NAJVÄČŠIA DATABÁZA
ŠTUDENTSKÝCH REFERÁTOV NA SLOVENSKU

Nájdi si dokument, ktorý potrebuješ v inom jazyku: SK CZ HU

Celkom referátov: (12584)

Jazykové kurzy, štúdium a pobyty v zahraničí
Prihlásenie Prihlásenie Registrácia
Pridaj svoju prácu

Referát PROBLEMATIKA ALKOHOLU, DROG A TABAKU V DNEŠNOM SPOLOČENSKOM SPEKTRE

Odoslať známemu Stiahnuť Nahlásiť chybu Zapoj sa do diskusie (2)

Doplnkové informace o referáte:

Oblasť:Etická výchova

Autor: antiskola@antiskola.eu

Počet slov:1751

Počet písmen:9,236

Jazyk:Slovenský jazyk

Orient. počet strán A4:5.13

Počet zobrazení / stiahnutí:11623 / 243

Veľkosť:11.15 kB


2 PROBLEMATIKA ALKOHOLU, DROG A TABAKU V DNEŠNOM SPOLOCENSKOM SPEKTRE

Drogy sa stali súcastou každého z nás. Nepoznám cloveka, ktorý by povedal, že nevie , co droga znamená a aké úskalia so sebou prináša. Stali sa súcastou každodenného života väcšiny ludskej populácie. Nemyslím tu len na drogy nelegálne, aj ked tie sú najväcšou hrozbou. Myslím aj na tie, ktoré užívame každý den bez toho, aby sme si to priamo uvedomili, napríklad vo forme kávy, cigariet, alkoholu, ba neraz som pocula, že aj cokoláda môže spôsobit závislost. A co také pocítacové hry? O drogách pocúvame stále viac, aj ked existujú už mnoho rokov. Stále viac sa rozširuje táto problematika. Aj ked sú zakázané, na ich šírenie to vôbec nemá úcinok. Domácnosti,, školy, parky, ulice a takmer každá party sú plné drog. Proste sa nachádzajú všade. Preto je dôležité nieco o nich vediet a netvárit sa, že neexistujú, alebo mat skreslené informácie z masmédií. Tvoria obšírnu a nárocnú spolocenskú tému.

2.1 ALKOHOL

Drogy sa dostávajú do rúk predovšetkým mládeži. Kde sa to vlastne zacína? Stací pár dní strávit na vysokoškolskom internáte a vidiet, co ludia dokážu pocas volného casu. Neraz som sa stretla s frázou „spíjat sa do nemoty“, ciže pit tak dlho, kým tí slabší neupadnú do bezvedomia a koncí sa to záchrankou. Zriedkavá nie je ani sútaž v pití piva. Z výsledkov výskumov vyplynulo, že vysokoškolský študenti dokážu pocas jedného posedenia v bare vypit sedem a viac drinkov a z mnohých sa stávajú tažký pijani. Z pozorovania vieme, že asi polovica študentov sa zvykne opíjat aspon dvakrát do mesiaca a to nespomínam, co sa deje na internátoch na izbách, ktoré sa nedajú tak lahko a presne sledovat. Ak niekto takýmto spôsobom opakovane požíva alkohol, je už aj tu možné hovorit o alkoholikoch. Coho všetkého je clovek schopný pod vplyvom alkoholu? V týchto situáciách neberú ohlad nie lenže na druhých, ale ani na seba. Casto osoba pod vplyvom alkoholu ani len netuší, ako sa dostala do postele. Asi necastejším prehreškom je jazda pod vplyvom alkoholu, kde je nebezpecenstvo ohrozenia seba, okolitých ludí i okolitého prostredia. Alkohol mnohým pridáva na odvahe, spôsobuje nebojácnost, ale následky môžu byt závažné a nie v jednom prípade spôsobujú smrt.


