NAJVÄČŠIA DATABÁZA
ŠTUDENTSKÝCH REFERÁTOV NA SLOVENSKU

Nájdi si dokument, ktorý potrebuješ v inom jazyku: SK CZ HU

Celkom referátov: (12579)

Jazykové kurzy, štúdium a pobyty v zahraničí
Prihlásenie Prihlásenie Registrácia
Pridaj svoju prácu

Referát Ochrana Života

Odoslať známemu Stiahnuť Nahlásiť chybu Buď prvý, kto sa vyjadrí k tomuto príspevku (0)

Doplnkové informace o referáte:

Oblasť:Náboženstvo

Autor: metsys

Počet slov:2079

Počet písmen:11,740

Jazyk:Slovenský jazyk

Orient. počet strán A4:6.52

Počet zobrazení / stiahnutí:4325 / 77

Veľkosť:13.99 kB

Ladislav Leško, Fakulta vojenského zdravotníctva Univerzita obrany, Hradec Králové, CR
Ing. Dr. Lýdia Lešková, Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta Košice

„Piate prikázanie“
21. – 22. 9. 2006, Žakovce,
Trnavská univerzita Trnava, „Konferencia s medzinárodnou úcastou: Ochrana života“


Anotácia príspevku:
Postoj k desatoru je presvedcenie o tom, že cesta jedince k cielu – k Bohovi – nieje len Mojžišovím zákonom, ale že je následovaním Krista.
Integrita ludského života je vo svojej podstate podmienená a urcená ludskou prirodzenostou. Práve ona je primárna a je niejakým univerzálnym princípom ludského života. Právo cloveka na život ako právo na najvyššiu pzemskú hodnotu je všeobecným presvedcením ludstva bez ohladu na vieru, ekonomické a sociálne postavenie v spolocnosti, ci samotnú spolocnost. Život – pocatie, to je zaciatok poslania. Je to cas pre plnenie a možno aj splnenie poslania: stávat sa obrazom k Božej podobe.
V celostnom, filosofickom výklade piateho prikázania sú zrozumitelné srozumitelné požiadavky „nezabiješ“ len na pozadí lidské prirodzenosti - sústavy životných princípov a ich subjektu, který sa takto stáva cinitelom a vlastníkem svojho života.Piate prikázanie

Postoj k desatoru je presvedcenie o tom, že cesta jedinca k cielu – k Bohovi – nieje len Mojžišovým zákonom, ale že je nasledovaním Krista.
Integrita ludského života je vo svojej podstate podmienená a urcená ludskou prirodzenostou. Práve ona je primárna antiškola.sk a je nejakým univerzálnym princípom ludského života. Právo cloveka na život, ako právo na najvyššiu pozemskú hodnotu je všeobecným presvedcením ludstva bez ohladu na vieru, ekonomické a sociálne postavenie v spolocnosti, ci samotnú spolocnost. Život – pocatie, to je zaciatok poslania. Je to cas pre plnenie a možno aj splnenie poslania: stávat sa obrazom k Božej podobe.
V celostnom, filozofickom výklade piateho prikázania sú zrozumitelné požiadavky „nezabiješ“ len na pozadí lidské prirodzenosti - sústavy životných princípov a ich subjektu, který sa takto stáva cinitelom a vlastníkom svojho života.

1
Láska prebudená vierou, potrebuje vo svojej rozmanitosti existencie oporu pre svoju životnú orientáciu. Pre postoj k desatoru je ale dôležité presvdcenie o tom, že cesta k cielu – Bohu - nie je Mojžíšov zákon, ale že je to nasledovanie Krista. Mojžišov zákon, Desatoro, je len ukazovatelom na tejto ceste.
Písal sa rok 1920, ked sa v malom mestecku Wadowice narodil kapitánovi vo výslužbe Karlovi a Emílii druhý syn. V tej dobe to bol Karol Józef Wojtyla, ako študent Krakovskej Jagelonskej univerzity a vecernej školy mäsiarstva, športovec s jazykovým nadaním, ale aj robotník v kamenolome, pracovník odboja proti nacistom, kaplan a profesor mravnej teológie a sociálnej etiky, biskup a kardinál, ale hlavne bol hlboko veriacim vlastencom. V roku 1983 sa stal prvým pápežom, ktorý v dejinách církevného zákonodarstva vypocítava základné práva krestana – laika.
A od roku 1978 ho svet pozná ako Jána Pavla II.
Raz, po návrate zo zvlášt dlhej a namáhavej ceste kdosi podotkol, že diár má Ján Pavol II. zaplnený únavnými závazkami a on mu odpovedal: Na odpocinok budeme mat celú vecnost. V tejto prostej vete sa asi skrýva klúc k pochopeniu pápežových najhlbších úmyslov, k línii, ktorá zapocala v malom polskom mestecku a ukoncila sa jeho odchodom. Stal sa svetovou osobnostou a doviedol cirkev do tretieho tisícrocia.
Disciplína a ocista cirkvi, integrácia ucenia, to snád bol jeden z mnohých smerov, ktoré si vytýcil, je to jedna z ciest po ktorej krácal do jara 2005.
V ten den ked sa zavrela Brondzová brána zomrel velký clovek a velký krestan.
Ostal po nom odkaz – dôkaz, že mravná sila je mocnou zbranou v boji za právo a slobodu. V súlade s jeho konaním a skutkami sa javí ako muž mieru a obhajca vierouky.
V súlade s povinnostou svojeho úradu vystupoval ako zastánca negatívneho postoja voci homosexuálom, používaniu antikoncepcie a potratom, co samozrejme vyvolávalo u nekrestanskej verejnosti rozporuplné reakcie.

