NAJVÄČŠIA DATABÁZA
ŠTUDENTSKÝCH REFERÁTOV NA SLOVENSKU

Nájdi si dokument, ktorý potrebuješ v inom jazyku: SK CZ HU

Celkom referátov: (12579)

Jazykové kurzy, štúdium a pobyty v zahraničí
Prihlásenie Prihlásenie Registrácia
Pridaj svoju prácu

Referát Hinduizmus

Odoslať známemu Stiahnuť Nahlásiť chybu Zapoj sa do diskusie (1)

Doplnkové informace o referáte:

Oblasť:Náboženstvo

Autor: antiskola@antiskola.eu

Počet slov:1902

Počet písmen:11,877

Jazyk:Slovenský jazyk

Orient. počet strán A4:6.60

Počet zobrazení / stiahnutí:6505 / 288

Veľkosť:13.73 kB

Hinduizmus


HINDUIZMUS


Obsah

1. Co je to hinduizmus?
2. Dejiny hinduizmu
3. Sväté spisy hinduizmu
4. Ucenie hinduizmu
5. Hinduistické obrady a sviatky
6. Panteón hinduistických bohov
7. Niektorí další hinduistickí bohovia
8. Mahátma Gándhí


Co je to hinduizmus ?

Hinduizmus nemá formulované žiadne urcité vyznanie, nemá zakladatela, hierarchiu knazov ani riadiaci orgán. Má však ucitelov, tzv. svami, a duchovných vodcov, tzv. guru.
Hinduizmus je celý komplex clánkov viery a inštitúcií, ktoré sa vynárali od cias, ked boli napísané ich starobylé (a najposvätnejšie) spisy, védy, až dodnes. Je to len volný pojem, ktorý opisuje rad náboženstiev a siekt (sampradája), ktoré sa vyvíjali po vyše tisíc rokov pod vplyvom zložitej staroindickej mytológie.
Možno povedat, že hinduizmus je kult boha Višnua alebo boha Šivu alebo bohyne Šakti alebo ich vtelení, podôb, manželiek alebo potomkov. Hoci má hinduizmus 330 miliónov bohov predsa nie je polyteistickým náboženstvom. Hinduisti sú v podstate monoteisti. Veria v jediného, najvyššieho Boha Brahmana, Absolútno... Rozmanití bohovia a bohyne hinduistického panteónu sú skôr predstavitelia mocí a funkcií jedného najvyššieho Boha vo viditelnom svete.


Dejiny hinduizmu

Korene hinduizmu siahajú asi 3 500 rokov do minulosti, ked vlna stahovania národov priviedla Árijcov so svetlou pletou zo severozápadu do údolia Indu. Odtial sa tento lud rozšíril po rovinách rieky Gangy napriec celou Indiou. Náboženské predstavy pristahovalcov sa utvárali na základe starobylých iránskych a babylonských ucení. Jednou nitkou, ktorú má hinduizmus spolocnú s mnohými inými kultúrami, je povest o potope.

Hinduistická povest o potope
Ráno priniesli Manuovi (praotcovi ludstva a prvému zákonodarcovi) vodu na umývanie... Ked sa umýval, dostala sa mu do rúk ryba (Višnu vo svojom vtelení Matsja).Prehovorila k nemu slovo: „Postaraj sa o mna a ja ta za chránim!“ „Pred cím ma zachrániš?“ „Potopa uchváti všetkých týchto tvorov; a od tej ta zachránim.“ „Ako sa mám o teba postarat?“ Ryba poucila Manua, ako sa má o nu starat. Nato povedala: „V tom a tom roku príde potopa. Potom ma (moju radu) poslúchneš a pripravíš lod; a ked sa potopa zdvihne, vojdeš do lode a ja ta zachránim.“ Manu urobil, co mu ryba kázala, a pocas potopy ryba odtiahla lod na vrch severu. Potom povedala: „Zachránila som ta. Priviaž lod ku stromu, ale nedaj sa vodou strhnút. Až voda opadne, smieš postupne schádzat dolu.“

Hoci náboženstvo hinduizmu je výsledkom pättisíc rokov trvajúceho náboženského, filozofického a literárneho vývoja, samotný názov pochádza až z 13.stor. po n.l. Používali ho moslimskí dobyvatelia, ktorí prichádzali do Indie, aby rozlíšili tamojšie náboženstvo od islamu. Hindu je perzský výraz pre Indov. Pre toho, kto nie je Ind, je náboženstvo hinduizmu tažko pochopitelné. Velký rozdiel od ostatných náboženstiev je napr. v tom, že sa clovek ako hinduista rodí, nemôže sa ním stat. K hinduizmu sa hlási v Indii okolo 700 miliónov ludí, mimo nej dalších asi 35 miliónov, t.j. približne každý ôsmy clovek (13%) zo svetovej populácie.


