvoj výroby stavebných dielov pomocou

Geopolymerizácie a  tej na výrobu: strešných šindli, zámkové a dlažbové kocky, obkladačky, tehly, obrubníky, kanalizační odvod, nosné a samonosné konštrukcie z oceľovou výstužou.

Výroba vápna

 • Poškodzovanie krajiny ťažbou vápenca
 • Vznik Imisii a Emisii

Výroba tmelov, lepidiel a omietok na základe geopolymerizácie

Spaľovanie odpadu

 • Emisie rôznych znečisťujúcich látok a plynov v závislosti na druhoch spaľovaného odpadu
 • Prachové častice v atmosfére spôsobujú obrovské množstvo rakovinových ochorení alebo alergií Respiračné a srdcové choroby, ochorenie obličiek a ochorenia dýchacích ciest

U odpadov zo zápornou energetickou bilanciou nahradiť ich spaľovanie stabilizáciou/solidifikaciou

Výstavba ekologických  spaľovni SIMENS z recykláciou kovov, skla, elektro odpadu (teplota horenia do +450 Stupňov Celzia).

Elektromagnetické turbogenerátory pre spaľovne na výrobu elektriny a z výmenníkmi tepla na vykurovanie a teplej vody

Doprava(automobilová, letecká, vodná, železničná nákladná naftová)

 • Spotreba kyslíka
 • Produkcie NO2
 • Produkcia CO
 • Emisie a Imisie
 • Ochorenia očí  a pľúc
 • Prachové častice v atmosfére spôsobujú obrovské množstvo rakovinových ochorení alebo alergií
 • Respiračné a srdcové choroby, ochorenie obličiek a ochorenia dýchacích ciest
 • Silnejšie UV-B žiarenie vďaka slabšej a tenšej i menej stabilnej ozónovej vrstve
 • Ekologická kríza

Svetlé a matné  laky dopravných prostriedkov.

Obavy pred ropným vrcholom a investície do:

Masívnej podpory vedy a výskumu a technického rozvoja smerom k vodíkovému palivu a jeho výroby. Motory na vodík.                                                                            Pri využívaní spaľovania vodíka ide o vyvolanie implózie a nie explózie zmesi v motore.                                                Vodíkové turbo motory a vodíkové turbíny pre letectvo, keramickí blok motora na nízky vznik COx.  Hybridne motory / Elektro motory.

Nabíjačky  založené na super kapacítoroch na extrémne rýchle dobitie akum.  /kondenzátorov                           (gélové organické batérie do 8rokov).

HE3DA – 3D batérie. Solárne články na vlakoch.

Motory na stlačení vzduch pre automobilovú   dopravu aj skladovaní ako energia.                                                                    (čistenie vzduchu pred stlačením a žiadne emisie)

Technologickí vývoj eko. osobných prostriedkov z priamou dopravou nad  500KM a viac na jedno tankovanie alebo dobitie článkov.

Gélové akumulátory i na baze litia Iónu.                        Efektívne Kondenzátory namiesto  Olov. Akum. na efektívne uskladnenie el. energie . 

Ukladanie kompostovateľného odpadu na skládky

 • Straty humusu
 • Nebezpečie  infekcii pre vtákov
 • Vznik metánu a emisií
 • Bakteriologický  nebezpečne procesy na vznik nových chorôb a nebezpečných organizmov a plynov
 • Ekologická kríza

Organizácia zberu a založenie Kompostární

Výstavba bioplynových staníc na metán pri čističkách odpadových vôd s nasávaním plynu a metánu z kanalizácie

Ekologické Elektrárne spaľujúce skládkový a kalový plyn z kompostárnami a s plynojemom

Uzatvorené ekologické skládky s plynojemom na metán

Výroba mäsa

 • Vykali
 • Riziko prenosu infekčných ochorení
 • Spásanie veľkých plôch pastvín a vyrúbanie lesou na pastviny
 • Ekologická kríza
 • Súčasná tvorba  CO2 i CH4
 • Spotreba kyslíku

Masívne vzdelávanie za čiastočnú alebo podstatnú náhradu živočíšnych  proteínov  rastlinami  vegetariánstvo, vegánstvo.                                                       Konzumácia hmyzu a lariev ako delikatesa

Napríklad: bambusové červy a múčne červy, kobylky.

Masívnejšie pestovanie jedlých morských rias chalúh a morskej trávy, mušlí, ekologický udržateľní rybolov.

Metóda holistického manažmentu plánovania pastvín.                 HnutieSlowFood.                                                                                 Jedine rozumné čo môže človek robiť je sadiť!

Tablety pre chov kráv, ovci, kôz(na mlieko a vlnu) pričom  zamedzujú tvorbe metánu.

Chov domácich miláčikov

 • Spotreba kyslíka
 • Znečisťovanie verejných priestorov výkalmi
 • Riziko prenosu infekčných ochorení

Investície daňových výnosov do výsadby ,zamedziť vyrub stromov, nekosenie väčších plôch trávnikov, údržba zelene a parkov a výsadba nových parkov za náklady na daniach a od psičkárov.

Zábavná pyrotechnika

 • Poškodzovanie zdravia
 • hluk a požiare
 • vznik Imisii

Legislatívny zákaz  vyrobí, predaja a používania

Pyrotechniky.

