Tento článek byl vytisknutý ze stránky antiskola.euAntiŠkola.eu
Klasicizmus, empír


Je to výtvarný sloh, ktorý sa rozšíril v Európe koncom 18. a zaciatkom 19. storocia.
Neskoršie v 19. storocí sa rozšíril do USA. Jeho vznik podnietili archeologické vykopávky v Taliansku v prvej polovici 18. storocia, ktoré odkryli dve , sopkou Vezúv zasypané mestá Pompeje a Herkuláneum. Prostredníctvom týchto miest, ich architektúry, jej maliarskej a sochárskej výzdoby Európa objavila antické umenie.
Ideálom klasicizmu sa stáva ušlachtilá jednoduchost, dôraz na harmonické vyváženie, vertikál a horizontál v architektúre, jednoduchá ozdobnost, má lineárnu kresbu, v sochárstve dôraz na racionálnu kompozíciu, kopírujú sa antické predlohy.
Klasicizmus sa plne presadil vo Francúzsku – v období velkej francúzskej revolúcie 1789. Neskoršie obdobie Napoleónovej cisárskej vlády sa nazýva EMPÍR – uplatnil sa najmä v nábytku, móde, architektúre, interiérovej výzdobe a umeleckých remeslách. Dekoratívne prvky prevzaté z antiky používal už empír velmi striedmo. Používal prvky z novoobjaveného Egyptského umenia – (vojenské výpravy Napoleóna do Egypta).
Klasicizmus sa vyznacoval aj zvýšeným záujmom o prírodu – najmä francúzsky filozof JEAN JACQUE ROUSSEAN a DENIS DIDEROT. Boli iniciátormi novoobjaveného vztahu cloveka k prírode.

ARCHITEKTÚRA
Vznikla na sklonku baroka v Taliansku. Kopírovalo antické stavby. Vyberala si z nich urcité prvky napr.: antické stlpy, rímsy a pod.
Vo Francúzsku klasicizmus rozvíjal najmä Rímske stavby. Prevzal napr.: stlpy, vítazné oblúky. V cárskom Rusku nadobudol klasicizmus svojrázny narodný výraz najmä v Petrohrade.
Na Slovensku sa uplatnuje v klasicistickej architektúre najmä štít – tympanon. Mestá odstranujú stredoveké hradby a na ich miestach tasto vznikajú velké sady a parky.
BRANDERBURDSKÁ BRÁNA – Berlín Nemecko
KAPITOL – Washington USA
OBRAZÁREŇ PRADO – Madrid Španielsko
SPASSKÝ CHRÁM – Moskva Rusko

MALIARSTVO A SOCHÁRSTVO
Klasicistické sochárstvo používalo ako materiál predovšetkým biely mramor a inšpirovalo sa antickou plastikou. Zameriavalo sa predovšetkým na vonkajšiu estetickú stránku ludského tela. Sledovalo dôsledne anatomickú stavbu a proporcie ludkého tela. Sledovalo najmä obrysovú líniu tvarov v priestore. Sústredovalo sa najmä na remeselne dokonale spracovanie povrchu mramorových sôch. Sochy casto pôsobili idealizovane ako bez života (vynechávali oci). Sochárstvo sa uplatnovalo najmä v monumentálnej architektúre. Realita sa idealizuje. Uplatnuje sa pri tvorbe sôch.
Najznámejší sochári:
ANTON CANOVA
BERTOLD THORDVALDSEN

Maliarstvo sa opieralo predovšetkým o antické sochárstvo prípadne neskorú renesanciu. Zdôraznovala sa kresba najmä jej schopnost precízneho zobrazenia reality. Zdôraznovala sa kresebná vecnost. Farba nebola zdôraznovaná, stratila svoju expresívnu hodnotu, ktorú mala v baroku a rokoku. Bola skôr len doplnkom kresebnej kompozície. V maliarsve sa uplatnovali skôr chladné farebné tóny. Farba mala symbolickú funkciu. Rozvinuté bolo portrétne maliarstvo a vzniklo historické maliarstvo s tematikou antickej alebo súdobej histórie.
Hlavní maliari:
LUIS DÁVID
DOMINIK INGRÉS

UMELECKÉ REMESLÁ A LUDOVÁ VÝROBA
V interiéroch dekoratívnu výrobu vystriedalo tapetovanie stien. Bol to dôsledok rozvinutej manufaktúry výroby tapiet. Ako motívy sa používali rôzne krajinkárske a historické výjavy a kvetinové vzory.
KERAMICKÁ VÝROBA – vyrábala sa FAJANSA zdobená ružami, pivonkami a inými realistickými kvetmi. Vyrábala sa tiež KAMENINA smotanovo-žltej farby s purpurovým malovaným dekorom zobrazujúcim krajinu. Zhotovovali sa tiež sochy levov, ktorí ozdobovali schody domov. S oblubou sa napodobnovali antické vázy. Casto zdobili aj záhrady. Pri výzdobe porcelánu sa cerpali námety z antiky.
SKLO – najmä olovnaté a draselné. Používalo sa na výrobu pohárov a figuriek. Zrkadla sa rámovali do bohato tvarovaných sklenných rámov.
KOV – na vysokej umeleckej úrovnibolo medailónstvo. Bronz a liatina sa používali na výrobu mreží, svietidiel, lustrov s figurálnou výzdobou. Prirodzená farba železa sa casto zakrývala bielym náterom.
NÁBYTOK – jeho tvary sa vracajú k symetrii. Casto sa vykladal platnickami z porcelánu pomalovaný kytickami. Používalo sa domáce drevo, ale aj exotické – mahagón, eben, ružové drevo.
TEXTIL – používali sa vzory antických váz – námety: lovecké a vidiecke. Štylizované kvetiny. Zaviedlo sa strojové vzorovanie látok – textilná priemyselná výroba. V období empíru sa casto uplatnovali prvky a dekorácie zo starého egyptskej kultúry.
LUDOVÁ VÝROBA – vo velkej miere sa využívajú najmä domáce suroviny. Rozvinula sa najmä domáca výroba cipiek, výšiviek a keramiky. 1895 založila knažná Izabela – spolok pre domácku výrobu, tak sa dostávali výrobky ludom – umenia aj do salónov vládnucich vrstiev. Rozšírená bola tiež malba na skle a kostolné rezbárstvo. Slovenské ludové rezbárstvo svojimi umeleckými hodnotami získalo obdiv aj v zahranicí.
\n\n Stiahnuté z www.antiskola.sk

Koniec vytlačenej stránky z antiskola.eu