NAJVÄČŠIA DATABÁZA
ŠTUDENTSKÝCH REFERÁTOV NA SLOVENSKU

Nájdi si dokument, ktorý potrebuješ v inom jazyku: SK CZ HU

Celkom referátov: (12579)

Jazykové kurzy, štúdium a pobyty v zahraničí
Prihlásenie Prihlásenie Registrácia
Pridaj svoju prácu

Referát Náboženstvá sveta

Odoslať známemu Stiahnuť Nahlásiť chybu Zapoj sa do diskusie (1)

Doplnkové informace o referáte:

Oblasť:Náboženstvo

Autor: antiskola@antiskola.eu

Počet slov:8160

Počet písmen:53,198

Jazyk:Slovenský jazyk

Orient. počet strán A4:29.55

Počet zobrazení / stiahnutí:8744 / 371

Veľkosť:63.33 kB

Náboženstvá sveta


ÚVOD

Ludí vždy fascinoval posmrtný život, zákonitosti prírody, nadprirodzené javy. Preto svoje odpovede na otázku „Preco je to tak?“ zacali hladat v bytostiach nebeských – bohoch. Každá kultúra, každý kmen a každá krajina mali svojich bohov. Viera v niektorých pretrvala dodnes, iní zostali zabudnutí.
Jednou z oblastí, kde je náboženstvo dodnes úzko späté s tradíciami, politikou a spolocnostou vôbec je Ázia.
V tejto práci sa pokúsim priblížit náboženstvá, ktoré sú uctievané v Ázii. Niektoré z týchto sú pre nás tajuplné, mistické, exotické a zvláštne zároven. Pokúsim sa vám poodhalit hodvábny závoj orientálnych náboženstiev a filozofií, ktoré sú pre európana takmer neznáme.
METODIKA PRÁCE

K napísaniu mojej práce som si preštudovala viacero kníh s tématikou orientálnych náboženstiev a taktiež som si pozrela niekolko filmov a seriálov, ktoré dávali vycerpávajúce odpovede na danú problematiku.
ANALÝZA PROBLEMATIKY


Na pociatku všetkého bola hmota. Z nej vznikli planéty, hviezdy, prach. Za milióny rokov sa na planéta zvanej Zem zacal tvorit život. Z primitívnych druhov vznikli zložitejšie, až napokon vzišiel z hlbín evolúcie najdokonalejší tvor – clovek.
Kolobeh života bol nemilosrdný a ako sa ludia rodili, tak i umierali. Preco je to tak? Pýtali sa sami seba a hladali odpoved. Nakoniec prišli na to, že život, ako i smrt, sú dané od bohov. Takto by sa dalo zacat rozprávanie o bohoch.
Ázia je velmi bohatá. Bohatá na náboženstvá. Podla štatistík z rokov 1990-1991môžeme povedat, že v Ázii je 11 náboženstiev, ktoré v jednotlivých krajinách získali aspon 20%. Sú to:
islam
krestanstvo
hinduizmus
budhizmus
konfucizmus
taoizmus
bahaiské náboženstvo
judaizmus
šintoizmus
džinizmus
sikhizmus.

ISLAM
Islamské krajiny v Ázii: Afganistan, Bahrajn, Bangladéš, Brunej, Indonózia, Irak, Irán, Jemen, Jordánsko, Kazachstan, Katar, Kuvajt, Kyrgyzstan, Maledivy, Omán, Saudská Arábia, SAE, Turecko, Sýria, Tadžikistan, Turkmenistan a Uzbekistan. Tieto štáty majú nad 85% moslimského obyvatelstva. No moslimovia sú v menšinovom postavení i v Barme, Indii, Izraeli, Kambodži a Libanone.
Islam je najmladšie svetové náboženstvo. Vznikol na zaciatku 7. storocia po Kr. v horúcej a suchej, jednej z najnehostinejších krajín Zeme. Najvýznamnejším mestom v tomto odlahlom kúte bola Mekka. Významí obyvatelia patrili ku kmenu Kurajšovcov, ktorí mali politickú i vojenskú moc. Na rozdiel od všetkých miest v oblasti bola Mekka bohatá, pretože ležala na velmi výhodnom mieste križovatky obchodných ciest. Blahobyt Mekky okrem karaván zabezpecovali i pútnici, ktorí putovali ku Kaabe, najposvätnejšiemu miestu Arabov. Dodnes tu leží Cierny kamen ( meteorit ). Vtedy sa tu uctievalo asi 300 bohov a bohýn, pricom Alah bol len jedným z hlavných bohov.
V roku 570 sa v Mekke narodil Mohamed ( arab. Muhammad ), syn schudobneného Kurajšivca. Ako mladý si privyrábal u bohatej vdovy Chadídže. Ako 25 rocný sa s nou oženil a mali spolu viac detí.
Roku 610 sa Mohamedovi na vrchu Hirá zjavil archanjel Gabriel. Ten mu oznámil, že je prorokom a božím poslom. Mohamed neveril a archanjel sa mu zjavil opät. Prikázal mu burcovat a osvietit ludí a varovat ich pred hroziacim božím súdom. Roku 612 zacal Mohamed v Mekke verejne kázat to, co archanjel vyjavil ako podstatu viery: Alah je jediným bohom. Pred Alahom sú si všetci rovní a každý sa musí zodpovedat v den najvyššieho súdu. Bohatý sa musia podelit o svoj majetok s chudobnými. Mohamedovi prívrženci nazvali toto ucenie islam, co znamená odovzdanie sa do vôle božej.
Toto ucenie sa nepácilo Kurašijcom, pretože sa ním spochybnili ich hlavné životné hodnoty. Ako sa rozbroje zväcšovali, rozhodli sa Mohamedovi prívrženci opustit Mekku. I Mohamed roku 622 ušiel do Jasribu, ktorý dostal meno Madínat an-nabí, co znamená Prorokovo mesto. Útek Mohameda sa nazýva hidžra a je to zaciatok islamskej éry.
Mohamed mal i politické úlohy. Požadoval sociálne a zákonodarné úpravy. Zlepšil i postavenie ženy. V predislamskom období mohol mat muž lubovolný poct žien. Mohamed redukoval polygamiu na štyri ženy. On mal však výnimku – po smrti Chadžídže sa oženil s deviatimi ženami. Istý cas sa Mohamed pokúšal obrátit na vieru i Židov a krestanov, ale bez úspechu. Preto zrušil kompromisy so židovskými rituálmi. Vytvoril nové, vlastné len pre islam. Namiesto zvonov zvolával k motlitbe muezín. Modlit sa trebalo k Mekke, pôst sa predlžil na jeden mesiac.
Mohamed si získal prívržencou z radu beduínov, ktorí zabudli na spolocnú nevraživost a politicky sa zjednotili. Spolocne bojovali proti Mekke, napokon ju v roku 630 dobyli. Mohamed znicil všetky zobrazenia bôžikov a vyhlásil Mekku za islamské duchovné centrum. Roku 632 zomiera.
Život veriacich urcuje pät povinností: viera, motlitba, almužna, pôst, pút do Mekky. Tieto piliere islamu platia od Mohamedovho života až dodnes.
VIERA – šaháda, spocíva vo vete: „Vyznávam, že niet boha okrem Alaha a že Mohamed je jeho prorokom.“ Táto veta, ak ju niekto vyslový, stáva sa moslimom. Už nie sú potrebné iné rituály, ako je to u väcšiny náboženstiev. Najvyššou cnostou je poslušnost Alahovi. Moslimovia veria, že Mohamed bol posledným prorokom a jeho slová ich budú sprevádzat až po posledný súd. Šaháda je klúcovým vrebálnym vyjadrením pohladu na svet, príslušnosti k islamu, odovzdanie sa do vôle božej. Ktokolvek prednesie šahádu, stáva sa formálne moslimom, aj ked to vytiekol neúprimne. Presné znenie šahády: „ Lá iláha illálláh va Muhammadun rasú-lu´lláh.“ Každý, kto po smrti vysloví šahádu, sa nazýva šahíd ( vyznávac ) a je spôsobilý na cestu do raja. Neskôr sa výrazu šahíd prepožical nový význam-mucenník, padlý za svätú vec.
MODLITBU musia vykonat veriaci pät krát denne. Okrem toho musia vykonat rituálnu ocistu, bez ktorej je modlitba neplatná. Jej zanedbanie sa hodnotí ako odklon od islamu. Motlitba je v islame chápaná ako cisto kultový prejav zbožnosti bez akejkolvek snahy nieco si od Alaha vyprosit. Je prejavom pokory, vdakyzdania, odovzdanosti do vôle Alahovej. Je to vlastne jediná pravidelná bohoslužba, pretože samotný islam nemá bohoslužby v krestanskom slova zmysle. Veriaci smie vstúpit do stavu komunikácie s bohom ( hálat al – ihrám ) najskôr po splnení piatich podmienok:
Z cistota tela
Z cistota miesta a šiat
Z náležité oblecenie zakrývajúce nahotu
Z smer modlitby k Mekke
Z dodržanie modlitebného casu.
ALMUŽNY – zakád, sadaka, sú tretím pilierom islamu. Tieto almužny vyberal štát a prideloval ich nemajetným obcanom. Tým, že moslim daroval cast majetku, ocistil zvyšok, ktorý mu ostal. Zakát musí odvádzat každý dospelý moslim, ktorého majetok presiahol stanovené minimum. Povinnost sa nevztahuje na otrokov, príslušníkov iných vierí, telesne a duševne postihnuté osoby a deti. Almužna sa odvádza vždy ku koncu lunárneho kalendára. Z plodín a z drahých kovov sa odvádza desiatok.
PÔST – saum alebo sijám, v ramadáne je štvrtá povinnost veriacich. V praxi to znamená, že jest a pit sa smie len pred východom a po západe Slnka. Saum je starým semitským zvykom, vychádzajúcim zo storocnej skúsenosti lekárskej praxe. Považuje sa za najprísnejší a fyzicky najnárocnejší z islamských obradov. Pocas neho sa majú veriaci vyvarovat nezhôd, neslušných recí a telesných rozkoší. Niektoré právne školy, zaoberajúce sa výkladom koránu, zakazujú fajcenie, žuvanie tabaku, pitia i cistej vody, ale i prehltat sliny. Za úsvitu slnka sa má povedat predsavzatie ( nija ) a až do vecera sa správat zbožne a vyrovnane. Povinnost pôstu sa vztahuje na právne plnohodnotných, teda dospelých a mentálne zdravých obcanov. Zakoncenie pôstu pripadá na prvý den mesiaca šavvál.
PÚT DO MEKKY, ciže hadždž, musí podniknút každý dospelý a duševne zdravý moslim bez rozdielu pohlavia aspon raz za život. Tento zvyk je prebraný z arabskej tradície. V mesiaci zú al-hidždža prichádzali do Mekky veriaci z najodlahlejších oblastí a vykonávali obradné rituály. Túto pút nemusia absolvovat chorí a trvalo postihnutí, ale casto medzi pútnikmi sa nachádzajú i mrzáci, slepci a ludia trpiaci chronickou podvýživenostou. Pút sa skladá z väcšieho poctu rituálov. Moslim si môže vybrat, ci chce absolvovat hadždž alebo súkromnú pút umbra. Ak nemá dostatok financných prostriedkov, môže o ne požiadat náboženskú nadáciu alebo almužnu.
Okrem týchto piatich pilierov má významnú úlohu aj vojna, t.j. džihád. Rozdiel medzi krestanstvom a islamom spocíva v tom, že kým Kristus kázal hlásenie viery v miery, Mohamed vyslal svojich prívržencov, aby šírili islam mecom. No treba tu podotknút, že podmanovanie cudzích národov krestanskými vládcami bolo neraz krutejšie, ako obracanie na islam.
Po Mohamedovej smrti sa islamské náboženské spolocenstvo zásluhou dobyvacnej politiky vyvinulo na mocnú politickú ríšu. Kedže prorok zabudol menovat svojho nástupcu, dochádzalo ku krvavým sporom o nástupníctvo, úrad kalifa, náboženského a politického vodcu.
K islamskej ríši bola pripojená Palestína, Sýria, Egypt a Perzia. Islamskí dobyvatelia prichádzali na cudzie územia ako osloboditelia nad perzskou a byzantskou nadvládou. Araby ponechali v krajinách, ktoré dobyli, štátnu správu. Taktiež pre Židov, krestanov a prívržencov Zarathuštru bola možná náboženská sloboda, samozrejme za isté dane. Ten, kto prestúpil na islam, dosiahol štatút mawáli ( klient ), ale nestal sa Arabom.
Ešte za Mohameda sa rozdelili moslimovia na šiitov – uznávajúcich iba zásady koránu ( svätá kniha islamu, napísaná roku 610 ) a sunitov – doplnajúcich korán o tradície šírené ústnym podaním. Rôzny výklad koránu vedie i dnes k sporom. Mohamed zarucoval ženám prístup do mešity, úcast na verejnej správe a právo dedit. Ukladal ženám i mužom skromnost, zákaz alkoholu, bravcového mäsa, úžerníctva. V praxi fundamentalistov ostali príkazy:
Z aby ženy boli zahalené do cadry
Z mužovým vyhlásením ( zahnaním ) môže byt uskutocnený rozvod aj bez súhlasu ženy
Z trest pre ženy sa mimomanželskú súlož ( ale mužov sa to netýka )
Z ženská obriezka
V islame sa nemožno dopustit : rebélie proti autorite vládcu, odpadlíctvo od viery, krádež, lúpež – v zmysle násilného privlastnenia, cudzoložstvo, falošné obvinenia z cudzoložstva, pitie alkoholu a hazardné hry. Tresty za takéto ciny sú:
Z Odplata rovnakým spôsobom ( kisás ). Platí to pre vraždu, krádež, zranenie. Odplatu možno previest ako postihnutému, tak i jeho príbuzným.
Z Pokuta za preliatu krv ( dija ). Udeluje sa za vraždu i zranenia.
Z Trest urcený na základe analógie ( kijás ).
Z Trest urcený sudcom podla jeho úvahy. Jedná sa o bežné priestupky, ako podvod, verejná urážka, vydieranie, malá krádež.