Sväté spisy hinduizmu

Po case sa indické clánky viery, mýty a legendy zapisovali a dnes tvoria sväté spisy hinduizmu. I ked sú tieto posvätné diela rozsiahle, nepokúšajú sa predložit jednotné hinduistické ucenie.
Najstaršie hinduistické spisy sú védy, zbierka modlitieb a hymien. Védy sú rozdelené do 4 zbierok známych ako Rig-véda, Sáma-véda, Jadžur-véda a Atharva-véda. Boli napísané pocas niekolkých storocí a dokoncené okolo roku 900 pred n. 1. K védam sa po istom case pripojili dalšie spisy, medzi ktoré patrili bráhmany a upanišády.
Bráhmany urcujú, ako sa majú konat obrady a obete, domáce i verejné, a podrobne rozoberajú ich hlboký význam.
Upanišády (doslovne „sedenia pri ucitelovi“), známe tiež ako védanty a písané v rokoch 600—300 pred n. 1., sú spisy, ktoré podávajú zdôvodnenie všetkého myslenia a konania podla hinduistickej filozofie. V týchto spisoch sú vyslovené náuky o sansáre (stahovanie duší) a karme (viere, že skutky minulého života sú prícinou terajšieho postavenia v živote).
Další súbor spisov sú purány, alegorické poviedky obsahujúce mnoho hinduistických mýtov o bohoch , bohyniach aj o hinduistických hrdinoch. Patria tu aj eposy Rámajana a Mahabhárata, ktoré podrobne popisujú hinduistické vierovyznanie a jeho praktizovanie. Bhagavadgíta (cast Mahabháraty) je najvyšším poucením o mravnosti. Poucky Bhagavadgíty tvoria najvyšší stupen náboženstva a najvyšší stupen mravnosti.
Niektoré spisy hinduizmu (védy, bráhmany a upanišády) sa chápu ako šruti, co znamená „pocuté“, preto sa považujú za priamo zjavené sväté písmo. Iné, ako eposy a purány, sú smriti, co znamená „zapamätané“, a teda zostavené ludskými autormi, hoci odvodené zo zjavenia.


Ucenie hinduizmu

Ahinsa = nenásilne
Jedným zo základných pojmov hinduizmu, ktoré majú vplyv na myslenie a každodenné správanie veriacich je pojem ahinsa ciže nenásilie, ktorým sa tak preslávil Mahátma Gándhí. Na základe tejto filozofie nemajú hinduisti zabíjat, ani robit násilie iným tvorom, co je jedna s prícin, preco ctia niektoré zvieratá, ako kravy, hady a opice. Najprísnejšími zástancami ucenia ahinsa a úcty k životu sú stúpenci džinizmu (založeného v 6. storocí pred n.l.), ktorí chodia bosí, ba nosia masku na tvári, aby náhodou neprehltli nejaký hmyz.

Varna = kastový systém
Dalšou základnou stránkou je varna, jeho kastový systém, ktorý rozdeluje spolocnost do pevne vymedzených tried (kást). Hlavné spolocenské kasty sú štyri: 1. knazi- brahmani,
2. vládcovia a bojovníci- radžovia a kšatrijovia, 3. obchodníci a rolníci- vaišjovia
4. robotnícka trieda- šúdrovia. Okrem toho sú aj ludia, ktorí nepatria do nijakej kasty, vydedenci- nedotknutelný.
Všetci ostatní sú zaradení do niekolkých kást alebo podkást s presne vymedzenými povinnostami. Podla tradície sú kasty celkom uzavreté. Clen jednej kasty nesmie uzavriet manželstvo s clenom inej kasty, dokonca s ním ci s nou nesmie ani jest. Z tohto prísneho kastového systému, nie je takmer žiadna možnost úniku. No priemerný hinduista ani únik nehladá. Chápe svoje zaradenie ako svoj predurcený, nevyhnutný životný údel, ktorý je dôsledkom jeho cinov v predchádzajúcom živote ciže karmou.
Tento starobylý kastový systém, ktorý drží každého na jeho mieste v spolocnosti, je v skutocnosti i rasový a „obsahuje odlišné rasové typy, od toho, ktorý je známy ako árijský [so svetlou pletou], až po preddrávidské kmene [s tmavšou pletou]. Varna ciže kasta znamená „farbu“. Prvé tri kasty boli Árijci, najsvetlejší ludia, štvrtá kasta zahrnujúca domorodcov s tmavou pletou, bola neárijská. Hoci kastový systém je vládou už vela rokov považovaný za nezákonný, pretrváva dodnes.

