NAJVÄČŠIA DATABÁZA
ŠTUDENTSKÝCH REFERÁTOV NA SLOVENSKU

Nájdi si dokument, ktorý potrebuješ v inom jazyku: SK CZ HU

Celkom referátov: (12584)

Jazykové kurzy, štúdium a pobyty v zahraničí
Prihlásenie Prihlásenie Registrácia
Pridaj svoju prácu

Referát Šarkan (drak)

Odoslať známemu Stiahnuť Nahlásiť chybu Buď prvý, kto sa vyjadrí k tomuto príspevku (0)

Doplnkové informace o referáte:

Oblasť:Fyzika a astronómia

Autor: antiskola@antiskola.eu

Počet slov:2204

Počet písmen:13,929

Jazyk:Český jazyk

Orient. počet strán A4:7.74

Počet zobrazení / stiahnutí:4003 / 92

Veľkosť:15.93 kB

Šarkan (drak)


DRAK
(popis, konstrukce, rozbor letu)

Obsah:
Úvod strana 3

1. Popis draka strana 4

1.1. Draci plošní s ohony strana 4

1.1.1. Psanícko. strana 4

1.1.2. Hvezda strana 5

1.1.3. Baba strana 5

1.1.4. Skládací drak strana 5

1.1.5. Malajský drak strana 6

1.2. Draci krabicoví a komoroví strana 6

1.2.1. Krabicový drak strana 6

1.2.2. Ptákovitý drak strana 6

1.2.3. Cínský drak strana 7

2. Princip letu strana 8

3. Létání s drakem strana 10

4. Vlastní konstrukce a pozorování strana 11

Záver strana 12

Použitá literatura strana 13

Prílohy strana 14

Úvod:
V tomto projektu vám chci priblížit a popsat nejbežnejší typy draka a jeho princip letu. Jelikož je draku velmi mnoho typu, rozdelují se do dvou skupin. Za prvé to jsou „Draci plošní s ohony“. Sem patrí ty nejjednodušší jako jsou psanícko, hvezda, bába, sova a malajský drak. Tu druhou skupinu tvorí „komorový“ ci také „krabicový“ drak. Tito draci mají puvod ve staré Cíne, kde jim dávali vzhled skutecných draku s nejfantastictejšími tvary a zbarvením. Drak je u nich národní symbol a protože se drak dostal od nich také k nám, neopomnel jsem ve svém projektu popsat i jejich tehdejší typ. Dnešní draci se již temto cínským vubec nepodobají. Jsou jednodušší a už vubec nemají tehdejší funkci, jako ve staré Cíne.

Vybíral jsem též radu názorných nákresu a obrázku pro lepší pochopení. Na druhé strane jsem do projektu zaradil i vlastní konstrukci malajského draka. Své poznatky a zkušenosti s jeho létáním popisuji v kapitole „Vlastní konstrukce a pozorování“.

1. Popis draka:
1.1. Draci plošní s ohony:
1.1.1. „Psanícko“:
Tento drak (obr. 1) nejjednoduššího tvaru je malých rozmeru. Jeho postavení není složité a je urceno i pro úplné zacátecníky. Psanícko muže mít bud tvar ctverce (obr. 2a) nebo obdélníku na výšku (obr. 2b). K jeho sestavení budeme potrebovat lištu nebo špejli o prurezu 2,5 - 4 mm podle velikosti draka. Velikost volíme od 40 do 50 cm délky lišty. Dále je potreba režná nit a hedvábný papír na polepení. Ješte si opatríme disperzní lepidlo.

Nejprve preložíme pres sebe dve stejne dlouhé lišty nebo špejle a svážeme je nití (obr. 3). Musíme dát pozor, aby všechny ctyri konce byly stejne dlouhé. Konec špejlí trochu narízneme a pres zárezy vedeme po celém obvodu režnou nit, pricemž dáme budoucímu psanícku ctvercový nebo obdélníkový tvar. Nakonec všechny nitové úvazky a spoje zaklížíme. Hotovou kostru položíme na potahový papír, nameríme si jej a na každé strane po okraji pridáme asi 1/2 až 1 cm (obr. 4). V rozích sestrihneme papír tak, jak vidíme na obrázku c. 4.

Postupne natreme lepidlem presahující okraj papíru, prehneme pres režnou nit a dobre prilepíme. Ze zbytku potahového papíru nastríháme 20 až 30 malých obdélnícku asi 5*10 cm. Ty pak složíme podle obr. 5 a navážeme ve stredech do smycky na režnou nit asi 10 až 15 cm od sebe. Zhotovíme tak ocas, na jehož konec pripevníme ješte strapec ze svinutého papíru, na jedné strane nastrihaného (do trí ctvrtin), aby vznikly trásne.

Na potažené hotové psanícko privážeme záves (váhy), který je bud prichycen ve trech bodech, a to na honím okraji a ve stredu (obr. 6a), nebo ve všech ctyrech rozích draka (obr. 6b). Na spodní rohy psanícka pripevníme režnou nit asi 30 cm dlouhou a do jejího stredu privážeme hotový ohon (obr. 6c). Délka ocasu se rídí velikostí draka a rychlostí vetru (cím vetší vítr, tím delší ocas, prumerne ale 3 m).

Nakonec zbývá ješte vyvážení. Spustíme draka volne na závesu na vodorovnou plochu a pohybujeme vypouštecí šnurou po závesu až drak svírá úhel 25-30° (obr. 7). Na správném umístení závisí dobré letové vlastnosti draka.

