NAJVÄČŠIA DATABÁZA
ŠTUDENTSKÝCH REFERÁTOV NA SLOVENSKU

Nájdi si dokument, ktorý potrebuješ v inom jazyku: SK CZ HU

Celkom referátov: (12584)

Jazykové kurzy, štúdium a pobyty v zahraničí
Prihlásenie Prihlásenie Registrácia
Pridaj svoju prácu

Referát Galafruit-profil firmy

Odoslať známemu Stiahnuť Nahlásiť chybu Buď prvý, kto sa vyjadrí k tomuto príspevku (0)

Doplnkové informace o referáte:

Oblasť:Ekonómia, manažment a marketing

Autor: antiskola@antiskola.eu

Počet slov:3728

Počet písmen:20,557

Jazyk:Slovenský jazyk

Orient. počet strán A4:11.42

Počet zobrazení / stiahnutí:3744 / 105

Veľkosť:24 kBProfil firmy GALAFRUIT & CO, s.r.o.


Obchodné meno: GALAFRUIT & CO, s.r.o.
Právna forma: Spolocnost s rucením obmedzeným
Den zápisu: 03.04.1997
Základné imanie: 1 000 000 Sk


Spolocnost Galafruit bola založená v roku 1997. Hlavným cielom bola podpora rozvoja východoslovenského regiónu, konkrétne regiónu južného Zemplína.

Tento región sa vyznacuje mimoriadne priaznivými klimatickými podmienkami a ludia žijúci na Zemplíne sú mimoriadne pracovití a poctiví, co je základnou podmienkou úspešnosti každej firmy. Hlavným predmetom podnikania spolocnosti je pestovanie ovocia, vinohradníctvo a vinárstvo. Všetky tieto cinnosti si vyžadujú velký podiel rucnej práce, co vytvára priestor pre uplatnenie ludského potenciálu spomínaného kraja.

Fortiel a um zamestnancov pomohli pocas siedmich rokov stat sa najväcším producentom ovocia na Východnom Slovensku a jedným zo štyroch najväcších ovocinárskych podnikov v rámci Slovenska. Každý zo 130 zamestnancov je v spolocnosti cenený, nakolko bez jeho osobného prispenia by sa celkové podnikové výsledky dosahovali ovela tažšie.


Celková výmera sadov v súcasnosti je 400 hektárov. S výsadbou sa zacalo na jesen roku 1997. Od roku 1997 až po rok 2001 bola priemerná rocná výsadba 80 hektárov.

Firma má zaregistrovaných 729 ha vinohradníckych honov z toho
417 ha tokajských vinohradníckych honov a 312 ostatných vinohradníckych
honov. Obrába vinohrady na výmere 365 ha. Na zvyšnej výmere sú vinohrady v
rekonštrukcii.

Tieto sa zacnú využívat na pestovanie ovocia a tokajského vína až po uplynutí zákonom stanovenej lehoty, t. j. po uplynutí štyroch rokov od výsadby po dosiahnutí rodivosti.
Do roku 2003 bolo vysadených 228 ha mladých jablonových sadov v tvare štíhleho vretena, z ktorých je 84 ha zaradených do systému integrovanej produkcie jablk. Hrušky sú vysadené na výmere 48 ha, broskyne a nektarinky na 40 ha, slivky na 10 ha a cierne ríbezle na 44 ha. Na celej výmere mladých sadov je vybudovaná kvapková závlaha.

Predmetom cinnosti je:
- polnohospodárska a lesnícka výroba vrátane predaja nespracovaných polnohospodárskych a lesných výrobkov a plodov za úcelom ich spracovania alebo dalšieho predaja
- výroba vína
- služby pre rastlinnú a živocíšnu výrobu bez veterinárnych služieb
- sprostredkovanie obchodu

Organizacná štruktúra

Organizacná štruktúra spolocnosti GALAFRUIT & CO, s. r. o.