Reinkarnácia a karma
Dalším základným clánkom viery, ktorý vplýva na hinduistickú etiku a správanie, je ucenie o reinkarnácii a ucenie o karme. Ucenie o reinkarnácii hovorí, že po smrti prejde duša vždy do iného tela, kým sa z kolobehu znovuzrodení nevyslobodí. Súhrn všetkých cinov a jednaní, ktoré clovek za svojho života vykoná (karma) nebudú odplatené na onom svete v nebi alebo pekle, ale v budúcom živote. Takže dobré alebo tiež zlé ciny zaprícinujú prevtelenie do vyššieho alebo nižšieho stupna. Cielom veriacich teda nie je prevtelenie, ale vykúpenie z kolobehu životov- mókša.
Formou zbožnosti- bhakti: intenzívnym plnením rôznych obradov a príkazov môže clovek dospiet k lepšiemu prevteleniu, ale nie vždy dosiahnut vykúpenie z kolobehu životov. K mokše- ceste vykúpenia- sa dospeje cez cestu poznania (džnanamárga), cestu jednania (karmamárga) a cestu uctievania (bhaktijóga).


Hinduistické obrady a sviatky

Život hinduistu tvoria denné obrady (ranné a vecerné modlitby, príkazy, obete) návštevy chrámov s uctievaním bohov, každodenné meditácie a púte na posvätné miesta.
Takmer všetky najdôležitejšie hinduistické obrady sa vykonávajú doma, preto vo väcšine domov majú izbu alebo kútik, kde je domáca svätyna. V svätyni je socha alebo symbol boha. Sú tam pestrofarebné výjavy z hinduistickej mytológie alebo zobrazenia hrdinských cinov bohov. Veriaci pomaže boha a súcastne odrieka texty. Potom si pred neho sadne a medituje. Pred svätynou zapália kadidlo alebo aromatické tycinky a položia kvety a potravu. Veria že boh zje nemateriálnu cast a zvyšok potom rozdajú bud veriacim, alebo chudobným. Podobným spôsobom prebieha aj uctievanie v chráme.
Základnou jednotkou spolocnosti je rodina, preto každé obdobie v živote jednotlivca sprevádzajú rodinné obrady. Narodenie, uvedenie do dospelosti, svadba i smrt, každá z týchto udalostí má vlastný rituál, tak ako každodenné uctievanie bohov alebo každorocné sviatky. Pripomínajú cloveku že je súcastou rodiny.

Mnohé z hinduistických obradov sa priamo viažu na najposvätnejšiu rieku Gangu ciže Ganga Ma (Matka Ganga), ako ju volajú oddaní hinduisti. Ganga úzko súvisí s ich každodenným prežívaním a s ich starobylou mytológiou. Veria, že predtým existovala v nebi ako Mliecna dráha a že má moc oslobodzovat, ocistovat a uzdravovat veriacich. Preto sa Indovia sa schádzajú k rieke konat púdžu, uctievanie obetami kvetov, spevom modlitieb a tým, že prijímajú od knazov tilak, znamienko na celo cervenou alebo žltou farbou. Potom sa brodia do rieky a vykúpu sa. Další zase prinášajú telá svojich zosnulých, aby ich pri rieke spálili na vatre a ich popol rozhodili do rieky. Veria, že to zarucuje vecnú blaženost odchádzajúcej duši.