Sýtenie nápojov oxidom uhličitým

 • Zápaly hlasiviek a mandlí

Legislatívny zákaz.

Okysličovanie kyslíkom - lepšie využitie kyslíka ľudským telom a orgánmi.

Zapaľovanie táborákov

Pálenie odpadkov, vetví, uhlia  a dreva

Vypaľovanie trávy

Úmyselné odlesňovanie

 • Spotreba kyslíka
 • Produkcia dymu, znečisťujúcich častíc
 • Nebezpečne požiarov
 • Vznik pľúcnych a dýchacích ochorení
 • Prachové častice v atmosfére spôsobujú obrovské množstvo rakovinových ochorení alebo alergií
 • Ekologická kríza

Z prisnenie legislatívy a dohľad.

Zalesňovanie a to nevyužívané voľné plochy= miešaní listnatí les.

Pripadne výsadba listnatých kríkov a rýchlo rastúcich drevín pozdĺž riek a potokov.

Jackfruit (Artocarpus heterophyllus) pestuje sa na Juhu a východe Ázie ideálna plodina lebo sa pestuje na stromoch a tie sú odolnejšie voči klimatickým zmenám a suchu.                                                        Sadenie od trávy, zeleniny po stromy! Aj dronmy.

Sadenie gen. uprav. Izraelskej kukurice a Triple staik USA ryže  na poliach a plochách zo slabším zavlažovaním a vysokým obsahom soli.

Osobná automobilová doprava na krátke vzdialenosti

 • Zvyšovanie nehodovosti
 • Znižovanie kondície užívateľov
 • Emisie a imisie(kyslé dažde)

Masívne vzdelávanie v prospech Cyklo a pešej dopravy a ich alternatív     (kolieskové korčule ,bicykle ...)Autobusy/Vlaky

Integrované striedanie dopravy v rámci miest a mimo mestských lokalitách.

Kludová spotreba elektrospotrebičov

 • Spotreba energie
 • Cena energii
 • Elektro smog v širokej škále vln. dĺžok
 • Narastá elektronickí smog v mestách

Legislatívni príkaz k zavedeniu mechanických vypínacou ,rozvoj spotrebičov s nižšou kľudovou spotrebou a výrobou ,uskladnením el. energie,

(súčasťou spotrebičov: solárne panely, elektrolizéry, hybridné batérie). Inteligentné spotrebiče využívajúce lacnú energiu podľa napätia a nižšej spotreby elektriny.                                                                            Bezdrôtová technológia získavajúca energiu z pozemných vysielačov rádia, televízie, mobil. sietí a vykrývačov vĺn VKV UKV ...

Tvrdšie štandardy  na Elektro smog  a jeho  tienenie a vytváranie!!

Pretápanie interiérov

 • Zbytočne náklady na energiu
 • Zbytočne unikajúci teplí  vzduch

Zlepšenie regulácie a školenia.                                                          Ultra efektívne výmenníky tepla veľa rôznych koncepcii a adaptácii na výrobne alebo domáce prostredie. Infračervené kúrenie.

Inteligentné termostaty NEST.

Elektricky vykurované podlahy

Prestavba na pasívny  dom.

Tepelné olejové panely na streche na ohrev vody.

Termo elektrické moduly na chladenie a pritom premenu tepelnej energie na elektrickú a to v :

Radiátoroch, peciach, kozuboch na prijateľné schladenie alebo zabránenie prehriatia určitých častí zohrievaného zdroja tepla.

Zateplenie budov plastové okna a dvere.

Použitie  malého Stirlingovho motora ako tepelné čerpadlo + pumpa + turbína pre odpadovú  termickú energiu v budovách a halách z použitím keramického povrchu motora a vysoko efektívnym médiom – plynom. Kvalitné  športové a turistické oblečenie z dlhšou zárukou (3-5 rokov  2 roky je štandard).

Polička a záhrady

 • Vznik a uník metánu(CH4) prašnosť
 • Vysoká spotreba vody

Políčka a záhrady zo skleníkov alebo fóliovníkov konštrukčne napojených na domy, chaty, vyli z využitím vysoko efektívnych výmenníkov tepla a odpadovej vody a vlhkosti vzduchu.

Výstavba bioplynových staníc.

Využitie geotermálnej energie na vykurovanie a pestovanie ovocia a zeleniny počas celého roka z recykláciou tepla a vody v skleníkoch.

Jedine rozumné čo môže človek robiť je sadiť!

železiarne

 • Vysoká spotreba kyslíka
 • Imisie a emisie (kyslé dažde)
 • Nečistá zliatina kovov
 • Prachové častice v atmosfére spôsobujú obrovské množstvo rakovinových ochorení alebo alergií
 • Respiračné a srdcové choroby, ochorenie obličiek a ochorenia dýchacích ciest
 • Ekologická kríza

Hybrid zo sklárňami ,spaľovňami ,tehelňami, elektrárňami.

Slnečná pec  na  rovníku a v púštiach - čistejšie kovy a zliatiny , elektrická metalurgia. 

Termoelektrické moduly na chladenie a pritom premenu tepelnej energie na elektrickú 10W až 60 Wattou výkonu v bežnom predaji.

