NAJVÄČŠIA DATABÁZA
ŠTUDENTSKÝCH REFERÁTOV NA SLOVENSKU

Nájdi si dokument, ktorý potrebuješ v inom jazyku: SK CZ HU

Celkom referátov: (12579)

Jazykové kurzy, štúdium a pobyty v zahraničí
Prihlásenie Prihlásenie Registrácia
Pridaj svoju prácu

Referát Zasadanie medzinárodného menového fondu a skupiny svetovej banky

Odoslať známemu Stiahnuť Nahlásiť chybu Buď prvý, kto sa vyjadrí k tomuto príspevku (0)

Doplnkové informace o referáte:

Oblasť:Iné

Autor: antiskola@antiskola.eu

Počet slov:3250

Počet písmen:20,920

Jazyk:Slovenský jazyk

Orient. počet strán A4:11.62

Počet zobrazení / stiahnutí:3125 / 79

Veľkosť:23.8 kB

Zasadanie medzinárodného menového fondu a skupiny svetovej banky


Úvod:

Tento rok sa uskutocnilo výrocné zasadnutie Rady guvernérov medzinárodného menového fondu a skupiny svetovej banky a to v termíne od 26.-28. Septembra 2000 v ceskej metropole Prahe.
Rokovania budú prebiehat v kongresovom centre, ktoré bolo pre túto príležitost zrekonštruované a dostavané. Praha týmto získala dôstojné kongresové zázemie svetových parametrov. Hlavný organizátor celej akcie je Ministerstvo financií CR prostredníctvom Organizacného centra, ktoré bolo pre tento úcel špeciálne vytvorené už v roku 1997. To znamená, že Praha sa na tieto rokovania pripravuje už 4 roky. A to ako sme sami mohli byt svedkami opodstatnene:
Do Prahy prišlo v priebehu akcie až 20 tisíc delegátov a hostov, medzi nimi viac než 350 ministrov financií a guvernérov centrálnych bánk zo 182 clenských krajín oboch inštitúcii. Zasadaniu bolo venovaná maximálna pozornost všetkých svetových médií.
Další výnimocný dôvod je aj v tom, že sa rokovania prvý krát uskutocnili na pôde bývalého východného bloku. Ceská republika získala jedinecnú príležitost predstavit sa celému svetu ako civilizovaná krajina so stabilizovanou ekonomikou, kvalifikovanou pracovnou silou a dostatocnou infraštruktúrou a ako krajina, ktorá je bezpecná pre umiestenie zahranicných investícii.

Medzinárodný menový fond:
Zaciatkom 30. Rokov nášho storocia otriasla svetovým hospodárstvom hlboká ekonomická kríza, ktorá postihla i systém menových vztahov. Bolo treba tento problém vyriešit a stanovit jasné pravidlá na medzinárodnej úrovni. Riešením boli pravidelne usporiadané konferencie a stály menový orgán. Následne vznikol v roku 1944 v americkom meste Bretton Woods Medzinárodný menový fond. K základným clenom patrila i vtedajšia Ceskoslovenská republika. Cinnost tohto fondu sa zameriava predovšetkým na vytvorenie systému vzájomnej vymenitelnosti mien jednotlivých clenských krajín, zachovanie stability kurzu jednotlivých mien, odstránenie nedovolených praktík a obmedzení v svetovom obchode.
Základným prvkom celého systému sa stal americký dolár, ktorý je definovaný svojim zlatým obsahom. Neskôr bola vymenitelnost zrušená a bol zavedený systém pohyblivých kurzov.
Aké sú hlavné ciele MMF dnes:
- medzinárodná spolupráca
- devízová stabilita
- pomoc pri vytváraní mnohostranných platobných systémov

Na zaciatku šestdesiatych rokov prispeli obavy z nestability menového systému a nedostatky medzinárodných menových rezerv k vytvoreniu nadnárodnej menovej jednotky (special drawing rights), ktorá je tvorená ako menový kôš zložený s amerického dolara, nemeckej marky, francúzskeho franku, britskej libry a japonského jenu (1 SDR - 1,32 USD)
MMF poskytuje pôžicky chudobným a rozvojovým krajinám vo výške 57,5 miliardy SDR a to hlavne do krajín ako sú Mexiko, Rusko, Kórea, Argentína, India, Brazília.
V cele MMF stojí po dobu 5 rokov výkonný riaditel, zvycajne z niektorej s európskych krajín. V súcasnosti túto funkciu zastáva Horst Koehler z Nemecka. Hlavné sídlo je vo Washingtone a v rámci celej organizácie je zamestnaných viac než 2700 odborníkov zo 123 krajín. Pocet clenských krajín sa rozšíril s pôvodných 29 na súcasných 182 štátov.

