NAJVÄČŠIA DATABÁZA
ŠTUDENTSKÝCH REFERÁTOV NA SLOVENSKU

Nájdi si dokument, ktorý potrebuješ v inom jazyku: SK CZ HU

Celkom referátov: (12584)

Jazykové kurzy, štúdium a pobyty v zahraničí
Prihlásenie Prihlásenie Registrácia
Pridaj svoju prácu

Referát Všeobecná analýza slovnej komunikácie

Odoslať známemu Stiahnuť Nahlásiť chybu Zapoj sa do diskusie (3)

Doplnkové informace o referáte:

Oblasť:Gramatika

Autor: antiskola@antiskola.eu

Počet slov:651

Počet písmen:4,873

Jazyk:Slovenský jazyk

Orient. počet strán A4:2.71

Počet zobrazení / stiahnutí:1933 / 192

Veľkosť:5.66 kB

Všeobecná analýza slovnej komunikácie

Základné pojmy
Vymedzenie ludskej komunikácie
Termín komunikácia
Komunikácia – v najširšom chápaní je to rozlíšitelná reakcia organizmu na podnet
- prenos údajov, prenos správ alebo informácií podla dohodnutých pravidiel –to je termín pre tzv. sociálnu komunikáciu.
Z psychologického hladiska komunikácia alebo aj komunikacná výmena – „oznamovanie“ ako aj „prijatie oznámeného“. Z tohoto pohladu teda komunikujú aj tí, ktorí napr. Vo viacclennej skupine iba
„pozorujú“ aktuálnu výmenu slov ci pohladov medzi dvoma clenmi skupiny.
Na našej komunikácii s druhými ludmi je pozoruhodné, že ju vždy spoluvytvárame a ovplyvnujeme, prispievame k nej a zároven sme jej súcastou, sme nou ovplyvnený.
Pojmy súvisiace s pojmom komunikácia
a) tradicné
- syntax=skúmajú sa tu javy ako kódovanie, komunikacné kanály, kapacita komunikácie, ruchy, redundancia, statické jazykové systémy
-sématickost=jej podstatou sú významy slov. Rozoberat sématickú zložku komunikácie, znamená všímat si to, aký význam danému slovu pripisuje producent a príjemca, ci obaja zhodne rozumejú symbolom, metaforám, apod.
- pragmatika= jej úlohou je analýza vztahu medzi producentom a príjemcom v konkrétnom kontexte, porozumenie zámeru a rozbor takých fenoménov ako sú: ovplyvnovanie, presviedcanie, potvrdzovanie, prijímanie a odmietanie
b) pojmy súvisiace s predmetom Lk
– zámery, motivácia, dorozumenie, nedorozumenie, úcinky na psychiku, cirkularita
(kolobeh), synchronicita( v rovnakej chvíli komunikujú 2 aj viac osôb), sériovost, emócie, poznávacie procesy a skúsenosti (respekt. ich výsledky v podobe myšlienkových vzorcov a stereotypov)

Funkcie komunikácie
Každá komunikacná výmena plní spravidla jednu funkciu, viac ci menej istú a ku každému z komunikacných aktov je clovek niecím motivovaný.
Zrealizovaním funkcie dostáva komunikácia svoj zmysel, teda iným spôsobom povedané dáva cloveku istý význam.
Typy funkcií:
1.informovanost- podat správu, doplnit inou, oznámit, prehlásit....(informatívna funkcia)
2.instruovat – naviest, zasvätit, naucit, dat recept,.(inštruktážna funkcia)
3.presvedcit,aby adresát (po)zmenil názor – získat niekoho na svoju stranu, zmanipulovat, ovplyvnit,...... (persuazivná funkcia)
4.pobavit – rozveselit druhého, rozveselit seba, rozptýlit sa,.....(zábavná funkcia)

Motivácia ku komunikácii
O motivácii môžeme uvažovat tiež ako o latentných , skrytých funkciách.