KRESTANSTVO
I ked krestanstvo vzniklo na azíjskej pôde, vo väcšine krajín nezastupujú veriaci ani 10%. Percentuálne najviac krestanov je v Libanone ( 50% ). Dalej sú krestania v menšej miere zastúpení v týchto krajinách: Bahrajn, Indonézia, Irak, Izrael, Jordánsko, Kuvajt, Singapur, Srí Lanka, Sýria, Vietnam. V Južnej Kórei sa v zastúpení 16% vyskytujú i protestanti.
Krestanstvo bolo na zaciatku malým radikálnym hnutím, z ktorého sa postupne stala štátna cirkev.
I ked sa tvrdí, že Ježiš Nazaretský sa narodil presne v roku 0, vedci sa skôr priklánajú k názoru, že to bolo v októbri roku 4 pred Kr. Narodil sa v Betleheme, pri malom meste v Galilie. Bol synom tesára Jozefa a jeho snúbenice Márie. Snúbenci sa vybrali do Betlehema, aby sa zúcastnili na scítaní ludu, pri ktorom sa musela celá rodina zaregistrovat podla rodiska muža. V cieli svojej cesty však nenašli ubytovanie a tak prespali v maštali, kde Mária priviedla syna. Krátko po Ježišovom narodení sa objavilo zvláštne znamenie: kométa s dlhým chvostom sa vznášala na oblohe a zastavila sa nad maštalou. Ludia z okolia a pastieri sa najprv zhrozili. Kométy, tak ako aj zatmenie Slnka vtedy pokladali za poslov neštastia. Avšak objavil sa názor, že by to mohlo byt aj znamením štastia. Židia totiž už dlho hladali Spasitela, ktorý mal oslobodit lud Izraela. Pastieri sa pobrali k maštali, aby si uctili dieta. Nato prišli traja mudrci z Východu, ktorým hviezda zvestovala príchod nového krála. O novom královi sa dozvedel aj král Herodes, ktorý nechal preliat krv všetkých novonarodencov zo strachu, že Židia by v novom Spasitelovi mohli nájst vodcu a zosnovat povstanie, aby ho zvrhli. Márii a Jozefovi sa však podarilo újst i s dietatom.
Pocas svojho života získal Ježiš vela priaznivcov a nezanedbatelné sú i zázraky, ktoré ho sprevádzali i po smrti.
Ježiš Nazaretský bol udsúdený na smrt ukrižovaním, pretože sa oznacoval za Krista, syna Boha a krála všetkých Židov. Podla Nového zákona sa v posledných hodinách Ježišovho života obloha zatemnila, zemetrasenie otriaslo Jeruzalemom a opona v chráme sa roztrhla odhora až nadol na dve polovice. Velknazi a zákonníci sa už dlhý cas usilovali o Ježišovu smrt. Ježiš totiž putoval so svojimi dvanástimi ucenníkmi celou krajinou a kázal. Velknazi sa obávali, že sa lud odvráti od pravej viery a bude nasledovat nového ucitela. Ježiš prišiel do Jeruzalema, aby tu oslávil sviatok pesah. Lud mu pripravil triumfálne privítanie, na uliciach pred ním rozprestreli šaty a plesali nad jeho príchodom. To ešte väcšmi pobúrilo knazov, ktorí sa obávali jeho vplyvu. Po spolocnej veceri sa Ježiš vybral so svojimi spolocníkmi za mesto. Tam ho zatkli ozbrojený sluhovia židovskej Najvyššej rady. Jeden z jeho ucenníkov, Judáš, ho zradil bratským bozkom. Ucenník Peter chcel svojho ucitela bránit a odtal jednému zo sluhov ucho. Ježiš ho však zadržal. Zatknutého predviedli pred zhromaždených starších a zákonníkov a súdili ho, pricom svedcili proti nemu podplatení svedkovia. Nakoniec jeden z nich vypovedal, že vraj Ježiš vyhlásil, že môže zvalit Boží chrám a za tri dni postavit nový. Najvyšší knaz sa ho spýtal, ci on je Mesiáš. Ked Ježiš prisvedcil, odsúdili ho za rúhanie na smrt ukrižovaním.
Krestanská cirkev získavala stále viac stúpencov. I ked títo boli prenasledovaní, pribúdalo náboženských obcí. Krestanstvo cerpalo niektoré rituály a sviatky z judaizmu. V roku 190 rímsky biskup Viktor stanovil Velkonocné sviatky na spolocný den a tiež sa zriekol niektorých židovských rituálov. Tým si krestanstvo získalo autoritu.
V dobe stredoveku sa podnikali pocetné križiacke výpravy, z dôvodu dobytia Svätej Zeme. Križiaci sa pokúšali dobyt Jeruzalem, co sa im aj nacas podarilo.
Vo vrcholnom stredoveku sa rozmáha boj proti kacírom. Toto temné obdobie prinieslo smrt upálením niekolkým tisícom ludom. Taktiež zacína obdobie reformácií a protireformácií, kríza cirkvi. Vzniká lutheránstvo, kalvinizmus, anglikánska cirkev, rád jezuitov.
19. storocie bolo pokojné. Všetky spory z minulosti sa urovnali. V nasledujúcom období až po súcasnost sa cirkev snaží o celosvetový mier a snaží sa dat ludom nádej a útechu.
Urcite ste si všimli, že uvedené dejiny krestanstva boli velmi strucné, a to z jediného dôvodu; žijeme v silne krestanskej zemi a vediet o prevládajúcom náboženstve v krajine, v ktorej žijeme, by malo byt samozrejmé. Snažila som sa zosumarizovat najdôležitejšie fakty z dejín krestanstva.

