NAJVÄČŠIA DATABÁZA
ŠTUDENTSKÝCH REFERÁTOV NA SLOVENSKU

Nájdi si dokument, ktorý potrebuješ v inom jazyku: SK CZ HU

Celkom referátov: (12579)

Jazykové kurzy, štúdium a pobyty v zahraničí
Prihlásenie Prihlásenie Registrácia
Pridaj svoju prácu

Referát Islam

Odoslať známemu Stiahnuť Nahlásiť chybu Zapoj sa do diskusie (4)

Doplnkové informace o referáte:

Oblasť:Náboženstvo

Autor: antiskola@antiskola.eu

Počet slov:1141

Počet písmen:6,968

Jazyk:Slovenský jazyk

Orient. počet strán A4:3.87

Počet zobrazení / stiahnutí:4643 / 236

Veľkosť:7.96 kB

Islam


Z troch svetových náboženstiev je islam najmladší. Objavil sa v rannom stredoveku. Ten, kto prijal islam, sa nazýva moslim. Pocet moslimov na svete je asi 1 miliarda, z toho 800 miliónov sunnitov, 150 miliónov šíitov, 3 milióny charidžovcov. Islam nikdy nebol iba náboženstvom, je to spolocenský režim, súbor morálnych spolocenských a dalších noriem. Ciní si nárok na riadenie každého detailu denného života.
Al- Islam znamená doslova „odovzdanie sa do vôle Božej.“ Výraz „mohamedánstvo“, ktorým niektorí oznacujú islam, je nesprávny, pretože naznacuje, že muslimovia uctievajú Muhammada a nie Boha (t.j. Alláha). Alláh je výraz, ktoré v arabskom jazyku oznacuje Jedného Jediného Boha. Dva základné clánky viery sú vyjadrené vo vyznaní viery (šaháda):
1) Vyznávam, že nie je boha okrem Boha
2) a vyznávam, že Muhammad je posol Boží.
Prvá cast vyjadruje vieru v jediného Boha a z druhej casti vyplýva viera vo všetko, co Boh Muhammadovi zjavil.
Muhammad
Muhammad – zakladatel islamu patril k rodu Hašimovcov, ktorý patril k významnému kmenu Kurajš. narodil sa medzi rokmi 570 a 580. Vychovával ho strýko Abú Tálib v Mekke. Oženil sa s bohatou Chádidžou, mali 6 detí. Svoju kazatelskú cinnost zacal v roku 610 alebo 612. Vládnuce kruhy zaujali k nemu nepriatelský vztah a v roku 622 sa musel presídlit do Medíny. Toto vystahovanie sa nazýva hidžra a je základom moslimského letopoctu. Formoval islam ako cisto arabské náboženstvo, ale neubránil sa vplyvu iných náboženstiev hlavne krestanstva a židovstva. V roku 630 sa chcel zmocnit Mekky, ktorá mu bola vydaná bez boja. Umiera v roku 632. V islamskej vierouke je od zaciatku požiadavka verit, že Muhammad je jej prorok, posol a apoštol. Je nazývaný aj pecat prorokov, z nich najvýznamnejší sú Adam, Noe, Abrahám, Mojžiš a Ježiš.
Korán
Hlavným pramenom výzkumu a popisu pôvodného islamu je korán. Zakladatel islamu Muhammad sa vyjadroval v súvislosti so spolocenským a náboženským bojom o rôznych životných udalostiach, vyslovoval svoje úvahy, prednášal kázanie, vystupoval s prejavmi poucného i polemického charakteru. V niektorých prípadoch si to poslucháci zapisovali na palmové listy, útržky papyrusu alebo kože. Najcastejšie zostával obsah Prorokovej reci v pamäti ludí, ktorí ju ústne tradovali a citovali, ked sa odvolávali na zmysel jeho kázania. Je preto prirodzené, že Muhammadovi boli pripisované prejavy a výroky, ktoré nikdy nepredniesol. Kodifikovaný text koránu v dobe Muhammadovej smrti v roku 632 ešte neexistoval. Takmer dnešnú podobu koránu spísal Zajd ibn Sábit na príkaz chalifa Uthmana. Skladá sa zo 114 kapitol (súr), každá z nich sa delí na verše (aját). V koráne ani ako v celku, ani v jeho jednotlivých súrach nenachádzame logicky súvislý výklad. Základné chronologické deleniekoránu spocíva v rozlíšení mekkských a medinských súr. Nepresnost datovania jednotlivých súr a ich rozdelenia je zdôraznená faktom, že vo vnútri niektorých sú obsiahnuté verše rôznych období, navzájom si odporujúce.
Popri koráne vznikala tradíciach o výrokoch a skutkoch Muhammada- Hadit. V 9. storocí bola z haditov vytvorená sunna, svätá povest islamu.
Smery v rannom islame