Spolocnost má v súcasnosti štyroch vlastníkov, z ktorých jeden je konatelom a zároven vykonáva aj funkciu riaditela.Pracovné sily spolocnosti

Hlavným predmetom podnikania antiskola.eu spolocnosti je pestovanie ovocia, vinohradníctvo a vinárstvo. Všetky tieto cinnosti si vyžadujú velký podiel rucnej práce. Preto má spolocnost kvalitnú a stabilnú základnu pracovných síl.

V posledných rokoch podnik zamestnával v priemere 88 zamestnancov, z ktorých väcšinu tvorili pracovníci zaoberajúci sa ovocinárskou výrobou.
Dodávatelsko-odberatelské vztahy

Vzhladom na to, že podnik si všetky prvoprodukty, ktoré dalej spracúva, vyrába sám, nepotrebuje k svojej existencii žiadnych velkých dodávatelov, na ktorých by bol závislý.

K hlavným odberatelom ovocinárskych a vinárskych produktov patria najmä velké obchodné retazce, ktoré ich výrobky predávajú v svojich obchodných centrách. Odbyt do týchto retazcov zabezpecuje tretia strana, tzv. odbytová spolocnost. Dalšími odberatelmi sú drobní odberatelia, ktorí nakupujú produkty priamo v sídle spolocnosti pre osobnú spotrebu alebo pre další predaj v maloobchodoch.

Produkty spolocnosti

Výrobný program firmy GALAFRUIT & CO možno rozdelit do dvoch hlavných výrobných oblastí. Kvalitu vyrábaných produktov potvrdzujú aj mnohé významné ocenenia, ktoré spolocnost získala na významných podujatiach.

1. Ovocinárska produkcia – firma pestuje hlavne tieto druhy ovocia:
- Jablká (zlatá medaila, Jablko roka 2002, 2003)
- Hrušky
- Broskyne
- Slivky
- Nektarinky
- Ríbezle cierne
2. Vinárska produkcia – firma sa zaoberá výrobou stolových, akostných aj tokajských vín.
Stolové vína: - Malotrnianske kláštorné
- Svätý Urban
Akostné vína: - Furmint
- Lipovina
- Muškát Žltý
Tokajské vína: - Tokajský Furmint – suchý
- Tokajská lipovina - polosuchá
- Tokajské samorodné suché
- Tokajské samorodné suché - omšové
- Tokajské samorodné sladké (zlatá medaila, Medzinárodné vínne trhy Pezinok 2001)

Tokajský výber:
- Tokajský výber 2-putnový (zlatá medaila, Celoslovenská výstava vín Skalica 2002)
Základné výberové víno vyrobené z cibéb, vylúhovaných v tokajskom samorodom suchom víne. Do Gonczkeho suda(136 litrov) sa pridajú 2 putne cibéb. Vplyvom oxidacných a esterifikacných procesov mení chut a aróma vína. Tvorí sa tzv. Chlebovinka. Doba zretia v sudoch pred flašovaním je najmenej 4 roky.
- Tokajský výber 3-putnový (zlatá medaila, Modra 1998)
Patrí medzi najkvalitnejšie v kategórii žltých vín. Na základnú tokajskú mieru 136 litrov sa pridajú 3 pudne, t.j. 75kg cibéb. Víno je zlatožltej farby, s nahnedlým odtienom, príjemne sladké a aromatické. Pred naplnením do fliaš dozrieva v sudoch najmenej 6 rokov.
- Tokajský výber 4-putnový (zlatá medaila, Medzinárodné vínne
trhy Pezinok (2000, 2002)
Vysoko kvalitné výberové víno, splnajúce požiadavky aj najnárocnejších konzumentov. Do 136 litrov mladého suchého vína sa pridajú 4 putne t.j. 100 kg cibéb. Víno je zlatožltej farby, s nahnedlým odtienom. Pred naplnením do fliaš dozrieva v sudoch najmenej 6 rokov.
- Tokajský výber 5-putnový (zlatá medaila, Muvina Prešov 2002)
Špickové, luxusné vysoko extraktívne víno pre nárocného konzumenta. Farba vína je jantárová. Vo vôni a chuti sa výrazne prejavuje chlebovinka. Doba vyzrievania v sudoch je najmenej 7 rokov.
- Tokajský výber 6-putnový (zlatá medaila, Muvina Prešov 1999,
Agrovíno Nitra 1999, 2000, 2001, Víno show Bojnice 2002)
Grandiózna perla v náhrdelníku tokajských vín. Víno plné fantázie a inšpirácie. Vyznacuje sa výrazným tokajským chlebovým a esenciovým charakterom. Vyrába sa len v najpriaznivejších rocníkoch, ked sa vytvorí dostatocné množstvo cibéb. Pred flašovaním dozrieva najmenej 8 rokov. Mierna konzumácia prospieva telu aj duši.
Tokajská oblast – história