HINDUIZMUS
S hinduizmom ako s hlavným náboženstvom by sme sa mohli stretnút v Indii a Nepále. Pocetné skupiny hinduistov žijú aj v Bangladéši, Bhutáne, Pakistane a v Srí Lanke.
Hinduizmus je najstaršie náboženstvo na svete. Vzniklo v Indii, v epoche Árijcov. Hned z prvých storocí ich vlády pochádza najstaršie zachované literárne dielo tohto národa – Védy. Toto významné dielo bolo spísané v roku 1500-1200 pred Kr. Preklad slova Védy znamené poznanie. Je to zbierka ludových piesní, magických zaklínadiel, náboženských hymien a úvah.
V tomto období sa vyvinulo i ucenie o prevtelovaní duší. Vznikla filozofia, že ciny cloveka v tomto živote urcujú jeho osud a príslušnost ku kaste v budúcom živote. Hinduizmus vznikol zo starého náboženstva brahmanizmu ( brahma = duša ). V hinduizme je velmi citelná úcta k zvieratám. Oproti brahmanizmu, kde sa konali zvieracie obety, je hinduizmus velmi mierumilovné náboženstvo. Preto v poslednej dobe nachádza vela prívržencov. Kravy sa stali v tomto náboženstve posvätnými a strava hinduistov je prevažne vegetariánska. Ucenie je založené na trojjedinom božstve:
_ Brahma = stvoritel
_ Višna = udržiavatel, aj so svojou ženou – bohynou Kálí
_ Šiva = nicitel
Dodnes sa spolocnost delí na pät kást:
brahmani – knazy
kšatriovia – bojovníci
vaišjovia – remeselníci
šúdrovia – rolníci a sluhovia
nedotknutelní – príslušníci kmenov, ktorí sa ešte neasimilovali alebo vykonávaci tzv. necistých prác, napr. zametaci ulíc
Hinduizmus symbolizuje ucenie, ktoré svojiny úvahami, odporúcaniami i konkrétnymi príkazmi formuje každodenný svet veriacich. Zrod cloveka so sebou prinesie i kastu. Tá znamená životné predurcenie jej clena. Ak ho nenaplní, poruší svoju dharmu danú kastovým zriadením a v budúcom živote sa narodí v horšom kastovom postavení. Prevtelovanie má pre hinduistov absolútnu platnost a nikto nepochybuje, že to tak nie je. Základným cielom hinduistov je vyslobodenie z vecného kolobehu prevtelovaní, jednoduchšie – už sa viac nenarodit. Podarí sa to, ak sa dokonale vyplní dharma. Všetky skutky sú hodnotené a za každý príde spravodlivá odmena. Celý život tak predstavuje výslednicu cinov z predchádzajúceho bytia. Preto hinduista, ak chce byt spasený, musí dodržiavat zásady kasty.
Hinduizmus je náboženstvom polyteistickým. Avšak tu môžeme skôr hovorit o nespocetných podobách a prejavoch jediného Absolútna. Môžme sa tu stretnút s podobami dvoch bohov, ktorý tvoria tretieho, alebo s božským manželským párom, ktorý tvoria jedno telo. Dogma v hinduistickom duchovnom myslení neexistuje. Je v nom obsiahnuté všetko – od uctievania zbožštelých prírodných síl, cez osobného boha až po mystické stotožnenie sa s Absolútnom, o ktorom hovorili dávny indický svätci.
Každý hinduista si môže vybrat jeden z troch spôsobov duchovného života vedúceho k vyslobodeniu:
_ karma-márgu = cesta cinu, ktorá pre starých Árijcov znamenala cestu obete
_ bhakti-márgu = cesta oddanej lásky k bohu, to znamená úprimne milovat celý svet a boha, nerozdelovat skutocnosti na dobré a zlé
_ džnána-márgu = cesta poznania a pochopenia myšlienky hinduizmu. Podla nej brahma a átman ( duša cloveka ) sú to isté, neexistuje žiadne Ja a Ty. Tento duchovaný prístup znamená vysokú filozofiu absolútneho monoizmu.
Další spôsob je nájdenie si vlastnej cesty. Títo askéti, pustovníci a iní potulní hladaci pravdy putujú po celej Indii, venujú sa askéze ( považovanej za prostriedok k nadobudnutiu nadprirodzených schopností ), meditácii a jogínskym cviceniam. Svojho životného údelu podla kastového zriadenia sa velmi nepridržiavali a nezaujímali ich ani prvé tri ášramy. Ak sa raz ( casto v mladom veku ) rozhodli, nic ich už nemohlo odradit od nastúpenej cesty potulného askétu – sannjásina.
Hladanie pravdy tohto sveta, vysvetlenie jeho vzniku a posmrtnej existencie odjakživa lákali indickú mysel. Dlhé náboženské diskusie neboli nicím výnimocným, avšak zväcša sa na nich zúcastnovala iba úzka skupina zasvätených. Obycajný ludia prejavili svoju hlbokú religiozitu v tvorbe a uchovávaní nespocetného množstva mytologických príbehov, ktoré nám lepšie približujú pestrost v chápaní sveta indického myslenia.
Príbehy rozprávajúce o fantastických udalostiach a cinoch bohov sa síce odohrávali v dávnej minulosti, ale predsa len odrážajú zrnko skutocnosti s patricnou dávkou mytologického zafarbenia. Múdrost nepreberného množstva bohov a bohýn, polobožských, posvätných bytostí a dávnych svätcov nezriedka ocenili aj najvyšší z nich – Brahma, Višnu a Šiva. Každý z príbehov v sebe skrýva niejaké poucenie vhodné pre život hinduistu a mnohé z nich obohatili európsku kultúru. Neobycajná fantázia tvorcov týchto príbehov nás neustále zahrna novými a novými príhodami stoviek bájnych hrdinov, ktorých rozprávkový svet je pre indické deti aspon taký skutocný, ako pre naše deti strach pred ježibabou.
Mytologický svet Indie poskytoval nielen príležitost fantázii, ale zároven odrážal ideálne ci vysnívané príhody jednotlivých hrdinov, ktoré majú daleko k dnešnej, kastovými pravidlami prísne zviazanej skutocnosti. Jednou z nich dokladá aj rozprávanie o krásnom, no ženatom nezbedníkovi Krišnovi, neváhajúcom zvádzat v hájoch mladé pastierky. Ostáva príznacným, že najoblúbenejšou z nich bola vydatá žena Rádha. Kto z hinduistov by aspon na chvílu pocas cítania nezabudol na fakt, že v ich náboženstve majú pri zostavení manželského páru hlavné slovo rodicia? Dalšou pozoruhodnostou indických mýtov bol sobáš na spôsob gandharvov – pohlavného spojenia muža so slobodnou ženou, ktorý bol v tradicných dielach považovaný za legálne uzavreté manželstvo. Dnes sa už takéto spojenie dvoch ludí z vlastnej vôle, pod vplyvom kúzla boha lásky Kámu, považuje za nevhodné a môže vytvárat komplikovanú situáciu v rodine. Vo svete mýtov existujú aj dalšie príklady odporujúce dnešnej koncepcii hinduizmu.
Na zaciatku bolo povedané, že za indickým presvedcením o správnosti dodržiavania tradície sa skrýva hinduizmus. Viera v tento systém však symbolizuje nielen tradíciu, ale aj súcastnost. Prax minulosti už dávno nie je realitou a jej ideály prešli výraznou zmenou. Správny hinduista však má možnost všetko svoje konanie odôvodnit vlastným hinduizmom, predstavujúci jeden z hlavných dôvodov pridržiavania sa tradície. Okrem zdanlivých prekážok mu zároven môže poslúžit ako odrazový mostík do víru udalostí skutocného sveta. Hovorí predsa o tom, že nic nie je stále, všetko sa mení, teda aj tradícia.
Bratia Bukka, Hakka a Kampa, miestodržitelia moslimského sultána v Dillí, ktorí sa proti nemu vzbúrili, založili na juhu Indie poslednú hinduistickú ríšu Vidžajanagar. Stala sa velmocou a pri svojej expanzii sa dostala do konfliktu s islamskými ríšami na severe. V dôsledku ustavicných nepokojov sa v 17. storocí rozpadla na pät menších štátov. Dejiny Vidžijanageru boli poznacené roztržkami s dillíjskym sultanátom. V Indii sa rozpútal odpor hindov proti moslimskkej nadvláde, pretože cudzí dobyvatelia vnucovali hindom svoju vieru a inštitúcie. Tieto rozpory napokon spôsobili, že hindovia sa zacali striktne izolovat od moslimov.

