NAJVÄČŠIA DATABÁZA
ŠTUDENTSKÝCH REFERÁTOV NA SLOVENSKU

Nájdi si dokument, ktorý potrebuješ v inom jazyku: SK CZ HU

Celkom referátov: (12579)

Jazykové kurzy, štúdium a pobyty v zahraničí
Prihlásenie Prihlásenie Registrácia
Pridaj svoju prácu

Referát Pletivo

Odoslať známemu Stiahnuť Nahlásiť chybu Buď prvý, kto sa vyjadrí k tomuto príspevku (0)

Doplnkové informace o referáte:

Oblasť:Biológia a ekológia

Autor: antiskola@antiskola.eu

Počet slov:1271

Počet písmen:9,033

Jazyk:Slovenský jazyk

Orient. počet strán A4:5.02

Počet zobrazení / stiahnutí:2103 / 109

Veľkosť:9.63 kB

PLETIVO

- súbor buniek, ktoré sú tvarom prispôsobené na vykonávanie urcitej funkcie, veda - HISTOLÓGIA,

- rozdelenie podla schopnosti delit sa: delivé a trváce, podla funkcie: krycie, vodivé a základné.

1.DELIVÉ PLETIVÁ - tvoria ich bunky, ktoré sú schopné delit sa a tým umožnujú rast rastlín, nachádzajúcich sa v tzv. rastových vrcholoch. Výtrusné rastliny- plavúne, praslicky. Delivé pletivá vznikli z jednej delivej bunky- iniciály, ktorá si zachováva delivú schopnost, Semenné rastliny rozmnožuju sa semenami, z množstva iniciál sa vytvorila sústava delivých pletív

- MERISTÉMY: a) pôvodné - vrcholové = sú v rastových vrcholoch korena a stonky b)primárne - trváce = vznikajú z pôvodných ? vznikajú z nich trváce pletivá c)latentné - spiace = zacínajú sa delit len za urcitých podmienok napr: v stonke ? PERICYKEL, v koreni ? PERIKAMBIUM d)sekundárne - druhotné = vznikajú z diferencovaných buniek (t.j. z trvácich pletív), ktoré znovu nadobudli schopnost delit sa napr.: KAMBIUM a FELOGÉN = zabezpecujú schopnost zväcšovat objemu rastliny do šírky

2.TRVÁCE PLETIVÁ - sú tvorené diferencovanými bunkami, ktoré sú tvarovo aj funkcne špecializované na vykonávanie urcitej funkcie,

- podla zhrubnutia bunkovej steny ich delíme: a)parenchymatické pletivá - tvoria tenkostenné bunky, majú zretelné medzibunkové priestory, väcšinou vyplnajú casti rastlinných orgánov b)kolenchymatické c)sklerenchymatické = dodávajú pružnost, majú opornú funkciu KOLENCHÝM - tvoria ho bunky s nerovnomerne zhrubnutou bunkovou stenou (zvycajne je zhrubnutá v rohoch susedných buniek), nachádza sa napr. v stopkách plodov tekvice alebo uhorky a v kolienkach tráv SKLERENCHÝM - majú rovnomerne zhrubnuté bunkové steny, špeciálne sklerenchymatické bunky - sklereidy ? nachádzajú sa v dužine plodov napr. hrušky alebo v kôstkach marhúl, sú pevné a pružné, z lykovej casti rastlín lanu, konope alebo juty sa ziskávajú sklerenchematické vlákna, ktoré sa využívajú v textilnom priemysle.

- rozdelenie podla funkcie:

A))KRYCIE PLETIVÁ (pokožkové) - pokožka - *nadzemné orgány. EPIDERMA *koren - RIZODERMA, útvary - KUTIKULA, PRIEDUCHY, HYDATÓDY, CHLPY (trichómy), EMERGENCIE
KUTIKULA - obsahuje Kutín a je pokrytá vrstvou voskov, PRIEDUCHY  -  sú tvorené 2 zatváravými bunkami, medzi ktorými je dýchacia medzera, sú v nich chloroplasty, HYDATÓDY - sú prieduchy, ktoré stratili zatváraciu schopnost, preto sú trvalo otvorené, CHLPY (TRICHOMY) - prhlivé - napr. prhlava dvojdomá, EMERGENCIE - krycie -  ostne - napr. ruža šípová, - žlaznaté - tentakuly -  lepkavé žliazky mäsožravých rastlín, ktoré vylucujú lepkavé výlucky

B))VODIVÉ PLETIVÁ - vyššie rastliny, pri prechode z vodného prostredia na suchú zem sa diferencovali vodivé pletivá ? zabezpecujú transport vodných roztokov a spracovaných živín do jednotlivhých castí rastliny, 2 casti: DREVNÁ CAST (xylém) - vedie H2O a v nej anorganické látky z korena k listom = transpiracný prúd, *cievy (odumreté bunky) a *cievice; LYKOVÁ CAST (floém) - vedie hotové organické látky na miesto spotreby alebo uloženie do zásoby = asimilacný prúd ,*sitkovice (živé bunky). Podla usporiadania dreva voci lyku sa cievne zväzky delia na: a) koncentricke, b) kolaterálne, c) bikolaterálne, d) radiálne (lúcovité)