CO JE ALKOHOL
Alkohol je jednoduchá malá molekula, ktorá vzniká kvasením cukru. Patrí medzi psychotropné látky. Pri pití alkoholických nápojov si niektorí ludia neuvedomujú, že nápojom nezhánajú len smäd a chut po nom, ale pestujú si pritom návyk na väcšiu alebo menšiu konzumáciu alkoholu. Ak chce niekto uhasit smäd, môže si zvolit medzi vodou, minerálkou, limonádou alebo pivom. Volba tekutiny sa viaže na jej chut, preto si clovek, ktorý je zvyknutý pit pivo opät vyberie len pivo. Táto úplne bežná situácia je nebezpecná. Tak clovek zostáva verný svojim chutovým návykom a nevyhýba sa úcinku alkoholu ako drogy. Ludí, ktorí požívajú alkohol rozdelujeme do štyroch skupín, podla toho, co od daného alkoholu žiadajú: 1. abstinenti
2. konzumenti
3. pijani
4. osoby závislé na alkohole
ABSTINENTI dokážu uhasit smäd a uspokojit svoju chut akoukolvek tekutinou, ktorá neobsahuje alkohol. Požit alkohol v hocakom množstve odmietajú. Majú k tomu svoje vlastné dôvody. Titul abstinentov je podla medicínskych smerníc tažko dosiahnutelný. Abstinentom totižto nazývame osobu, ktorá pocas troch rokov nepožila alkohol v ktorejkolvek forme. Dá sa predpokladat, že dôsledných abstinentov je málo, a ak tak sa vyskytujú medzi detmi vo veku od 5 do 6 rokov. V tomto veku casto koncí i abstinencia detí, lebo na základe iniciatívy príbuzných alkohol aspon ochutnajú a so stúpajúcim vekom ho pijú castejšie.
KONZUMENTI od alkoholu chcú naozaj len tekutinu a chut a s nejakou výnimkou, ani vlastne nevedia, aký úcinok má alkohol na ich nervový systém. Teda dospelý konzument pije vo vhodnom množstve a vo vhodnom case. Ide len o málicko piva, ci vína k jedlu, alebo rumu v caji ci zákusku. Takto konzument uspokojí svoju chut a nevplýva to na jeho nervovú cinnost.
PIJANOM nestací alkoholický nápoj ako zdroj tekutiny, ani neuspokojuje ich chut. Tí už žiadajú pocit eufórie , obveselenie, úlavu, odstránenie tažkosti a duševného napätia, z coho sa môže vyvinút skôr ci neskôr ZÁVISLOST NA ALKOHOLE. Je potrebné vediet, že nie každý, kto dnes pije s mierou, bude tak pit vždy a natrvalo. Nikdy nevieme, kto to bude a kedy to bude, to je na tom ešte horšie. Nedá sa odhadnút, kolko kto môže pit, aby mu to nic „neurobilo“. Požívaním alkoholu dochádza k zmene žalúdocnej a crevnej sliznice, k zmenám zloženia žalúdocných štiav. Porucha trávenia vedie k zmene chuti a nakoniec k nechutenstvu. Môže dôjst k vredovej chorobe, co je následkom aj poruchy nervového systému. Dochádza k tažkostiam srdca, alkoholici sa zadýchavajú
a neznesú tolko fyzickej námahy ako doteraz. Nastáva taktiež trasenie rúk, nocné pomocovanie, nespavost, slabost, malátnost a bolesti hlavy, oslabenie pamäti.

