NAJVÄČŠIA DATABÁZA
ŠTUDENTSKÝCH REFERÁTOV NA SLOVENSKU

Nájdi si dokument, ktorý potrebuješ v inom jazyku: SK CZ HU

Celkom referátov: (12584)

Jazykové kurzy, štúdium a pobyty v zahraničí
Prihlásenie Prihlásenie Registrácia
Pridaj svoju prácu

Referát Budha, Budhizmus

Odoslať známemu Stiahnuť Nahlásiť chybu Zapoj sa do diskusie (4)

Doplnkové informace o referáte:

Oblasť:Náboženstvo

Autor: antiskola@antiskola.eu

Počet slov:1364

Počet písmen:9,026

Jazyk:Slovenský jazyk

Orient. počet strán A4:5.01

Počet zobrazení / stiahnutí:5417 / 413

Veľkosť:10.4 kB

Budha, Budhizmus


Okolo polovice 2. tisícrocia pred n.l. prišli zo severozápadu áríjske kmene a podmanili si velkú cast severnej Indie.Noví obyvatelia, ktorí hovorili jazykom sanskrit, rozšírili svoju moc až na východnú cast doliny Gangy.Ich spolocenský systém sa zakladal na prísne hierarchyckom clenení spolocnosti na bojovníkov, knazov a rolníkov, najnížšiu vrstvu tvorilo podrobené obyvatelstvo.Z tohto clenenia sa vytvorilo v Indii dodnes používajúce kastovníctvo.
V následujúcich storociach vzniklo velké množstvo kniežatctiev, ktorých vládcovia medzi sebou bojovali.Okolo polovice 1. tisícrocia pred n.l. sa vyvinulo popri množstve dalších náboženských systémov Budhizmus, ktorý ma dnes asi 500 miliónov prívržencov a rozšíril sa na velké casti južnej a východnej Ázie.
Zakladatel tohto svetového náboženstva Budha – Siddhártha Gautama “Prebudený“ – sa pokladá za prvú historicky doloženú významnú osobnost Indie.
Gautama Siddhártha, zakladatel Budhizmu, zavrhol honosný životný štýl, dosiahol “prebudenie“ a svojím ucením inšpiroval jedno z velkých náboženstiev.
3