C))ZÁKLADNÉ PLETIVÁ - funkcia: a) mechanické pletivá, b) asimilacné, c) zásobné (hluzy, podzemky, cibule) d)vylucovacie ? MLIECNICE a NEKTÁRIÁ

RASTLINNÉ ORGÁNY

-ORGÁN = cast rastlinného tela, ktorá vykonáva urcitú funkciu, obsahuje súbor krycích, vodivých a základných pletív *STIELKATE RASTLINY - majú stielku, -pakorienok, pabylka a palístok *CIEVNATE RASTLINY - telo je kormus,koren stonka list kvet a plod.

KOREN - spravidla podzemný orgán, charakteristický pre vyššie rastliny

1.) FUNKCIA A ÚLOHA KORENA - *primárne = mechanická (upevnuje rastlinu v pôde), vyživovacia (príjem vody a v nej rozpustené minerálne látky), metabolická (úprava látok prijatých korenom a syntéza rastových látok) *sekundárne = zásobný orgán (mrkva, cukrová repa), vegetatívne rozmnožovanie rastlín

2.)KORENOVÁ SUSTAVA – ALORÍZIA (pravá korenová sustava - primárna) = najdlhší a najväcší je hlavný koren, z neho vyrastajú bocné korene, napr ihlicnaté stromy, HOMORÍZIA (advertívna korenová sústava-vedlajšia) = hlavný koren prestal rást, jeho funciu nahradili vedlajšie korene?zväzkovité korene, napr jednoklícnolisté rastliny

3.)KORENOVÝ VRCHOL - na konci korena sa nachádza korenová ciapocka?chráni vrcholový meristém korena, ulahcuje prienik korenov do zeme (vylucuje sliz), regulácia pozitívne geotropického rastu = zabezpecuje tzv stlpik a v nom je statolitický aparát, v ktorom je presýpací škrob, možno rozlíšit 3 zóny: a) MERISTEMATICKÁ - intenzívne delenie nových buniek b) PREDLŽOVANIE - bunky sa zväcšujú a rastú c) DIFERENCIACNÁ - bunky sa špecializujú na vykonávanie urcitej funkcie

4.) ANATOMICKÁ STAVBA KORENA - PRIMÁRNA - a)KORENOVÁ POKOŽKA - RIZODERMA (nemá kutikulu a vyrasajú z nej korenové vlásky) b) PRIMARNA KôRA (súbor pletív pod pokožkou zložených z parenchymatických buniek, má 3 vrstvy: EKTODERMA, MEZODERMA, EDNODERMA) c)STREDNÝ VALEC = PERICYKEL (perikambium-nachádza sa pod endodermou, vyrastajú z neho bocné korene), RADIÁLNY CIEVNY ZVäZOK, STRŽEN, STRŽNOVÉ LÚCE

5.) SEKUNDARNE HRUBNUTIE KORENA - sekundárne hrubnú iba korene nahosemenných a dvojklícnolistových rastlín, je výsledkom cinnosti sekundárnych meristémov - KAMBIA A FELOGÉNU, KAMBIUM = sa zakladá v cievnom zväzku medzi vnútornou castou lyka a vonkajšou castou dreva. Smerom do stredu korena oddeluje nové drevné casti - bunky sekundárneho dreva a smerom k obvodu bunky bunky sekundárneho lyka. FELOGÉN - sa tvorí z parenchematických buniek PERICYKLA. Smerom k obvodu produkuje bunky KORKU, ktoré pretrvávajú najmä v dlho žijúcih korenoch

6.) TVARY KORENOV - nitovitý (tenký koren 1 rocných rastlín), valcovitý (chren), kuželovitý (petržlen), hluzovitý (vstavace), repovitý (repa)

7.) METAMORFÓZY (PREMENY) KORENA - *korenová hluza (ukladanie zásobných látok - georgína) *príchytné korene (prichytávanie k podkladu - brectan), *barlovité korene (prichytenie k sypkej pôde-smrek) *vzdušné korene (cerpanie vzdušnej vlhkosti-monstera) *korene parazitov - Haustorie (cerpanie živín-kukucina)
- význam modifikovaných korenov - korenová zelenina (mrkva), krmivo pre zvieratá (krmna repa), polnohospodárske potraviny a farmársky priemysel (cukrová repa, cakanka, lulkovec zlomocný)

