NAJVÄČŠIA DATABÁZA
ŠTUDENTSKÝCH REFERÁTOV NA SLOVENSKU

Nájdi si dokument, ktorý potrebuješ v inom jazyku: SK CZ HU

Celkom referátov: (12584)

Jazykové kurzy, štúdium a pobyty v zahraničí
Prihlásenie Prihlásenie Registrácia
Pridaj svoju prácu

Referát Kleptomania

Odoslať známemu Stiahnuť Nahlásiť chybu Buď prvý, kto sa vyjadrí k tomuto príspevku (0)

Doplnkové informace o referáte:

Oblasť:Psychológia a sociológia

Autor: shirl

Počet slov:1613

Počet písmen:9,374

Jazyk:Slovenský jazyk

Orient. počet strán A4:5.21

Počet zobrazení / stiahnutí:8020 / 129

Veľkosť:10.84 kB

1. cleptomania

Výraz kleptománia pochádza z gréctiny: klepto znamená kradnút, mania je vášen.
Kleptománia, je patologický jav a duševná porucha prejavujúca sa chorobným sklonom ku krádeži bez zištných dôvodov, nutkavá potreba kradnút.
Skutocne psychiatricky diagnostikovaná kleptománia je velmi výnimocné ochorenie. Jeho prejavom sú „nezmyselné“ krádeže predmetov, ktoré kleptoman vôbec nepoužije na vlastnú spotrebu ani na ich spenaženie. Bezmyšlienkovite ich odkladá, kým mu nezacnú zavadzat, potom ich casto vyhadzuje alebo nicí. K cinu ho motivuje velké vnútorné napätie a následné uvolnenie po úspešnej krádeži. V obdobiach medzi krádežami ho casto taží pocit viny a úzkosti.
2. Kleptoman ci zlodej?

Zakladný rozdiel: Kleptománia je poruchou osobnosti, zlodejstvo poruchou charakteru.
Cielom kleptomana je samotná krádež, zlodejovi ide o hodnotu ukradnutých predmetov

2.1 Znaky kleptománie

-Impulzívna krádež bez predbežného plánovania.
-Pocit velkého vnútorného napätia v situácii, ktorá vytvára možnost na krádež.
-Pocit blaha alebo úlavy po krádeži.
-Krádeže bez motívu zisku, hnevu, alebo pomsty.

2.2 Výskyt
Vyskytuje sa skoro výlucne u žien a antiskola.sk naplno sa prejaví zvycajne medzi 25 až 40 rokom života. Súvisí s hormónmi a vyplýva z faktu, že najväcšie nutkanie nieco zobrat pocitujú ženy v dobe pred menštruáciou, alebo behom tehotenstva. Psychoanalitici vykladajú toto chovanie ako kompenzáciu nedostatku lásky, sexu, alebo bezdetnosti. Niektoré ženy dokonca prirovnávajú pocit pri krádeži k orgazmu. Môže sa taktiež vyskytnút po prežití nejakej traumy. Ku zhoršeniu tejto psychickej poruchy dochádza pri strese. Akty krádeže bývajú potom castejšie a pocit výcitiek svedomia po cine viac a viac zúfalejšie.

3. Možné príciny (etiologické faktory)

Prícin duševných porúch môže byt niekolko: Možno ich rozdelit na exogénne (vplyvom vonkajšieho prostredia) a endogénne (bez zjavnej vonkajšej vyvolávajúcej príciny).
- Dispozicné faktory - genetické faktory, konštitucné faktory (podmienujú konštitúciu cloveka, temperament), prenatálny faktor, faktor pohlavia a veku
- Fyzikálne faktory - napr. vplyv svetla na depresiu
- Biologické faktory - organické postihnutie mozgu (hypertenzia, mozgová ateroskleróza, infekcné ochorenia, nádory mozgu, poranenia mozgu, toxické poškodenie)
- Psychologické faktory - úzkost, antiskola.eu vlastnosti, schopnosti, konflikty, stresy a pod.
- Sociálne faktory - makrosociálne (ekonomické, politické a pod.), mikrosociálne (rodina, interpersonálne vztahy)

3.1 Ludské súperenie

Základnou genetickou výbavou cloveka je súperivost. Kto však nie je ako dieta dostatocne fyzicky ci intelektuálne disponovaný, býva odkázaný na tzv. zástupnú prezentáciu moci nad druhými v podobe exkluzívneho odievania alebo spotrebných predmetov.

V posledných rokoch v tomto smere zohráva negatívnu úlohu aj reklama. Ku príkladu už aj deti sú frustrované tým, že nemajú znackovú obuv alebo trická, ktoré práve „frcia“. Vôbec ich nezaujíma, že každý sa prikrýva takou perinou, akú má. Ak rodinný rozpocet na módny luxus nestací a rodicia odmietajú prepych na dlh, dieta sa pod tlakom túžby po sebaprezentácii v partii rovesníkov casto uchyluje ku krádežiam penazí z maminej ci otcovej penaženky.