BUDHIZMUS
Budhizmus je náboženstvo týchto krajín: Barma, Bhután, Cína, Japonsko, Južná Kórea, Kambodža, Kórejska ludovodemokratická republika, Laos, Singapur, Srí Lanka, Thajsko a Vietnam. V menšej miere žijú vyznávaci budhizmu i v Nepále.
Budhiznus vznikol na indickej pôde v šiestom storocí pred Kr. Najvyššia hlava tejto cirkvi je dalajláma. Modlitebné miesta sú pagody, pricom najcennejšou pamiatkou je Zlatá pagoda v Rangúde ( Barma ). Vstup je možný len mužom a len naboso. Budhizmus pôvodne vzišiel z hinduizmu, podobne ako sikhizmus. V budhistickom ucení je rodina základom štastia. Hlavné zásady budhizmu sú
[ asketizmus,
[ zdržanlivost od svetských rozkoší,
[ prekonávanie trpení,
[ znášanlivost,
[ ochrana živých tvorov ( Nezabiješ! ),
[ konanie dobra,
[ prevtelovanie sa až k dosiahnutiu ciela – nirvány.
Centrom budhistov je Tibet. Vo svete je asi 500 miliónov budhistov, najviac v Ázii, ale i v Európe a Amerike.
Gautha Siddhárta Budha žil okolo roku 563-479 pred Kr v nepálskom predhorí Himalájí. Pochádzal zo šlachtickej rodiny, v dospelosti však zanechal blahobytný život a „odišiel z domova do bezdomia“ hladat pravdu. Ucil, že život je plný utrpenia. Vysvetlit a premôct bôl možno ôsmimi spôsobmi:
[ správnym názorom
[ správnym zmýšlaním
[ správnou recou
[ správnym cinom
[ správnym životom
[ správnym umieraním
[ správnym premýšlaním
[ správnym sebaskúmaním
Vykúpenie znamená vstup do nirvány. Samota duše nie je vecná, je to len predstava, tak, ako aj ostatné veci vonkajšieho sveta. Pretože ten, kto tak jednoznacne podlieha zmene a niceniu, nemôže byt pre poznanie pravdy, ktorá pretrvá všetko, dôležitý.
Budha hlásal, že o vykúpenie z kolobehu duší sa treba usilovat nie obetou ani extrémnou askézou, ale pomocou meditácie a sebazdokonalovania, ktoré umožnuje spoznat vlastné „ja“. Základ budhizmu dodnes tvorí predstava, že jedinou formou každého bytia je utrpenie. Vykúpenie z tohto utrpenia, ktoré spocíva v zániku individuality a vyhasnutí všetkých túžob, možno dosiahnut len poznaním. Poznanie musí zahrnat všetky oblasti života cloveka a má nevyhnutne dosah na jeho životný štýl. Takto vznikli budhistické rády, v ktorých mnísi žili odlúcení od vonkajšieho sveta a rozvíjali Budhovo ucenie. Budha a budhizmus jednoznacne odmietali kastový systém.
Svojim rýchlo šíriacim sa ucením vytvoril Budha ideový základ moci expanzívnej dynastie Maurjovcov, ktorí zacali vládnut po vpáde Alexandra Velkého do Indie a ich ríša v severnej a severozápadnej Indii trvala do 2.storocia pred Kr.
I cisár Wu–ti podporoval šírenie budhizmu v podobe mahájána. Táto forma budhizmu kladie vedla pôvodného ideálu sebavykúpenia cnost súcitu. Základom budhistického ucenia je predstava opätovných narodení cloveka, zakaždým v nových existenciách, v ktorých sa ludské utrpenie stále opakuje. Existencia a osud nového bytia sú urcené karmou cloveka, ktorá závisí od jeho cinov a skutkov v predchádzajúcom živote.
Z tohto kruhu sa clovek môže vyslobodit len dosiahnutím nirvány, stavu bez utrpenia. Krokmi k ceste nirvány sú:
[ rozpoznanie zla
[ poznanie prícin
[ odstránenie prícin
[ prostriedky, ktoré je treba na tento úcel vynaložit

Sebavykúpeniu slúži aj budhistická etika s jej požiadavkami:
[ nezabíjat
[ nekradnút
[ byt zdržanlivý
[ byt pravdovravný
Mnísi prijatí do mníšskych komunít sa mali vzdat svojich príbuzných aj manželiek a živit sa len almužnov.
Krátko po Budhovej smrti sa jeho stúpenci rozdelili na dva prúdy:
[ prúd mahájána ( velký voz )
[ prúd hínajána ( malý voz )
Prúd mahájána ukazoval na rozdiel od prúdu hínajána cestu ku spáse aj širokým vrstvám zbožných laikov a k základným princípom zaradil aj ideu súcitu. Ako vykupitelské postavy pôsobia úctihodné bódhisattvy, ktoré podla tohto ucenia môžu súcitom zlepšit karmu cloveka.
V rámci budhistického ucenia vznikol smer, ktorý sa nazýva zen – budhizmus. Zen vznikol v Cíne v 6. storocí a v 12. storocí sa rozšíril i do Japonska. Toto ucenie vychádzalo z tradície indickej jógy. Jeho prívrženci sa pokúšali meditáciou a morálnou disciplínou dosiahnut osvietenie. Vyucovanie prostredníctvom majstra sa hodnotilo vyššie ako cítanie svätých spisov. Každý clovek nosí budhu v sebe, ide len o to, aby sa ponorením a správnym životom prebudili schopnosti osvieteného ducha. Pri meditácii v zen – budhizme sa využívali ako pomôcky štylizované obrázky krajiniek a umelecké kaligrafie.
Budhizmus sa do Tibetu dostal vdaka monarchovi Songcänovi Gampovi. Ten sa oženil s dvoma budhistickými princeznami z Nepálu a Cíny, co mu otvorilo brány Tibetu. Na podporu tejto indickej viery dal panovník postavit chrámy a podporoval vzdelávanie knažstva. Okrem toho založil v La-se svätyne Ramoche a Džókhang. Spojením budhizmu s domácim náboženstvom bön sa vytvorila osobitná forma budhizmu, lamaizmus. Bönizmus, pôvodné animistické náboženstvo Tibetanov s kultom démonou, mágiou a obetami, prežíva v laminizme dodnes.
Budhisti trávia vela casu meditáciou a jogistickými cviceniami. Najvýznamnejším a najrozšírenejším cvicením je Pät Tibetanov. Sú to cielené telesné a duchovné cvicenia, ktoré pomáhajú nabrat energiu
Medzi najvýznamnejší budhistický sviatok patrí bon macuri. Nazýva sa i sviatok lampiónov a u nás má obdobu v sviatku zosnulých. Koná sa v dnoch 13.-15.júla, ale v niektorých oblastiach sa dátum urcuje podla lunárneho kalendára. Vtedy sa ludia vracajú do rodných miest a dedín, aby si uctili pamiatku svojich predkov, ktorých duše sa v tomto období vracajý domov. Na rozdiel od sviatku zosnulých v krestanskom svete bon macuri je veselý sviatok a vrcholí 15. júla živými, rytmickými tancami bon odori. Od rána až do neskorej noci sa na nádvoriach svätín tancuje.

KONFUCIANIZMUS
Konfucianizmus je cínske náboženstvo, ktoré preniklo i do oblastí, ktoré si Cína podmanila ( napr. Japonsko ).
Toto staré cínske náboženstvo založil cinsky filozof Konfucius Mencius Sün-C´ ( 551-479 pred Kr. ) a jeho ucenie sa stalo základom kultúrneho vývoja Cíny.
Konfucius žil v kniežatstve Lu a pokladal sa za clena feudálnej spolocnosti. Svoje ucenie neozvíjal podla pravidiel logiky, ale formou dialógu so žiakmi. Jeho názory, ktoré sú poznacené pragatizmom a sociálnym cítením, kladú dôraz na morálku, na úsilie vniest pravdu do každodenného správania cloveka, osobitne vladára. Politický chaos cias sa mu javil ako morálna kríza, ktorá sa dá odstránit prísnou etikou. Základom spolocnosti mal byt disciplinovaný clovek v hierarchicky usporiadanej rodine. Základom rozumnej spolocnosti podla Konfucia je poslušnost detí voci rodicom a poslušnost ženy voci mužovi. Konfucius žiadal od moci, aby kontrolovala svoju úprimnost, poslušnost a dobré mravy. Konzervativizmus jeho ucenia ovplyvnil celé dejiny Cíny. Z velkej casti bola následkom jeho ucenia aj stárocná závislost ženy v hiearchii cínskej spolocnosti.
Konfucius utvoril systém cností:
R nezišnost
R úctivost
R zdvorilost
R vernost rodine i vládcovi
Tieto cnosti sú sily, ktoré väcšmi ovplyvnujú ostatných ako niecí nátlak. Konfuciovo ucenie sa týka tohto sveta a hovorí:
„ Ako by sa mohla ospravedlnit služba duchom, predtým než sa poslúži žijúcim ludom? “
Cínsky cisár Cchin Š´-chuang-ti panujúci od roku 221 pred Kr. sa snažil upevnit si moc. V boji proti feudálnej tradícii nechal spálit Konfuciove rukopisy. Cisár znicil vazalstvo a lénny systém. Proti nemu sa postavila vzdelaná vrstva, ktorá využívala ako argumenty poznatky za starých spisov, predovšedkým Konfuciových. Ich výkladom protestovala proti spolocenskému poriadku, ktorý nastolil cisár Cchin.Ten zhabal knihy v skromnom vlastníctve a spálil ich. Tí, ktorí bránili Konfuciovo ucenie boli bud popravní, alebo poslaní stavat Velký múr.