Panteón hinduistických bohov

Hinduizmus si, síce robí nárok na milióny bohov, no v praxi sú uctievaní urcitý oblúbení bohovia, na ktorých sa sústredili rôzne sekty hinduizmu. Traja z popredných bohov sú zoskupení v tom, comu hinduisti hovoria trimurti, trojica, triáda bohov.
Trojica sa skladá z Brahmu stvoritela, Višnua udržiavatela a Šivu nicitela a každý má najmenej jednu manželku. Brahma má za ženu Sarasvatí, bohynu poznania. Višnuova manželka je Lakšmí a Šivova prvá manželka bola Satí, bohyna, ktorá spáchala samovraždu. Bola prvou ženou, ktorá vstúpila do obetného ohna, a tak sa stala prvou satí. Podla jej mýtického príkladu sa tisíce indických vdov po stárocia obetúvali na pohrebnej vatre svojho mrtveho manžela, hoci tento zvyk je dnes už protizákonný.

Brahma stvoritel a pán všetkých tvorov, stojí nad všetkými kultmi. Nieje mu zasvätení žiadny chrám ani iné kultové miesto.
Višnua, udržovatel a pán ludského rodu, je stelesnením dobroty. Sedí na nebesiach na tróne pri svojej žene, bohyni Lakšmí. Pretože sa velmi zaujíma o svet, z casu na cas zostúpi v niektorej zo svojich inkarnácií na zem.
Šiva, nicitel i tvorca nového života, je považovaný za zdroj dobra aj zla. Casto je opisovaný ako sa túla po nebezpecných miestach, po bojiskách a cintorínoch. Inokedy je zobrazený ako velký askéta, pohrúžený v Himalájách do dlhej meditácie. Vyznávaci uctievajú Šivu v podobe sochy alebo ako symbol, lingam, krátky okrúhly falický stlp, ktorý predstavuje tvorivú božskú silu.

Hinduizmus má aj svoju najvyššiu bohynu,Šakti, ktorá môže byt prítažlivá i desivá. Vo svojej príjemnejšej podobe je známa ako Párvatí a Uma a je zobrazovaná ako krásna mladá žena. Jej strašná povaha sa prejavuje ako Durga alebo Kálí, krvilacná bohyna, ktorá má zálubu v krvavých obetiach. Je zobrazovaná obnažená až po boky a ovešaná mrtvolami, hadmi a lebkami. V minulosti jej veriaci dokonca obetovávali uškrtené ludské obete.


Niektorí další hinduistickí bohovia

Aditi — matka bohov, nebeská bohyna; Nekonecno
Agni — boh ohna
Ganéša — Šivov syn, boh so slonou hlavou, Pán prekážok, boh úspechu
Ganga — bohyna, jedna zo Šivových manželiek a zosobnenie rieky Gangy
Hanumant — opicí boh a oddaný nasledovník Rámu
Manasa — bohyna hadov
Mitra — boh svetla
Natarádža — Šiva v tanecnom postoji vnútri plamenného kruhu
Ráma — siedme vtelenie boha Višnua
Šašthí — bohyna, ktorá ochranuje ženy a deti pri pôrode


Mahátma Gándhí (1869-1948)

Mahátma Gándhí, ctený hinduistický vodca preslávený svojim nenásilným vedením pri napomáhaní snáh o nezávislost Indie od Velkej Británie (ktorú získala v roku 1947), bojoval za zlepšenie údelu miliónov Hindov. Hlásal Ahinsa (nenásilie) ako základnú morálnu hodnotu, pod ktorou rozumel starostlivý záujem o dôstojnost a blaho každého cloveka. Bojoval za vykorenenie nedotknutelnosti a hierarchického kastového systému a presadzoval rovnost žien vo všetkých oblastiach života. Vo svojom boji za nedotknutelných, ktorých nazýval haridšan (Božie deti) sa pokúšal dosiahnut pre nich štátom garantované minimálne životné podmienky. Zastával názor , že každý má zostat vo svojej kaste, do ktorej sa narodil, a vykonávat povolanie, ktoré zdedil od otca. Všetky kasty však pokladal za rovnocenné.