Tokajská vinohradnícka a vinárska oblast je jednou z piatich oblastí na svete, v ktorých možno dopestovat hrozno na výrobu prírodne sladkých vín.

Prvopociatky pestovania vinica v tejto oblasti spadajú do obdobia nadvlády Rimanov. Je všeobecne známe, že Rimania mali k hroznu a obzvlášt k vínu mimoriadne pozitívny vztah. Po úpadku Rímskej ríše pokracovali v pestovaní vinica starí Slovania. Z tohto obdobia sa odvíja aj pomenovanie celej oblasti. Podla historických pramenov je odvodené od staroslovanského slova "stokaj", co v preklade znamená sútok dvoch riek - Bodrogu a Tisy.

Pestovanie vinica a celkový rozvoj oblasti bol spomalený vpádom Tatárov, ked bol tento jedinecný kraj vyludnelý a vinohrady znicené. Velkú zásluhu na rozvoji kraja a prvopociatkoch výroby tokajských vín má král Bélla IV., ktorý spustnutý a vyludnený kraj kolonizoval talianskimi osadníkmi z oblasti Bari a Formini. Títo priniesli nové skúsenosti, ale hlavne základnú tokajskú odrodu - Furmint, ktorá dáva tokajskému vínu jeho nenapodobitelný a nezamenitelný charakter.

Prvá písomná zmienka o Tokajskej oblasti je z roku 1248, kedy král Bélla IV. Daroval vinicu a vínny domcek pri Sárospataku pre Levocské prepoštstvo. Od spomínaného roku sú literárne pramene o Tokaji a jeho viniciach pomerne casté.

Paradoxne, významný podiel na charaktere a technologickom postupe výroby tokajských vín zanechal vpád Turkov v roku 1528. Pocas dlhých 170 rokov. Zostala celá oblast pod Tureckým panstvom. Vpád Turkov bol podnetom na budovanie tokajských pivníc v tufoch, ktoré sa pôvodne budovali ako úkryty ludí a majetku pred lúpežnými vojskami a nájazdmi nepriatela.

Postupom casu sa však zistilo, že dlhorocné dozrievanie vína v pivniciach má mimoriadne priaznivé úcinky na jeho chut i celkovú kvalitu.


Prvá písomná zmienka o tokajských výberoch sa datuje do roku 1560, kedy sa v latinsko - madarskom slovníku Fabricia Balázsa stretávame s termínom cibéby. Sú definované ako scvrknuté bobule hrozna, ktoré sa v priaznivých rocníkoch tvoria v strapcoch tokajských odrôd Furmint, Lipovina a Muškát žltý napadnutých ušlachtilou formou plesne Botrytis cinerea persoon.