Výroba obalov  plastou z ropných produktov

 • emisie a rôzne škodlivé plyny
 • vznik toxických plynov spaľovaním
 • znečistenie vodných plôch a morí
 • znečistenie lesou a sídlisk odpadkami
 • stáročia existencie ropných produktov
 • reakcia z morskou vodou na toxické látky a drobné časti
 • Ekologická kríza

Výroba z ovsa ,pšenice ,ryže( kompostovateľné fólie, vodou rozpustné fólie). 

Z fritovacieho oleja biopolimér/bioplast.                                  

Z mliečnych baktérií – kyseliny mliečnej -Bioplast

Alebo z ďalších obnoviteľných rastlinných a živočíšnych surovín(Obrovskí potenciál).            Náhrada za ropne plasty, papier a kartón za bioplast a organické plasty.

 

Výrub lesou ,pralesov a drevín

Úmyselné odlesňovanie

 • ničenie biotopov rastlinstva  a organizmov
 • znižovanie produkcie  kyslíka do atmosféry
 • nenávratná strata fauni a flóry
 • využitie dreva  a uhlia ako paliva
 • Prachové častice v atmosfére spôsobujú obrovské množstvo rakovinových ochorení alebo alergií
 • Rozširovanie púšti a polopúšti
 • Ekologická kríza

Nutnosť  zamedziť ťažbu dreva z jedinečných biotopov a pralesov. Zalesňovanie púští  a stepí.

Masívne opatrenia za výsadbu drevín a poskytnutie pomoci a vedomostí i semien  štátom na zalesňovanie (Afriky, Južnej Ameriky, Austrálie, Islandu, Grónska). Sadenie semien pomocou na to vybavených lietajúcich  dronou.                                                                WOOD-PLASTIC COMPOSITES náhrada za exotické drevo a vyššia odolnosť a životnosť, použiteľnosť ,využiteľnosť v mnohých ohľadoch.

Presadenie elektronických médií za papier vo všetkých odvetviach spoločnosti, štátu ,EuroUnie.   Jedine rozumné čo môže človek robiť je sadiť!

         

Putovanie potravín mnoho kilometrov

 • znečistenie ovzdušia
 • zbytočné spaľovanie kyslíka 
 • zvyšovanie cien potravín
 • Ľahostajnosť  nad potravinami v súčasnej spoločnosti kde ich je prebytok

Samozásobovanie miest z okolitých obcí a dedín.     Podporenie trhov a trhovísk od lokálnych zásobovateľov.                                                                                       Investície do agrárneho a poľnohospodárskeho sektora pre blízke mestá.

Stavební odpad

 • hromadenie sa na skládkach
 • zvýšená prašnosť 
 • hromadenie sa na čiernych skládkach riek a potokov

Použitie v stavebníctve po rozdrvení.                                                                          Použitie v cestách a chodníkoch  a ako stavebná drť.

Staré pneumatiky

 • toxické spaľovanie              
 • hromadenie sa na skládkach a čiernych skládkach,  riek potokov a lesou                                   

Vákuové topenie gumy pneumatík.                                                                            Získanie ropného produktu z nízkym  obsahom síri  vhodné na ďalšie spracovanie v petrochemickom priemysle a získanie  železnej  a oceľovej výstuže na ďalšie spracovanie alebo recyklácie do Hutí.

Mestá

 • Prachové častice v atmosfére spôsobujú

obrovské množstvo rakovinových ochorení alebo alergií 

 • široké znečistenie plynmi
 • emisiami  
 • Smogom
 • Odpadmi
 • Ekologická kríza

Informovanie o znečistení sieťou plošných meracích staníc na území Európskej únie.

Stavba podzemných miest a invertních vežiakoch   z ekologickým konceptom z baní  alebo aj bývalých ropných a plynových ložísk.                                                      Dobrou alternatívou môžu biť špeciálne solárne paneli v cestách vozovkách chodníkoch, mostoch, parkoviskách z vysoko odolným povrchom a vlastnosťami topenia snehu a ladu.  

Recyklované plasty na cesty z plast. blokov -40C až +80C zo solárnymi fóliami na povrchu (Sola Road).                                                                                             Ultra efektívne tepelné výmenníky tepla na fasádach  alebo strechách.                            Dažďové záhrady a tieňové aleje.                                                                     Výstavba plávajúcich miest z vlastním poľnohospod. priemyslom, rybným chovom: Underwater Skyscraper, Green float, Lilypad Floating City.                                             

Zvýšenie slnečnej aktivity                       Zohrievanie ciest, fasád a striech                                                  Výfukové a odpadné plyny

 • Prehrievanie bytov a domov
 • Zvyšovanie teploty ovzdušia a zmena prúdenia chladného vzduchu
 • Inštalácia klimatizácií
 • Zvýšenie teploty na zemi  a rozšírenie púšti, neobývateľných plôch, zrýchlenie topenia ľadovcov, ohrozenie prúdenia Golfského prúdu ako aj oslabenie chladného prúdenia do rovníkovej oblasti
 • Oceánske kyvadlo
 • Silnejšie UV-B žiarenie vďaka slabšej a tenšej i menej stabilnej ozónovej vrstve zabíja riasy a tím potravinoví reťazec a zdroj kyslíku
 • Oxid dusný a Oxid Uhličitý
 • Ohrievanie kontinentov a Oceánov výrazne ovplyvňujú silu a smer vetra, ktorí zase ovplyvňuje rozloženie kyslíka v oceánoch.