TAOIZMUS
Taoizmus vnikol podobne ako konfucionizmus v Cíne. V súcasnosti sú vyznávaci tohto náboženstva vo väšcej miere v Cíne, Japonsku a Singapure.
Zakladatelom taoizmu bol Lao-ce, ktorý žil v 3. alebo 4. storocí pred Kr. Tao je cesta, ktorá vedie k harmónii medzi ludmi a vesmírom. Veriaci sa jógovými cviceniami dostávali do tranzu, aby sa celkom stratili v tao. Nekonat je lepšie ako konat, tao treba nechat volný priebeh, sústredenie a ocakávanie býva vhodnejšie ako ciny.
O živote Lao-ce sa toho vie velmi málo. S písomných pramenov sa dozvedáme, že opustil svoju prácu v knižnici v Cou, aby sa moho odstahovat do pokojnej odlahlej krajiny. Na prosbu istého colníka napísal mudrc dvojdielnu knihu – Tao-te-ting ( Kniha o ceste a cnosti ). Tao je cesta prírody a zároven cesta k múdremu životu. Clovek je súcastou prírody, ale vo feudálnej spolocnosti sa od prírody vzdialil, vzdialil sa od pôvodnej jednoty. Dokonalý clovek sa preto musí utiahnut zo spolocnosti, aby našiel v mlcaní a jednoduchom živote znovu harmonický pokoj.JUDAIZMUS
Judaizmus, alebo židovské náboženstvo, vzniklo pôvodne v Ázii, ale dnes sú príslušníci tohoto náboženstva iba v Izraeli.
Náboženstvo vzniklo v Jeruzaleme, kolíske troch svetových náboženstiev: islamu, krestanstva a judaizmu. Po celé storocia doprevádzali Židov predsudky, ktoré tvrdili, že sú moralistický, obmedzený a slepo dodržiavajú zákony. Nový zákon to tiež podporuje. Pritom sa prehliada, že niektoré skutocnosti sú v evanieliách vykreslené karikaturisticky.
Dvanást izraelských kmenov v Kanaáne sa síce presadilo proti domácemu náboženstvu, ale ohrozovali ich Filištínci. Pri tomto vonkajšom ohrození sa postupne vyvíjalo národné povedomie Izraelitov, posilnované jednotným monoteistickým náboženstvom, ktoré sa podstatne odlišovalo od náboženských predstáv v okolitých krajinách. Okolo roku 1012 pred Kr. sa dvanást kmenov spojilo a pod vedením svojho prvého krála Saula utvorili jednotný štát. Saulov syn a nástupca Dávid založil roku 1004 pred Kr. prvú židovskú ríšu. Nová královská ríša mala centrálnu správu, žoldnierske vojsko a rozvinula rozsiahlu stavebnú cinnost. Tieto kroky si vyžadovali vysoké dane. V tom case vznikli prvé casti Starého zákona, ktoré informovali o izraelských dejinách a zmluve Židov s bohom Jahvem.
V centre židovskej viery stojí príkaz „ Pocuj, Izrael, Hospodin je Boh, Hospodin jediný. Budeš milovat Hospodina, svojho Boha, celým srdcom a celou svojou dušou a celou svojou silou.“ Ako Šema Jisra´el ukazuje toto najstaršie vyznanie viery stredobod židovskej teológie: výlucnou vierou v jedného Boha – a úplné plnenie jeho prikázaní nielen rozumom, ale i srdcom, dušou a silou. Tento vysoký nárok nie je žiadnou teologicky vyvinutou konštrukciou, ale výsledkom viacerých skúseností, ktoré izraelský lud vo svojich dejinách spravil s Bohom.
Po usadení mnohých kmenov v Palestíne sa tieto zlúcili v národ Izrael, ktorý svoj osud nevysvetluje ako výsledok politických procesov, ale ako Boží zásah. Správy o scasti pokojnom a scasti vojnovom osídlení „zaslúbenej zeme“ boli zbierané po dobu piatich storocí a umelecky zhrnuté do celkového prehladu, ktorého dôvera vo vieru tvorí dodnes židovskú a krestanskú bibliu. Odvážny odchod praotca Abraháma z krajiny Ur, potom exodus z egyptského otrotctva, panovanie králov Šalamúna a Dávida – tieto udalosti by zo židovského hladiska neboli možné bez Božieho zásahu. Boh svojmu národu pomáhal pomocou zázrakov, a to ako v politických tak i v osobných záležitostiach: na tyranského faróna zoslal sedem rán, jeho vojsko nechal utopit v mori, manželov Abraháma a Sáru obdaril i vo vysokom veku detmi a v bezvýchodiskových situáciách ukazoval izraelskému ludu cestu prostredníctvom snov.
Akú inú volbu teda mal izraelský lud než verit v Boha a bojovat proti všetkým mdlobám, ktoré vyžadujú, aby sa im clovek klanal ako k Bohu? I velké katastrofy príjmal Izrael ako spravodlivý Boží trest za neposlušnost národa: vysídlenie celej židovskej hornej vrstvy králom Nabúkadnezarom v roku 587 pred Kr. do Babylónie bolo dôsledkom slabej viery Židov v ich Boha, ktorá bola už dlho predmetom nárekov prorokov. Zmluvu, ktorú s nimi Boh uzavrel na Sinaji, nakoniec porušili nedodržiavaním jeho prikázaní. Toto je jednoznacne napísané ako v Žalmoch, tak i v Knihe Jób.
Aby bolo možné obstát pred Bohom, je dôležité dodržiavat nielen desat prikázaní ( dekalog ), ale taktiež nespocetné množstvo príkazov a zákazov zozbieraných v piatich knihách Mojžišových ( tóra ), zvlášt v knihe tretej, štvrtej a piatej. Predovšetkým piata kniha Mojžišova, Deuteronominum, neustále opakuje varovania pred ostatnými bohmi. Hospodin je jediný a jeden. On svoj lud zachránil a chce byt uctievaný na mieste, ktoré si sám vyvolí. Židia vztahujú tento príkaz na Jeruzalem. Patria k tomu tiež predpisy týkajúce sa modlitieb a oblecenia, výzva k odpocinku behom šabatu, rovnako ako zákaz jest niektoré jedlá, napríklad bravcové mäso. Život Žida je zariadený predovšetkým prikázaním lásky k blížnym, dalej pokynmi pre styk medzi mužom a ženou a medzi detmi a starými ludmi.
Napriek tomu existoval i v dobe Ježiša spor o správny výklad zákona, ktorý na niektorých miestach nie je jednoznacný. Rabíni, židovskí ucitelia, zastupovali rôzne smery a súperili medzi sebou. Najvýznamnejšími boli na prelome letopoctu školy jeruzalemských rabínov Šammaja a Hilléla. Zatial co Šammaj neuznával žiadne odchýlky od zákona, bol Hillél zástanca zhovievavejšieho výkladu. Nešlo mu o jednotlivosti, ale hlbší význam Božieho slova. Vychádzal pritom z presvedcenia, že Boha nie je možné popísat s univerzálnou platnostou – každý jedinec prežíva svoje stretnutie s Bohom inak. Podstatu Hillélovho pôsobenia dobre vystihuje anekdotická legenda, podla ktorej pohanovi, ktorý chcel prestúpit na judaistickú vieru, pripomenul Hillél slová tretej Mojžišovej knihy, 19,18: „...budeš milovat blížneho svojho ako seba samého – to je celá tóra a to je ostatný výklad: chod a študuj!“

ŠINTOIZMUS
Šintoizmus je prastaré japonské náboženstvo, ktoré vzniklo už v rannom období rodového zriadenia.
Pôvodné náboženstvo dostalo pomenovanie až koncom šiesteho storocia. Nazvali ho šintó, co v doslovnom preklade znamená cesta bohov. Pre šintoizmus je charakteristické uctievanie prírodných javov, ku ktorému sa neskôr pripojil kult predkov. Šintoizmus nie je ucenie, ale len mytológia a zvyky.
Najvyšším božstvom v japonskom panteóne je bohyna slnka Amaterasu. Podla japonskej mytológie, ktorá je v porovnaní s gréckou podstatne jednoduchšia a primitívnejšia, cisár Džimmu, priamy potomok bohyne Amaterasu, po vítaznej výprave z ostrova Kjúšú do oblasti Jamato založil 11. februára roku 660 pred Kr. prvé cisárstvo. Japonský cisársky rod, ktorý vládne v krajine v nepretržitej genealogickej línii, tak odvodzuje svoj pôvod od bohov, co sa stalo základom oficiálnej štátnej doktríny až do roku 1945.
Japonská mytológia bola spísaná v historických kronikách Kodžiky ( Kronika dávnych príbehov ) v roku 712 a Nihonšoki ( Japonská kronika ) v roku 720. Kodžiky je najstaršou pamiatkou japonského písomníctva. Ale mytologický materiál, ktorý obsahuje je znacne selektovaný a upravovaný tak, aby vyhovoval potrebám vtedajšieho vládcu a potvrdzoval nadvládu cisárskeho rodu na základe nebeskáho posolstva.
Šintoistické svätyne patria k najstarším architetonickým pamiatkam v Japonsku. Konštrukcia drevených budov je jednoduchá. Na nosných stlpoch sú terasy, vyzdvihnuté vysoko na zemou. Prostriedkom terasy sa zábradlím vedú schody. V malej miestnosti s nevelkým výklenkom sú uložené symboly božstiev ( v Ise napríklad zrkadlo jata no kagami, ktoré je jednou z insígnií cisárov ). Strecha má chatakreristický vidlicovitý tvar z krížom kladených okrúhlych trámov a väcšinou je pokrytá kôrou. Typickým znakom je aj šintoistická brána torii, ktorá oddeluje posvätné územie svätine. Šintoistické svätine sa pôvodne nenatierali. Až neskôr sa pod vplyvom budhizmu zacala používat jasnocervené polychrómia.
Jednou z najstarších svätín je Velká svätina v Ise – Ise daidžingú, ktorú vybudovali v 4. storocí po Kr. a zasvätili bohyni slnka Amaterasu. Je ukážkou cistej, typicky šintoistickej architekrúry, ktorá sa zachovala až dodnes vdaka tomu, že ju pravidelne každých dvadsat rokov obnovovali a pri rekonštrukcii dôsledne zachvávali pôvodný tvar budovy.
Dalšou významnou svätinou je Kasuga džindža, ktorá bola založená v prvých rokoch narského obdobia a patrila rodu Fudžiwara. Pozoruhodná je najmä tým, že na celom komplexe je badatelný výrazný vplyv budhistickej architektúry, co najviac vidno na tvare strechy a použitej polychrómii. Ku svätini patria aj posvätné jelene a srnky, ktoré volne pobehujú po rozlahlých narských parkoch.
Jedným z šintoistických symbolov je šimanawa z hrubého skrúteného povrazu, ozdobená poskladaným bielym papierom, ktorá je zavesený nad vchodom. Je znakom, že dom je cistý a má zabránit zlým duchom vstúpit don.

DŽINIZMUS
Najvýznamnejším ucitelom indického džinizmu bol Mahávíra. Žil pred rokom 477 pred Kr. a podla neho je svätý všetok život.
Každé konanie má následky v dalšom živote. Z toho kruhu putovania duší sa oslobodí ten, kto ovládne svoje trápenie a nerobí nic, co by musel odcinit v dalšom živote.
Džinizmus je odvodený z hinduizmu a vznikol v 6. storocí pred Kr. Kozmologické koncepcie džinizmu nájdeme v ilustrovamých pojednaniach o astronómii. Svet, loka, sa skladá z troch podsvetov. Horný svet, urdhva-loka, je nebeský svet so siedmimi oblohami: ponáša sa na tamburínu s vydutým stredom. Pozemský svet, stredný, madhya-loka, je vždy zobrazený spredu a podobá sa na kotúc. Dolný svet, adho-loka, pekelný svet, sa skladá zo siedmych pekiel, ktoré sú ako otvorené dáždniky uložené na sebe.