Prvý tokajský výber vyrobil v roku 1650 kalvínsky knaz Laczko Maté pôvodom zo Sepše (dnešná Moldava nad Bodvou). Prekvapil ním na Velkú noc manželku svojho zemepána Zuzanu Lorantffyovú. Tej tokajský výber tak zachutil, že ho prikázala vyrábat v co najväcších množstvách "pre potešenie tela i duše".
Od tohto okamžiku už udalosti nabrali rýchly spád. V roku 1655 bol vydaný prvý zákon o tokajskej oblasti, v ktorom sa nariadovalo povinné vyberanie cibéb zo strapcov hrozna. Tým bol aj z právneho hladiska položený základný kamen výroby tokajských výberových vín.

Z novšej histórie je možné spomenút založenie Štátnej výskumnej stanice v Malej Trni v roku 1924, na základe jej dlhorocných výsledkov bol vydaný zákon Slovenskej národnej rady zo dna 6. marca 1959 "O rozvoji tokajskej vinohradníckej oblasti na Slovensku."Tokajská oblast – dnes

Slovenská tokajská vinohradnícka a vinárska oblast je najmenšou, ale najhodnotnejšou vinohradníckou oblastou na Slovensku. Spolu s castou oblasti nachádzajúcou sa na území Madarska tvorí jednotnú Tokajskú vinohradnícku a vinársku oblast. Na území Madarska sa rozprestierajú cca 4/5 oblasti a na území Slovenska 1/5 celkovej výmery. Jedná sa o historicky podložené územie, ktoré nie je možné rozdelit štátnou hranicou.

Slovenská cast Tokajskej oblasti je vymedzená zákonom c. 323/96 Zbierky zákonov o vinohradníctve a vinárstve. V prílohe k citovanému zákonu sú uvedené vinohradnícke hony, ktoré sa môžu využívat len ako vinice. V rámci Slovenskej republiky do Tokajskej oblasti patria nasledovné obce:
Malá Trna, Slovenské Nové Mesto, Vinicky, Velká Trna, Velká Bara, Cernochov a Cerhov. Celková výmera oblasti definovaná zákonom je 908,77 hektárov.

Zaradenie toho ktorého vinohradníckeho honu do tokajskej oblasti bolo podmienené historickým vývojom a dlhorocným skúmaním. Patria sem len južne, juho-východne a juho-západne orientované svahy. Tento typ orientácie svahov spôsobuje, že kry vinica sú po celý den vystavené pôsobeniu teplého jesenného slnka, ktoré dokáže zo živín zeme, vody a vzduchu vyprodukovat v bobuliach hrozna dostatocné množstvo prírodného cukru a aromatických látok.

Pôda je výrazne kamenistá, sopecného pôvodu. Pôsobenie pôdy má nenahraditelné úcinky pri dozrievaní hrozna. Pocas dlhých jesenných slnecných dní do seba pôda absorbuje slnecné žiarenie, ktoré následne v noci vyžaruje. Napomáha tak zmiernovat rozdiely medzi dennou a nocnou teplotou a priaznivo ovplyvnuje dozrievanie vinica. Typickým znakom pôdy na tokajskom hone je, že aj po chladnej jesennej noci je ráno ešte teplá.


Klimaticky patrí tokajská oblast do kontinentálneho klimatického pásma.. Celkový objem zrážok je rozdelený pomerne nerovnomerne na zimu a na jar, leto a jesen sú pomerne. Dlhá a suchá jesen je typickým znakom tejto oblasti. Jesenné dni sa takmer pravidelne zacínajú rannými hmlami, ktoré podporujú tvorbu a rozvoj ušlachtilej plesne na bobuliach hrozna.