Stavba ciest pomocou geopolymerizácie.                                                                    Biele  matné  fasády.

Zelené fasády  s ťahavými rastlinami.                                                                            Biele  matné  strechy.

Prestriekanie cestných plôch a dopravných prostriedkov na matnú bielu.

Termoelektrické moduly na premenu tepelnej energie na elektrickú 10W až 60 Wattou výkonu v bežnom predaji.                                                                                              V cestách  zabudované potrubia na úžitkovú vodu zohrievanú vozovkou v lete.

Dažďové  aleje a tieňové záhrady v meste a okolí.                                                         Opatrenia na drastické zníženie produkcie škodlivých plynov ničiace nielen ozónovú vrstvu atmosféry zeme a zvýšenie absorpcie plynov oceánmi. Umele pestovanie jedlých rias a planktónu.

Sadenie gen. uprav. Izraelskej kukurice a Triple staik USA ryže  na poliach a plochách zo slabším zavlažovaním a vysokým obsahom soli.

 

 

Vysoká koncentrácia CO2 a skleníkových plynov Atmosfére Moriach a Oceánoch škodiacich ozónovej vrstve zeme Zahrievanie ako aj prehrievanie severnej pologule aj Oceánov                                                       Globálne otepľovanie:                                      

-Oxid Uhličitý 63%                                         -Metán19%                                                       -OxidDusný6%                                                 -Fluórované plyny +                                     Chlór fluórované uhľovodíky +                     Hydro chlor fluorované uhľovodíky = 12%  Zodpovednosti spôsobené človekom

 • Mierne zimy
 • Dlhšie a viacej sucha
 • Dlhšie a silnejšie monzúny mnohých oblastiach a regiónoch
 • Viacej povodní
 • Nepredvídateľní výkyv počasia a teplôt
 • Úbytok pitnej vody v mnohých regiónoch severnej pologule
 • Častejšie požiare
 • Zmeny v ekosystémoch zeme
 • Oceánske kyvadlo
 • Rozširovanie púští
 • Častejšie a silnejšie Hurikány a Tajfúny (Cyklóny)kvôli zvyšujúcemu sa  rozdielu teplôt ovzdušia a vody
 • Znižovanie slanosti oceánov
 • Topenie ľadovcov a ubúdanie chladnej klímy v severných polárnych oblastiach
 • Otepľovaním Severnej pologule sa zo zamrznutých oblastí riek, morí a permafrostu  premieňa Metán Hydrát na plynný Metán stúpajúc do atmosféry
 • Úbytok ozónovej vrstvy  kvôli vysokej koncentrácie CO2 , metánu ,freónov
 • Úhyn rýb pre nízky obsah kyslíka
 • Pomalí úhyn koralovzvyšovaním teploty vody a takzvanej sódovej vode
 • Úhyn vodných slimákov kvôli rozpúšťaniu ulít vysokou koncentráciou CO2 vo vode a tím zamedzenie ako potravy pre ryby a potravinoví reťazec
 • Obavy o zvýšenie PH oceánov
 • 21% kyslíka v atmosfére nemusí biť  nadlho konštantné
 • Riziková úroveň CO2 v atmosfére môže znamenať pre pralesy riziko masívneho uvoľňovania CO2 a metánu a nie pohlcovania CO2 ako aj rozmach  púští
 • Miznutie prírodných biotopov
 • Ekologická kríza
 • Zvyšujúca sa úroveň CO2 je kritická ohľadom pestovania sóje, kukurice a pšenice pretože  poklesne  teplotami na severnej pologuli výnosnosť
 • Aflatoxin v kukurici
 • Častejšia rakovina kože
 • Vysoké teploty majú súvislosť  zo  zvýšením samovrážd a demenciou
 • Kardiovaskulárne ochorenia, ochorenia obličiek, dýchacích ciest, respiračné alergie a náhle mozgové príhody.
 • Malária a choroba Dengue
 • Zvýši sa početnosť ľudí zo stresom a psychickými problémami
 • Kardiovaskulárne a Cerebrovaskulárne choroby sa vyskytujú už bežne
 • Oteplením sa zvyšuje výskyt Ektoparazitov
 • Častejšia salmonelóza v sever. Pologuli.
 • Zvýšením teplôt a posunom podnebia sa udomácnia patogénne huby a invazívne  mykózy.
 • Zvýšenie bakteriologického a biologického nebezpečenstva.