Tento trend, vypuklý najmä v posledných rokoch, má však svoje genetické základy už v prehistórii ludstva. Už u celkom malých dojceniec vidíme, ako chmatnú po cumlíku „kamarátovi“ zo susedného kocíka len preto, že sa im páci. Velkým zlom je benevolencia ku krádežiam, s ktorou sa stretávajú u rodicov v prípadoch, ak ide o tzv. „premiestnovanie“ materiálnych hodnôt z kolektívneho do súkromného vlastníctva. Kým v tomto prípade ide o rozmnožovanie rodinného majetku, v prípade krádeží rodicom sa zdá, že dieta koná proti vštepenej morálke.

3.2 Socializácia

V období nastupujúcej puberty však dieta podvedome zacína uprednostnovat spolocenské väzby v partii svojich rovesníkov pred vztahom k rodicom. Spolocenské uznanie si casto musí kupovat, a to nielen tým, ako vyzerá, ako sa oblieka a akými modernými vymoženostami disponuje, ale aj tým, co môže partii poskytnút pre jej radovánky a vyžitie. Cím je dieta v mocenskej hierarchii skupiny nižšie, tým väcší musí byt jeho „akceptacný“ príspevok. Akceptácia v rodine je prirodzená, ale socializácia obcas nieco stojí.

„Adolescencia je vekom pretrhania väzieb s rodinou,“ hovorí vedúci Katedry psychológie Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave PhDr. Vojetch Haring, PhD. „Mamicky placú a oteckovia sú mrzutí, že ich dieta si hladá nové identifikacné vzory.“ Pokial ide o filmové hviezdy na plagáte, nic hrozné sa nedeje, ale ak sa nimi stanú starší i movitejší vodcovia ulicných partií, dieta sa im snaží vyrovnat za každú cenu. Vnímajú svoje okolie ako vo svetle bodového reflektora. Na scéne ich života dominuje hrdina „bez bázne a hany“ v znackových háboch a obuvi, na hranici dospelosti casto v drahých autách a s najnovšou hi-fi technikou. Pre „obycajné“ decko je krokom na tejto ceste aj aspon ako-tak kvalitný mobil.
3.3 Kleptománia u detí a pravá kleptománia

Kleptománia detí má korene v ich prehliadanosti, fyzickom aj psychickom zranovaní a odmietaní. Väcšina krádeží u detí však nesúvisí s kleptomániou. Dieta nie vždy kradne pre seba, ale pre partiu kamarátov, v ktorej sa chce uplatnit.
Pravá kleptománia vzniká v už v spomínanom období adolescencie, ale prepuknút môže aj vo vysokej dospelosti. Postihnutý nikdy nekoná v súcinnosti s komplicom a spravidla má dostatok financií na zaplatenie ukradnutého tovaru. Ochorenie patrí do tej istej kategórie ako patologické hrácstvo ci pyrománia. Kleptomani na rozdiel od zlodejov nevnímajú riziko, že by mohli byt zatknutí. Po zadržaní však o to väcšmi prežívajú pocit pokorenia.

4. „Normálna“ krádež

Každý už niekedy pocul o kleptománii a domnieva sa, že ludia, ktorí sú nou postihnutí, v jednom kuse kradnú. To však nie je pravda. „Normálne“ ludia kradnú, aby sa zmocnili cudzích penazí alebo vecí, ktoré im prinesú úžitok. Kleptoman však kradne aj úplné zbytocnosti.

Kleptománia je síce oficiálna psychická porucha, to však neznamená, že všetci zlodeji sú kleptomanmi. Zoberme si také krádeže v obchodných domoch, ktoré pácha predovšetkým pubertálna mládež. V drvivej väcšine prípadov kradnú vopred vytypované veci, kvôli ktorým svoje lúpežné výpravy podnikajú. Na kleptomániu z nich trpí ani nie pät percent populácie.

Tresty za krádež sú rovnaké bez ohladu na ich motiváciu. Kleptoman nemá nádej na beztresnost, ale ak svoju psychickú poruchu rozpozná, mal by hned vyhladat odbornú pomoc. Psychologické poradenstvo na Slovensku má aj v tomto smere vysokú úroven. Úplnou samozrejmostou je terapeutova absolútna diskrétnost.

5. Co teda robit?

Ak sa kleptománia neviaže na inú, závažnejšiu duševnú poruchu, môže sa jej clovek zbavit aj prostredníctvom psychoterapie. Pri klinickej liecbe sa nasadzujú psychofarmaká, ktoré priaznivo ovplyvnujú hladinu serotonínu v mozgu.