Centrom slovenskej casti Tokajskej oblasti je obec Malá Trna, v ktorej je aj hlavné sídlo našej spolocnosti.
Tokajské odrody

Furmint

Základná tokajská odroda, jej pomer v tokajskej zmesi je 60 - 70 %. Tokajskému vínu dáva jeho nenapodobitelný charakter a pocas procesu zrenia typickú jantárovú farbu. Patrí k najstarším odrodám, v oblasti tokaja sa pestuje od 13. storocia. Kry majú bujný rast, dlhú životnost a rodivost. Sú znacne odolné voci suchu, menej však voci mrazu. Nie sú mimoriadne nárocné na pôdne podmienky, viac na klimatické.
Strapce Furmintu sú pomerne velké, stredne husté. Bobule sú menšie, na povrchu s hrubšou šupkou. Je najúrodnejšou tokajskou odrodou, pocas dobrých rocníkov pri prezrievaní poskytuje nadpriemernú cukornatost muštov. V dobrých klimatických podmienkach dáva kvalitnú a dostatocnú tvorbu cibéb. Pred flašovaním dozrieva v tufových pivniciach uskladnené v dubových sudoch najmenej 2 roky.

Lipovina

Kry majú bujný rast. Je menej odolná voci suchu a mrazu, nárocná na živiny v pôde a na teplo. List tvarom pripomína list lipy, odkial je odvodený aj názov tejto odrody.
Platí u nej zásada, že nadmerné úrody môžu nepriaznivo ovplyvnit požadovanú kvalitu vín. Strapce sú pomerne velké, riedke. Bobule sú mimoriadne citlivé na otlacenie a už pri najmenšom poškodení praskajú. Cukornatost lipoviny je v dobrých rocníkoch zvlášt vysoká, vyžaduje však dlhú, teplú a slnecnú jesen. Za takéhoto pocasia po predchádzajúcich daždoch, ktoré ciastocne porušili bobule, vznikajú cibéby. Z bobúl sa silne odparuje voda, scvrkávajú sa, dochádza k postupnej redukcii obsahu kyselín a obsah cukru sa koncentruje. V tokajskej zmesi je zastúpená zhruba 25 %.Muškát žltý

Patrí medzi menej úrodné odrody. Je málo odolný voci mrazom a velmi nárocný na teplo. Pri nižších úrodách poskytuje vynikajúcu kvalitu muštov a následne aj vín. Intenzívna muškátová aróma sa v plodoch dosahuje až pri procese prezrievania. Strapce sú menšie, bobule majú strednú velkost, v procese dozrievania sa farba bobúl mení zo žltej na slabo ružovú. Dužina bobule má výrazne muškátovú chut. Táto odroda svojou chutou a vônou dáva tokajskému vínu jemnú a nevtieravú arómu, ktorá prispieva k typickému charakteru tokajských vín. Muškát žltý je v skladbe tokajských odrôd zastúpený do 10%.


Technológia výroby tokajských vín

Tokajské vína, na rozdiel od odrodových vín sa spracovávajú osobitnou technológiou. Už priamo pri produkcii hrozna vo vinici sa kladie dôraz na správny typ rezu vinica. Na kroch sa ponecháva menší pocet rodiacich ociek s cielom znížit množstvo vyprodukovaného hrozna a zvýšit jeho kvalitu.

Oberacka v Tokaji sa zacína v období, ked sa vo všetkých ostatných vinohradníckych oblastiach táto najkrajšia a najzaujímavejšia práca vo vinohradoch skoncila. Hrozno sa necháva na kroch prezrievat, vo zvlášt priaznivých rocníkoch zcibébovatiet. Vtedy sa pôsobením, slnka, pôdy, typickej tokajskej rannej hmly a plesne Botrytis cinerea persoon vytvárajú v strapcoch hrozna cibéby - hrozienka, ktoré dávajú tokajským vínam ich nenapodobitelnú chut a vônu.

Pri produkcii tokajských samorodných vín sa cibéby pri zbere hrozna zo strapcov nevyberajú. Podla množstva cibéb sa vyrába Tokajské samorodné suché alebo Tokajské samorodné sladké víno.