2.2 DROGY

Experimenty s alkoholom sú casto späté aj s experimentom s drogou. Sú prípady, kde ludia siahnú po droge len zo zvedavosti, znamená to pre nich ochutnanie zakázaného, následne posilnenie vlastného ega. S alkoholom a drogami dnes zacínajú už aj trinástrocné deti, ktoré v malom pocte ale predsa, koncia ako narkomani, ci alkoholici. Tento návyk sa zakorenuje ako silná potreba a vplyvom prostredia ci iných sociálnych faktorov sa len prehlbuje a utužuje. Najmä v Amerike, ci v Španielsku užívajú mladiství kokaín, ci podobné drogy v kombinácii s alkoholom. Ked sú pod dozorom, musia dobehnút cas, cas ktorý si nemohli užívat. Vyhovárajú sa : „Treba si užit, Telo má íst do hrobu znicené.“
Zohnat drogu už nie je vôbec problém, hlavne vo velkých mestách, v partiách a ich známych. Takto sa vystavujú istej závislosti už od pociatku, ktorá sa vytvorí odporúcaním na kamaráta zhánajúceho drogy. Bezbariérový prístup ku droge je spôsob, ako závislost vytvorit. Dôležité je zachovat si pevnú vôlu, správne zásady a nepodlahnút. Ludia s trvalým návykom na drogu ju považujú za liek na svoje trápenie, zmiernenie bolesti, úzkosti, hnevu, ci depresie. Sú to väcšinou citovo vystresovaní ludia. To vysvetluje, preco tolko mladých ludí drogy skúša, nie je v tom len zvedavost. Ihned, bez námahy sa zbavit negatívnych emócií, problémov a zabudnút aspon na malú chvílocku.
CO JE DROGA
DROGY sa definujú ako omamné látky, ktoré menia stav cloveka rôznym spôsobom. Získavajú sa z rastlín alebo chemickou syntézou. Clovek si môže vypestovat návyk bud psychický, alebo fyzický a stáva sa z neho toxikoman .
Problém drog je starý ako samo ludstvo. Drogy, legálne a nelegálne, už od pociatku vekov spôsobujú ludstvu problémy. Poznáme vela druhov drog. Medzi ne zaradujeme sedatíva, narkotika, ópium, morfín, heroín, nikotín.
Sedatíva – látky používané pre ukludnenie, pri nervozite, vzrušení, otupení zmyslov, k spánku. Patrí tu aj nikotín a heroín.
Ópium (kokaín, marihuana) – používajú sa na úlavu, prinášajú klamlivý pocit spokojnosti.
Morfín – vyvolá vyrovnanú, kludnú eufóriu. Nastáva lahostajnost ku starostiam, stúpa sebavedomie a myšlienky sa zrýchlujú, tlmí vnímanie bolesti. Vo velkých dávkach pôsobí hypnotický a dýchacie centrum ochrnie.
Heroín – tvrdá droga. Funguje podobne ako morfín, stací ale menšia dávka, má náhly nárazový úcinok. Do mozgu preniká lahšie ako morfín, pôsobí prudko ale úcinok je kratší.
Dalšie opiáty – Brown, China White, sú ovela úcinnejšie ako heroín. Zle sa dávkujú a dochádza k úmrtiam spôsobeným ochrnutím dýchacieho centra.