Gautama sa narodil okolo roku 563 pred n.l. panovníkovy Šuddhádhanovy, ktorý panoval nad mocným králostvom Šakijov na severe Benaresu (Váranási), na hranici terajšej Indie a Nepálu.Jeho pocatie zvestoval matke , královnej Máji, sen o bielom slonovy, ktorý je znamením slávneho osudu.Pri jeho narodení sa chvela zem, burácal hrom prúdy svetla prenikali až na koniec zeme: tak dávali bohovia najavo svoju radost.Dieta vyskocilo z matkinho pravého boku a ohlásilo svoju budúcu velkost.Zázracne dieta vynikalo v cvicení tela i ducha, ako maldý muž vyhral ženu, krásnu Jašodháru, v pretekoch v lukostrelbe.Tak si obhájil meno Siddhártha – ten, ktorý zasiahol ciel.Mladý pár prežíval štastné dni, pretože Šuddhádhana zatajil pred synom neštastia tohto sveta.Ked však raz Siddhártha vyšiel von, uvidel aj druhú tvár ludského údelu.Postupne stretol starca, chorého a uvidel rozkladajúcu sa mrtvolu, základné podoby bolesti.Neskôr mladé knieža potajomky opustilo palác a zvolilo si život bludného askétu...
Tieto pekné príbehy nemajú historický podklad.Ide o legendy vytvorené ústnym podánim po Budhovej smrti.Ustálili sa, ked bol budhistický odkaz s príchodom krestanského obdobia zapísaný.Skutocnost je ovela skromnejšia.
Šakjovia boli iba malým kmenom, poddaným králom z Košáby, a Gautamova rodisko Kapilavistu bola obycajná dedina.Budhov otec, príslušník kasty bojovníkov, bol iba bezvýznamný vidiecky šlachtic.A nevie sa, co vlastne viedlo dvadsatdevät rocného Budhu k tomu, aby sa vydal na cestu asketizmu.
No akko 29 – rocný odmietol svoje dedicské právo a stal sa tulákom, ktorý žil z almužien a hladal cestu k trvalému štastiu.Odmital cestu jogínov ako nedokonalé riešeniea prísny asketizmus ako privelký extrém.Namiesto toho, sediac pod posvätným strom v Bodhaji v Bihare, rozvíjal svoj vlastný spôsob meditácie, až dosiahol stav hlbokého vnútorného pokoja, ktorí mu sprístupnil tri zdroje poznania.
Prvým zdrojom boli spomienky na dávne znovuzrodenia – ako cloveka, zvierata, ducha, pekelnej bytosti a smrtelného boha.
Druhé dosiahol tým, že si uvedomil, ako ludia pokracujú od znovuzrodenia k znovuzrodeniu v závislosti od kvality ich správania (karma), ked sebecké ciny vedú k nepríjemnému znovuzrodeniu a nesebecké k príjemným.
Tretí zdroj poznania bol najhlbší.Gautama Siddhártha spoznal nirvanu, stav bez utrpenia a nedostatku, ktorí ho oslobodil od dalšieho prevtelovania.
Neskôr vyjadril svoje objavy ako “štyri vznešené právdy“:
1.Všetko živé je strast
2.Prícinov strasti je túžba po minutelných cestách
3.Ukoncenie túžby znamená odstranenie utrpenia
4.Existuje cesta, ktorá vyvádza von z utrpenia.Je 8 dilna cesta:

4


1. dokonalé pochopenie
2. dokonalé rozhodnutie
3. dokonalá rec
4. dokonalé konanie
5. dokonalé zamestnanie
6. dokonalé usílie
7. dokonalé rozvažovanie
8. dokonalá koncentrácia

K sebavykúpeniu slúži aj budhistická etika s jej požiadavkami nezabíjat, nekradnút, byt zdržanlivýa pravdovravný.Mníši prijatý do mníšskych komunít sa musia vzdat svojích pribuzných aj svojho majetku a živit sa len z almužien.
Jedného dna v roku 525 pred n.l. sa Park danielov vo Váránasí na sverovýchode Indie stal dejidkom zvláštnej konfrontácie. Pústovnik Siddhártha Gautama, ktorý už 5 rokov putoval po Indii, stretol piatich askétov, ktorí boli kedysi jeho druhmi.Mudrci ho zahrnuli pohrdaním: Gautama zanechal obradné umrtvovanie tela, ktoré kedysi robili všetci spolu.Obvinení im odpovedal káznov, v ktorej odmietal askézu, ako cestu k spáse.
Vysvetloval im teda “štyri vznešené pravdy“, o bolesti a o ceste, ktorá vedie k jej strate.Nirvánu, najvyššie štastie, možno dosiahnut iba odstranením každej túžby a vyhasnutím každej vášne.Gautama sa “prebudil“ pre túto pravdu niekolko mesiacov predtým, po 49 dnoch meditovania pod figovníkom v Bódh-gáji, pri dedine Urusila na severe Pataliputry.Tak sa stal budhom, teda prebudeným.
Pri pocúvaníreci spadol prach a škvrny, ktoré pokrývali ducha piatich askétov – všetci sa obratili.Toto bola jeho prvá kázen, kázen vo Váránasí, casto ju ozancujú ako za “roztocenie Kolesa Zákona.Je to výraz, ktorý sa objavil koncom 3. storocia v Lalitavistare a o nieco neskôr vo ýkladoch pálijských textov. No obraz vznikolovela skôr,pretože systematicky predstavuje Zákona a Budhovo ucenie v každej starej budhistickej ikonografii od Ašókovej vlady po 3. – 4. stor. n.l.Symbolizmus je jednoznacný: tak ako gulaté Slnko osvetluje Zem, Koleso (cakra) predstavuje Zákon a Budha – svetlo sveta – svieti pre každého.Treba zdôraznit, že Koleso,prvé z podkladov svetovládcu (cakravartina),ho vedie a že jeden z jeho základných atribútov podla budhistického pohladu je šírenie Zákona “pre dobro všetkých bytostí.Následovali dalšie: Gridrakáta,v ktorej budha hovoril o prázdnote, a Vajšali kde sa obratil k obycajním ludom.
Budha si teda získal prvých ucencov.Niekolko dní ich Budha vyucoval mravný zakon dharmu.Kým jedni pocúvali mudrca, iní žobrali potrvu pre všetkých.tak bolo založené prvé spolocenstvo budhistických mníchov.