Tokajský furmint a Tokajská lipovina

Predstavujú odrodové tokajské vína. Vyrábajú sa z hrozna jednotlivých odrôd, ktoré sa spracováva aj s cibébami. Postup pri výrobe je obdobný ako u tokajského samorodného suchého vína. Víno po vyškolení zrie v Tokajských pivniciach minimálne dva roky.

Tokajské samorodné suché víno

Vyrába sa v rocníkoch, ked sa v strapcoch hrozna vytvoria cibéby, ale nevytvorí sa ich dostatocný pocet na to, aby sa zo strapcov prácne vyberali. Pri produkcii tohto základného tokajského vína sa cibéby spracovávajú sa spolu s hroznom. Hrozno sa v co najkratšom case po obratí dopraví na spracovanie. Na prevádzke je už postup rýcly, aby sa hroznu na jeho kvalite nic neubralo. Strapce sa odzrnia, odstráni sa z nich strapina, ktorá môže spôsobit nepriaznivú pachut vína po tráve. Odzrnené bobulky hrozna sa narušia a precerpávajú do rotonádrží, kde sa nechajú nakvášat 16 - 24 hodín. Cielom je uvolnit všetky aromatické látky, ktoré sú u muštového hrozna obsiahnuté hlavne v šupkách. Po nakvasení sa hrozno opatrne lisuje a získaný mušt precerpáva do kvasiarne, kde sa po ošetrení necháva kvasit. Po vykvasení sa mladé víno stocí z kvasníc a po vyškolení dozrieva v tokajských pivniciach v dubových súdkoch s objemom 150 - 300 litrov najmenej dva roky.
Hotové víno obsahuje 12 objemových percent alkoholu, najviac 10 g zvyškového cukru na liter vína, vyšší obsah celkových kyselín, je príjemnej harmonickej chuti s typickou tokajskou chlebovinkou.

V rokoch, ked sa vytvorí väcšie množstvo cibéb sa vyrába Tokajské samorodné sladké víno. Postup pri spracovaní je rovnaký ako u Tokajského samorodného suchého vína. Vyzreté víno obsahuje najviac 40 g zvyškového cukru, 12 objemových percent alkoholu, je príjemne nasladlej chuti s neopakovatelnou tokajskou arómou.
Produkcia tokajských výberov je mimoriadne nárocný proces. Pri zbere hrozna sa priamo vo vinici zo strapcov hrozna rucne po jednej vyberajú cibéby. Pre ilustráciu je potrebné poznamenat, že aj tí najskúsenejší zberaci dokážu denne nazbierat len asi 10 kg. cibéb. Tieto nazberané cibéby sa nasypú do kade s perforovaným dnom, odkial vyteká to najcennejšie, co tokajská oblast poskytuje - tokajská esencia. Z každej putne nazbieraných cibéb ( 22 - 25 Kg) vytecú len asi dva litre tohto elixíru vecnej mladosti. Po odtecení esencie sa cibéby melú prípadne šlapu v kadi, aby sa získala jemná emulzia. Táto sa následne zalieva tokajským samorodným suchým vínom. Pri produkcii dvojputnového výberu sa dve putne cibéb (45 - 50 kg) zalejú základnou tokajskou mierou - Gonczkým sudom vína, ktorý má objem 136 litrov. Obdobne sa postupuje pri produkcii ostatných výberov až po najváženejší šestputnový výber, kedy sa na 136 litorv vína pridáva 6 drahocenných putní - 136 kilogramov cibéb.

Vzniknutá zmes sa necháva lúhovat 24 až 36 hodím, aby sa cukor a aromatické látky z cibéb uvolnili a prešli do vína. Po uplynutí spomínaného casu sa tekutina scedí a zvyšok opatrne lisuje. Vylisované víno sa plní do malých súdkov a necháva zriet v klasickej tokajskej tufovej pivnici 4 až 8 rokov.

Analýza Galafruit & CO, s.r.o.