TB

POUŽITÁ LITERATÚRA A ZDROJE

Ludstvo hladá Boha- Watch Tower Society


Stiahnuté z www.antiskola.sk

Diskusia

REAGOVAT

lipei napísal/a - 12. 4. 2018 - 08:54

yeezy boost 700

tom ford eyewear

pandora charms

retro jordans

nike air max

fenty puma

nike sneakers for women

kyrie 4

nike zoom

golden goose

yeezy shoes

balenciaga sneakers

hermes belt

nike dunk shoes

longchamps

nike hyperdunk 2017

nike basketball shoes

nike air presto

longchamp bags

adidas eqt

true religion jeans

cheap nba jerseys

yeezy boost 350 v2

air max

golden goose sneakers

michael kors handbags

yeezy boost 350 v2

cheap nfl jerseys

jordan 12

michael kors outlet online

moncler jackets

supreme clothing

converse outlet

nike free

nike huarache

nike air huarache

longchamp

nike foamposite

curry 4

atlanta falcons jersey

yeezy

yeezy boost

burberry

tom ford eyewear

adidas tubular

adidas iniki

crazy explosive

links of london

adidas stan smith sneakers

adidas stan smith

nmd

balenciaga shoes

adidas online shop

curry 4

michael kors outlet

fitflops

new england patriots jersey

nike flyknit

paul george shoes

authentic jordans

adidas nmd

michael kors handbags

supreme hoodie

tom ford sunglasses

ysl handbags

michael kors outlet

nike huarache

hogan outlet online

ferragamo belt

reebok shoes

lacoste outlet

air jordans

adidas tubular shadow

james harden shoes

christian louboutin

yeezy boost

100% real jordans for cheap

dior glasses

prada sunglasses

vibram fivefingers

adidas tubular shadow

hermes belt

nike lebron soldier 11

ray ban

golden goose sneakers

yeezy boost

golden goose outlet

basketball shoes

red bottoms

adidas nmd

golden goose

moncler outlet

nike air force 1

lebron james shoes

adidas ultra boost

yeezy 700

nike running shoes

bape hoodie

af1

nike huarache

nike polo

adidas tubular

adidas store

curry shoes

nike air force

balenciaga

converse outlet store

yeezy

yeezy boost

adidas superstar shoes

moncler jackets

longchamp outlet

cheap mlb jerseys

fitflops

adidas yeezy

nike flyknit racer

nike roshe

ray ban sunglasses

patriots jersey

lacoste polo

yeezy boost 350

kobe shoes

vans outlet

nike lebron soldier 10

kobe byrant shoes

real jordans for sale cheap

adidas tubular

paul george shoes

true religion

yeezy boost

yeezy boost 350

prada glasses

curry 4 shoes

yeezy boost 350

kyrie 3

falcons jersey

vans shoes

michael jordan shoes

http://www.kobeshoes.uk

christian louboutin shoes

kobe sneakers

adidas crazy explosive

asics gel kayano

nike air max 2017

roshe shoes

vapor max

kobe shoes

yeezy boost 350

adidas yeezy

longchamp

longchamp bags

nike air max 2018

air jordan

jordan 11

cheap jordans

cheap jordans

louboutin shoes

goyard

kobe shoes

nike air force

pandora jewelry

pandora bracelet

hermes belt

adidas shoes

air presto

jordan shoes

kevin durant shoes

kyrie shoes

air max 90

caterpillar boots

nike air max

tory burch shoes

adidas nmd

birkin bag

air jordan 4

goyard handbags

nike max

lacoste outlet

kobe basketball shoes

cat boots

adidas superstar

curry 3 shoes

kobe 9

jordan retro 12

longchamp handbags

hermes handbags

oakley store

adidas yeezy

nike roshe run

dior sunglasses

nfl jerseys

kate spade outlet online

adidas pure boost

jordan retro

adidas ultra boost uncaged

kate spade outlet

hermes birkin

michael kors uk

adidas superstars

adidas nmd

cheap jordans

asics kayno

chrome hearts online

vibram five fingers

balenciaga

adidas ultra

adidas tubular

nike roshe

nike shoes

goyard bags

van cleef

nike huarache

ferragamo belts

chrome hearts online

yeezys

burberry outlet

pure boost

goyard handbags

adidas outlet online

red bottom shoes

calvin klein outlet online

