NAJVÄČŠIA DATABÁZA
ŠTUDENTSKÝCH REFERÁTOV NA SLOVENSKU

Nájdi si dokument, ktorý potrebuješ v inom jazyku: SK CZ HU

Celkom referátov: (12584)

Jazykové kurzy, štúdium a pobyty v zahraničí
Prihlásenie Prihlásenie Registrácia
Pridaj svoju prácu

Referát optika-skúma svetelné javy a zákonitosti

Odoslať známemu Stiahnuť Nahlásiť chybu Buď prvý, kto sa vyjadrí k tomuto príspevku (0)

Doplnkové informace o referáte:

Oblasť:Fyzika a astronómia

Autor: peto007

Počet slov:421

Počet písmen:2,990

Jazyk:Slovenský jazyk

Orient. počet strán A4:1.66

Počet zobrazení / stiahnutí:4242 / 128

Veľkosť:3.64 kB

optika-skúma svetelné javy a zákonitosti
svetlo-elektromagenetické vlnenie,vln.dlžka (380;780) nm f= (7,8.1014;3,8.1014) Hz
svetelné zdroje-telesá,kt. vysielajú svetlo; svet.E vzniká premenou rôznych druhov E (vnút.,elektr.chem...)
optické prostredie-prostredie,kt. sa svetlo šíri -priehladné: svetlo prepúšta bez podstatnej zmeny
-nepriehladné: svetlo neprepúšta (pohlcuje,alebo odráža)
-priesvitné: prepúšta,ale rozptyluje ho všetk.smermi
rovnorodé opt.prostredie-má všade rovnaké opt.vlastnosti,svetlo sa v nom šíri priamociaro
svetelný lúc-kolmica na vlnoplochu
princíp nezávislosti chodu lúcov-ak sa svetelné lúce navzájom pretínajú,neovplyvnujú sa;sú od seba nezávislé

rýchlost svetla vo vákuu: 3.108 m.s-1 -najväcšia známa rýchlost pohybu hmotných objektov,univerzálna konšt.
-v iných prostrediach sa svetlo šíri vždy pomalšie vzduch=vákuum voda: 225000km.s-1 sklo: 200000km.s-1

zákon odrazu: uhol dopadu sa rovná uhlu odrazu,odrazený lúc ostáva v rovine dopadu
n-absolútny index lomu,vyjaduje,kolkokrát sa svetlo v danom prostredí šíri pomalšie ako vo vákuu n=c/v
-ak svetlo prechádza z opt.redšieho prostr. do opt.hustejšieho,láme sa ku kolmici
-ak svetlo prechádza z opt. hustejšieho prostr. do opt.redšieho,láme sa od kolmice
sin alfa/sin beta=v1/v2=n2/n1
-ak má svetlo v jednom prostredí väcšiu rýchlost ako v druhom,hovoríme,že je vzhladom na druhé opticky redšie,
naopak druhé je vzhladom na prvé opticky hustejšie
monofrekvencné svetlo-svetlo s jednou frekvenciou
medzný uhol-uhol dopadu,ktorému zodpovedá uhol lomu 90°- platí len pri prechode svetla z opt. hustejšieho do opt.
redšieho prostredia; sin alfaM=1/n1
refraktometer-prístroj na meranie indexu lomu kvapalných látok

disperzia svetla-fázová rýchlost v danom natiskola.sk prostredí závisí od frekvencie svetla;prícinou je to,že,index lomu daného
opt. prostredia závisí od frekvencie; biele svetlo sa rozloží na farebné zložky (c,or,ž,z,m,mf,f)
interferencia svetla-skladanie,pozorujeme na mydl.bublinách alebo tenkých vrstvách oleja na vode
planparalelná vrstva-tenká vrstva s rovnakou hrúbkou
-ak má nastat trvale pozorovatelná interferencia,musia mat skladajúce sa svetelné vlnenia rovnakú frekvenciu a stály,
casom sa nemeniaci fázový rozdiel-musia byt koherentné
-svetelné vlnenie pri odraze na opticky hustejšom prostredí zmení fázu na opacnú
-interferncné maximum nastane v miestach,kde platí,že fázový rozdiel sa rovná párnemu násobku poctu polvln
-interferencné minimum nastane v miestach,kde platí,že fázový rozdiel sa rovná nepárnemu násobku poctu polvln

difrakcia svetla- ohyb na prekážkach delta x / b = sin alfaK resp. b . sin alfaK=k.lambda
optická mriežka-sústava štrbín s opticky priehl. materiálu

polarizované svetlo- spôsobuje ho polarizátor-prepúšta iba vlnenia,ktorých E vektor kmitá iba v jednej rovine-lineárne
polarizované svetlo
polarizácia-úplná: E vektor kmitá v jednej rovine- odrazom,dvojlomom
-ciastocná: E vektor kmitá skoro v jednej rovine ( trochu sa vychyluje)- odrazom,lomom
-pri lome svetla sú oba lúce (odrazený aj lomený) ciastocne polarizované,ked svetlo dopadá pod uhlom dopadu 57°,tzv.
Brewsterov polarizacný uhol
-dvojlom nastáva v opticky anizotropnom prostredí,tvorenom napr. islandským vápencom alebo kremenom,lúc sa láme
na riadny a mimoriadny,kt. sú úplne lineárne polarizované
nikol- najlepší polarizátor
analyzator- druha strbina 71
riadny luc, polaroid, dvojlom...

Stiahnuté z www.antiskola.sk

Diskusia

Buď prvý, kto sa vyjadrí k tomuto príspevku (0)