Svetová skupina bánk:

Svetová banka je medzinárodná organizácia, ktorú vlastní viacej než 180 clenských štátov, vcítane štátov bohatých, aj štátov chudobných. Jej úlohou je znižovat chudobu prostredníctvom pôžiciek. Väcšinou sa jedná o rozvojové krajiny, ktoré prechádzajú obdobím ekonomickej transformácie. Banka sa snaží zlepšovat životné podmienky a zvyšovat ekonomickú produkciu.
Z akých inštitúcii sa skladá:
- v roku 1944 Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj mala 38 clenov
- Medzinárodná asociácia pre rozvoj, ktorá poskytuje pôžicky najchudobnejším krajinám

Kto riadi túto skupinu bánk? Ten kto má v nej najväcšie podiely!
Sú to Spojené štáty, Japonsko, Nemecko, Velká Británia, Francia a o zvyšok sa delia ostatné clenské štáty.
Najvyšším riadiacim orgánom je Rada Guvernérov, ktorá sa každorocne schádza na jesen. Každá clenská krajina je zastúpená svojim guvernérom, ktorý je väcšinou aj ministrom financií. Tak ako v Ceskej Republike.
Najvyšším výkonným orgánom je správna rada, nazývaná aj Rada výkonných riaditelov, kde sú zastúpený predstavitelia jednotlivých štátov v svetovej banke.
PRIK Aby som demonštroval silu krajín uvediem príklad rozdelenia do kostituencií, ktorých je 24. Všetkých 8 silných krajín má vlastnú konstituenciu a ostatných 173 krajín sa spája do 16 konstituencií. Prezidentom svetovej banky je James D. Wolfensohn.
OTA Komu svetová banka nakoniec tie peniaze požiciava?
Pôžicky sa udelujú len na cast celkových nákladov urcitých konkrétnych schválených projektov, ako napr. rozvojové projekty, technická pomoc a poradenstvo, dodávka pitnej vody a pod.
Priemerne svetová banka poskytne pôžicky vo výške 20 mld USD vládam 80 rozvojových krajín na podporu viac než 225 projektom.
Ceská a Slovenská republika sú zaclenené do belgickej konstituencie spolu s Belgickom, Rakúskom, Madarskom, Tureckom, Slovinskom a Kazachstanom. Vtedajšiemu federatívnemu Ceskoslovensku poskytla granty vo výške 300 mil USD na podporu ekonomickej transformácie. A v CR dostali významné podniky úvery ako Nové Hute, Vitana, Tesla a pod.

Tieto dve globálne inštitúcie organizujú každorocné stretnutia, ktorých úcelom je diskusia o mnohých témach ako napr. boj proti chudobe, odstránenie dlhov najchudobnejších krajín, medzinárodný rozvoj ekonomiky.
Prvé zasadnutie sa konalo vo Washingtone v 1946 a od vtedy sa koná vždy dva roky po sebe vo Washingtone a jeden rok v niektorej clenskej krajine. Praha sa tento rok stala 20. mestom, kde sa stretne Rada Guvernérov na 55. Výrocnom zasadnutí oboch inštitúcii.

OTA Aký je program výrocného zasadnutia?

Je viac-menej ustálený. Tradicne býva zahájený vydaním dokumentu o stavu a vyhliadkach svetovej ekonomiky. Tento rok bol predstavený dokument World Development Report, ktorý analyzuje situáciu v rozvojových krajinách. Zvycajne sa pred hlavných zasadnutím odohrá celá rada seminárov prednášaná najvýznamnejšími svetovými odborníkmi.

