NAJVÄČŠIA DATABÁZA
ŠTUDENTSKÝCH REFERÁTOV NA SLOVENSKU

Nájdi si dokument, ktorý potrebuješ v inom jazyku: SK CZ HU

Celkom referátov: (12584)

Jazykové kurzy, štúdium a pobyty v zahraničí
Prihlásenie Prihlásenie Registrácia
Pridaj svoju prácu

Referát Program práce s rizikovou mládežou

Odoslať známemu Stiahnuť Nahlásiť chybu Zapoj sa do diskusie (3)

Doplnkové informace o referáte:

Oblasť:Etická výchova

Autor: evicalevica

Počet slov:1254

Počet písmen:6,998

Jazyk:Slovenský jazyk

Orient. počet strán A4:3.89

Počet zobrazení / stiahnutí:6096 / 238

Veľkosť:8.14 kB

Program práce s rizikovou mládežou

Rodinu možno považovat za kolísku osobnosti, v blízkych interakciách s matkou, otcom, súrodencami ci starými rodicmi sa rozvíjajú základné psychické funkcie dietata a formuje sa štruktúra jeho osobnosti. Rodicia sú pre dieta dôležitými osobami a poskytujú mu vzor správania. Disharmónia v rodine poskytuje dietatu vzory agresívnosti, nestálosti, nepriatelstva a protispolocenského správania, ktoré dieta preberá na princípe procesu modelovania. Cím je dieta staršie, tým aantiskola.sk väcšmi sa rozširujú jeho styky a väzby mimo rodiny.
Delikventom je mladistvý alebo dieta, ktoré porušuje zákon, mravné normy, ked sa asociálne správa, dopúšta sa krádeží, poškodzuje súkromný alebo verejný majetok, vydiera peniaze, hrá hazardné hry, porušuje verejný majetok, pácha násilnosti, mravnostné delikty, je alkoholikom, fajcí,..,dalej sem patrí žobranie, tuláctvo a prostitúcia detí a mladistvých.
Dieta sa nenarodí delikventným, ale stáva sa nim postupne vplyvom nesprávnej výchovy a nevyhovujúceho prostredia. Správanie rizikovej mládeže je výsledkom zvratu v ich psychizme pocas vývinu. Dieta v útlom veku prežíva frustrácie a traumatizmy, ktoré narúšajú jeho citovost, a tu treba hladat dôvod úchylného správania, ktoré je niekedy previnilé. Na uplatnenie svojho „ja“ používa všetky prostriedky, ktorými disponuje. Ak dieta nájde uplatnenie svojho „ja“, nastáva osobná rovnováha, ak nastane konflikt, nesúlad medzi osobnými a sociálnymi tendenciami, osobnost sa stáva neuspokojenou, nevyrovnanou, trpí menejcennostou, lahko podlahne patologickým vplyvom prostredia.
Najcastejšími prícinami bývajú majetkové trestné ciny (krádeže, vlámania, poškodzovanie verejného majetku alebo aj súkromného majetku).

Pojem drogy

Droga je látka schopná vyvolat chemické alebo biologické zmeny u cloveka, alebo u zvierat. Drogy zneužívania sú látky, ktoré menia niektoré funkcie tela pôsobením na CNS a periférne orgány. Drogy menia duševné funkcie kvalitatívne aj kvantitatívne. Úcinky drogy závisia od dávky , formy, spôsobu aantiskola.sk a frekvencie podávania. Úcinky sa menia aj podla ocakávania osoby berúcej drogu, prostredia, okolností anamnézy a celej osobnosti konzumenta vrátane jeho veku. Rozoznávame jednotlivé typy abúzovaných psychoaktívnych látok: alkohol, fajcenie tabakových výrobkov a marihuany, opiáty a ópioidy, cuchanie solvencií, zneužívanie farmaceutických prípravkov.