Podnik patrí medzi štyroch najväcších producentov ovocia na Slovensku, preto priamu konkurenciu v oblasti ovocinárstva predstavujú iba tri podniky. Medzi nepriamu konkurenciu patria zahranicný producenti hlavne z Madarska a Ceskej republiky, ktorí dovážajú ovocie na Slovensko.

Kedže sa firma venuje výrobe hlavne tokajských vín, konkurenciu v tejto oblasti tvoria firmy pôsobiace v tokajskej oblasti na Slovensku a v Madarsku.

Medzi silné stránky podniku patria viac ako sedemrocné skúsenosti s výrobou ovocia a tokajského vína. K silnej stránke podniku možno zaradit aj pracovníkov, ktorí svoju prácu vykonávajú s nasadením a s velkou dávkou zodpovednosti. Velkost podniku je dalším pozitívom, ktoré je nezanedbatelné a prispieva k stabilite podniku na trhu. Velkost a kvalita produkcie, je spätá s velkostou podniku a prispieva k udržaniu podielu na trhu. K silným stránkam možno z dlhodobého pohladu zaradit aj investície podniku do budov, hál a strojov, ktoré prispievajú ku skvalitnovaniu a zväcšovaniu produkcie. Silnou stránkou je aj nízka zadlženost podniku a vysoký podiel vlastného majetku na celkovom majetku. K stabilite podniku prispievajú aj stabilní odberatelia, ktorí zarucujú odber väcšej casti produkcie. Malý pocet silných konkurentov prispieva k stabilnejšiemu postaveniu na trhu. Cena je v neposlednej rade velkým plusom tohto podniku, lebo u väcšine odberatelov práve cena hrá úlohu rozhodovacieho faktora.

K slabým stránkam možno paradoxne zaradit hlavne nedokoncené investície do sadov a vinohradov, ktoré svojím objemom v minulých rokoch prispievali k nízkej rentabilite celkového kapitálu. Výška a rentabilita tržieb napovedá o silnej cenovej konkurencii v tomto výrobnom odvetví. K slabým stránkam možno zaradit aj tvorbu zisku, ktorá v sledovaných rokoch dosahovala len podpriemerné hodnoty. Doba obratu zásob je síce slabou stránkou ale pre toto výrobné odvetvie je vysoká doba obratu zásob typická. Doba splácania záväzkov a doba inkasa pohladávok sú takisto slabými stránkami podniku, no treba dodat, že na tieto ukazovatele má velký vplyv platobná nedisciplinovanost odberatelov. Medzi slabé stránky patria aj vysoké osobné náklady o com svedcí nízka rentabilita osobných nákladov.

Medzi príležitosti podniku možno zaradit prenikanie na zahranicné trhy, na ktorých je dopyt po vysoko kvalitných výrobkoch za rozumnú cenu. Dalšou velkou príležitostou by mohlo byt rozšírenie vlastnej distribucnej siete po celom Slovensku. Príležitost, ktorá dopomôže ku skvalitnovaniu a zväcšovaniu produkcie je aj skvalitnovanie starostlivosti a rozširovanie obrábaných plôch vinohradov a sadov.

Vstup Slovenska do Európskej únie prináša aj nové ohrozenia pre podnik v podobe zákazu predaja vín pod znackou Tokaj, ktorý môže znacne ovplyvnit dalšie smerovanie nielen tohto ale aj dalších úspešných vinárskych podnikov na východe Slovenska. Klesajúca kúpna sila odberatelov je ohrozenie, ktoré je velmi reálne a hlavne v prvých rokoch clenstva v EÚ aj ocakávané. Vstup silných zahranicných producentov na náš trh hlavne v oblasti ovocinárskej výroby môže priniest znacné komplikácie vo vývoji podniku. Zvýšený tlak konkurencie v oblasti výroby vína sa ocakáva hlavne od producentov z Madarskej republiky, ktorí majú zatial ako jediní právo používat znacku Tokaj na predaj vín.