Z okysličovaním atmosféry treba najprv začať  z okysličovaním oceánov.                                                                                                                   Podpora morských rias a zelene a to pomocou organického železa v potrave a ďalších organických minerálov  a kovov  nutných pre život na miesta v moriach z dobrým prúdením a nízkym obsahom čo bi prispelo k absorbovaniu CO2 v moriach ,oceánoch a absorpcie z atmosféry a väčšej  morskej faune a flóre, podľa množstva živín a morských živočíchov.                                                                                          Zalesňovanie listnatými  drevinami podľa tipu pôdy                                                        Kríženie alebo genetická úprava – zmena organizmov a to rias(zelených a červených), machu, morskej trávy, opadavých drevín na teplotné výkyvy a príjem živín z cieľom vyššej produkcie Kyslíka.                                                                                                      Výskum bi bol financovaní z Ekologických daní, Európskej únie a EKO fondov.                                                                                                                        Treba osivá odolné na teplo a sucho krížením alebo genetickou zmenou.                                                                                                                  Absorbovať CO2  dokáže aj živí humus z dážďovkami  podieľajúc  sa na rozklade organického materiálu no je však otázne koľko CO2 pohltí a koľko metánu sa vyprodukuje no plusom je to pre pôdne baktérie v pôdnej ornici polí.                                                                                                                         Ukladanie CO2 do pôdy pomocou procesu hydrotermálnej karbonizácie vyrábať Hydrochar alebo Biochar prospešní pre humus a pôdne baktérie pri rozklade a tím efektívne riešiť niekoľko problémov civilizácie.                                                      Revolúcia 21storočia bude Nano Bio Génová technológia.                                        Nano vlákno.                                                                                                            Uhlíkové Nanotrubice = uhlíková revolúcia.                                                                   Jedine rozumné čo môže človek robiť je sadiť! Zvyšovanie teploty má za následok zvýšenie kardiovaskulárnych chorôb, a tie s ochorením dýchacích ciest je potrebné dbať na upozornenia prízemného ozónu.                                                                     Vytvorenie aktívnych monitorovacích sietí  o znečistení ovzdušia  a jeho informovanie pre verejnosť z informáciou úrovne filtra alebo  masky.                                                        Zverejnenie aktuálnych regionálnych hodnôt  znečistenia  ovzdušia v televízii a rádií.                                                                                                                  Prestriekanie cestných plôch a dopravných prostriedkov na matnú bielu.                                                                                                                     Investície do výrobného procesu: Penového hliníka, Geoocele, Penového skla, Grafénu, Alonu, Aerogelu, HE3DA – 3D batérie.                                                                    Fluorpolimérové materiály – PTFE – ETFE – PLFE treba viac financovať, využívať a riešiť recykláciu.                                                                                                                  Na zastavenie klimatických  zmien  treba každoročne znižovať CO2 o 6% ročne do roku 2100. Prehrievanie sa dá zmierniť potrebou pôdnej vlhkosti.                                            A to aj zadržiavaním vody tam kde spadne.                                                            Lesné cesty, umelé svahy a ubitá pôda sťahovaním dreva v lesoch a horách spôsobuje odvodňovanie do riek a potokov.                                                                           V lesných regiónoch po ťažbe dreva a ciest treba vykopať hlbšie zdrže pre priepustnosť späť do hory – pohoria.                                                                                         V dolinách treba do vybaviť betónovými hrádzkami odvodňovacie kanále na konštantné zadržanie spodnej vody.                                                                                           Bol bi to prínos pre poľnohospodárske regióny a vegetáciu.                           Vyparovaním chladnej vody z vegetácie a zeme sa schladzuje región a zabraňuje vyparovaniu oblakov.      

Znečistené karcinogénne ovzdušie mikroskopickými časticami PM (kvapôčkami kyseliny, kovmi, zeminou, prachom a peľom)                                   Fajčením                                                  Oxidom dusičným a siričitým                            Spaľovaním uhlia a ropných produktov       

 • Rakovina pľúc – zápal pľúc a zápal močového mechúra                      
 • Respiračné a srdcové choroby, ochorenie obličiek a ochorenia dýchacích ciest
 • Prachové častice v atmosfére spôsobujú obrovské množstvo rakovinových ochorení alebo alergií
 • Vykurovanie: drevom uhlím, biomasou

môže mať karcinogénne účinky, alergie

 • Dusenie
 • Priemysel a uholné elektrárne                    
 • Naftové motory          
 • Degradácia pôdy                               
 • Oxid siričitý, kyslé dažde SO2
 • Ekologická kríza

Legislatívny zákaz predaja a výroby tabakových výrobkov.                                                                                                         Čistenie vzduchu pre domácnosti, domy  a paneláky práčkami vzduchu z ionizáciou pary a ich legislatívne upravenie noriem pre dostavbu na strechách a vzduchových šachiet domov.                                                                                                                Vytvorenie aktívnych široko plošných aj regionálnych  monitorovacích sietí v EU o znečistení ovzdušia a jeho informovanie pre verejnosť z informáciou úrovne filtra alebo  masky.                                                                                                                Zverejnenie aktuálnych hodnôt znečistenia  ovzdušia v televízii a rádií.                                                                                                                        Jedine rozumné čo môže človek robiť je sadiť!

Zbytočná výroba materiálu na odpad alebo väčšiu časť na odpad

 • Zbytočná energetická náročnosť  a energia využitá pri doprave a ďalšom spracovaní dielov a polovýrobkov    

3D tlačiareň presná výroba podľa potreby a dlhotrvajúcim materiálom zo stálymi parametrami. Nízka cena na výrobu a zabezpečenie dlhodobej produkcie až  -50% nižších nákladoch.

 

Nižšie výnosy plodín a klesajúca spodná voda.

 

 • Oceán bude tiež menej spoľahlivý zdroj potravín.
 • Celosvetovo sa potravinové zdroje stanú nepredvídateľné.
 • Zmena klímy zvyšuje riziká násilných konfliktov.
 • Extrémne počasie: suchá, búrky, povodne, rýchle zmeny počasia
 • Znižovanie spodnej vody v poľnohospodárskych oblastiach.
 • Meniaca sa klíma zapríčiňuje že  zrážky sú čoraz nerovnomernejšie rozložené
 • Väčší výpar vody je zapríčinení vyššou priemernou teplotou, klimatickými zmenami vo väčších regiónoch severnej a južnej pologuli

 

Potreby globálnych adaptačných a dostupných prostriedkov.