2.3 FAJCENIE

K drogám, ktoré vážne ohrozuj ludské zdravie patrí aj nikotín. Fajcí sa z nudy, rozpacitosti, pri práci, konferenciách. Fajcenie odvádza pozornost, co pri duševnej práci znamená odpocinok. Pôžitok z fajcenia ovplyvnuje z velkej casti pozorovanie dymu, preto po tme tak nechutí, slepci väcšinou nefajcia. V súcasnosti sa fajcenie zaraduje medzi najrozšírenejšie drogy. Aj ked si to väcšina z nás uvedomuje a považuje to za každodennú potrebu. Mnoho ludí siaha po cigaretách ako po urcitom prostriedku proti stresu a na odpútanie sa od okolitého sveta. Fajcenie však nie je len nevinnou zábavou. Mnohí ludia v dnešnej dobe, hlavne mladí, sa stávajú na cigaretách závislí. To sa odzrkadluje na ich vzhlade, správaní, ale najmä na tom najdôležitejšom, na ich zdraví.
CO FAJCENIE SPôSOBUJE
Fajcenie v prevažnej miere postihuje cievy, srdce dýchacie orgány. Fajcením cigariet sa zvyšuje krvný tlak a do krvného prúdu sa dostávajú toxické látky ako sú : nikotín, ktorý je obsiahnutý v tabakových listoch, oxid uhlicitý, ktorého dym z cigariet obsahuje asi 1-1,5%, oxid uholnatý, velmi jedovatý plyn. Tieto chemické látky potom poškodzujú tepny.
Nikotín zvyšuje napätie cievnych stien. Cievy rýchlejšie kôrnatejú, cím sa výrazne zužujú. Kôrnatenie postihuje aj cievy, ktoré zásobujú srdce a mozgové tkanivo. Postupne dochádza k ich upchatiu. Tak nastáva nebezpecný srdcový infarkt alebo výron krvi do mozgu. Sú to najcastejšie príciny smrti u nás. V Spojených štátoch možno fajceniu priamo pripísat asi 20% všetkých úmrtí na srdcovú chorobu a takmer 50% všetkých srdcových infarktov u žien mladších ako 55 rokov. Ukázalo sa, že fajcením dochádza aj k závažným ochoreniam dýchacích ciest. Na výskyte rakoviny plúc sa fajcenie podiela 90%-ami.
Fajciar vdychuje dym, ktorý obsahuje okrem nikotínu a rakovinotvorných látok, vznikajúcich pri nedokonalom spalovaní, aj znacný podiel oxidu uholnatého. Oxid uholnatý sa pevne viaže na krvné farbivo- hemoglobín v cervených krvinkách, a tým zhoršuje možnost okyslicovat krv v plúcach. Velmi škodlivé je fajcenie najmä u nastávajúcich matiek, lebo hrozí poškodenie plodu. Castejšie je predcasný pôrod a nižšia hmotnost novorodenca. Dojcatá a tehotné ženy by vôbec nemali byt vystavené tabakovému dymu. V troch oblastiach Anglicka sa skúmal každý prípad syndrómu náhleho úmrtia dojcata, známeho aj antiskola.sk ako úmrtie v spánku. Prieskumom u rodicov 195 detí, ktoré zomreli, sa zistilo, že fajcilo 62% matiek detí. Prieskumom rodicov dalších 780 detí, ktoré žili, sa zistilo, že fajcilo len25% matiek. Keby deti boli v prostredí, kde sa nefajcí, odhaduje sa, že náhla úmrtnost by klesla o 61%.
Fajciari vystavujú riziku aj tých, ktorí vdychujú dym z ich cigariet. U nefajciarov, ktorý bývajú s fajciarmi sa zvyšuje riziko srdcového infarktu. Ak niekto prestane fajcit, môže znížit nielen vlastné riziko, ale môže tým uchránit aj život svojich blízkych, ktorí nefajcia. Stací len pevná vôla. Preco by mali trpiet aj tí, ktorí si cigaretu nikdy nedoprajú?

Existujú rôzne typy osobností, ktoré majú na základe svojho vnútorného pohnutia a stavu mysle sklon k úlave v omamných látkach. Sú typy alkoholikov, korí detstvo prežili v strese, patria tu aj deti, ktorých matka v case tehotenstva požívala alkohol, ci akékolvek iné drogy. Dalším typom sú ludia , u ktorých je zvýšená vzrušivost, impulzívnost, ktorí nemajú životný ciel, citovo nevyrovnané, nevyzreté osobnosti. Co by mohlo byt nápravou pre svet plný drog? V prvom rade, podla mna, si musia uvedomit dôsledky, hrdo ich užívaniu odolávat a týmto odporom voci drogám nakazit aj všetkých okolo seba