OTA No a co sú najvážnejšie otázky, ktorými sa tieto globálne inštitúcie zapodievajú? Poznáte na ne odpoved!

1. Viete o kolko sa každodenne zvýši pocet obyvatelov na celej planéte?
O 230 tisíc za jeden den, co je pocet obyvatelov druhého najväcšieho slovenského mesta. Predstavme si, že každý den pribudnú jedny Košice na mape zemegule. Každý rok sa populácia zvyšuje o 1,2 % a predpokladá sa, že v roku 2000 prekrocí hranicu 6 mld obyvatelov.
2. Priemerný vek sa v období medzi rokom 1970 až 1995 zvyšoval, znižoval alebo stagnoval?
Zvýšil sa z 55 na 64 rokov a kojenecká úmrtnost sa znížila zo 107 na 60 úmrtí na 1000 živých narodených.
3. Kolkokrát sa zvýšili emisie oxidu uhlicitého do atmosféry? 3 násobne
Emisie negatívne ovplyvnujú kvalitu ovzdušia a spôsobujú skleníkový efekt
4. Dokážete odhadnút aká cast populácie sa musí uspokojit s menej než 1 USD na den?
Je to skoro 22 % a dalších 30 % má len o nieco viac na dennú spotrebu.

Realita v Prahe:

V prípade Václava Havla sa vcera prvýkrát v histórii výrocných zasadaní Medzinárodného menového fondu (MMF) a Svetovej banky (SB) dostalo cti hlave štátu, aby stretnutie slávnostne otvoril.
V emotívne ladenom vystúpení V. Havel oznacil chudobu za jeden z prejavov súcasného rozporuplného sveta.
‚‚Za túto civilizáciu sme zodpovední všetci, a tak sme všetci zodpovední za jej dobré i zlé stránky," zdôraznil Havel. Vyzval financnú elitu, aby uvažovala aj o reštrukturalizácii hodnotového systému, o ktorý sa civilizácia opiera.
FUNGUJÚCI OBCHOD – DOLÁRE CHUDOBNÝM
V Kongresovom centre (KC), chránenom policajnými kordónmi a ostrelovacmi, výsostne pracovná atmosféra. Výkonný riaditel MMF Horst Köhler i prezident SB James Wolfenson vo výrocných správach formulovali úlohy oboch inštitúcií na desiatky rokov dopredu. Zdôraznili, že ekonomika nie je len ekonomický rast, ale aj velká zodpovednost voci svetu. Köhler uviedol, že toky kapitálu vo svete priniesli ekonomický rast, produktivitu a pracovné príležitosti, ale spôsobujú aj krízy a turbulencie, ktorým je potrebné predchádzat - preto je potrebný aj MMF. Ak sa zmenšia prekážky v obchode o polovicu, prinesie to chudobným krajinám zisk 100 mld dolárov rocne, uviedol Köhler, podla ktorého je otvorenie svetových trhov pre chudobné štáty klúcové. Prvý krok spravili USA, Európska komisia navrhla otvorit trhy pre 48 najchudobnejších štátov. Spolocnými silami dosiahneme ciel, stanovený OSN, znížit pocet najchudobnejších ludí do roku 2015 o polovicu.