STONKA - nadzemná cast rastlín, podobná stavba ako koren

1.) FUNKCIA - a) mechanická – spevnuje rastlinu a zväcšuje jej povrch rozkonárovaním, priestorovo rozmiestnuje vegetatívne a reprodukcne orgány b)vodivá - rozvádza vodu a v nej rozpustene minerálne látky z korenov do všetkých orgánov, rozvádza produkty fotosyntézy z listov do ostatných orgánov

2.) RAST A ROZKONÁROVANIE STONKY- v stonke sa striedajú UZLY (z nich vyrastajú listy) a CLÁNKY (medzi 2 uzlami), rastový vrchol stonky tvorí delivé (meristematické) pletivo –je bez ciapocky, jeho bunky sa intenzívne delia a zakladaju nove clánky, v pazuchách listov sa zakladajú PÚCIKY a z nich vyrastaju konáre (tak sa stonka rozkonáruje), pri drevinách chránia púcik šupiny - rozkonárenie stonky-strapcovité (dcérske stonky neprerastaju materskú-dub) a vrcholíkovité (dcérkse stonky sú dlhšie a hrubšie ako materská-lipa, breza)

3.) MORFOLOGICKÁ STAVBA STONKY - rastliny: BYLINY (olistená stonka sa utvára a odumiera v 1 roku), byl (napr. pastierska kapsicka), stvol (bezlistá byl zakoncená kvetom alebo súkvetím - skorocel), steblo (dutá, clánkovaná bylinná stonka s kolienkom - tráva); DREVINY (rastlina s drevnatou stonkou - polokry, kry a stromy)

4.) PRIMÁRNA STAVBA STONKY - stonka je nadzemným pokracovanám korena, preto sa mu podobá aj vnutornou stavbou: A) POKOŽKA - EPIDERMA: tvoria ju tesne k sebe priliehajúce bunky, ktoré majú na vonkajšej strane kutikulu a chlpy. Niekedy je inkrustovaná SiO2 b) PRIMARNA KôRA - je pod pokožkou, tvoria ju základné pletivá. Môžu sa tu vyskytovat živicové, silicové kanáliky a mliecnice. Vnútorná cast primárnej kôry - endoderma oddeluje cievne zväzky od buniek kôry. Pre velký obsah škrobových zrn sa nazýva aj škrobová pošvaC ) STREDNÝ VALEC - obvodové pletivo - PERICYKEL oddeluje škrobpošvu od cievnych zväzkov. Najcastejšie usporiadanie lykovej a drevnej casti je KONCENTRICKÉ ale KOLATERÁLNE. Stržen a stržnové lúce tvoria parenchymatické bunky, môžu byt obklopené aj sklerenchymatickými vláknami, ktoré maju aj mechanicku funkciu

5.) DRUHOTNÉ HRUBNUTIE STONKY - nahosemenné a dvojklícnolistové rastliny vytvárajú druhotné pletivá cinnostou sekundárnych meristémov KAMBIA a FELOGÉNU. Cinnoslou kambia sa vytvára na jar: svetlejšie jarné drevo - BEL, v lete tmavšie letné drevo - JADRO, na priecnom reze sa tvoria LETOKRUHY. Takto hrubne stredný valec - krycie pletivo sa napína a praská – odumrie cinnostou FELOGENU a smerom do stredu stonky oddeluje bunky zelenj kôry (peridermu) a na obvod bunky korku. Tak vzniká druhotná kôra. Pletivá ležiace smerom von od peridermu postupne odumierajú, odlupujú sa a tak vzniká BORKA. Výmenou plynov pri drevinách zabezpecujú modifikované prieduchy LENTICELY

6.) METAMORFÓZY STONKY - *podzemok (upevnuje rastlinu - paprad, jahoda), *hluzy (zásobáren látok - zemiak) *úponok (prichytenie o podklad-tekvica) *sukulentná stonka (udržovanie H2O-kaktus) *poplazy (rozmnožovanie - jahoda) *stonkové trne (ohrana - hlob, trnka).

 

 


Diskusia

Buď prvý, kto sa vyjadrí k tomuto príspevku (0)

Podobné dokumenty

Názov práce Dátum A4 Slová Hodnotenie
 
sk Pletivá 5. 2. 2009 3139 3.8 956
 
sk Pletivá rastlín 14. 6. 2011 2900 2.1 542
 
sk Stanovenie vodného… 28. 6. 2007 836 -- --
 
sk Botanika 4. 12. 2006 987 -- --
 
sk Stonka 23. 11. 2007 3274 2.9 748
 
sk Tahak_-_Koren_a… 1. 4. 2011 2747 1.0 272
 
sk Biológia: Koreň a… 6. 4. 2008 3026 1.0 244
 
sk Biológia: Všeobecná… 11. 1. 2007 3491 3.9 797
 
sk Biológia:… 2. 9. 2009 3832 1.2 286
 
sk Protokol c2 - … 24. 4. 2009 1279 -- --