Šest klúcových faktorov, ktoré vedú k závislosti na drogách a alkohole:

1. Biologický predpoklad – chemická závislost môže byt spojená s genetickými predispozíciami. Ak je niektorý z rodicov alkoholik, niektoré deti sa preto stanú závislými ovela rýchlejšie, ako ostatné.
2. Tlak okolia – azda najsilnejšou motiváciou pre mladého cloveka je túžba byt akceptovaný medzi rovesníkmi. Nemôžeme ocakávat, že naše deti to odmietnu len preto, že sme im to prikázali. Musíme im pomôct pochopit, aký vplyv majú na nich priatelia, mali by sme im pomôct nadobudnút sebaúctu, pretože dieta, ktoré má pozitívny obraz o sebe samom, je schopnejšie odolat tlaku rovesníkov.
3. Postoj rodicov – najdôležitejší vplyv na postoj detí k alkoholu a drogám majú rodicia. Deti jednoducho robia to, co vidia. V niektorých rodinách sa popíja a deti nikdy nevidia rodicov bavit sa bez alkoholu, mnohé ich vidia šoférovat opitých. Cím skôr zacnú deti experimentovat s drogami alebo alkoholom, tým je väcšia pravdepodobnost, že sa stanú závislými.
4. Životné krízy – podobne ako dospelí, tak aj deti sa musia vyrovnávat so zátažovými situáciami, chorobami, rozvodmi rodicov, zmenou priatelov. Tak ako dospelým, tak aj detom môžu alkohol a drogy slúžit na umrtvenie bolesti.
5. Depresia – nahnevané alebo depresívne dieta má sklon k drogovej závislosti. Nuda je tiež jedným nepriatelom detí. Mali by sme im vymýšlat rôzne aktivity, aby sa nenudili.
6. Vztah rodicov k detom – deti nie sú pod dostatocným dohladom. Rodicia nevenujú dostatok casu do vytvárania kvalitného rodinného prostredia, v ktorom má svoje miesto láska, starostlivost, ale aj prísnost.

Dopady na rizikové deti a mládež

Vynechávanie školských aktivít, zhoršenie známok, nárast záškoláctva, strata priatelov – nenarkomanov, zaciatok víkendových flámov, narastanie problémov súvisiacich s porušení zákona, krádeže, možné zatknutie za jazdu pod vplyvom narkotík, uloženie podmienky, narastanie dlhov za drogy, hádky s rodicmi, útek z domu, zhoršenie fyzickej zdatnosti, strata hmotnosti, zdravotné problémy, vynechávanie pamäti, castá retrospektíva a úvahy o samovražde,....
Alkoholizmus je jedným zo sociálno - patologických javov, tak aj preto tu platí, že je lepšie mu predchádzat ako ho neskôr riešit. Osobitná pozornost sa musí venovat najmä detom a mládeži pochádzajúcich z ohrozeného rodinného prostredia, detom žijúcich na väcších sídliskách bez dozoru rodicov, ktorí sú mnohokrát tak pracovne vytažený, že nemajú cas alebo ani záujem o svoje deti.
Najohrozenejšou populacnou skupinou sú deti a mládež, a to najmä pre svoju ovplyvnitelnost a manipulovatelnost. Preto je nutné zacat s antidrogovou propagandou už ovela skôr ako v puberte, ked už deti majú prvú skúsenost s drogou. Avšak nie len v osvete sa skrýva úspech. Treba robit i opatrenia v rodine. Práve tu sa musí upevnovat puto medzi rodicmi a detmi. Osvojenie si pevných aantiskola.sk a trvalých noriem proti užívaniu drogy jednotlivcami, vrstovníckou skupinou a komunitou.
Bojovat voci droge sa len zákonmi. Zákaz fajcenia a konzumácie alkoholu viedol k ich zvýšenej spotrebe. Tlak spolocnosti, dobrá informovanost je niekedy úcinnejšia, ako zákon. Pokúsme sa teda odstránit príciny narkománie hlavne dobrou informovanostou a vylepšenou legislatívou.


Praktické cvicenie c. 2 – NÁRAMKY NÁDEJE

Ciel aktivity: Pomoc závislým detom pri budovaní nových nádejí a plánov do nového zaciatku ich života.

Priestor a pomôcky: Pri tejto aktivite nie je nevyhnutná miestnost – trieda. Naopak je vhodné realizovat túto cinnost vonka v prírode, aby deti vnímali krásu prírody. Pripravíme si napríklad deky, vankúšiky, klátiky na sedenie, materiál na výrobu náramkov, ako napr.: rôznofarebné bavlnky, farebné korálky, silon na stahovanie alebo gumicky.