5


Na žiadost žien zo svojho príbuzenstva založilaj spolocenstvo mníšok.Budha sústredil aj 60 prebudených mníchov, ktorých vyslal, aby ucili ostatných ludí.Postupne mal vyše 2500 celkom prebudených a niekolko tisíc laických ucenikov.
Po Budhovej smrti zvolali jeho reholnícky stúpenci radu, ako usporiadat Budhovo ucenie do zbierok, ktoré sa teraz volajú Vinajána (kláštorná disciplína) a pät Nikáji (Budhove pojednania).Najprv sa šírili ústnym podaním, potom sa odovzdali dalej spolocným odriekaním.
Okolo roku 80 ped n.l. dostali na Srí Lanke písomnú podobu a spolocne s nimi vznikli záznami prvotnej verzie komentárov k týmto a dalším zbierkam.Budhovo ucenie bolo zrozumitelné a citlivo prispôsobené duševnému stavu jeho poslúchacov.
Hovorí sa, že raz odložil kázen pre skupinu bohatých ludi dovtedy, kým sa bedár nenasytil a mohol mat z jeho reci úžitok.
Od svojich stúpencov neocakával slepú vieru, naopak, chcel, aby jeho ucenie podrobovali skúškam a objavovali tak pravdu a svoju vlastnú silu.
Budhov pokoj a vieru dokumentuje pasáž z Vinajány, kde sa hovorí, že vyžarujúcou láskavostou zastavil rútiaceho sa slona, ktorého vypustil závistlivý bratanec, aby zabil Budhu.
Miloval prírodu.“Prebudil“ sa vlastne pod stromo, svoje prvé kázne uskutocnil vo zverinci plnej zveri a zomrel medzi dvoma stromami, ktoré vdaka jeho prítomnosti necakane rozkvitli.
Tak ako sa budhizmus šíril do rozlocných regiónov, rozvinul sa do dvoch hlavných škôl ci tradícii (ciest), ktoré sa nazývajú “vozy“.
Hinajána,“nízka cesta k spáse“ ci “ malý voz, prevláda v južnej a juhovýchodnej Azii vrátane Srí Lanky, Barmy, Thajska a Indocíny.Hlása, že úlohou každého jedinca je stat sa arhatom (dokonalým svätcom), ktorý je oslobodený od pozemskej reinkarnácie (prevtelovania) a utrpenia tým, že dosiahne prebudenie a vdaka nemu blaženost známu ako nirvánu.
Druhá velká tradícia, Mahájana, “široká cesta k spáse“ alebo “velky voz“, sa rozšíril na severe do Sikimu, Bhutánu, Nepálu, Tibetu, Mongolska, Ciny, Korey a Japonska.V týchto krajinách mahájana ucí, že všetci budhisti majú za ciel stat sa bódhisattvom – ciže tým, kto dosiahol cistotu a prebudenia a zvolil si návrat k pozemskému životu, aby pomohol krácat ostatným po správnej ceste.
Mahájanská škola má tiež niekolko významných odnoží, najmä vadžrajánu a tatrizmus v Tibete a zen-budhuzmus a tradiciu “cistej krajiny“ v Cine a Japonsku.
6