Ako zdôraznil J. Wolfenson, boj proti celosvetovej chudobe je hlavnou úlohou SB, pricom je nevyhnutná spolupráca oboch inštitúcií. Hlavným nástrojom boja je svetový ekonomický rast, v rozvojových štátoch ho predpovedá na 3,5 % rocne, co je však pre ne málo. Z globalizácie chceme nástroj spolupráce, a nie strachu, zdôraznil, pricom reagoval aj na protesty odporcov globalizácie, niektoré považuje za legitímne. Musíme konat, ale konštruktívne a so vzájomným rešpektom, dodal šéf SB. Súcasná nerovnováha medzi chudobnými a bohatými ohrozuje aj mier vo svete, je nieco zlé v tom, že 20 % najbohatších ludí dostáva 80 % príjmov, varoval Wolfenson. Vyspelé štáty musia podla neho zvýšit rozvojovú pomoc, poskytnút prostriedky na rýchlejšie uvolnenie dlhov a uvolnit obchodné bariéry.
Od minulého týždna už absolvovalo takmer 15 000 delegátov zasadania desiatky pracovných seminárov, workshopov, konferencií a stretnutí. Rokovali aj ministri skupín G7, G10 a G24, podobne sa stretli ministri financií krajín pripravujúcich sa na clenstvo v EÚ.
Kto a ako sa pozerá na svet antiglobalista?
Je to clovek, ktorému sa priecia všeobecné hodnoty a chcel by svet inác zorganizovat!
Vidí ho ako vyprahnutý moderní byrokratický kapitalizmus.
Sami sa môžeme opýtat - Aký úžitok prinesie zjazd bankárov vo svete, kde majetok 3 najbohatších mužov prevyšuje národné dôchodky 43 chudobných krajín?
Tvrdia nám, že máme slobodu, ale aká je to sloboda: raz za štyri-pät rokov volit? V skutocnosti je všetko rozhodnuté dopredu. Najmocnejší muži, áno, muži (na ženy sa stále ešte nedostalo), sa potajomky zídu a rozdelia svet.
Indivíduum v nom nic neznamená, pokial nezíska peniaze. Oznamovacie prostriedky, závislé na ziskoch od velkých monopolov, neustále ludom nútia slobodu slova, zhromaždovania, pohybu... Sú to rovnaké ilúzie, akou boli heslá o demokracii v dnes právom zaniknutom stalinistickom tábore. Diktát penazí je v byrokratickom kapitalizme rovnako mocný ako diktát strany.
Policajti sú (aká podobnost so socializmom!) vždy pripravení bránit moc oligarchie. Istotu vládcov sveta. Aby mali vládu jednoduchšiu, obliekajú všetkých do jedných šiat, nútia ich pit jedny nápoje, nahánajú ich svojimi bezduchými reklamami do rovnakých vývarovní.
Zisku ustupuje slušnost, ludskost, solidarita, krestanské ideály odpustenia. Ved bankári aj tých najchudobnejších oberajú o ich posledné peniaze.
Tento svet predsa musí byt zmenený! A každý vie, že slovo váži menej ako kus chodníka.