Metodický postup aktivity: Sociálny pracovník sa pohodlne usadí aj s detmi na vopred pripravené miesta. Vysvetlí detom co sa budú s pripraveným materiálom robit. Pre lepšiu predstavu im môže ukázat už hotové výrobky, ktoré už vyhotovili iné deti. Vysvetlí im techniku práce, napr.: stahovanie koráliek alebo viazanie uzlíkov z farebných bavlniek. Dohodnú sa, že každá jedna navlecená korálka alebo uviazaný uzlík, bude jedno želanie do budúcna, ktoré dieta vysloví nahlas a povie preco práve toto želanie si želá. Potom si to spolocne preberú a slúbia si, že si navzájom budú pri realizácii týchto želaní pomáhat a podporovat sa. Medzi prácou sa navzájom povzbudzujú, rozprávajú si rôzne príjemné zážitky, ktoré zažili s rodinou alebo kamarátmi. Spolocne si vytvoria predstavu, akým smerom by sa dalej chceli uberat, vysvetlia si, co je správne, comu by sa naopak mali vyhýbat.

Ocakávané výsledky a ciele: Naším ocakávaním je, že sa deti co najviac zapoja do diskusie, hlavne deti uzavreté a málo komunikatívne, aby sa vytvorili nové kamarátske vztahy, aby sme sa o ich problémoch a želaniach dozvedeli co najviac, prípadne im mohli pomôct prekonat rôzne prekážky pri realizácii ich snov, túžob, podporili ich morálne, psychicky pri dalšej liecbe. Vytvorenie si svojho vysnívaného, nového života, ako by chceli dalej viest svoj život.

Možné problémy pri realizácii: Pri rozprávaní vlastných skúseností a poznatkov o tejto téme môže dôjst k prekrikovaniu a hlucnosti detí, každý sa bude snažit nieco porozprávat. Preto by sme nemali zabudnút podla možností na žiadne dieta, ktoré sa hlási o slovo, prípadne sa snažit zapájat aj neaktívnych žiakov. Nemali by sme od nich odpoved nemali žiadat násilím a nútit ich. Môžu sa vyskytnút prvky posmievania, pretože pri rozhovore majú deti tendenciu sa priznat k rôznym veciam. V takomto aantiskola.sk prípade musí pracovnícka zakrocit správnym a vhodným spôsobom, vysvetlit detom, že to nie je správne, že sa to môže stat každému z nás, a co máme v týchto situáciách robit.
Stiahnuté z www.antiskola.sk

Diskusia

REAGOVAT

sewa villa napísal/a - 24. 4. 2019 - 17:23

sewa villa di bukit danau sewa villa puncak resort sewa villa bukit danau sewa villa puncak murah villa bukit danau villa puncak cendrawasih sewa villa puncak bukit danau villa di puncak cisarua bukit danau sewa villa murah villa bukit danau lot 14 villa puncak bougenville villa bukit danau lot a sewa villa coolibah untuk robongan villa bukit danau lot 1 villa untuk rombongan villa buki danau lot 5 sewa villa kota bunga villa bukit danau lot b villa kota bunga cipanas type alven villa bukit danau lot 7 sewa villa di kota bunga villa bukit danau lot3 villa kota bunga type seruni villa bukit danau lot4 villa di kota bunga villa bukit danau lot 31 villa kota bunga type katalia villa bukit danau lot 13 villa kota bunga villa bukit danau villa joglo sewa villa kota bunga murah sewa villa puncak resort villa puncak coolibah sewa villa coolibah untuk robongan komplek villa coolibah sewa villa kota bunga untuk rombongan villa coolibah utama sewa villa di kota bunga sewa villa di puncak resort villa coolibah utama villa coolibah murah villa di kota bunga villa coolibah sewa villa kota bunga murah sewa villa di coolibah villa kota bunga sewa villa bukit danau lot 14 villa coolibah sewa villa puncak bukit danau lot 13 sewa villa di coolibah sewa villa braja bukit danau sewa villa coolibah sewa villa untuk rombongan di bukit danau sewa villa untuk rombongan di bukit danau sewa villa puncak bukit danau lot b 5 kamar sewa villa puncak bukit danau lot 13 villa puncak bukit danau lot 5 sewa villa villa bukit danau puncak sewa villa di bukit danau sewa villa bukit danau villa braja sewa villa bukit danau sewa villa puncak bukit danau villa bukit danau sewa villa bukit danau lot a Sewa villa joglo bukit danau sewa villa Sewa villa puncak sewa villa di bukit danau villa puncak sewa villa bukit danau bukit danau villa bukit danau https://villabukitdanau.org/ Sewa villa puncak http://www.villapuncakbukitdanau.com/ Sewa villa di puncak https://sewavilapuncak.com