Smrti cloveka musí prdchádzat iná hodnota. Tou hodnotou je ludský život.

Prikázanie piate: Nebudeš zabíjat.
Prikázanie vyjadrené v knihe kníh jediným slovom: Nezabiješ!
Je to prikázanie, ktoré má ochranovat statky cloveka: život, rodinu, domov. Iste, žiadne z prikázaní asi navyzerá tak samozrejmo ako toto piate ochanujúce život. Je to prikázanie, ktoré ukazuje na to, že Boh berie ludský život do ochrany. Vojny, vraždy, sebevraždy ... to všetko je proti Božej vôli.
Je to prikázanie, ktoré ukazuje, že Boh berie do svojej ochrany život každého jediného cloveka, aj nenarodeného dietata, starca pred smrtou, chráni život cleveka aj pred ním samím.

2
Nezabiješ. Po tomto slove nasleduje smrt. Smrt je ukoncenie života, je spojená so životom a je daná živým organizmom. Je pre nás jedinou istotou. Je však dobre, že táto istota je zahalené neistotou. Nikdo z nás nevie, kedy a ako umrie.
Je to biologicky daný fakt zviazaný s atrium mortis – bránou smrti (tj. procesom v troch orgánoch srdci, plúcach a mozgu).
Jej definícia je zložitá. Nie len preto, že samotné slovo smrt je velmi široký pojem, ale aj preto, že existuje niekolko druhou smrti.
Desatoro si vo svojej reflexii všíma práve aj zaciatok vraždy – myšlienku – a už pomyslenie hodnotí jako priestupok. Nezabiješ, to nieje len výrazom etiky, nieje to len príkaz jako sa clovek nemá alebo má chovat, ale je to vymedzenie miesta a hraníc chovania sa a myslenia cloveka. Myšlienky a ciny Jána Pavla II. ukazujú, že každá takto vytýcená hranica je len docastná a je výrazom konkrétnej ludskej zodpovednosti a svedomia toho – ktorého cloveka. Ukazuje nám smer a cestu, po ktorej máme íst. Pre záchranu cloveka robil zo svojej strany všetko, co bolo v jeho možnostiach.
Možno myslel:
nezabiješ – nezavraždíš,
nezabiješ – vyhneš sa interupcii,
nezabiješ – budeš žit tak, aby si neohrozoval seba ani okolie HIVom,
nezabiješ – nepotrestáš trestom smrti,
nezabiješ – nespáchaš sebevraždu,
nezabiješ – nebudeš nápomocný sebevražde.
Vedel, že Boh je darcom života a že clovek má konat všetko preto, aby sa Boží plán mohol naplnit.

3
Nezabiješ – nespáchaš vraždu
Zlocin spáchaný clovekom na cloveku, sposobiaci smrt, je vražda. Je to cin spáchaný bez právneho ospravedlnenia a vykonaný s úmyslom zabit. Je to najvážnejší zlocin a býva trestaný najvyšším trestom. Vražda može byt naplánovaná alebo spáchaná v afekte, ale nemože byt ospravedlnitelná.