Motiváciu komunikovat má každý clovek, ale závisí o d mnohých predpokladov, napr. ci je nám ten druhý sympatický, ci sme svieži alebo unavený,
Motivácia kognitívna
Motivácia združovacia
Motivácia sebepotvrdzovania
Motivácia adaptacná
Motivácia „presilová“
Motivácia existencionálna
Motivácia pôžitkárska

Komunikacný kontext
Kedže komunikácia prebieha v case, priestore a za urcitých okolností, klúcovú úlohu tu zohráva komunikacný kontext. Komunikacný kontext delíme na:
-vonkajší=fyzický=aktuálny sociálny a vecný kontext a ustálený kontext kultúrny, zvykový a jazykový
-vnútorný=mentálny=množstvo predstáv a kategórií, kt. Svojbytne ovplyvnujú jeho chápanie a používanie komunikacných nástrojov. Vnútorný kontext je vedomý (vedomiu prístupný) stavu našej mysli a nevedomý.

Komunikácia v situacnej roli
a) intímna
b) jednostranne riadená dynamická komunikácia mimo súkromia (napr.: výsluch,..)
c) komunikácia v malej, primárnej skupine (napr. rodina,..)
d) komunikácia cloveka na verejnom priestranstve, chránenie anonymitou davu
e) komunikácia cloveka na verejnom priestranstve, exponovanie pred zrakom verejnosti
f) komunikácia v organizácii (napr.: firma)
g) komunikácia pri obchodovaní
h) komunikácia prostredníctvom masmédia
i) aranžovaná komunikácia (napr.: v divadle)
j) interkultúrna komunikácia (s cudzincom)

Kontextové modality
Komunikáciu väcšinou ovplyvnuje:
-cas, kedy a po ktorý k nej dochádza. Kolko casu na komunikacnú výmenu máme
-priestor a priestorové aranžmá (usporiadanie), v ktorom sa uskutocnuje
-aký význam prikladá komunikácii každý z ich úcastníkov (mentálne premenné)
-prítomnost emócií (emocné premenné)
-vztahové premenné (dominancia, submisia, rivalita,........)
-vztahový rámec, napr.: momentálna prítomnost prípadne neprítomnost toho o kom sa hovorí
-existencia kontinuity, kt.

je komunikácia súcastou (ci bude komunikácia pokracovat, nadviazanie,..)

typy modalít:
modalita významu (závažnosti)
modalita systémového rámca
modality vztahové
dielcie premenné celkového dojmu
centrálne rysy

Typy komunikácie
Neverbálna komunikácia
-zahrna širokú oblast toho, co signalizujeme bez slov ci spolu so slovami ako doplnok slovnej komunikácie.
Neverbálne komunikujeme:
-Gestami, pohyby hlavou a dalšími pohybmi tela
-Postojom tela
-Výrazom tváre (mimikou)
-Pohladom ocí
-Vzájomnostou a zaujímaním priestorových pozícií
-Telesným kontaktom
-Tónom hlasu a inými neverbálnymi aspektami reci
-Oblecením, zdobnostou, fyzickými a inými aspektami vlastného zjavu

Verbálna komunikácia
Dialóg- rozhovor dvoch (alebo viacerých osôb)
Rozhovor- komunikácia dvoch alebo viacerých osôb na jednu ci viac tém.

Diskusia

REAGOVAT

https://carpetcleaningkamloops.ca napísal/a - 13. 12. 2019 - 22:39

This is such a great content to read. I love reading great articles. https://carpetcleaningkamloops.ca

Zapoj sa do diskusie (3)

Podobné dokumenty

Názov práce Dátum A4 Slová Hodnotenie
 
sk Multikulturálne… 18. 8. 2015 1494 -- --
 
sk Metódy výskumu… 24. 11. 2005 2460 -- --
 
sk Psychológia 2. 4. 2007 3011 -- --
 
sk Logopédia 2. 5. 2008 3218 -- --
 
sk Projektový manažment 30. 3. 2007 2392 -- --
 
sk Psychológia reklamy 28. 3. 2007 1828 -- --
 
sk Market. komunikacia… 30. 3. 2007 2522 -- --
 
sk Štátnicové otázky… 4. 3. 2009 3065 -- --
 
sk MEDZINÁRODNÝ… 14. 1. 2008 2109 -- --
 
sk Počítačová výučba 24. 1. 2015 3976 -- --