Jackfruit (Artocarpus heterophyllus) pestuje sa na Juhu a východe Ázie ideálna plodina lebo sa pestuje na stromoch a tie sú odolnejšie voči klimatickým zmenám a suchu.                     

Treba pomôcť farmám  a mestám prispôsobiť  sa zmenám klímy.

Odvodňovacie kanále treba do vybaviť betónovými hrádzkami na konštantné zadržanie vody pre potrebnú hladinu spodnej vody.                                                                  Riekam  potokom a kanálom  treba narušiť  koryto - riečisko hlbším bagrovaním koryta na zabezpečenie priesaku do rizikových a kritických nízkych spodných vôd.

Regulácia vody už na mnohých regiónoch nestačí!

Narušenie zhutnenej pôdy lesných ciest a umelo vytvorených svahov na priepustnosť vody späť do hory alebo pohoria malými jazierkami, zdržami.

Je nutné zadržiavať vodu v krajine a to: rybníkmi, močiarmi, rašeliniskami, malými vodnými nádržami, poldrami a rezervoármi. Malé vodne nádrže je treba pravidelne udržiavať aj upravovať koryto a dno.

Prehrievanie vzduchu v púšťach a polopúšťach

 • Vysoká koncentrácia prachu a piesku
 • Mŕtva zóna
 • Zabránenie kolobehu vody
 • Ekologická kríza
 • Tam kde kríky plačú a stromy hynú

Dreviny a kríky sadené v púštiach a polopuštiach a savanách musia biť upravené na korene siahajúce do 120 metrov do hĺbky. Existuje  druh divokého figovníka z južnej Afriky ktorí to splna.                                                                                                         Treba začať gény využívať a používať!!                                                                                                                  Lacné odsoľovanie vďaka solárnemu napájaniu. Parabolické koryto zhromažďujúce solárnu energiu a teplo je využívané k odparovaniu čistej vody zo slaných poľnohospodárskych drenážnych vôd zo zavlažovacieho systému.                                                                           Zavlažovanie pomocou trubiek z odsolenej vody z pobrežia pre zúrodňovanie pôdy. Pre políčka a savany na pobreží a v jej blízkosti  pre udržanie oblačnosti a kolobehu vody. Rozširovanie zelených pásov a vodných zdrojov.

Poškodzovanie krajiny a pôdy a to

chemikáliami a odpadmi

 • Chemické postreky zabíjajú včely medonosné a ostatne druhy hmyzu a vtáctva.
 • Adaptácia a lepšia života schopnosť pre podkôrny a drevokazní hmyz a aj listožravého a cicavého hmyzu

Bio Poľnohospodárstvo a nie chemické postreky. Nie  pestovanie monokultúr ale pestovanie plodín ktoré sú si na sebe závislé a sa navzájom  vyživujú. Jedine rozumné čo môže človek robiť je sadiť!        Sanácia pôdy a krajiny a to ekologicky!

Vysoká spotreba energie

 • Zbytočne plytvanie el. energiou
 • Zahrievanie a prehrievanie spotrebičov  domou, striech
 • U myslená výroba spotrebičov z danou životnosťou na dobu záruky

Predaj elektrospotrebičov len na úrovni A+,A++,A+++.

Magnetmi chladené chladničky do r.2020.

Infračervené kúrenie.                                                                                                  Predaj spotrebičov len s technológiou nepoužívajúc obmedzujúce elektronické časti na životnosť.

Inteligentné spotrebiče využívajúce lacnú energiu podľa napätia a podľa potreby spotreby elektriny.

Treba pomôcť farmám  a mestám prispôsobiť  sa zmenám klímy.

Prestriekanie striech a stien na matnú bielu.

Montáž ultra efektívnych výmenníkov tepla, vody a  vzduchu a tepelných konektorov.

Skladovanie energie. Aj tepelnej aj elektrickej.

Efektívne kondenzátory na skladovanie el. energie.

Plynojem na metán ak sa vlastní žumpa.

Prestavba na pasívny dom.

Termo elektrické moduly na premenu tepelnej energie na elektrickú. Na dome ale aj v dome.

Tieňové aleje a dažďové záhrady.

Extrémne počasie: suchá, búrky, povodne, rýchle zmeny počasia

 

 • Posun Agro klimatických zón k polom
 • Nižšie výnosy plodín a klesajúca spodná voda.
 • Hlavné hrozby sú vlny horúčav a požiare.
 • Celosvetovo sa potravinové zdroje stanú nepredvídateľné.
 • Kukurica, pšenica a ryža, sú v ohrození.
 • Oceán bude tiež menej spoľahlivý zdroj potravín.
 • Zmena klímy zhorší chudobu.
 • Zmena klímy zvyšuje riziká násilných konfliktov.
 • Zmena klímy bude mať negatívny vplyv na zdravie v mnohých častiach sveta.
 • Zvýšením teplôt a posunom podnebia sa udomácnia patogénne huby, paraziticko stopkové výtrusné huby a invazívne mykózy
 • Väčší výpar vody je zapríčinení vyššou priemernou teplotou, klimatickými zmenami vo väčších regiónoch severnej a južnej pologuli

Potreby globálnych adaptačných a pre ne dostupných prostriedkov.