SIKHIZMUS
Sikhizmus symbolizujú tri mece a kruh. V case svojho vzniku predstavoval pokus o syntézu dvoch dominantných náboženstiev Indie – hinduizmu a islamu. Jeho zakladatelom bol guru ( náboženský a duchovný vodco ) Nának v 15. storocí. V poslednom období sa jeho radikálny súpenci zviditelnujú najmä rozsiahlou teroristickou cinnostou namierenou proti indickej vláde.
Miestom zrodu tohto náboženského hnutia bola India. Vznik sikhizmu v 15. storocí sa casovo prekrýva s obdobím nástupu mogulských panovníkov Indie. Mogulovia, ktorých moc zacala práve vtedy nieco znamenat, postupom casu vytvorili najsilnejšiu moslimskú dynastiu v dejinách Indie. V období ich vlády existovali rôzne náboženské prúdy, ktoré nekládly dôraz na rozdiely medzi hinduizmom a islamom. Myšlienkam tolerancie medzi ludmi sa nebránilo ani v tom case populárne hinduistické hnutie bhakiti, ktoré malo vela spolocného s islamským ponímaním sveta. Jeho stúpenci hlásali absolútnu oddanost bohu a lásku k nemu ( co je vlastne význam slova bhakti ), rovnost všetkých ludí bez odladu na kastu, pohlavie a vyznanie – teda myšlienky, ktoré sa neskôr stali súcastou duchovného myslenia sikhizmu.
Guru Nának sa narodil roku 1469 v dedine Talvandi blízko mesta Lahore v dnešnom Pakistane. Uznával len jedého boha, avšak bližšie ho neurcil, jeho poslanie zhrnul do jedinej vety : „Kedže je iba jeden boh a ten je naším otcom, všetci musíme byt bratia.“ Nának ovládal niekolko jazykov a na svojich cestách trávil vela casu rozhovormi s ucenstvami rôznych náboženstiev. Práve toto ucenie nadviazalo na myšlienku, ktorá odmietala rozdiely madzi ludmi vytvorené starým hinduistickým kastovým náboženstvom.
Nánakov následník guru Angad ( 1504-1552 ) bol verným pokracovatelom zacatého diela. Odmietol arabské aj devanagarské písmo a zostavil nové, pandžábske ( gurumukhí ). Mogulský panovníci spociatku sikhizmus podporovali, pretože vnímali ho ako sektu, ktorá sa usiluje zblížit s hinduizmom a islamom. So vzrastom majetku a moci úzkeho kruhu sikhských pohlavárov sa však zacal ich postoj menit. Za piateho guru Ardžana Deva sa už otvorene prehlbovalo nepriatelstvo medzi moslimskými panovníkmi a vedúcou vrstvou sikhov. Ako prvý na túto zmenu doplatil práve guru Ardžan, ked ho mogulský panovík Džahangár nechal umucit. Sikhovia odpovedali ozbrojeným odporom, ktorý kulminoval za posledného, desiateho guru Góbinda Singha ( 1675-1708 ). Góbind Singh bol najvzdelanejší zo všetkých guru. Rovnako dobre ovládal mec i slovo. Za jeho vlády sa dovršila premena sikhskej náboženskej obce na elitné vojenské bratstvo – chálsu.
Rozhodujúca zmena sa stala za dramatických okolností roku 1699 v Ánandpure na jarnom trhu. Na zhromaždení sikhov sa zjavil Góbind s vytaseným mecom a mávajúc ním žiadal hlavu jedného z prítomných. Po krátkom case sa odhodlal jeden z kasty kaštrijov ponúknut mu svoj život. Guru ho zobral do stanu odkial bolo pocut úder a vidiet tecúcu krv. Singh sa opät objavil pred zhromaždením a žiadal dalšiu obet. Znovu sa našiel dobrovolník a táto scéna sa opakovala pät krát. Potom Góbind otvoril stan a vo vnútri bolo pät bezhlavých kôz a pät dobrovolníkov oblecených v prekrásnych šatách. V nasledujúcom obrade dal guru všetkých pokrstit a potom pokrstili oni jeho. Guru Góbind prijal krst od ludí z nižších sociálnych kást – tkáca, holica, nosica vody a rolníka, a tento pocin priviedol pod jeho zástavy viac ako 80 tisíc ludí. Góbind Singh urcil nové pravidlá a zákony chálsy, ktoré definitívne sformovali toto novovzniknuté vojenské náboženstvo, do ktorého mohli vstupovat aj ženy.
Pod velením Góbinda Singha chálske bratstvo vybojovalo sériu výtazných bitiek, pricom v poslednej padli aj jeho dvaja synovia. Preto Góbind urcil, že namiesto dalšieho guru bude jedinou autoritou sikhov posvätná kniha Ádí Granth, ktorú nazývali aj Guru Granth Sahib. Spociatku mierumilovná náboženská obec mala po tragických skúsenostiach dve možnosti : bránit sa, alebo sa rozplynút v dvoch dominantných náboženstvách. Sikhovia si podla chálsy zvolili tretiu možnost – boj.
Dôležitým letopoctom pre neskorší vývoj sikhizmu bol rok 1799, ked Randžítovi Singhovi sa podarilo nielen dobyt centrum Pandžábu Lahore, ale neskôr aj samotný Pandžáb a spolu s ním prilahlé oblasti Multán, Kašmír a Péšávar. Utvoril sa centralizovaný štát, ktorý zanikol až v tedy, ked sa ho zmocnili britský kolonizátori. Tento útvar bol považovaný za ríšu sikhov a na nu sa v súcasnosti odvolávajú sikhský separatisti, ktorý sú za odtrhnutie Pandžábu od Indie a za vytvorenie nového nezávislého teokratického štátu Chálistan. Problém však spocíva i v odlišnom vývoji Pandžábu od ostatných castí Indie. Už pocas birtského panstva, ktoré sa riadilo zásadou „ rozdeluj a panuj “, boli vznesené prvé prekážky v hindsko-sikhských vztahoch. Briti sa usilovali oslabit súdtužnost medzi týmito dvoma náboženskými skupinami a získat sikhov na svoju stranu, co sa im viackrát podarilo. Sikhovia slúžili v koloniálnej armáde a ich jednotky boli lojálne voci britskej korune.
Sikhský vojaci nosili svojich pät symbolov
~ dlhé vlasy a fúzy ( kéš )
~ hreben vo vlasoch ( kanghá )
~ krátke spodné nohavice ( kacchá )
~ železný náramok ( kara )
~ zbran – mec alebo dýku ( kripán )
Tieto symboly zostali dodnes a spolu s turbanom sú lahko rozpoznatelnou súcastou sikhského odevu. Pre synov chudobných pandžábskych rolníkov bola služba v armáde výhodným povolaním, preto sa Pandžáb na krátke obdobie stal základnou Britov. Títo si to uvedomili a zacali ekonomicky podporovat túto oblast. Britská diplomacia, ktorá už v tom case zacala využívat náboženské rozpory vo svoj prospech, sa riadila heslom: „Ak chceš udržat Indiu, musíš udržat Pandžáb.“ Vdaka tajto politike sa v druhej polovici 19. storocia naraz stalo, že sa sikhovia pocas protibriských povstaní indického obyvatelstva postavili na stranu kolonizátorov. V dvadsiatych rokoch 20. storocia však bola založená sikhská strana Akálí dál. Jej cielom bol boj proti koloniálnej správe a proti fueuálnym vodcom sikhskej náboženskej obci. Neskôr práve predáci tejto strany prišli ako prví s myšlienkou odtrhnutia Pandžábu.
Po skoncení britského koloniálneho panstva sa obrovské územie rozdelilo na dve casti – prevažne moslimské obyvatelstvo vytvorilo nezávislí štát Pakistan, pricom v Indii zostalo prevažne hinduistické obyvatelstvo. Táto zmena situácie mala za následok obrovskú migráciu obyvatelstva spojenú s velkým krviprelievaním. Moslimovia sa húfne stahovali do Pakistanu a hinduisti, no predovšetkým sikhovia sa zase hromadne presúvali do Indie. Najmä pre sikhov mal proces delenia neblahé následky - ich hlavné mesto Lahore a prevažná cast Pandžábu, v ktorom žila väcšina sikhov, pripadla moslomskému Pakistanu. A v nom nebolo miesta pre sikhov, lebo stúpenci islamu ich prenasledovali a hromadne vraždili. Sikhovia však príkoria zo strany moslimov oplácali rovakám spôsom na opacnej strane hranice.
Toto spôsobilo presun 17 miliónov ludí, pricom zavraždených bolo okolo pol milióna osôb. Vdaka utecencom z moslimského Pakistanu podiel sikhskej populácie vzrástol zo14 na 35 %. Jeho konecným rezulátom bolo vytvorenie dalších komunít v ostatnej casti Indie, ale i vo svete.
Od roku 1947 sa sikhovia rozhodli spojit svoje osudy s Indickou republikou. Hoci pocas stárocí boli kultúrne, ale aj duchovne väcšmi zviazaní s hinduistickou castou indickej populácie, postupne sa stali pôvodcami problému, ktorý nadobudol katastrofálne následky. Rozpory s indickou vládou a úsilie sikhov o vytvorenie vlastného, nezávislého štátu vyvrcholili v osemdesiatych rokoch, ked plamen konfliktu rozhorel vskutku naplno. V pandžábe tiekla krv, vládol tu teror a situácia sa zo dna na den zhoršovala. Vyvrcholením bolo zneúctenie Zlatého chrámu v Amritsare.
Napriek všetkým uvedeným skutocnostiam sa sikhovia nezmazatelne zapísali do dejín Indie a zostáva vskutku pozoruhodným faktom, ako sa táto na indické pomery hrstka dokázala zviditelnit pozitívným, no v poslednom období zásluhou niekolkých extrémistov, žial, aj negatívnym spôsobom. Talent, energia a pracovitost sikhov in v splocnosti zabezpecili cestné miesto, ktoré by podla svojho poctu nemohli zastávat.
Vynikajú nielen vojenskými kvalitami a technickou zrucnostou, ale je ich možné vidiet na ulici ako obchodníkov, taxikárov a výrazne sú zastúpený v posádkach indických leteckých spolocností. Sú tiež najlepšími rolníkmi, vynikajúcimi remeselníkmi a športovcami. Vdaka svojej pracovitosti a solidárnosti aj tí najbiednejší z nich žijú nad hranicou chudoby a nie sú odkázaný na almužnu.
Duchovné centrum sikhizmu sa nachádza v meste Amritsar. V Jazere nesmrtelnosti, ako znie preklad tohoto mesta, bola za piateho guru postavená svätina Harimandir Sahib, neskôr prebudovaná na známy a povestný Zlatý chrám. Na rozdiel od hinduistických chrámov, ktoré majú iba jeden vchod, je pútnické miesto sikhov prístupné z každej svetovej strany a symbolizuje to otvorenost pre príslušníkov všetkých štyroch hlavných náboženstiev Indie: moslimov, hinduistov, budhistov a sikhov. Zlatý chrám v Amritsare tvorí ucelený komplex, ktorý sa skladá z centrálneho chrámu uprostred malého jazierka a z prilahlých budov slúžiacich na ubytovanie pútnikov z celého sveta. Každý pocestný, ktorý sa zastavý v Zlatom chráme, tu môže zadarmo dostat stravu a noclah minimálne po dobu troch dní.
Sikhské náboženstvo sa stalo nádejou pre budúcnost tisícov chudobných ludí, ktorí v case jeho vzniku nemali šancu ovplyvnit a zmenit svoj život. V jeho hnutí sa spojili bohatí a chudobní, aby zacali budovat vnútorný svet, ktorého clen mal povinnosti aj záruky. Hoci sikhská spolocnost vytvorila uzavretú komunitu, navonok neprístupnú okolitému svetu, príznacnými znakmi pre nu aj v súcasnosti zostávajú ohlauplnost, vzájomná pomoc a zmysel pre kolektívne blaho.