Globalizácia je o koncentrácii moci a penazí
Rozhovor s Alicou Dvorskou, hovorkynou INPEG

Cielom demonštrácií Iniciatívy proti ekonomickej globalizácii (INPEG) bola okrem iného blokáda Kongresového centra, kde zasadali financníci. Preco?
- Vyjadrit nesúhlas je naše obcianske a ústavné právo, ktoré nám chcela polícia zákazmi akcií upriet, ale súd dal za pravdu nám. Centrum sme na niekolko hodín zablokovali a ochromili jeho cinnost.
Neustále ste opakovali, že vaše akcie nebudú násilné - ale Praha v utorok, to boli ulice, kde demonštranti nebojovali proti globalizácii, ale s políciou. S tým vari súhlasíte?
- Násilie v akejkolvek podobe odmietame, opakovane sme žiadali úcastníkov demonštrácií, aby sa ho zdržiavali. Nebolo v našich silách, aby sme zabránili tomu, že sa niektorí profesionálni radikáli zo zahranicia dostali do našich radov. Na druhej strane musím povedat, že všetky násilné akcie je potrebné vnímat a hodnotit v kontexte aktivít MMF a SB. Tieto globálne inštitúcie majú na svedomí tisíce mrtvych a násilne prestahovaných ludí, svojimi projektmi znicenú prírodu, porušovanie ludských a sociálnych práv. Svedkami tohto násilia sme každý den na globálnej úrovni. Jeho miera je taká, že si to vie málokto predstavit.
Podla prieskumov pred násilnými akciami 72 % obcanov CR nie je naklonená odporcom globalizácie, toto císlo by nepochybne bolo po demonštráciách ešte vyššie. Ako si to vysvetlujete?
- Predovšetkým tým, že ludia nevedia, o co vlastne ide, co je MMF a SB, ale ani to, o co ide nám. Obidve globálne inštitúcie sa aj tu prezentovali div nie ako charitatívne organizácie, ktoré nezištne pomáhajú celému svetu. Pritom to samozrejme nie je pravda, ide im predovšetkým o zisky, o vplyv nadnárodných korporácií, o to, aby dostali do podrucia národné ekonomiky. Nielen naša organizácia, ale aj desiatky dalších získali pri monitorovaní ich cinnosti nezvratné a konkrétne dôkazy o negatívnych dopadoch naprostej väcšiny projektov SB, z posledných spomeniem len tažbu fosílnych palív, kde SB investovala 6 mld dolárov, ci tažbu zlata v stredoázijskom Kirgizsku, kde sa využíval kyanid. Myslíte, že je správne rozdelenie svetových ziskov, ked 80 % z nich pripadá na 20 % svetovej populácie, ci ked v mnohých štátoch sveta 50 % HDP plynie do vrecák 10 % obyvatelstva, pricom zvyšok trpí hladom a chorobami? Tieto a dalšie informácie však ludia nepoznajú a nie našou vinou.
Ale ved práve o tom svetová financná elita v Prahe rokovala?
- To pripúštam, ale problém je v tom, že o tom stále len rokuje. O oddlžení dvadsiatich najchudobnejších krajín sa rokuje už pät rokov - a kolko detí za tých pät rokov v rozvojovom svete zomrelo od hladu, chorôb a neludského utrpenia? Viete si predstavit život s jedným dolárom na den, ako žije 1,3 mld ludí na tejto planéte? Je to jedno, velké globálne pokrytectvo, nic viac. Tak ako dialóg, o ktorom hovoria bossovia obidvoch inštitúcií, plniaci len želania najbohatších štátov G7 - na Pražský hrad našich zástupcov, ktorých ceská polícia zadržiavala na hraniciach, nepozvali.
O co vám vlastne ide a co sa vám darí presadit?
Našimi akciami sme donútili MMF a SB k väcšej transparentnosti, ale to je ešte stále málo. Na našom kontrasummite, ktorý navštívilo len málo predstavitelov MMF a SB, sme usvedcili tieto organizácie z vedomého klamania a pokrytectva. Možných 10 % pozitívnych a prínosných pôžiciek MMF a SB nijako nelegitimizuje zvyšok, ktoré majú velmi negatívne dopady na ekológiu, tradicné polnohospodárstvo ci sociálnu situáciu obyvatelov. Ludia v tretom svete umierajú preto, lebo niekolko biznismenov chce stále väcšie zisky.
INPEG je teda zrejme, podobne ako mnoho dalších nevládnych organizácií, presvedcený, že obidve inštitúcie sa nedajú zreformovat, že ich treba jednoducho zrušit. A co namiesto nich?
- Viete o tom, že na ich zrušenie vyzval napr. aj exšéf americkej diplomacie George Schulz, že k najväcším kritikom MMF a SB patrí harvardský ekonóm Jeffrey Sachs? Naše happeningy mali heslo 55 rokov útlaku stací. Sme presvedcení, že MMF a SB nie sú schopné transformovat sa na úžitok všetkých, treba ich zrušit a decentralizovat ich moc. I tak sú len špickou ladovca. Nie je ale našou úlohou dat návod, co by ich malo nahradit. Našou predstavou je alternatíva, ktorej základom je decentralizácia politickej a ekonomickej moci, aby ludia rozhodovali sami o sebe a nespoliehali sa na rozhodovanie odniekial zhora a zdaleka. Praha sa stala miestom, kde sme dôrazne na tieto problémy upozornili.
Je teda podla vás globalizácia šancou alebo hrozbou pre budúce storocie?
- Bola by šancou, keby bola rozumná a prospešná pre všetkých. V Prahe sa o tom síce hovorilo práve v tomto zmysle, ale je to všetko len mediálne masírovanie. Konkrétnych skutkov sa nedockáme. Preto náš zápas proti globalizácii, ako ju vnímajú bankári, nekoncí.