Zachytenie vody na viacročnú reguláciu vody. Treba pomôcť farmám  a mestám prispôsobiť  sa zmenám klímy.

Prestriekanie cestných plôch a dopravných prostriedkov striech a fasád na matnú bielu.        

Na zastavenie klimatických zmien treba každoročne znižovať CO2 o 6%. Inak hrozí nárast hladín oceánov a extrémne suchá a stým spojené hrozby a problémy!!

                       

 

 

 

Zvyšujúce sa množstvo dusíka v atmosfére

 • Zvyšujúce sa množstvo dusíka v atmosfére prispieva k rastu (bujneniu) parazitov  kultúrnych i planých rastlín. Parazitickými stopkovo výtrusnými hubami  ako je napríklad sneť kukuričná (Ustilago maydis) Hladká sneť pšeničná (Tilletia foetida). 
 • Tieto huby z lepšími podmienkami na rast teda vyššie množstvo dusíka  v atmosfére sú  nebezpečné pre : Kukuricu, Ovos, Pšenicu, Raž, Proso, Ryžu. Pestovanie je ohrozené!

Sadenie od trávy, zeleniny po stromy!

Ukladanie dusíka do pôdy.

Jediné čo môže človek robiť je sadiť!                                                                   Genetická modifikácia a kríženie poľnohospodárskych plodín aj drevín na odolnosť voči suchu a teplu. Zlepšená životaschopnosť.          

 

Prečo v lete prší menej ako kedysi? Lebo prehriatí vzduch z pevniny ťažko púšťa vzduch a oblačnosť z mora.

Prečo sa mračná držia  nad horami? Lebo teplí vzduch vytláča mračná len tam kde je chladnejšie.

Prečo sa v nížinách kedysi zdržovali mračná? Lebo nížiny neboli odvodňované kanálmi.

 

 