STARŠIE ORIENTÁLNE NÁBOŽENSTVÁ

KULT BOHA BAALA
Za vlády Omriho, ktorý založil domácu dynastiu Omriovcov v Izraeli, prenikli do krajiny cudzie náboženstvá, v prvom rade kult boha Baala.
Tohto Boha uctievali v celom blízkovýchodnom starovekom svete. Podliehalo mu podla jeho vyznávacov slnko a ohen, darúval štastie a plodnost vo vojne. Strediská Baalovho kultu boli v Sýrii, Fenícii a Kanáne, ale prevzali si ho aj iné národy. Ked sa niektorý národ prestahoval alebo ak dobyvatetia obsadili iný štát, museli podmanené územia prevziat od ich aj božstvá, ktoré v jeho krajine vládli. Egyptania miestne božstvá zaclenovali do vlastného panteónu. Aj Baala prevzali a stal sa náprotivkom boha smrti a púšte Setha. I Izraeliti prevzali tohto boha v case, kedy viera v jedného boha ešte nebola upevnená.
Izraelský náboženský vodcovia, najmä Eliáš, bojovali proti kultu boha Baala. Odsudzoval hlavne ludské obete, ktoré mu museli prinášat. Zaprisahávali národ, aby prestal s týmito zbytocnými obetami a namiesto toho zachovávali prikázania boha Jehvu.
Baalovi sa obetovali predovšetkým deti. Spalovali ich v jamách alebo v rozpálených železných oltároch v tvare boha. Dieta položili na ruky sochy ( Molocha ) a vhodili ho pritom do útrob tejto pece. Výkriky obetí prehlušovali bubnovanie a zvuky píštal.
Boh Baal uprednostnoval šlachtických synov, ale tí sa obetovaniu snažili vyhnút tak, že kupovali deti od chudobných ludí. Tieto deti vyrastali u nich až do obetovania. Spalovali aj vojnových zajatcov, pricom niektorých nechávali na žive na obety pred dalšou vojnou, aby im Boh Baal daroval ešte väcšie výtazstvo. Moloch bol nenásytný. Každé väcšie mesto malo svoje vlastné miesto urcené na spalovanie ( tofet ), na ktorom „deti prechádzali ohnom“. Ludské obete boli bežné aj pri osádzaní základných kamenov. Stavitel domu pochoval svojho prvorodeného syna pod prah, aby si pre budúcich majitelov domu vyprosil od boha Baala požehnanie. Baal mal právo na tzv. prvé obete: prvé zrno pri žatve
prvý chlieb
prvé jahna
prvé dieta.
Pri osobitných príležitostiach sa Baalovi obetovali najkrajšie býky.

KULT BOHA MITRU
Boh Mitra bol bohom svetla a Slnka. Bol to prezský boh, ktorý mal vela vyznávacov i v Ríme. Najviac vyznávacov mal v radoch vojakov. Mitra bol vykupitel, ústrednými témami jeho náboženstva boli nesmrtelnost, znovuzrodenie a vecný život. Stredobodom Mitrovho kultu bola predstava usmrtenia býka bohom Mitrom. Býk bol obetou, ktorá má vykúpit pre ludstvo život a priniest spásu.
Chrámy zasvätené Mitrovi boli v podzemných kryptách, v ktorých museli novácikovia podstúpit casto bolestivé príjmacie rituály. Obrady, na ktorých sa nesmeli zúcastnovat ženy, zarucovali po konci sveta zmrtvychvstanie. Mitra bol tiež bohom mužských kmenových spolocenstiev.

MANICHEIZMUS
Manicheizmus sa šíril od roku 240 po Kr. a jeho zakladatel bol Mani ( 216 – 275 ). Bolo to gnostické ucenie, pri ktorom sa clovek nevykupuje obetou, ale vedením, poznaním. V manicheizme sa uznávajú dva princípy – Svetlo a Tma, t.j. Dobro a Zlo, Boh a Hmota. Svet, tada Hmota, bol dielom satanských síl a treba ho odmietnut. Na pociatku bolo Svetlo od Tmy oddelené, potom napadli ríšu Svetla démoni a pohltili ho. Odvtedy sú obydve substancie pomiešané, svetelná substancia je obsiahnutá v hmote. V druhej fáze stvorenia stvoril „Velký otec“ „Živého ducha“, ktorý vytrhol pracloveka z pazúrov Tmy. Praclovek bol síce zachránený, ale jeho duša ostala v temnote a bola poškvrnená. „Velký otec“ poslal „Tretieho posla“, ktorý prinútil démomov, aby Svetlo vylúcili zo svojim semenom. Dobrí a múdri ludia môžu askenickým životom oslobodit zložky Svetla od hmoty a dospiet tak k vykúpeniu.
Mani sa vo svojom ucení odvolával na Ježiša, Budhu a Zarathuštru. Podla jeho mienky však ich náboženstvá nie sú dostatocne univerzálne a prívrženci ich deformovali.ZÁVER

Každá civilizácia má svoje náboženstvo. Ci sa jedná o primitívne uctievanie prírodných duchov a zvierat, alebo o zložité ucenie dávnovekých mudrcov. Pri stahovaní obyvatelstva dochádzalo po stárocia k premiešavaniu kultúr, cím zanikli staré, vznikli nové a upravili sa niektoré náboženstvá. Preto pôvodný význam prastarých náboženstiev dnes už nepoznáme.

Náboženstvá sú potrebné. Pomáhajú ludom zabudnút na svoje trápenia, ponúkajú nádej a silu pri tažkých životných skúškach a v neposlednom rade tvoria vo väcšine prípadov i jadro celej spolocnosti.

V mojej práci som sa snažila priblížit vám nájvýznamnejšie náboženstvá, ktoré sa uctievajú v Ázii. Ponúkla som vám desat náboženstiev, ktoré sú najviac zastúpené v krajinách Ázie, a taktiež tri staré náboženstvá, ktoré pomaly putujú do zabudnutia.ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY


Buffetaut, E. a kol.: Od velkého tresku k cloveku
3. vydanie, Bratislava 1994

Birnstein, U. a kol.: Kronika krestanství
1.vydanie, Praha 1998

Harenberg, B: Kronika ludstva
1.vydanie, Bratislava 1992

Krivákovová, A.-Mendel,M.-Muller,Z.:Islam – ideál a skutecnost
1.vydanie, Praha 1990

Kutka, K.: Japonsko
1. vydanie, Bratislava 1989

casopisy:
Historická revue, rocník IX, císlo 10/98, str. 10-11
Terem, J.-História a súcasnost sikhizmu

Historická revue, rocník X, císlo 2/99, str.22-23
Deák, D.-Myšlienkový svet hinduizmu

Historická revue, rocník XI, císlo 2/2000, str.22-23
Slobodník, M.-Dejiny z pera lámov a ucencov

OBSAH

Úvod....................................................................................................................1

Metodika práce..................................................................................................2

Analýza problematiky.......................................................................................3

Islam...............................................................................................3

Krestanstvo....................................................................................8

Hinduizmus....................................................................................9

Budhizmus....................................................................................13

Konfucianizmus............................................................................16

Taoizmus.......................................................................................17

Judaizmus......................................................................................18

Šintoizmus.....................................................................................20

Džinizmus......................................................................................21

Sikhizmus.......................................................................................22

Staršie orientálne náboženstvá.......................................................26

Kult boha Baalu.......................................................26

Kult boha Mitru.......................................................27

Manicheizmus..........................................................27

Záver.................................................................................................................29

Zoznam použitej literatúry.............................................................................30

Obsah.................................................................................................................31