5.1 Co je to serotonín

Jeden z neurotransmiterov v mozgu, ktoré sa podielajú významným spôsobom na psychických chorobách. Neuromediátory zabezpecujú medzibunkový prenos nervového signálu (informácie). Neurón uvolní svoj mediátor (neurotransmiter) do synaptickej štrbiny a ten špecificky aktivuje receptory dalších neurónov. Neuromodulátory špecifickým spôsobom zmenia informáciu, ale neprenesú ju. Medzi základné neurotransmitery prenášajúce informácie patrí DOPAMIN, NORADRENALIN, GABA - KYSELINA GAMA-AMINOMASLOVÁ, ACETYLCHOLIN, ENDORFÍNY, SEROTONÍN. Nerovnováha neurotransmiterov spôsobuje zmeny v ludskej psychike. Záleží, ci je prítomnost týchto látok znížená alebo zvýšená. Serotín ovplyvnuje náladu a úzkost, spánok, nutkavé prejavy, vztah k jedlu a sexuálne funkcie. Ak je ho nedostatok smutná nálada, dysfória, úzkost, nutkavé poruchy, poruchy spánku, prejedanie sa.

5.2 Diagnostika v psychiatrii

Základný pilier psychiatrického vyšetrenia tvorí riadený pohovor lekára s pacientom, behom ktorého je hodnotený jeho slovný prejav, vzhlad, mimika, dynamika, nálada atd. - všeobecné i lokálne príznaky choroby aj celkový stav cloveka z hladiska zdravia.

Psychiatrické vyšetrenie má dve zložky:
Vyšetrenie pacienta na základe priameho rozhovoru a pozorovania
Objektívna anamnéza
V objektívnej anamnéze lekár zistuje údaje aj od blízkych osôb:

TERAJŠIE OCHORENIE - kedy sa ochorenie zacalo, ako, aké boli príznaky, zmeny správania, zmeny v medziludských vztahoch, sklony k agresii, nálada, myšlienky

PREDCHOROBIE - predchádzajúce duševné poruchy, hospitalizácie - kedy a s akým výsledkom, povahové crty pacienta, zmeny

OSOBNÁ ANAMNÉZA - okolnosti pôrodu, hygienické návyky, výchova + problémy, škola, úteky z domu, pracovný profil (sociálna anamnéza), vztahy v práci, vztahy k druhým ludom, vztah k detom, abúzus, závislosti, záujmy, prekonané choroby, úrazy, trestné stíhanie a pod.

RODINNÁ ANAMNÉZA - zdravotný stav rodicov, psychická zátaž a vplyv na pacienta, zdravotný stav starých rodicov, súrodencov, pobyty na psychiatrii, samovraždy, alkoholizmus a závislosti v rodine, povahové zvláštnosti, zamestnanie rodicov, rodinná atmosféra a pod...

5.3 Psychoterapia (liecebná metóda pomocou psychologických prostriedkov)

Ked sa povie psychoterapia, clovek si väcšinou predstaví skupinu lekárov v bielych pláštoch, ktorí sa snažia dokázat, že ste blázon... Skutocná psychoterapia však môže byt: (toto sú príklady k rôznym psychickým chorobám)
- individuálna, skupinová (psychodráma - divadelné úlohy, psychogymnastika - využívajú sa gestá a mimika na vyjadrenie pocitov, )
- podporná (pomáha prekonávat obdobia stresu)
- terapia zameraná na symptómy - kognitívno-behaviorálna terapia (KBT)
- terapia rekonštrukcná a integracná - smeruje k zmene celej osobnosti, (Analytická, Dynamická psychoterapia)
- racionálna psychoterapia - založená na logickej argumentácii
- sugestívna psychoterapia - obchádza kritické myslenie
- hypnóza - využíva zmenený stav vedomia
- kbt - psychopatologické prejavy sú považované za chybne naucené vzorce správania
- muzikoterapia, Arteterapia (vlastné pocity vyjadrené výtvarným spôsobom), Ergoterapia (liecba prácou, cinnostou)

5.4 Liecba v rannom veku

Ak rodicia zistia, že ich dieta doma kradne peniaze ci cenné predmety, v prvom rade sa podla lekára musia zamysliet nad jeho pohnútkami. Nie vždy však pomôže vysvetlit mu, že kvalita osobnosti nespocíva len na vonkajších znakoch, ale meria sa predovšetkým intelektom, vedomostami a morálkou. V takom prípade je vhodné navštívit psychológa a spolocne analyzovat situáciu, ktorá vela napovie nielen dietatu, ale aj samotným rodicom. Väcšina z nich totiž ešte neprišla na to, že namiesto „musíš“ treba dietatu hovorit „pochop“ a poskytnút mu primerané vysvetlenie rodinnej situácie.

Záver:

V dnešnej dobe sa bežne môžme stretnút s rôznymi psychickými poruchami, ktoré sa nám môžu zdat až nepochopitelné. Kleptománie je bez pochýb jednou z nich. Táto zvláštna psychická porucha, sa vyskytuje zriedka, ale predsa je realitou.




Stiahnuté z www.antiskola.sk

Diskusia

Buď prvý, kto sa vyjadrí k tomuto príspevku (0)

Podobné dokumenty

Názov práce Dátum A4 Slová Hodnotenie
 
sk súdna psych. skúška 15. 3. 2006 1701 -- --
 
sk Zlodej (Na konci… 12. 6. 2010 3020 2.1 623