Diskusia

REAGOVAT

lipei napísal/a - 20. 7. 2018 - 10:38

yeezy shoes

nike shox

nike shoes for men

jordan 13

kobe sneakers

oakley sunglasses for men

ray ban

yeezy boost 350 v2

wholesale ray ban sunglasses

golden goose outlet

nike huarache

tom ford sunglasses

air max

bape hoodie

curry 5

michael kors handbags

vapormax

lacoste polo

kyrie shoes

michael kors handbags outlet

hermes belt

tom ford eyewear

nike hyperdunk

michael kors outlet

real jordans for sale cheap

air jordans

birkin bag

converse outlet store

yeezy boost

basketball shoes

true religion

kevin durant shoes

100% real jordans for cheap

hermes birkin

cheap oakley sunglasses

russell westbrook shoes

balenciaga shoes

hermes handbags

yeezy boost

nike air max

golden goose

ysl handbags

jordan shoes

derrick rose shoes

longchamp handbags

kobe basketball shoes

adidas ultra

off white clothing

air max 90

adidas outlet

cheap jordans

off white clothing

adidas superstar shoes

golden goose

adidas yeezy

balenciaga shoes

yeezy

zx flux

tory burch shoes

michael kors outlet

pure boost

adidas tubular

adidas store

lacoste online shop

kobe 9

michael jordan shoes

christian louboutin shoes

yeezy 700

moncler jackets

longchamp outlet

nike polo shirts

air jordan

cheap oakley sunglasses

adidas nmd

lebron soldier 11

nike shoes

golden goose

yeezy

kd shoes

prada glasses

cheap jordans

yeezy shoes

nike huarache

fitflops sale clearance

adidas stan smith

off white nike

oakleys sunglasses

fila shoes

kate spade handbags

yeezy boost 350

calvin klein outlet online

longchamp

air max 270

goyard

hermes belt

kyrie 3

nike dunk shoes

lebron 14

fitflops

lebron 13

gucci belts

michael kors outlet online

nmd

curry 5

kyrie shoes

yeezy shoes

john wall shoes

longchamp longchamps

adidas eqt

ray ban

mlb jerseys

pandora bracelet

lacoste outlet

caterpillar boots

off white

paul george shoes

adidas nmd

kobe shoes

air max 90

nike air force 1

yeezy boost 500

longchamp bags

cheap jordans

links of london outlet store

gucci belt

golden goose outlet

jordan 4

golden goose outlet

vans shoes

nike football boots

nike dunks

adidas yeezy

jordan shoes

fila shoes

red bottom shoes

adidas yeezy

supreme hoodie

nike air force

yeezy shoes

balenciaga triple s

nike epic react

chrome hearts

michael kors uk

longchamp

birkin bag

nike x off white

asics kayno

nike air max 2018

golden goose

nike air amx 270

nike sneakers for men

kobe 11

vibram fivefingers

stephen curry 5

lacoste outlet

nike max

off white hoodie

yeezy boost 350

nike air max 90

jordan shoes

kobe basketball shoes

off white x jordan 1

moncler outlet

yeezy boost 350

cheap basketball shoes

af1

fila

ultra boost

yeezy boost 350 v2

retro jordans

tom ford sunglasses

off white jordan 1

yeezy boost 350 v2

nike flyknit

goyard handbags

michael kors outlet online

lebron james shoes

hogan outlet

kobe byrant shoes

longchamp bags

nike off white

dior sunglasses

nike flyknit racer

converse outlet

air jordan 4

kyrie 4

cheap nfl jerseys

paul george shoes

golden goose sneakers

nike lebron soldier 10

air force 1

michael kors outlet

nike mercurial

westbrook shoes

fila

stephen curry 5

air max 270

nike foamposite

jordan retro 6

nike air max

converse outlet

birkin bag

nike running shoes

ray ban sunglasses outlet

nike roshe run

supreme clothing

off white

nike flyknit racer

baseball jerseys

off white shoes

ferragamo belts

reebok shoes

kobe shoes

fenty puma

nmd

curry 4 shoes

chrome hearts

nike air max 2017

michael kors handbags

ray ban sunglasses

yeezy boost 350

balenciaga sneakers

yeezy boost 350

moncler jackets

Kanye West shoes

reebok outlet

michael kors outlet store

yeezy boost

vapor max

chrome hearts

lebron 15

lebron soldier 10

adidas ultra boost uncaged

louboutin shoes

fila disruptor

moncler outlet

nike air huarache

nike outlet

adidas ultra boost

michael kors handbags

cheap mlb jerseys

ray ban sunglasses

nike air force

oakley sunglasses

adidas zx flux

adidas stan smith sneakers

asics running shoes

jordan 11 retro

yeezy boost 350

adidas stan smith

nfl jerseys

http://www.kobebasketballshoes.us.com

nike air presto

retro jordans

nike cortez

air force 1

adidas superstar

moncler jackets

michael kors handbags

james harden shoes

adidas shoes

adidas nmd

prada sunglasses

yeezy boost 350 v2

adidas nmd r1

yeezys

hermes belts for men

balenciaga

adidas outlet online

tom ford eyewear

nike air max 90

yeezy shoes

ray ban aviator sunglasses

kyrie 4

hermes bags

calvin klein outlet

red bottom heels

air jordan 13

yeezy boost

russell westbrook shoes

cheap nfl jerseys

goyard bags

air max 2018

lebron shoes

basketball shoes

michael kors outlet

nike cortez men

nike air max

longchamp

nike free run

off white hoodie

hogan outlet online

longchamp bags

links of london sale

yeezy boost

jordan retro

yeezy boost 350

nike basketball shoes

nike flyknit

100% real jordans for cheap

yeezy 500

adidas yeezy

longchamp handbags

adidas eqt support

ferragamo belts

yeezy boost 350

nike sneakers for women

off white shoes

cheap jordans

ray ban sunglasses

nike zoom running shoe

yeezy boost 700

nike free

michael kors

nfl jerseys

kd shoes

nike outlet store online shopping

moncler jackets

hermes online shop

longchamp handbags

adidas superstars

adidas tubular

nike react

jordan retro 12

michael kors outlet

nike polo

adidas stan smith shoes

yeezys

michael kors

balenciaga shoes

nike sneakers

nike react

michael kors outlet online

nike air zoom

christian louboutin

golden goose outlet

yeezy boost 350 v2

louboutin shoes uk

ysl

off white

adidas nmd runner

ray ban

birkin bag

golden goose sneakers

adidas iniki

ferragamo belt

hermes belt

nba jerseys

timberland outlet

authentic jordans

nike shox for men

vibram five fingers

nike huarache

adidas ultra boost

nike lebron soldier 11

nike epic react

nike hyperdunk 2017

yeezy boost 350 v2

adidas tubular

ray ban sunglasses

asics gel kayano

goyard handbags

air yeezy

nike air huarache

lebron 15

michael kors handbags

bape hoodie

vans outlet

adidas pure boost

jordan 6

adidas tubular shadow

crazy explosive

links of london

nhl jerseys

timberland boots

nmd

michael kors handbags

golden goose sneakers

michael kors outlet

pandora jewelry

moncler jacket

damian lillard shoes

chrome hearts online

adidas crazy explosive

longchamp outlet

oakley sunglasses

yeezy shoes

kd 10

yeezy 500

air presto

pandora charms

michael kors outlet

michael kors purses

pandora jewelry

yeezy boost 350

tory burch outlet

kobe 11

michael kors outlet

yeezy boost 350 v2

nike air force 1

cheap jordans

adidas yeezy boost

adidas superstar

jordan 11

ray ban sunglasses

chrome hearts online

adidas ultra boost

adidas nmd

michael kors handbags

yeezy boost

kyrie irving shoes

adidas yeezy

nike air max 270

nike roshe

yeezy boost 350

http://www.kobeshoes.uk

michael kors outlet

kobe shoes

michael kors outlet online

iniki

michael kors factory outlet

nike huarache

nfl store

ray ban outlet

goyard bags

red bottoms

dior glasses

off white clothing

oakley

cheap nba jerseys

oakley sunglasses

adidas gazelle

pandora charms

adidas eqt

chrome hearts online

nike air huarache

converse shoes

adidas nmd

ray ban sunglasses

michael kors outlet online

offwhite

curry 4

true religion outlet

longchamp bags

kobe 9

jordan 12

harden shoes

vans shoes

hermes outlet online

yeezy boost

golden goose

golden goose

asics shoes

balenciaga

links of london

nike zoom

curry 4

ferragamo belt

cat boots

golden goose sneakers

yeezy

Zapoj sa do diskusie (1)