Nezabiješ – vyhneš sa interupcii
Šokujúca reklama v ceskom týždeníku Týden ukazuje dvojobrázok: v lavo je tužka a rucicka, v pravo dvaja: on a ona. A nápis: Žiješ, protože Te rodice chteli.
Brutálny útok na city cloveka. Takúto kontraverznú kampan zahájila organizácia Hnutí pro život. Áno, je to brutálny útok na city cloveka nútiaci položit si otázku:
Je interupcia morálna ci je nemorálna? Je zlúcitelná s katechizmom, alebo nie je?
V prvom rade je to problém etický, presahujúci cez rodinu k politike a náboženstvu. Môžeme sa dívat na interupciu zo strany obhajcov alebo zo strany odporcov, ale podstata je v otázke: Kde a kedy zacína ludský život? Pokial je to v okamžiku oplodnenia, tak sa jedná o tento jeden a jedinecný moment, po ktorom nastáva nie ani tak vražda, ale obecnejšie povedané skôr zabitie živej bytosti.
Dilematická môže byt len volba medzi životom matky a životom dietata, ale to je otázka volby jednotlivca.
Štátnym zákonom regulovaná interupcia vedie k nelegálnym potratom pri ktorom je ohrozený nie len život dietata, ale aj život matky. Takáto regulovaná interupcia vedie k potratovej turistike do štátov, ktoré k interupcii pristupujú liberálnejšie, alebo – a to je ešte horšie – vedie k nelegálnym potratom v domácom prostredí.
Médiá uvádzajú, že z pohladu katolíckej církvi je interupcia neprípustná. Áno, majú pravdu, ale... Vecné ale. Práve tie médiá, ktoré sa stavajú do pozície ochrancu práv cloveka už zabúdajú na to, že ako na jednej strane je interupcia zabitie, tak na strane druhej môže v urcítom momente života matky a dietata predstavovat jeho protipól.
My však máme volbu. Môžeme nieco prijat alebo môžeme nieco odmietnut, ale máme volbu. Myslím, že interupcia má byt posudzovaná z výhradne biologického a etického hladiska ako vražda ci zabitie.
Nikto, nie nikto nemá právo upierat právo na život, právo na možnost byt... Interupcia nikdy neznamená dobrú volbu. Niekedy znamená len volbu nutnú.

Nezabiješ – budeš žit tak, aby si neohrozoval seba ani okolie HIVom
HIV a AIDS sú metlou civilizácie, ktorú pápež Ján Pavol II. mnohokrát pripomínal. Z jeho prejavov je patrné, že vždy sa zameriaval na prevenciu – morálne hodnoty, disciplínu a manželskú vernost, varoval pred nerozvážnostou v sexuálnom chovaní. Plne chápal, že na významnom mieste v tejto prevencii stojí informovanost a tak aj on sa snažil túto informovanost zprostredkovávat a prehlbovat hlavne pri svojich cestách po africkom kontinente. Pripomínal že morálna cistota je cestou z bludného kruhu ohrozenia.

Nezabiješ – nepotrestáš trestom smrti
Svätopeterské námestie, Rím, 1981. Ján Pavol II. je zasiahnutý výstrelami tureckého extrémistu Aliho Agcu do brucha a ruky. Jeho zotavenie trvalo celých devet mesiacov. Tento velký muž dva roky po atentáte navšívi Agcu vo väzení a vedie s ním rozhovor. Ukázal svoju múdrost, morálmu a duchovnú silu ked nepožadoval pre zlocinca trest smrti?
Áno, ukázal.
Po tisícrocia bol najvyšším trestom trest smrti. Právoplatné odsúdenie cloveka clovekom podla zákona spolocnosti kôli snahe udržat moc, exenplárne potrestat páchatela a definitívne ho vyradit zo spolocnosti viedla k odobraniu života.
Ludská spolocnost sa v dobe toku casu rozdelila na dva tábory. Jeden podporuje a ten druhý odmieta trest smrti. Podpora je založená na dvoch argumentoch: spravodlivosti a prakticnosti, alebo skor financnej nenárocnosti vykonania trestu a zabezpeceniu trvalej bezpecnosti spolocnosti po eliminácii páchatela. Naproti tomu odporcovia terstu smrti argumentujú jeho nemorálnostou – vylúceniu snahy o prenesenia trestu na akt pomsty a z pohladu možnosti odsúdenia a vzniku nevratného omylu – tj. justicnej vraždy.

Nezabiješ – nespáchaš sebevraždu
Je to na rozhodnutí samotného cloveka. Je jeho naplánovaným alebo impulzívnym rozhodnutím o ukoncení života. Sebevražde je obtiažne zabránit, pretože túžba po dosiahnutí pomyselného raja je silnejšia a pretrvávajúca. K nim možeme priradit sebevraždy predstierané a sebevražebné útoky.