yeezy boost 350

chrome hearts

yeezy boost 350

nike shoes for men

van cleef arpels

basketball shoes

michael kors factory outlet

michael kors outlet online

oakley sunglasses

adidas stan smith

nike football boots

kobe 9

lebron shoes

moncler jackets

lebron 13

cheap jordans

adidas nmd r1

nmd

nmd

lebron 15

fitflops sale clearance

nike zoom

zx flux

oakley sunglasses

nike air huarache

yeezy boost 350

goyard bags

yeezy boost 350

pandora jewelry

nike flyknit

yeezy shoes

adidas nmd runner

moncler jacket

converse shoes

nike polo shirts

longchamp outlet

nike free run

chrome hearts

ferragamo belts

retro jordans

michael kors outlet store

golden goose

cheap jordans

balenciaga triple s

air max 2018

nike cortez men

adidas outlet

moncler outlet

yeezy boost

russell westbrook shoes

calvin klein outlet

kobe 11

Kanye West shoes

adidas ultra boost

nike zoom running shoe

asics running shoes

michael kors outlet

links of london

nike roshe one

longchamp handbags

michael kors outlet

rayban sunglasses

michael kors handbags

balenciaga shoes

michael kors outlet

nike air max 90

yeezy boost 350

yeezy shoes

nike air force 1

lebron 14

gucci belt

jordan retro 6

air max 90

adidas gazelle

air yeezy

balenciaga shoes

lebron 15

yeezy

adidas superstar

nike air max

jordan shoes

reebok outlet

air force 1

louboutin shoes uk

nike flyknit racer

nhl jerseys

longchamp bags

yeezy shoes

michael kors outlet

bape hoodie

nike air max 90

adidas zx flux

jordan 4

nike roshe

yeezy boost 350 v2

hermes belts for men

yeezy shoes

lacoste online shop

chrome hearts

kyrie shoes

jordan 6

off white

moncler jackets

kate spade handbags

vapormax

nike cortez

nike mercurial

jordan 13

kd shoes

adidas ultra boost

nike air zoom

nba jerseys

tory burch shoes

adidas eqt

yeezy boost 350

nike air huarache

vans shoes

adidas outlet

kyrie 4

kobe 11

iniki

mlb jerseys

roshe run

ysl

yeezy boost 350 v2

ray ban

curry 3

goyard handbags

michael kors handbags

nike hyperdunk

http://www.kobebasketballshoes.us.com

ferragamo belt

oakley sunglasses

longchamp handbags

derrick rose shoes

nike dunks

links of london outlet store

off white hoodie

converse outlet

off white clothing

hogan outlet

pandora charms

nike outlet store online shopping

100% real jordans for cheap

cheap oakley sunglasses

adidas stan smith shoes

birkin bag

tom ford sunglasses

jordan shoes

russell westbrook shoes

lebron soldier 10

gucci belts

westbrook shoes

nike air zoom

air force 1

john wall shoes

birkin bag

adidas yeezy

yeezy shoes

lebron soldier 11

yeezy boost

tory burch outlet

ultra boost

harden shoes

off white clothing

timberland boots

jordan 11 retro

nike sneakers

true religion

nike outlet

yeezy boost 350 v2

adidas nmd

adidas yeezy

stephen curry shoes

adidas yeezy boost

air jordan 13

adidas eqt support

cheap basketball shoes

asics shoes

links of london sale

damian lillard shoes

nike sneakers for men

longchamp bags

true religion outlet

michael kors outlet online

timberland outlet

yeezy boost 350 v2

longchamp longchamps

yeezy boost 350 v2

michael kors

yeezys

kobe basketball shoes

kyrie irving shoes

Zapoj sa do diskusie (1)

Podobné dokumenty

Názov práce Dátum A4 Slová Hodnotenie
 
sk Hinduizmus … 21. 3. 2009 3907 1.6 458
 
cz Hinduizmus 5. 11. 2010 4069 4.6 1206
 
cz Hinduizmus 21. 11. 2011 4622 4.6 1208
 
sk Náboženstvo ako… 14. 3. 2007 2009 -- --
 
sk Náboženstvá sveta 4. 5. 2011 8743 29.6 8160
 
sk Svetové náboženstvá 24. 11. 2005 2316 -- --
 
sk Vznik a historický… 7. 8. 2010 8436 16.1 4169
 
sk Budhizmus v živote… 19. 8. 2007 4276 -- --
 
sk Juhovýchodná Ázia 15. 9. 2008 3524 9.6 2773
 
sk indický kastovnícky… 23. 6. 2007 9153 2.6 871