K vzniku nových prúdov prispieval fakt, že noví prívrženci vnášali do islamu prvky svojich pôvodných náboženstiev. Prícinou vzniku hlavných vetiev boli však boje o moc, ktoré boli zastierané náboženskou ideológiou. Prvými sektármi v islame boli charidžiti. Rozpadli sa na viac vetiev (baditi, azrakiti, sufriti...). Takmer súcastne vznikol smer šíitov, ktorý sa postupne rozrástol do mohutného hnutia a stal sa jedným z dvoch hlavných vyznaní islamu. V priebeho boja o chalifát sa islam rozdvojil na sunnu a šíu. Šíiti presadzovali dedicné obsadzovanie trónu a neuznávali sunnu, ktorá bola prepracovávaná v prospech sunnitských ideí.
Piliere islamu
Tzv. piliere islamu sú základnými stavebnými kamenmi života každého muslima a zahrnajú pät clánkov: vieru, modlitbu, starostlivost o chudobných, ocistovanie sa prostredníctvom pôstu a pút do Mekky pre tých, ktorí si to môžu dovolit.
ÍMÁN (VIERA)
"Niet boha okrem Jedného Jediného Boha a Muhammad je Jeho posol." Toto dosvedcenie viery, ktoré sa nazýva šaháda, vyslovuje každý veriaci. Prednes šahády je tiež súcastou zvolávania a modlitbu.
SALAH (MODLITBA)
Saláh je predovšetkým názov predpísanej povinnej modlitby, ktorá sa vykonáva pätkrát denne, a ktorá spája modliaceho sa s Bohom. Kedže v islame neexistuje cirkevná hierarchia alebo knazi, modlitby sú vedené ucenými ludmi, ktorí vedia naspamät pasáže z Koránu a sú do tejto úlohy vybraní kongregáciou veriacich. Súcastou týchto piatich modlitieb je recitácia veršov z Koránu. Predpísané modlitby sú vykonávané po úsvite, napoludnie, medzi poludním a západom slnka, po západe slnka, a po súmraku, a tak udávajú rytmus celého dna. I ked je najlepšie modlit sa v kongregácii v mešite, moslim môže tieto modlitby vykonávat kdekolvek, napríklad v parku, v úrade, v továrni alebo na univerzite.
ZAKÁH (ALMUŽNA)
Jednou z najdôležitejších zásad v islame je to, že všetko patrí Bohu, a teda aj svetské bohatstvo je ludom zverené len do opatery. Slovo zakáh znamená „ocistenie sa“ a tiež aj „rast“. Každý moslim si je sám povinný vypocítat túto ciastku. Obvykle táto ciastka zodpovedá 2,5% z penažného majetku.
PÔST
Každorocne pocas mesiaca Ramadánu muslimovia dodržujú pôst od úsvitu až do západu slnka, pricom sa zdržiavajú jedenia, pitia a pohlavného styku. Chorým, starým, tým, ktorí cestujú, a dojciacim alebo tehotným ženám je dovolené pôst prerušit a vynahradit zameškané dni neskôr. Ak toho nie sú fyzicky schopní, musia nakrmit jedného chudobného cloveka za každý den, ktorí zameškali. Deti obycajne zacínajú dobrovolne dodržiavat pôst a modlitby v skorom veku, avšak pre nich sa to stáva povinnostou až ked vstúpia do veku puberty. I ked pôst so sebou prináša aj velké zdravotné výhody, v islame je pokladaný hlavne za spôsob ocistovania sa. Tým, že sa postiaci clovek co i len na krátky cas odpúta od svetského pohodlia, nadobudne úprimný súcit a solidaritu s tými, ktorí hladujú, a prispeje tým aj k obohateniu svojho duchovného života.
PÚT DO MEKKY
Každorocná pút to Mekky, tzv. hadždž, je povinná len pre tých, ktorí si to môžu fyzicky a financne dovolit. Napriek tomu sa však do Mekky vydáva každorocne z každého kúta sveta dva až tri milióny ludí, cím umožnujú ludom rôznych národov, aby sa navzájom stretli a spoznali. Mekka je vždy plná návštevníkov. Každorocná pút sa zacína pocas dvanásteho mesiaca islamského kalendára, ktorý je lunárny (nie solárny), a tak hadždž ako aj Ramadán padnú niekedy na leto a inokedy na zimu. Všetci pútnici majú na sebe oblecený osobitný odev (tzv. ihrám). Sú to dva kusy jednoduchých bielych šiat, ktoré ich zbavujú všetkých triednych a kultúrnych rozdielov, a tak môže každý stát pred Bohom ako rovnocenný. Obrady, ktoré pútnici vykonávajú pocas púte, majú svoj pôvod u Abraháma a zahrnajú obchádzanie Kacby a náhlenie sa medzi pahorkami Safá a Marwa, tak ako to robila Abrahámova manželka Hágar, ked v púšti hladala vodu. Potom sa pútnici zídu na rozsiahlej planine nazývanej cArafa, kde sa spolocne modlia za Božie odpustenie. Toto velké zhromaždenie symbolizuje zhromaždenie ludí pocas Súdneho dna. V minulosti bola pút do Mekky velmi namáhavá. Dnes saudskoarabské Ministerstvo púte poskytuje miliónom pútnikov z celého sveta pitnú vodu, dopravu a lekársku starostlivost.