Nezabiješ – nebudeš nápomocný sebevražde
Na zaciatku je život a na konci smrt.
Najcastejšie pocujeme: eutanázia je usmrtenie na žiadost, je to asistovaná sebevražda.
Je morálna ci nemorálna? Je opodstatnená alebo nie? Je prípustná alebo neprípustná? Vždy vyvoláva celú radu súvistacich pochybností. Periodicky sa v právnych systémoch objavovala a strácala alebo jej riešenie bolo nedôsledné.
Nie je to však len ciste otázka právna, ale je to otázka etická, tesne spojená s výkonom lekárskeho povolania. Iste, zastáncovia eutanázie môžu namietat: Pokial sebevražda nie je trestná, nemôže byt trestná asistovaná sebevražda – eutanázia.
Aj ked je casto vysvetlovaná ako lahká, rýchla smrt, ukoncenie života tažko nemocného ci smrtelne nemocného cloveka na prianie, zdanlivo jednoduchá vec je zložitá.
V jednom zo svojich prejavov Ján Pavol II. povedal, že cirkev jako tlmocník Božieho práva a znalec ludstva, nosí v srdci nie len súbor zákazov ohladne urcitého chovania, ale hlavne ponúka životný štýl doležitý pre samotného cloveka.

4
"Krestanská viera znamená zverit sa životnému zmyslu, ktorý nesie mna i celý svet, prijímat ho za pevný základ, na ktorom antiskola.sk možem pevne stát. Možeme to vyjadrit aj inak: Krestansky verit znamená prijímat svoju existenciu ako odpoved na slovo ako logos, ktorý nesie a drží všetko. Znamená to povedat áno k tomu, že zmysel života a vecí je už daný a my ho prijímame a zverujeme sa mu.“ (Josef Ratzinger: Úvod do krestanství, str. 31. Petrov, Brno 1991. ISBN 80-85247-13-5)
Svet sa mení. Menia sa spolocnosti, štátne útvary a ich zákony.
Boh a jeho zákony ostávajú bez premeny.
Od pociatku stvorenia sveta platia zákony prírodné.
Od pociatku stvorenia cloveka platia zákony mravné.
Desat prikázaní je viac ako zoznam zákazov a nariadení.
Desat prikázaní je zákonom, ktorý je morálny a duchovný, ktorý je zrozumitelý a zároven obsahuje všeobecne platné princípy. Vztahuje sa na veci, ktoré by sme nemali konat, ale zároven sa vztahuje na veci, ktoré by sme konat mali. Vo svojej podstate možno chce, aby sme sa naucili používat naše Bohom dané schopnosti a dary ku konaniu dobra.
Je to však dané cloveku.
Len clovek može Božie zákony porušovat, a to je zlé.
Len clovek može Božie zákony hlbšie a stále viac poznávat, chápat a zachvávat, a to je to, co mu umožnuje lepší život na zemi.
1) Negovskij V. A.: Klinická smrt – zvratné stádium umírání; Zdravotnické nakladatelství v Praze 2, 1952
2) Pollard B.: Euranazie – ano ci ne?; nakladatelství Dita, Praha 1994.
3) Elizabeth – Kübler – Ross, M. D.: Odpovedi na otázky o smrti a umírání; Nakladatelství H & H Jinocany,
1995
4) Holbrook, What God—s Law Means to Me„, Adventist Review, 15. leden 1987, str. 16.
5) Myšlienky z Z posolstva Jana Pavla II. Urbi et orbi na velkonocnú nedelu,7. apríla 1996
6) Svedek nadeje : životopis papeže Jana Pavla II / George Weigel ; [z anglického originálu preložil Karel
Deutschmann ... [et al.]] / Praha : Práh, 2000
7) Náboženství a spolecnost / Bertrand J. de Clercq ; z francouzštiny preložili Josef Petr a Alois Rozehnal / Rím :
Krestanská akademie [Rím], 1971
8) http://www.katechismus.cz/
9) Josef Ratzinger: Úvod do krestanství, str. 31. Petrov, Brno 1991. ISBN 80-85247-13-5)
10) Balabán, Milan, Nezabiješ, s. 256-262, Krestanská revue, roc. 66, c. 10, Praha 1999
11) http://www.teologicketexty.cz/iPrikázání „Nezabiješ“ není jen výrazem izraelské etiky
12) Rím, prejav z 15. novembra 1989, c.5

Asi 14 minútStiahnuté z www.antiskola.sk

Diskusia

Buď prvý, kto sa vyjadrí k tomuto príspevku (0)

Podobné dokumenty

Názov práce Dátum A4 Slová Hodnotenie
 
sk Príprava detí na… 15. 6. 2007 3461 -- --
 
sk enviromentalny… 14. 1. 2008 3314 -- --
 
sk Environmentálna… 20. 3. 2009 3359 -- --
 
sk Spolocensky… 10. 9. 2008 4070 -- --
 
sk PRÍPRAVA… 22. 11. 2005 3290 -- --
 
sk Metódy SP 16. 4. 2013 3638 -- --
 
sk Starostlivost o… 7. 12. 2013 4172 -- --
 
sk Sociálna politika 23. 2. 2010 22119 117.2 33669
 
sk OCHRANA… 22. 4. 2005 4037 -- --
 
sk Ekonomika 2006… 2. 7. 2007 2601 -- --