NAJVÄČŠIA DATABÁZA
ŠTUDENTSKÝCH REFERÁTOV NA SLOVENSKU

Nájdi si dokument, ktorý potrebuješ v inom jazyku: SK CZ HU

Celkom referátov: (12584)

Jazykové kurzy, štúdium a pobyty v zahraničí
Prihlásenie Prihlásenie Registrácia
Pridaj svoju prácu

Referát Pohybové hry - na rozvoj vytrvalosti

Odoslať známemu Stiahnuť Nahlásiť chybu Buď prvý, kto sa vyjadrí k tomuto príspevku (0)

Doplnkové informace o referáte:

Oblasť:Kultúra a umenie

Autor: antiskola@antiskola.eu

Počet slov:524

Počet písmen:3,225

Jazyk:Slovenský jazyk

Orient. počet strán A4:1.79

Počet zobrazení / stiahnutí:4888 / 253

Veľkosť:3.7 kB

Pohybové hry - na rozvoj vytrvalosti


1. Futbal na malé bránky

Hrá sa na ihrisku s rozmermi 30 x 15 metrov, na ktorom pät metrov od koncových ciar vyznacíme líniu strelby a ako bránku môžeme použit diel švédskej debny. Proti sebe hrajú dve štvorclenné družstvá, pricom hráci musia dodržiavat pravidlá: hrá sa bez brankára, strielat na bránku možno len pred líniou strelby, môže sa použit odrazenie lopty od bocnej strany telocvicne. V hre uplatníme turnajový spôsob, družstvá striedame po 4 až 6 minútach.

2. Zemiakové preteky

Na túto hru je najvhodnejšie futbalové ihrisko. Na jednom konci ihriska vyznacíme štartovú ciaru a potom vo vzdialenosti tri metre od seba poukladáme 40 tenisových lopticiek. tak, aby boli v jednej línii. Vytvoríme dve pätclenné družstvá a hrácom pridelíme poradové císla. Na znamenie vybehnú zo štartovej ciary z každého družstva hráci s císlom 1 a snažia sa chytit prvú lopticku. Ten, ktorému sa to podarilo, beží rýchle spät a lopticku položí na štartovú ciaru pred svoje družstvo. Hrác, ktorý bol v súboji o prvú lopticku neúspešný, beží k druhej lopticke, zoberie ju, beží spät a položí ju za koncovú ciaru pred svoje družstvo. Preteky pokracujú stále rovnako - hráci podla poradia vybiehajú k lopticke, ktorá je najbližšie a ukladajú ju pred svoje družstvo. Nikdo nesmie zobrat viac ako jednu lopticku a nasledujúci clen družstva môže vybehnút až vtedy, ked predchádzajúci položil lopticku na zem. V tejto hre môžu o výsledku rozhodnút už prví bežci - kto vyhrá súboj o prvú lopticku získa okamžite pre svoje družstvo náskok 6 metrov. Ten sa bude s každou nasledujúcou loptickou zvyšovat vždy o 6 metrov, pravda, za predpokladu, že sa druhému družstvu nepodarí súperov predbehnút. Takto je tento vytrvalostný súboj napínavý už od zaciatku. O vítazovi sa rozhodne až na záver - vítazí družstvo, ktoré prvé prinesie za štartovú ciaru dvadsiatu lopticku.

3. Stíhací beh

Hrácov rozdelíme do troch až šiestich rovnako pocetných družstiev. Podla vyspelosti hrácov vytvoríme dráhu dlhú 200 až 400 metrov. Potom rozostavíme družstvá na trati tak, aby boli medzi nimi rovnaké rozostupy. Každé družstvo si zvolí kapitána - bude urcovat taktiku, a to predovšetkým bežca, ktorý bude preberat štafetu. Na znamenie vyštartujú prví bežci zo všetkých družstiev. Ked prebehnú jeden okruh, odovzdajú štafetu dalšiemu clenovi svojho družstva. Kapitán sleduje vývoj situácie, a ked sa ich bežcovi blíži štafeta súperov, vysiela na trat najrýchlejšieho bežca, aby odvrátil vyradenie. Dobrá taktika a spolupráca je velmi dôležitá. Vítazí družstvo, ktoré ostane v hre ako posledné.

4. Lavína

Hrácov rozdelíme do štvor- až šestclenných družstiev. Družstvá sa postavia na štartovú ciaru a ich clenom urcíme poradové císla. Pred družstvami, vo vzdialenosti 50 m, oznacíme métu - ciaru rovnobežnú s postavením družstiev. Na povel vybehnú všetci prví hráci, bežia k méte a spät, tlesknú do ruky druhým, bežia s nimi k méte a spät atd., až beží celé družstvo tam a spät. Teraz ostanú stát na svojom mieste prví, pri dalšom behu zostanú stát druhí atd., až posledný beží sám k méte a spät. Vítazí družstvo, ktorého posledný clen sa vráti ako prvý na svoje pôvodné miesto. Hráci družstva musia bežat v jednej línii. Vzdialenost méty volíme podla veku a vyspelosti hrácov.


Stiahnuté z www.antiskola.sk

Diskusia

Buď prvý, kto sa vyjadrí k tomuto príspevku (0)

Podobné dokumenty

Názov práce Dátum A4 Slová Hodnotenie
 
cz PLAVÁNÍ 19. 9. 2008 6166 14.9 5352
 
sk Úroven motorických… 18. 7. 2002 2845 -- --
 
sk HRANICNÉ SITUÁCIE V… 3. 9. 2008 3392 -- --
 
sk Sociálna práca 21. 12. 2006 5429 -- --
 
cz Pestrý týden, 2.… 14. 7. 2006 5224 -- --
 
sk POROVNANIE ZMIEN… 18. 9. 2007 2119 -- --
 
sk Význam a uplatnenie… 8. 2. 2017 1069 -- --