POUŽITÁ LITERATÚRA A ZDROJE

Malá encyklopedie islámu, Dejiny náboženství II


Stiahnuté z www.antiskola.sk

Diskusia

REAGOVAT

sewa villa napísal/a - 24. 4. 2019 - 17:11

sewa villa di bukit danau sewa villa puncak resort sewa villa bukit danau sewa villa puncak murah villa bukit danau villa puncak cendrawasih sewa villa puncak bukit danau villa di puncak cisarua bukit danau sewa villa murah villa bukit danau lot 14 villa puncak bougenville villa bukit danau lot a sewa villa coolibah untuk robongan villa bukit danau lot 1 villa untuk rombongan villa buki danau lot 5 sewa villa kota bunga villa bukit danau lot b villa kota bunga cipanas type alven villa bukit danau lot 7 sewa villa di kota bunga villa bukit danau lot3 villa kota bunga type seruni villa bukit danau lot4 villa di kota bunga villa bukit danau lot 31 villa kota bunga type katalia villa bukit danau lot 13 villa kota bunga villa bukit danau villa joglo sewa villa kota bunga murah sewa villa puncak resort villa puncak coolibah sewa villa coolibah untuk robongan komplek villa coolibah sewa villa kota bunga untuk rombongan villa coolibah utama sewa villa di kota bunga sewa villa di puncak resort villa coolibah utama villa coolibah murah villa di kota bunga villa coolibah sewa villa kota bunga murah sewa villa di coolibah villa kota bunga sewa villa bukit danau lot 14 villa coolibah sewa villa puncak bukit danau lot 13 sewa villa di coolibah sewa villa braja bukit danau sewa villa coolibah sewa villa untuk rombongan di bukit danau sewa villa untuk rombongan di bukit danau sewa villa puncak bukit danau lot b 5 kamar sewa villa puncak bukit danau lot 13 villa puncak bukit danau lot 5 sewa villa villa bukit danau puncak sewa villa di bukit danau sewa villa bukit danau villa braja sewa villa bukit danau sewa villa puncak bukit danau villa bukit danau sewa villa bukit danau lot a Sewa villa joglo bukit danau sewa villa Sewa villa puncak sewa villa di bukit danau villa puncak sewa villa bukit danau bukit danau villa bukit danau https://villabukitdanau.org/ Sewa villa puncak http://www.villapuncakbukitdanau.com/ Sewa villa di puncak https://sewavilapuncak.com