Stiahnuté z www.antiskola.sk

Diskusia

REAGOVAT

fatihin nurul napísal/a - 22. 11. 2018 - 08:57

bintik atau menjungkirbalikkan? Satu-satunya hal yang m agen astm a283 c agen pipa boiler agen plat abrex 400 agen plat asme516 grade70 agen plat astm a285 c agen plat astm516 70 agen plat boiler agen plat hardox agen plat hb 400 agen plat high strenght agen plat high tensile sm490 yb agen plat high tensile sm490ya agen plat kapal agen plat stainless ss304 agen plat stainless ss310 agen plat stainless ss316 agen plat sumihard agen round bar besi aisi 440s45c agen round bar scm440 agen steel rail agen steel sheet pile distributor astm a283 c distributor pipa boiler distributor plat abrex 400 distributor plat asme516 grade70 distributor plat astm a285 c distributor plat astm516 70 distributor plat boiler distributor plat hb 400 distributor plat high strenght distributor plat high tensile sm490 yb distributor plat high tensile sm490ya distributor plat kapal distributor plat stainless ss304 distributor plat stainless ss310 distributor plat stainless ss316 distributor plat sumihard distributor round bar besi aisi 440s45c distributor round bar scm440 distributor steel rail distributor steel sheet pile jual astm a283 c jual baja h beam jual pipa boiler jual plat abrex 400 jual plat asme516 grade70 jual plat astm a285 c jual plat astm516 70 jual plat boiler jual plat hardox jual plat hb 400 jual plat high strenght jual plat high tensile sm490 yb jual plat high tensile sm490ya jual plat kapal jual plat stainless ss304 jual plat stainless ss310 jual plat stainless ss316 jual plat sumihard jual round bar besi aisi 440s45c jual round bar scm440 jual steel rail jual steel sheet pile pabrik astm a283 c pabrik pipa boiler pabrik plat abrex 400 pabrik plat asme516 grade70 pabrik plat astm516 70 pabrik plat boiler pabrik plat hb 400 pabrik plat high tensile sm490 yb pabrik plat high tensile sm490ya pabrik plat kapal pabrik plat stainless ss304 pabrik plat stainless ss310 pabrik round bar besi aisi 440s45c pabrik round bar scm440 pabrik steel rail pabrik steel sheet pile pusat astm a283 c pusat pipa boiler pusat plat abrex 400 pusat plat asme516 grade70 pusat plat astm a285 c pusat plat astm516 70 pusat plat boiler pusat plat hardox pusat plat hb 400 pusat plat high strenght pusat plat high tensile sm490 yb pusat plat high tensile sm490ya pusat plat kapal pusat plat stainless ss304 pusat plat stainless ss310 pusat plat stainless ss316 pusat plat sumihard pusat round bar besi aisi 440s45c pusat round bar scm440 pusat steel rail pusat steel sheet pile stockis plat hardox stockist plat astm a285 c stockist plat high strenght stockist plat stainless ss316 stockist plat sumihard supplier plat hardox

