Tento článek byl vytisknutý ze stránky antiskola.euAntiŠkola.eu
Pohybové hry - na rozvoj sily


1. Súboj skokanov

Na ihrisku vyznacíme dve rovnobežné ciary A a B vzdialené od seba 10 metrov a za nimi štvorec - zajatecký tábor. Jedno družstvo sa postaví za ciaru A a druhé za ciaru B. Na znamenie sa zacína súboj - hráci skácu na jednej nohe a v území medzi ciarami sa snažia prinútit súpera, aby stúpil na obe nohy. Ten, ktorý stúpil na obe nohy, odchádza do štvorca - zajateckého tábora. Môže byt oslobodený, ked spoluhrác preskáce celé územie a dotkne sa ho rukou, potom sa hned môže znovu zapojit do hry. Pri súbojoch musia mat hráci paže pri tele, nesmú skocit súperovi na nohu; pri skákaní možno menit nohu a ten, kto potrebuje oddych, musí odskákat za ciaru. Hrá sa na urcený pocet minút (vítazí družstvo, ktoré má po uplynutí casového limitu menej zajatcov), alebo dovtedy, kým jedno družstvo nezajme všetkých hrácov súpera.

2. Na fúriky

Hráci vytvoria dvojice a postavia sa za štartovú ciaru. Jeden urobí podpor ležmo a druhý ho chytí za clenky a zodvihne. Na znamenie hráci-fúriky vyštartujú smerom k obrátkovej ciare. Tam si vymenia úlohy a idú spät. Vítazí dvojica, ktorá príde prvá do ciela.

3. Na kohútov

Dvaja súperi vojdú do kruhu s priemerom 2 metre, postavia sa na jednu nohu, ruky dajú za chrbát. Na znamenie zacnú poskakovat na jednej nohe a snažia sa donútit súpera, aby stúpil na obidve nohy alebo vyšiel z kruhu. Hráci si v priebehu boja nesmú vymenit nohy a smú do seba vrážat len ramenom. Hrá sa na urcený casový limit.

4. Súboj krabov

Dvaja súperi sedia na zemi, rukami sa podopierajú za telom. Na signál sa zacnú pohybovat tak, že sa dotýkajú zeme len rukami a chodidlami. Úlohou je prinútit súpera, aby sa dotkol zeme aj inou castou tela. Dovolené je len vrážanie do súpera ramenom.

5. Vytlac súpera z kruhu

Dvaja hráci stoja v kruhu s priemerom tri metre. Postavia sa k sebe chrbtami a spoja si vzájomne paže tak, že ich ohnú v lakti. Na znamenie sa snažia vytlacit súpera z kruhu, pažami musia byt stále spojení.

6. Skoky cez krúžiace lano

Hráci sa rozostavia do kruhu - v strede stojí ucitel, ktorý roztocí švihadlo. Hráci preskakujú švihadlo, kto sa švihadlo dotkne, má jeden trestný bod. Ucitel mení rýchlost a výšku švihadla pri otácaní. Vítazí hrác, ktorý má po urcenom casovom limite najmenej trestných bodov.

7. Pretlac súpera

Na zemi vyznacíme tri rovnobežné ciary dlhé tri metre. Dvaja hráci sa postavia na strednú ciaru celom oproti sebe, ruky si vzájomne oprú o boky a pokúšajú sa jeden druhého vytlacit za koncovú ciaru. Cím kratší casový limit zvolíme, tým väcšia bude aktivita hrácov.

8. Súboj s plnou loptou

Dvaja hráci stoja celom oproti sebe a v natiahnutých pažiach držia plnú loptu. Na pokyn sa snažia vytrhnút loptu súperovi z rúk. Kto stratí kontakt s loptou oboma rukami, prehráva. Zápas sa hrá na pät opakovaných súbojov.

9. Hra na císla

Súperia dve družstvá s rovnakým množstvom hrácov. Každé družstvo sa tajne ocísluje a obidve sa rozostavia na opacných koncoch v telocvicni tak, aby boli v jednej línii. Uprostred telocvicne leží niekolko metrov dlhé lano, v strede oznacené farebnou znackou. Ucitel vyvolá niektoré císlo, hráci, ktorým bolo pridelené, bežia k lanu, chytia ho a snažia sa ho pretiahnut na svoju stranu tak, aby znacku dostali za svoju cielovú líniu. Po piatich sekundách ucitel vyvolá dalšie císlo, hráci, ktorým bolo pridelené, bežia k lanu a pripoja sa k spoluhrácovi. Postupne sa v pätsekundových intervaloch pripájajú dalšie dvojice. Zvítazí družstvo, ktoré pretiahne stred lana za svoju cielovú znacku.

10. Mlyncek

Súperia dvojice hrácov alebo družstvá, ktoré postupne vysielajú do súboja svojich clenov. Súperiaca dvojica je v podpore ležmo, nohy musia byt vo vnútri menšieho kruhu a ruky sa musia dotýkat väcšieho kruhu. Vítazí hrác, ktorý v urcenom smere dostihne súpera.
\n\n Stiahnuté z www.antiskola.sk

Koniec vytlačenej stránky z antiskola.eu