REAGOVAT

fatihin nurul napísal/a - 22. 11. 2018 - 08:43

et non-standar untuk gothsess, yang dulu saya anggap se agen astm a283 c agen pipa boiler agen plat abrex 400 agen plat asme516 grade70 agen plat astm a285 c agen plat astm516 70 agen plat boiler agen plat hardox agen plat hb 400 agen plat high strenght agen plat high tensile sm490 yb agen plat high tensile sm490ya agen plat kapal agen plat stainless ss304 agen plat stainless ss310 agen plat stainless ss316 agen plat sumihard agen round bar besi aisi 440s45c agen round bar scm440 agen steel rail agen steel sheet pile distributor astm a283 c distributor pipa boiler distributor plat abrex 400 distributor plat asme516 grade70 distributor plat astm a285 c distributor plat astm516 70 distributor plat boiler distributor plat hb 400 distributor plat high strenght distributor plat high tensile sm490 yb distributor plat high tensile sm490ya distributor plat kapal distributor plat stainless ss304 distributor plat stainless ss310 distributor plat stainless ss316 distributor plat sumihard distributor round bar besi aisi 440s45c distributor round bar scm440 distributor steel rail distributor steel sheet pile jual astm a283 c jual baja h beam jual pipa boiler jual plat abrex 400 jual plat asme516 grade70 jual plat astm a285 c jual plat astm516 70 jual plat boiler jual plat hardox jual plat hb 400 jual plat high strenght jual plat high tensile sm490 yb jual plat high tensile sm490ya jual plat kapal jual plat stainless ss304 jual plat stainless ss310 jual plat stainless ss316 jual plat sumihard jual round bar besi aisi 440s45c jual round bar scm440 jual steel rail jual steel sheet pile pabrik astm a283 c pabrik pipa boiler pabrik plat abrex 400 pabrik plat asme516 grade70 pabrik plat astm516 70 pabrik plat boiler pabrik plat hb 400 pabrik plat high tensile sm490 yb pabrik plat high tensile sm490ya pabrik plat kapal pabrik plat stainless ss304 pabrik plat stainless ss310 pabrik round bar besi aisi 440s45c pabrik round bar scm440 pabrik steel rail pabrik steel sheet pile pusat astm a283 c pusat pipa boiler pusat plat abrex 400 pusat plat asme516 grade70 pusat plat astm a285 c pusat plat astm516 70 pusat plat boiler pusat plat hardox pusat plat hb 400 pusat plat high strenght pusat plat high tensile sm490 yb pusat plat high tensile sm490ya pusat plat kapal pusat plat stainless ss304 pusat plat stainless ss310 pusat plat stainless ss316 pusat plat sumihard pusat round bar besi aisi 440s45c pusat round bar scm440 pusat steel rail pusat steel sheet pile stockis plat hardox stockist plat astm a285 c stockist plat high strenght stockist plat stainless ss316 stockist plat sumihard supplier plat hardox plat stainless ss201 plat sphc po plat putih spcc sd plat hitam ss400 plat hitam sphc plat corten plat astm a36 plat alumunium plat abrex 500 plat abrex 450 plain bar pipa sch80 pipa sch40 pipa sch160 pipa sch120 pipa sch10 pipa medium galvanis perforated plate grating size galvanis expanded metal deformed bar besi wiremesh besi unp besi cnp besi baja wfbeam baja h beam

Zapoj sa do diskusie (3)

Podobné dokumenty

Názov práce Dátum A4 Slová Hodnotenie
 
sk Ludský kapitál a… 26. 8. 2007 4145 -- --
 
sk Vybrané problémy… 9. 9. 2007 5019 -- --
 
sk PROBLÉM DROGOVEJ… 12. 2. 2015 4760 -- --
 
sk Projekt lokálnej… 11. 6. 2005 3353 -- --