Stiahnuté z www.antiskola.sk

Diskusia

REAGOVAT

xiaojun napísal/a - 30. 3. 2018 - 04:30

20180330 junda

jordan shoes

oakley sunglasses wholesale

coach outlet

pandora charms sale clearance

canada goose jackets

swarovski outlet

hornets jerseys

canada goose jackets

kate spade outlet

yeezy boost

michael kors handbags

mizuno running shoes

chrome hearts outlet

herve leger outlet

canada goose jackets

magic jerseys

kate spade outlet

michael kors outlet online

ferragamo shoes

ferragamo outlet

kate spade outlet

canada goose jackets

canada goose jackets

jordan shoes

mavericks jerseys

michael kors outlet

canada goose outlet

canada goose jackets

coach outlet online

uggs outlet

kate spade outlet

michael kors

polo outlet

oakley sunglasses

coach outlet

michael kors outlet

michael kors bags

pandora outlet

barbour outlet

adidas outlet store

tory burch outlet

76ers jerseys

birkenstock outlet

jordan shoes

polo ralph lauren

true religion jeans

nba jerseys

ray ban sunglasses

mulberry handbags

coach outlet

ray ban sunglasses

lacoste polo shirts

coach outlet canada

ugg boots

ugg outlet

oakley sunglasses

pandora outlet

coach outlet

raptors jerseys

michael kors outlet

pandora charms

reebok outlet store

trailblazers jerseys

michael kors outlet

pandora jewelry

michael kors outlet

prada handbags

football shirts

oakley sunglasses

louis vuitton outlet

ralph lauren polo shirts

christian louboutin shoes

pandora charms sale clearance

canada goose outlet

coach handbags

oakley sunglasses

converse shoes

cavaliers jerseys

ugg boots clearance

true religion outlet

new balance pas cher

coach outlet

kevin durant shoes

mbt shoes

bucks jerseys

longchamp handbags

tory burch outlet

cleveland cavaliers jersey

kate spade outlet

real madrid jersey

coach outlet online

ray ban sunglasses

hermes birkin

manchester united jersey

canada goose

polo ralph lauren

gucci outlet

longchamp bags

ed hardy clothing

true religion jeans

ray ban sunglasses

michael kors outlet online

world cup jerseys

oakley sunglasses

michael kors wallets

polo outlet

asics shoes

coach outlet

canada goose outlet

air huarache

air max uk

oakley sunglasses wholesale

ralph lauren outlet

ugg outlet

michael kors outlet

mcm outlet

longchamp outlet

polo ralph lauren

kate spade outlet

chrome hearts outlet

canada goose outlet

pandora charms

kings jerseys

canada goose outlet

michael kors handbags

rockets jerseys

nba jerseys

mulberry handbags

tory burch outlet

longchamp pas cher

cheap jordans

fitflops

lakers jerseys

nike shoes

air huarache

michael kors outlet

uggs outlet

christian louboutin shoes

michael kors outlet

grizzlies jerseys

chelsea jersey

fitflops sale

lacoste soldes

coach outlet

ferragamo shoes

prada outlet

air max 90

ugg outlet

adidas nmd

michael kors outlet

longchamp pliage

christian louboutin outlet

true religion outlet

nike air max 2015

coach outlet online

wizards jerseys

polo ralph lauren

michael kors outlet

ugg outlets

canada goose jackets

coach handbags

gucci outlet

bulls jerseys

oakley sunglasses

suns jerseys

coach factory outlet

ugg outlet

heat jerseys

michael kors outlet

ralph lauren polo

montblanc pens

polo outlet

mulberry bags

prada shoes

michael kors outlet

kate spade outlet

air max 90

coach outlet online

pandora charms

louis vuitton outlet

new balance pas cher

cheap snapbacks

longchamp solde

links of london

louis vuitton outlet

ray ban sunglasses

michael kors outlet

lakers jerseys

louboutin shoes

cheap nfl jerseys

canada goose outlet

kobe shoes

coach factory outlet

nike outlet

burberry outlet

christian louboutin shoes

air jordan shoes

coach outlet

celtics jerseys

polo ralph lauren

bottega veneta outlet

true religion jeans

oakley sunglasses

air max 90

canada goose jackets

fitflops sale clearance

canada goose outlet

adidas wings

canada goose outlet

pacers jerseys

coach outlet store online

michael kors outlet

michael kors uk

nike blazer pas cher

michael kors outlet

christian louboutin outlet

true religion outlet

coach outlet

moncler outlet

kate spade outlet

christian louboutin outlet

mont blanc pens

canada goose outlet

ugg outlet

ray ban sunglasses

fitflops sale clearance

swarovski outlet

uggs outlet

air max 90

cheap football shirts

pandora charms

ugg outlet

warriors jerseys

moncler jackets

salomon shoes

tory burch outlet

pandora jewelry

christian louboutin online

asics pas cher

coach outlet online

fitflops shoes

canada goose outlet

moncler outlet

supra shoes

coach outlet

longchamp handbags

asics pas cher

true religion uk

ralph lauren polo

prada sunglasses

kobe 9

nike presto

coach outlet

barcelona jersey

louis vuitton outlet

air max 90

nike air max 90

pandora charms

pandora

nfl jersey wholesale

polo ralph lauren

coach outlet

moncler jackets

ralph lauren polo shirts

swarovski crystal

michael kors

oakley sunglasses

yeezy boost 350

clippers jerseys

nfl jerseys wholesale

dansko shoes

coach outlet

denver broncos jerseys

timberwolves jerseys

ray ban sunglasses

tory burch outlet

ray ban sunglasses

canada goose outlet

rolex watches

fitflops sale

nike roshe

michael kors outlet

nba jerseys

louboutin shoes

tory burch outlet

nike shoes

coach outlet

polo ralph lauren

soccer jerseys

true religion outlet

futbol baratas

pandora charms

true religion jeans

nike store uk

coach factory outlet

michael kors outlet

marc jacobs outlet

ray ban sunglasses

cheap nhl jerseys

polo outlet

pandora jewelry

new balance shoes

louboutin pas cher

pandora charms

air jordan pas cher

ralph lauren polo shirts

canada goose outlet

ferragamo outlet

michael kors handbags

ralph lauren pas cher

canada goose jackets

pistons jerseys

polo shirts

coach outlet online

michael kors handbags

nuggets jerseys

nike factory outlet

coach outlet

longchamp solde

polo ralph lauren

oakley sunglasses

true religion jeans

air max 90

ugg boots

true religion jeans

ugg boots

michael kors outlet

gucci outlet

mulberry sale

ugg outlet

air force 1

fitflops outlet

coach outlet online

ugg outlet

nhl jerseys

longchamp handbags

spurs jerseys

uggs

oakley sunglasses

true religion jeans

stephen curry shoes

fitflops

ferragamo outlet

true religion jeans

ray-ban sunglasses

ugg outlet

hermes belt

longchamp outlet

chicago blackhawks jerseys

michael kors outlet

air max 2017

nike outlet

nike pas cher

nike air force 1

coach outlet online

ray ban sunglasses

gucci outlet

cheap jordans

swarovski outlet

yeezy boost

ray ban sunglasses

mulberry bags

ralph lauren polo

true religion jeans

michael kors outlet

tory burch outlet

ray ban sunglasses

oakley sunglasses

fred perry polo shirts

oakley sunglasses

true religion jeans

nike trainers

canada goose coats

cheap jordans

air jordan 4

ferragamo outlet

canada goose outlet

ugg outlet

knicks jerseys

coach outlet

nike store

oakley sunglasses

valentino outlet

mulberry outlet

tods outlet

cheap mlb jerseys

pelicans jerseys

ysl outlet

canada goose jackets

polo ralph lauren

thunder jerseys

true religion jeans

canada goose outlet

air jordan pas cher

oakley sunglasses

oakley sunglasses

basketball shoes

nike roshe one

polo ralph lauren

ugg outlet

nike pas cher

michael kors handbags

swarovski outlet

mulberry outlet

ugg boots

michael kors outlet

longchamp handbags

burberry outlet

birkenstock sandals

rolex watches for sale

nets jerseys

coach outlet

burberry outlet

mulberry handbags

uggs outlet

michael kors outlet

mac makeup

rolex watches

oakley sunglasses

coach canada

coach outlet

canada goose jackets

nike foamposite

nhl jerseys

pandora charms

michael kors outlet

michael kors outlet

canada goose outlet

kobe bryant shoes

hermes outlet

canada goose parka

michael kors handbags

nike shoes

longchamp outlet

polo ralph lauren

jazz jerseys

oakley sunglasses

ray ban sunglasses

michael kors outlet

burberry outlet

reebok trainers

christian louboutin outlet

polo outlet

cheap mlb jerseys

wellensteyn jackets

ray ban sunglasses

coach outlet

lebron james shoes

air max 1

nike air max

rolex watches

nobis outlet

soccer shoes

canada goose jackets

moncler outlet

oakley sunglasses

michael kors

canada goose outlet

canada goose jackets

christian louboutin outlet

michael kors outlet

cheap jerseys

tory burch outlet

jordan shoes

michael kors

adidas uk

ray ban sunglasses

cartier outlet

ugg outlet

canada goose outlet

polo outlet

ferragamo outlet

giuseppe zanotti outlet

pandora charms

cheap jerseys

adidas trainers

ray ban sunglasses

christian louboutin outlet

michael kors outlet online

coach outlet

swarovski crystal

hermes outlet

puma outlet

coach factory outlet

michael kors outlet

hawks jerseys

ray ban sunglasses

soccer jerseys

fitflops sale clearance

michael kors outlet

ugg outlet

coach outlet online

canada goose outlet

air max trainers

denver broncos jerseys

oakley sunglasses

cazal sunglasses

canada goose outlet

ecco shoes

adidas nmd

ray ban sunglasses

mulberry handbags

cheap jordans

pandora charms

Zapoj sa do diskusie (1)

Podobné dokumenty

Názov práce Dátum A4 Slová Hodnotenie
 
sk História - novovek 13. 4. 2007 3755 -- --
 
sk Dejiny filozofie 19. 5. 2005 3161 -- --
 
sk fundamentálna… 9. 1. 2007 4300 -- --
 
sk ROZŠÍRENÉ PREDNÁŠKY… 12. 3. 2007 2193 -- --
 
sk SÚDOBÉ MEDZINÁRODNO… 5. 9. 2008 3945 -- --
 
sk SÚDOBÉ MEDZINÁRODNO… 16. 10. 2009 4008 -- --
 
sk Budhizmus v živote… 19. 8. 2007 4276 -- --
 
sk Strucný prehlad… 17. 4. 2007 5598 -- --
 
sk Drogové závislosti… 20. 12. 2006 3064 -- --
 
sk Drogové závislosti… 21. 6. 2006 3258 -- --