Pondelok:
Ako vyzeral Den „D“
Krúžiace vrtulníky nad Prahou, tisíce policajtov v uliciach, dopravné obmedzenia na každom kroku, pozatvárané obchody so zadebnenými výkladmi, luxusné limuzíny a autobusy pre velmi dôležité osobnosti, prázdninujúce školy, necinné súdy, divadlá i kiná - typický obrázok ceskej metropoly. Stretli sa tu predstavitelia svetového financného establishmentu, aby pomohli svetu stat sa lepším pre všetkých... Chýbali tí, na ktorých sa najviac cakalo - samotní demonštranti a odporcovia globalizácie. Slubovaných 50-tisíc ich do Prahy nedorazilo.
Cez víkend sa ocakávali mohutné protestné pochody na takmer tridsiatich miestach, v uliciach však bolo necelých tritisíc demonštrantov. Najväcším sklamaním pre kritikov globalizácie bola úcast na Letnej, kde sa v sobotu zišla namiesto avizovaných dvetisíc clenov a priaznivcov ultrapravicových strán iba necelá stovka. Prevahu mali médiá, nehovoriac o troch tisícoch policajtov.
Anarchisti sa na Letnej neobjavili. Necelých pätsto maskovaných z Antifašistickej akcie, Solidarity a Federácie sociálnych anarchistov sa sústredilo na Námestí mieru, kde protestovali proti rasizmu a financným inštitúciám. Najradikálnejší boli Španieli a Taliani, ktorí davu ukazovali svoje zadky a vyvolávali konflikty s TV-štábmi. Ked chceli zaútocit na reštauráciu McDonald a autobus, prevážajúci úcastníkov zasadania Medzinárodného menového fondu (MMF) a Svetovej banky (SB), zabránili im v tom ceskí anarchisti i polícia. Podvecer sa zhromaždili napriek zákazu na Václavskom námestí, kde zavesili anarchistickú cerveno-ciernu vlajku na sochu sv. Václava.
Tradicne najdisciplinovanejší boli úcastníci protestnej akcie, zvolanej KSCM a Komunistickým zväzom mládeže. Na Tešnove sa ich zišlo vyše tisícky, tí mladší boli z takmer celej Európy, vrátane Slovenska. Po plamenných
vystúpeniach lídrov Miroslava Grebenícka a Josefa Gottwalda o kapitalistickom plundrovaní aj oni tiahli na Václavské námestie, kde sa chceli spojit s anarchistami - tí však o stretnutie s komunistami nestáli .
Trom odporcom globalizácie, ktorí sa pripútali na vonkajšiu cast Nuselského mosta nedaleko Kongresového centra, sa vcera podarilo skomplikovat dopravu na najdôležitejšej dopravnej tepne v meste.
Traja aktivisti sa horolezeckými lanami pripútali o zábradlie a nad Nuselským údolím rozvinuli transparenty s heslami proti MMF - len 200 až 300 metrov vzdušnou ciarou od Kongresového centra. Polícia sa nepokúsila aktivistov násilím vytiahnut. Riešili to zablokovaním prostredného jazdného pruhu, pravý prúd slúži na dopravu do Kongresového centra a obyvatelia Prahy sa museli uspokojit len s lavým jazdným pruhom. Polícia uzavrela aj chodníky na oboch stranách mosta.
V prípade pádu z asi 40-metrovej výšky im hrozí istá smrt.