REAGOVAT

fatihin nurul napísal/a - 22. 11. 2018 - 08:17

Rupanya, jawabanku tidak cocok dengannya, dan sejujurnya, aku juga. agen astm a283 c agen pipa boiler agen plat abrex 400 agen plat asme516 grade70 agen plat astm a285 c agen plat astm516 70 agen plat boiler agen plat hardox agen plat hb 400 agen plat high strenght agen plat high tensile sm490 yb agen plat high tensile sm490ya agen plat kapal agen plat stainless ss304 agen plat stainless ss310 agen plat stainless ss316 agen plat sumihard agen round bar besi aisi 440s45c agen round bar scm440 agen steel rail agen steel sheet pile distributor astm a283 c distributor pipa boiler distributor plat abrex 400 distributor plat asme516 grade70 distributor plat astm a285 c distributor plat astm516 70 distributor plat boiler distributor plat hb 400 distributor plat high strenght distributor plat high tensile sm490 yb distributor plat high tensile sm490ya distributor plat kapal distributor plat stainless ss304 distributor plat stainless ss310 distributor plat stainless ss316 distributor plat sumihard distributor round bar besi aisi 440s45c distributor round bar scm440 distributor steel rail distributor steel sheet pile jual astm a283 c jual baja h beam jual pipa boiler jual plat abrex 400 jual plat asme516 grade70 jual plat astm a285 c jual plat astm516 70 jual plat boiler jual plat hardox jual plat hb 400 jual plat high strenght jual plat high tensile sm490 yb jual plat high tensile sm490ya jual plat kapal jual plat stainless ss304 jual plat stainless ss310 jual plat stainless ss316 jual plat sumihard jual round bar besi aisi 440s45c jual round bar scm440 jual steel rail jual steel sheet pile pabrik astm a283 c pabrik pipa boiler pabrik plat abrex 400 pabrik plat asme516 grade70 pabrik plat astm516 70 pabrik plat boiler pabrik plat hb 400 pabrik plat high tensile sm490 yb pabrik plat high tensile sm490ya pabrik plat kapal pabrik plat stainless ss304 pabrik plat stainless ss310 pabrik round bar besi aisi 440s45c pabrik round bar scm440 pabrik steel rail pabrik steel sheet pile pusat astm a283 c pusat pipa boiler pusat plat abrex 400 pusat plat asme516 grade70 pusat plat astm a285 c pusat plat astm516 70 pusat plat boiler pusat plat hardox pusat plat hb 400 pusat plat high strenght pusat plat high tensile sm490 yb pusat plat high tensile sm490ya pusat plat kapal pusat plat stainless ss304 pusat plat stainless ss310 pusat plat stainless ss316 pusat plat sumihard pusat round bar besi aisi 440s45c pusat round bar scm440 pusat steel rail pusat steel sheet pile stockis plat hardox stockist plat astm a285 c stockist plat high strenght stockist plat stainless ss316 stockist plat sumihard supplier plat hardox plat stainless ss201 plat sphc po plat putih spcc sd plat hitam ss400 plat hitam sphc plat corten plat astm a36 plat alumunium plat abrex 500 plat abrex 450 plain bar pipa sch80 pipa sch40 pipa sch160 pipa sch120 pipa sch10 pipa medium galvanis perforated plate grating size galvanis expanded metal deformed bar besi wiremesh besi unp besi cnp besi baja wfbeam baja h beam

Zapoj sa do diskusie (4)

Podobné dokumenty

Názov práce Dátum A4 Slová Hodnotenie
 
sk Islam 15. 4. 2008 3905 1.5 446
 
sk Islam 23. 5. 2011 4530 2.9 1071
 
sk Islam ako… 6. 5. 2005 2326 -- --
 
cz Islám 19. 6. 2007 3774 1.2 413
 
cz ISLÁM 17. 5. 2011 4245 4.0 1350
 
sk Islam 17. 11. 2005 1799 -- --
 
sk Dejiny politických… 16. 3. 2003 1696 -- --
 
cz Islám 4. 9. 2010 4306 4.9 1672
 
sk Islam 29. 9. 2011 5604 9.7 2608
 
cz Islám - k histórii… 17. 7. 2007 4102 12.7 3556