Tento článek byl vytisknutý ze stránky antiskola.euAntiŠkola.eu

Tornádo

Tornádo je vzdušný vír, ktorý vyrastá z oblaku a v podobe chobota sa dotýka zemského povrchu. Chobot býva hrubý rádovo od niekolko metrov až do stoviek metrov. Je väcšinou dobre rozoznatelný od okolia. V jeho vnútri sa zráža vodná para a vír je viditelný v podobe oblaku.

Tornádo sa zvykne mýlit so silným vetrom pri búrke alebo tropickom cyklóne, resp. hurikáne. Na rozdiel od týchto vetrov je tornádo presne lokalizovatelné, po zemi zanecháva viditelnú, ohranicenú stopu a jeho vietor dosahuje nepomerne väcšie rýchlosti, ako pri ostatných poveternostných fenoménoch. Presný meteorologický názov pre tornádo je velká tromba. Samotné slovo tornádo je lokálny názov pre velkú trombu v Severnej Amerike. Toto pomenovanie sa rozšírilo aj inde do sveta.

V strede tornáda môže vietor dosiahnut až rýchlost 400 km/h. Je to najväcšia koncentrácia energie, ktorú dokáže atmosféra vyprodukovat.

Tornáda sa tvoria v útrobách velkých búrkových oblakov, ktoré sa nazývajú supercely. V supercele je taký tlak, že sa vytvorí podobne ako pri odtekaní vody, lievik. Ak je tocenie dost intenzívne, dotkne sa zeme.

Druhy tornád
- Vzdušné tornádo (najcastejšie "gulovité" tornádo)

- Prašný diabol – vyskytuje sa v suchých oblastiach väcšinou popoludní. Objavuje sa aj na Marse. Jeden takýto prašný diabol trvá len pol hodiny, no ked sa rozpadne, za ním vyrastie druhý. A tak to môže trvat dlho. Je vysoký 30 – 1000 metrov.

- Vodná smršt - vodné tornádo, ktoré vzniká presne tak ako obycajné tornádo, no ked sa dostane nad vodu, stane sa z neho vodná smršt zložená z vodnej pary. Sú aj menšie typy vodných smrští, napríklad vodní diabli.

Fujitova stupnica a škody spôsobené tornádom
Sila tornáda je daná Fujitovou stupnicou (Fujitaova-Pearsonova stupnica, F-stupnice), ktorá delí tornáda do šest stupnov - F0 až F5. Najsilnejší šiesty stupen F5 sa vyskytuje iba v 2 % zo všetkých prípadov výskytu tornád v Spojených štátoch.

- F0 - rýchlost do 33 m/s (117 km/h, 73 mph), lahké škody - spadnuté komíny, zlámané konáre stromov, vyvrátené málo zakorenené stromy, pokrivené TV antény
- F1 - rýchlost 33 až 50 m/s (117 až 180 km/h, 73 až 112 mph), mierne škody - strháva strešnú krytinu, posúva alebo otáca prefabrikované domy a vytlacuje auta z ciest
- F2 - rýchlost 50 až 70 m/s (180 až 252 km/h, 113 až 157 mph), znacné škody - strháva strechy, nicí prefabrikované domy, prevracia vagóny, vyvracia a láme stredne zakorenené stromy, z lahkých predmetov vytvára nebezpecné projektily, zdvihne  automobily zo zeme
- F3 - rýchlost 70 až 92 m/s (252 až 332 km/h, 158 až 206 mph), vážne škody - nicí strechy a múry dobre postavených domov, prevracia vlaky, väcšina stromov v lesoch je vyvrátená, tažké autá sú zdvihnuté zo zeme a odvrhuje
- F4 - rýchlost 92 až 117 m/s (332 až 418 km/h, 207 až 260 mph), znicujúce škody - zrovnáva so zemou dobre postavené domy, stavby so slabými základmi odnáša, auta sú odvrhované a z tažkých predmetov sa stávajú poletujúce projektily
- F5 - rýchlost 117 až 142 m/s (418 až 511 km/h, 261 až 318 mph), ohromujúce škody - silné konštrukcie domov sú zrovnávané so zemou a odnášané, projektily velkosti automobilu poletujú vzduchom a sú odvrhované do vzdialenosti presahujúce 100 m, stromy sú vykorenované, objavujú sa aj iné neuveritelné javy

Bol ustanovený i stupen F6. Približná charakteristika javu znie takto:

F6 - rýchlost 142 až 168 m/s (510 až 605 km/h, 317 až 376 mph)
- nepredstavitelné škody- tento druh smršte je velmi nepredvídatelný. Vyznacuje sa malou oblastou zasiahnutia, ale obrovskou, až nepredstavitelnou produkciou
škôd. Tento vír je tažko rozpoznatelný, kedže sa objavuje iba pri pôsobení vírov F4 a F5 (nikdy samostatne, je na ne viazaný). Dá sa rozpoznat, že znicujúce škody vírov F4 a F5 sú miestami tak znásobené, že sa im to nedá pricítat. Spôsobuje velmi vážne sekundárne škody v súvislosti s výskytom a pôsobením škôd vírov F4 a F5. Sú to predovšetkým smrtiace strely zo všetkého co prišlo tomuto víru do cesty, silný podtlak a vsávanie všetkého co je poblíž víru. Práve jeho extremná savost je jeho
najsmrtonosnejšia vlastnost. Pre tento vír sa tiež používa názov „sekundárny savý vír“.

Pre hodnotenie tornád sa používa tiež stupnica Torro.

Výskum
Vedci sledujúci tornáda majú na to špeciálne stavané autá. Napríklad vedci zo Storms Laboratory v Oklahome postavili velmi silnú zostavu prístrojov vzduchotesne uzavretých v kovovom valci vo velmi pevnom železnom ráme. Dokážu zmerat a zaznamenat rýchlost vetra, tlak, teplotu vzduchu a elektrické výboje. Tento systém nazývajú TOTO (Totable Tornado Observatory). TOTO zanechajú v ceste tornádu v centre diania, zatial co sami sa môžu skryt. V súcasnosti používajú lovci búrok aj Dopplerov radar. Je to radarový prístroj, ktorý vedcom umožnuje priamo sledovat vývoj víru vo vnútri búrkového oblaku. Samotný lievikovitý tvar nemá každé tornádo, no ked sa pozrieme pozornejšie, aj pri tom najnepozoruhodnejšom tornáde nájdeme ten tvar.


Koniec vytlačenej stránky z antiskola.eu