Utorok:
Horiace barikády v uliciach Prahy

Poulicné boje v Prahe si vyžiadali zranenia na oboch stranách. Zranených pätdesiat policajtov ošetrili v nemocnici, dvaja boli popálení. Niekolko desiatok demonštrantov polícia zadržala, rovnako ako aj dvoch akreditovaných novinárov.
Policajné opatrenia stáli 89 miliónov korún. Prvýkrát od novembra 1989 sa v Prahe objavili obrnené transportéry, z bezpecnostných dôvodov bola prvýkrát ciastocne prerušená prevádzka metra.
Od šiestej hodiny ráno sa schádzali demonštranti na Námestí mieru. Pred jedenástou sa rozdelili na tri sprievody, modrý, ružový a žltý a zamierili troma smermi na zakázaný podchod ku KC. Popoludní a podvecer sa v uliciach okolo KC rozhorela skutocná poulicná vojna s horiacimi barikádami. Polícia urýchlene povolala na zvládnutie demonštrácií do Prahy dalšie posily. Protest proti globalizácii sa zmenil na vojnu s ceskou políciou.
V modrom, od zaciatku najagresívnejšom sprievode, boli zväcša maskovaní anarchisti, ktorí chceli preniknút ku KC od hradieb Vyšehradu, od západu. Vyzbrojení boli tycami, zápalnými flašami, kamenmi a delobuchmi. Cestou rozbili niekolko okien na ministerstve spravodlivosti, vyvolávali konflikty s políciou. Anarchisti si postavili barikády ich.
V žltom sprievode boli najmä mladí komunisti a odborári z celej Európy a snažili sa spojit s anarchistami. Situácia sa vyhrotila, ked sa takmer dvojtisícový dav, modrý i žltý spolocne, vyzbrojený delobuchmi, dlažbovými kockami, dopravnými znackami i drevenými palicami snažil zaútocit na KC, pricom nicili zaparkované autá úcastníkov zasadania.
Šest obrnených transportérov strážilo most, hlavnú prístupovú cestu ku KC. Za nimi stáli stovky policajných tažkoodencov s pripravenými plynovými maskami, desiatky policajných vozov, vodné delá, vojenské tatrovky... Napoludnie tam dorazil približne 6-tisícový sprievod, neskôr prerazil zátarasy a použil ich spolocne s pneumatikami ako baranidlá proti polícii. Tá pri zrážkach použila obušky a slzný plyn. Radikálni aktivisti najmä zo Španielska, Talianska a Grécka s pracovnými prilbami na hlavách a so štítmi, o ktoré pripravili niekolko policajtov, útocili proti tažkoodencom, ktorí mali za chrbtami obrnené transportéry. I na predmostí horeli barikády.
Okolo 18.00 okolo 60 aktivistov prerazilo ochranný kordón okolo KC. Polícia úcastníkom rokovania odporucila, aby kongresové centrum neopúštali. Predstavitel Iniciatívy proti ekonomickej globalizácii, ktorá vcerajšie akcie koordinovala, Viktor Piorecký, bol s ich priebehom spokojný. Kritizoval policajné násilie. Prezident Václav Havel odsúdil násilie rozpútané radikálnymi demonštrantmi proti policajným silám a vyzval úcastníkov protestov, aby od násilných foriem protestov, ktoré si vyžiadali desiatky zranených, upustili.

Demonštranti opúštajú Prahu:

V stredu v Prahe v okolí Kongresového centra zavládol pokoj, zmizla tažká policajná technika. Ako potvrdil minister vnútra CR, v utorok približne o polnoci sa podarilo v centre Prahy, kde sa radikáli stiahli a rozbíjali výklady ci nicili autá, obnovit poriadok. Proti takmer 12 000 demonštrantom stálo 11 000 policajtov. Zadržali 492 osôb, z toho 127 cudzincov. Minister odmietol informácie, že na mnohých miestach polícia kritickú situáciu nezvládla alebo že by zasahovala brutálne, prekvapila ho však práve brutalita demonštrantov. V nemocniciach ošetrili po utorkovej noci 157 ludí, z toho bolo 61 policajtov, osemnást je hospitalizovaných. V samotnom KC kvôli nevolnosti ošetrili 31 delegátov. Najradikálnejší demonštranti odcestovali ešte pocas utorkovej noci. Praha odhaduje škody na takmer 25 miliónov Kc. Plenárne zasadnutie financníkov sa už vecer skoncilo, teda o den skôr. Na zajtra sú plánované už len záverecné tlacové konferencie a oficiálne ukoncenie.Stiahnuté z www.antiskola.sk

Diskusia

Buď prvý, kto sa vyjadrí k tomuto príspevku (0)

Podobné dokumenty

Názov práce Dátum A4 Slová Hodnotenie
 
sk Hospodárska politika 15. 2. 2005 3434 -- --
 
sk Charta OSN a… 28. 5. 2007 4301 -- --
 
sk FINANCOVANIE… 7. 3. 2005 4491 -- --