Budhizmus sa zacal šírit mimo Indie až tri storocia po Budhovej smrti.Prvú evanjelizacnú misiu na Cejlón poslal cisár Ašóka (268 – 233 pred n.l.).Z tohto ostrova sa budhizmus dostal do Indonézie (2.storocie n.l.), do Barmy (5. – 6. stor. n.l.),do Thajska (14. stor. n.l.) a do Kambodže (15. stor. n.l.).Do Cíny sa budhizmus širil zo severnej Indie hodvábnou cestou, ktorá prechádza strednou Áziou.Prví misionári prichádzali v roku 61 n.l., ale budhizmus sa zacal rozširovat až v 5. – 6. stor za dynastie Nie, ktorá je tureckého pôvodu.
Pod vplyvom Cíny sa dostala do Vietnamu, na Koreua najmä do Japonska (6.stor.).
Ale od 12. storocia ho islam vytlácal z Indonézie a nedôvercivost dynastie Ming voci zahranicným vplyvom spôsobila od 17. storocia úpadok jeho vplyvu aj v Cíne.Iróniou osudu sa z Indie vytrácal pod vplyvom brahmanskej “protireformacie“ (7. – 12. stor. n.l.).

POUŽITÁ LITERATÚRA A ZDROJE

Jean Boisselier: Buddha Cesta prebudenia, Bratislava, Slovart 1997
Larousse a kol.: Tvorcovia svetových dejín od antiky po stredovek, Bratislava, Mladé letá 2002Stiahnuté z www.antiskola.sk

Diskusia

REAGOVAT

sewa villa napísal/a - 24. 4. 2019 - 16:59

sewa villa di bukit danau sewa villa puncak resort sewa villa bukit danau sewa villa puncak murah villa bukit danau villa puncak cendrawasih sewa villa puncak bukit danau villa di puncak cisarua bukit danau sewa villa murah villa bukit danau lot 14 villa puncak bougenville villa bukit danau lot a sewa villa coolibah untuk robongan villa bukit danau lot 1 villa untuk rombongan villa buki danau lot 5 sewa villa kota bunga villa bukit danau lot b villa kota bunga cipanas type alven villa bukit danau lot 7 sewa villa di kota bunga villa bukit danau lot3 villa kota bunga type seruni villa bukit danau lot4 villa di kota bunga villa bukit danau lot 31 villa kota bunga type katalia villa bukit danau lot 13 villa kota bunga villa bukit danau villa joglo sewa villa kota bunga murah sewa villa puncak resort villa puncak coolibah sewa villa coolibah untuk robongan komplek villa coolibah sewa villa kota bunga untuk rombongan villa coolibah utama sewa villa di kota bunga sewa villa di puncak resort villa coolibah utama villa coolibah murah villa di kota bunga villa coolibah sewa villa kota bunga murah sewa villa di coolibah villa kota bunga sewa villa bukit danau lot 14 villa coolibah sewa villa puncak bukit danau lot 13 sewa villa di coolibah sewa villa braja bukit danau sewa villa coolibah sewa villa untuk rombongan di bukit danau sewa villa untuk rombongan di bukit danau sewa villa puncak bukit danau lot b 5 kamar sewa villa puncak bukit danau lot 13 villa puncak bukit danau lot 5 sewa villa villa bukit danau puncak sewa villa di bukit danau sewa villa bukit danau villa braja sewa villa bukit danau sewa villa puncak bukit danau villa bukit danau sewa villa bukit danau lot a Sewa villa joglo bukit danau sewa villa Sewa villa puncak sewa villa di bukit danau villa puncak sewa villa bukit danau bukit danau villa bukit danau https://villabukitdanau.org/ Sewa villa puncak http://www.villapuncakbukitdanau.com/ Sewa villa di puncak https://sewavilapuncak.com

Zapoj sa do diskusie (4)