Likvidita firmy

Na likviditu firmy má vplyv aj financný majetok, ktorý je najlikvidnejším majetkom podniku.


Výkazy ziskov a strát podniku za obdobie 2000 – 2002 (v tis. Sk
Položka 2000 2001 2002
Tržby z predaja tovaru 1
Náklady vynaložené na predaný tovar 2
Obchodná marža 3
Výroba 4 60 315 75 665 74 869
Tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb 5 33 952 60 118 51 915
Zmena stavu vnútropodnikových zásob vlastnej výroby 6 13 701 - 8 077 - 2 426
Aktivácia 7 12 662 23 624 25 380
Výrobná spotreba 8 48 622 56 916 45 333
Spotreba materiálu a energie 9 26 888 41 292 35 465
Služby 10 21 734 15 624 9 868
Pridaná hodnota 11 11 693 18 749 29 536
Osobné náklady 12 15 645 15 221 14 913
Mzdové náklady 13 12 701 11 945 11 564
Odmeny clenom orgánov spolocnosti a družstva 14
Náklady na sociálne zabezpecenie 15 2 790 3 154 3 239
Sociálne náklady 16 154 122 110
Dane a poplatky 17 644 957 626
Odpisy nehmotného a hmotného investicného majetku 18 5 673 10 732 14 075
Tržby z predaja investicného majetku 19 1 977 11 514 2 169
Zostatková cena predaného investicného majetku a materiálu 20 1 479 2 078 4 075
Zúctovanie rezerv a casového rozlíšenia prevádzkových výnosov 21 699
Tvorba rezerv a casového rozlíšenia prevádzkových nákladov 22 2 802 2 802
Zúctovanie opravných položiek do prevádzkových výnosov 23 923 34 35
Tvorba opravných položiek do prevádzkových nákladov 24 262
Ostatné prevádzkové výnosy 25 10 195 6 650 8 330
Ostatné prevádzkové náklady 26 639 1 949 110
Prevod prevádzkových výnosov 27
Prevod prevádzkových nákladov 28
Prevádzkový hospodársky výsledok 29 708 3 645 3 469
Tržby z predaja cenných papierov a vkladov 30 600
Predané cenné papiere a vklady 31 5 100
Výnosy z financných investícií 32
Výnosy z cenných papierov a vkladov v podnikoch v skupine 33
Výnosy z ostatných investicných cenných papierov a vkladov 34
Výnosy z ostatných financných investícií 35
Výnosy z krátkodobého financného majetku 36
Zúctovanie rezerv do financných výnosov 37
Tvorba rezerv na financné náklady 38 14
Zúctovanie opravných položiek do financných výnosov 39
Tvorba opravných položiek do financných nákladov 40
Výnosové úroky 41 1 356 89 38
Nákladové úroky 42 963 1 938 2 348
Ostatné financné výnosy 43 3 734 370 784
Ostatné financné náklady 44 238 281 286
Prevod financných výnosov 45
Prevod financných nákladov 46
Hospodársky výsledok z financných operácií 47 - 611 - 1 760 - 1 826
Dan z príjmov za bežnú cinnost 48 47 351 259
splatná 49 47 351 259
odložená 50
Dan z príjmov za bežnú cinnost 51 47 351 259
Hospodársky výsledok za bežnú cinnost 52 50 1 534 1 384
Mimoriadne výnosy 53 311 306
Mimoriadne náklady 54 51
Dan z príjmov z mimoriadnej cinnosti 55 39 46
splatná 56 39 46
odložená 57
Mimoriadny hospodársky výsledok 58 221 260
Prevod podielu na hospodárskom výsledku spolocníkom 59
Hospodársky výsledok za úctovné obdobie 60 50 1 755 1 644
Kontrolné císlo 999 294 716 361 596 341 564
Stiahnuté z www.antiskola.sk

Diskusia

Buď prvý, kto sa vyjadrí k tomuto príspevku (0)