REAGOVAT

fatihin nurul napísal/a - 19. 4. 2018 - 06:25

ri keliling kota dan berutang? Mengisi ulang tagihan, saya menelepon Dasha dan mene Distributor plat besi hitam Distributor plat besi hitam undangan pernikahan bentuk tas Distributor plat kapal besi baja Agen besi beton interworld steel is undangan pernikahan modern Toko Plat Bordes Kembang Distributor Pipa Besi baja Schedule Sch 40 Distributor besi cnp baja jasa konstruksi baja Harga plat besi hitam Harga plat besi hitam undangan pernikahan biru Harga plat kapal besi baja Agen besi beton gunung garuda undangan pernikahan biasa Toko Plat Besi Hitam Supplier Pipa Besi baja Schedule Sch 40 Harga besi cnp baja www.pusatbesibaja.co.id Jual plat besi hitam Jual plat besi hitam undangan pernikahan biasa Jual plat kapal besi baja Agen besi beton delcoprima undangan pernikahan bahasa inggris islam Toko Plat Kapal Bki Krakatau Steel Agen Pipa Besi baja Schedule Sch 40 Jual besi cnp baja www.pusatbesibaja.com Supplier plat besi hitam Supplier plat besi hitam undangan pernikahan bagus Supplier plat kapal besi baja Agen besi beton cakra steel cs undangan pernikahan cantik elegan Toko Jual Besi Siku Baja Toko Pipa Besi baja Schedule Sch 40 Supplier besi cnp baja www.jualbesibajamurah.com Toko plat besi hitam Toko plat besi hitam undangan pernikahan bermanfaat Toko plat kapal besi baja Agen besi beton bjku undangan pernikahan akrilik Toko Besi Unp Baja Profil Kanal Jual Pipa Besi baja Schedule Sch 40 Toko besi cnp baja Supplier besi beton Sni Ulir Polos polos ulir Agen plat besi hitam Agen plat besi hitam undangan pernikahan akrilik Agen plat kapal besi baja Agen besi beton Sni Ulir Polos undangan pernikahan bentuk dompet Toko Besi Cnp Profil Baja Gording Harga Pipa Besi baja Schedule Sch 40 Agen besi cnp baja Supplier besi beton sii Pabrik plat besi hitam Pabrik plat besi hitam sewa villa bukit danau sewa villa di bukit danau undangan pernikahan anti mainstream Pabrik plat kapal besi baja Agen besi beton ais undangan pernikahan coklat Toko Besi Hollow Pabrik Pipa Besi baja Schedule Sch 40 Pabrik besi cnp baja Supplier besi beton psi Ulir Polos Distributor plat kapal besi baja Distributor plat kapal besi baja undangan pernikahan klub bola Distributor besi siku baja Agen besi beton undangan pernikahan kalender Toko Wiremesh Distributor Pipa Besi baja Schedule sch 80 Distributor besi unp baja Supplier besi beton perwira Harga plat kapal besi baja Harga plat kapal besi baja undangan pernikahan cetak Harga besi siku baja jasa konstruksi baja undangan pernikahan coklat Toko Besi Pipa Baja Schedule 80 Supplier Pipa Besi baja Schedule sch 80 Harga besi unp baja Supplier besi beton PAS Jual plat kapal besi baja Jual plat kapal besi baja Agen stainless steel Jual besi siku baja www.pusatbesibaja.co.id undangan pernikahan arab Toko Besi Pipa Baja Schedule 40 Agen Pipa Besi baja Schedule sch 80 Jual besi unp baja Supplier besi beton master steel ms Supplier plat kapal besi baja Supplier plat kapal besi baja Agen atap spandek Supplier besi siku baja www.pusatbesibaja.com undangan pernikahan kalender Toko Pipa Besi Hitam Medium Toko Pipa Besi baja Schedule sch 80 Supplier besi unp baja Supplier besi beton ksty Toko plat kapal besi baja Toko plat kapal besi baja Agen baja ringan Toko besi siku baja www.jualbesibajamurah.com undangan pernikahan custom Toko Besi Wf Jual Pipa Besi baja Schedule sch 80 Toko besi unp baja Supplier besi beton krakatau steel Agen plat kapal besi baja Agen plat kapal besi baja Agen bondek Agen besi siku baja Toko besi beton Sni Ulir Polos polos ulir undangan pernikahan klasik Toko Besi H beam Harga Pipa Besi baja Schedule sch 80 Agen besi unp baja Supplier besi beton jcac Pabrik plat kapal besi baja Pabrik plat kapal besi baja Agen Plat kapal besi baja bki krakatau steel Pabrik besi siku baja Toko besi beton sii undangan pernikahan batik Toko Besi Beton Pabrik Pipa Besi baja Schedule sch 80 Pabrik besi unp baja Supplier besi beton interworld steel is Distributor besi siku baja Distributor besi siku baja Agen besi siku Distributor besi wf Agen besi Wf Baja undangan pernikahan www.sentrabesibaja.com Distributor Pipa Besi baja Distributor besi h beam baja Supplier besi beton gunung garuda undangan pernikahan kalender undangan pernikahan bahasa inggris islam undangan pernikahan islami undangan pernikahan unik dan murah undangan pernikahan modern undangan pernikahan online undangan pernikahan undangan pernikahan amplop surat undangan pernikahan simple undangan pernikahan murah undangan pernikahan unik undangan pernikahan artis undangan pernikahan modern undangan pernikahan artis undangan pernikahan arab undangan pernikahan undangan pernikahan LINK 9

Zapoj sa do diskusie (2)