1.1.2. „Hvezda“:
Hvezda se zhotovuje obdobne jako psanícko. Ke stavbe je zapotrebí mít tri nebo ctyri lišty asi 500 mm dlouhé, které budou tvorit šestiúhelník, šesticípou hvezdu nebo osmiúhelník. (obr. 8). Pro presnejší stavbu nakreslíme na balicí papír kružnici o prumeru 500 mm a na té naznacíme šest nebo osm bodu. Vezmeme dve lišty, které uprostred pevne svážeme. Poté k nim privážeme tretí lištu a položíme na nakreslený vzor. Po obvodu napneme režnou nit, kterou zaklesneme a ovážeme do zárezu na koncích lišt. Kostru položíme na hedvábný papír a tužkou obkreslíme její tvar, pricemž po celém obvodu pridáme 1 cm.

Šestiúhelník pak z papíru vystrihneme. Okraje postupne naklížíme a prehneme kolem nite podobne jako u psanícka.

1.1.3. „Baba“:
Drak „baba“ je jiste každému z nás dobre známý. K jeho stavbe potrebujeme predevším dobre ohebnou modelárskou lištu, kterou uprostred navážeme na latku, ohneme ji do tvaru oblouku a její konce spojíme šnurkou s druhým koncem latky. Nakonec musíme všechny spoje zaklížit. V techto spojích je dobré udelat zárezy, aby se provázek neuvolnil. Draka potáhneme silnejším papírem. Záves upevníme na horním i dolním konci strední latky. Na spodní konec latky privážeme ješte ocas. Trepení pripevníme na oba konce ohnuté lišty (viz obr. 9).

1.1.4. „Skládací drak“
Tento drak muže být dosti velký a je velmi podobný babe. Má jednu velkou výhodu, dá se v nekolika vterinách složit do malého svazku latek a to znacne usnadnuje jeho dopravu. Takový drak však nemuže být potažen papírem, ale pouze lehkým plátnem. Nejlépe se k tomu hodí látka na šití praporu nebo batist.

Na delší lište si nakreslíme devet stejných dílu a ve vzdálenosti tretího dílu pripevníme prícnou lištu (viz obr. 10). Obe lišty spojíme šroubkem a matickou kvuli prípadnému rozebrání. Podle pripravených lišt si nakreslíme na látku presné obrysy draka, pritom pridáme po celém obvodu asi jeden centimetr na obrubu. Na obrys draka pristehujeme pevnou obvodovou šnurku a potom ji zašijeme do prehnutého kraje.

V místech, kde bude lišta kratší, je nutno prišít jakési kapsy, aby do nich bylo možno zastrcit konce prícné lišty (viz obr. 10). Na hotový potah položíme dlouhou lištu, klíhem nebo acetonovým lepidlem ji prilepíme k potahu a nekolika hrebíky ješte zajistíme. Nakonec nasadíme prícnou lištu do kapes potahu (oba konce lišty pilníkem zaoblíme, aby ostré hrany neprotrhávaly látku potahu) a v míste, kde se obe kríží, provrtáme otvor pro spojovací šroubek, který obe lišty drží pohromade. Tím je drak hotov. Schází ješte upevnit záves a ocas, což provedeme podobným zpusobem jako u predešlé „baby“.

1.1.5. „Malajský drak“
(viz kapitola 4., Vlastní konstrukce a pozorování)

1.2. Draci krabicoví, ptákovití a cínští
1.2.1. „Krabicový drak“
Krabicový drak (obr. 13 a 14) je v podstate hranol, jehož horní a dolní tretina je polepena papírem (u vetších draku plátnem), kdežto strední tretina zustává nepodlepena. Na zhotovení si opatríme špejle o prumeru 3 mm nebo lišty 3*3 cm, které rozrezáním upravíme na ctyri kusy 750 mm dlouhé a 16 kusu po 230 mm. Z krátkých lišt zhotovíme ctyri stejné ctverce pevným svázáním režnou nití (obr. 15). Ctverce navážeme k dlouhým lištám, vnitrní 220 mm od kraje, vnejší na jejich konce. Kostru vyztužíme v úhlopríckách režnou nití. Draka potáhneme silnejším papírem. Dva široké pásy podle rozmeru kostry obtocíme tak, aby výrezy v papíru prišly do svázaného rohu ( obr. 16). Precnívající okraje papíru natreme lepidlem, prehneme pres lištu a prilepíme.

1.2.2. „Ptákovitý drak“
Stavba draku, které vidíte na obr. 17 a 18 je již známá méne. Jako hlavní stavební materiál se užívají lišty 8*15 až 15*20 mm, dráty, plech atd. Rozpetí krídel obvykle nepresahuje dva metry. Jako potah nejlépe poslouží slabší plátno.

1.2.3. „Cínský drak“
Typicky cínský drak je vyobrazen na obr. 19. Je sestaven z mnoha bambusových kruhu potažených papírem a navzájem k sobe spojených režnou nití. Každý kruh je ješte opatren lištou s trepením. Celý drak je vetšinou pomalováván s neuveritelnou fantazií, aby pusobil dojmem skutecného draka.

Sestavení techto dvou draku zde nebudu rozebírat. Uvedl jsem je zde jen jako zajímavost. Blíže jsou vykresleni na obrázku.

2. Princip letu
První podmínkou dobrého letu draka je príznivý vítr. Nesmí být moc slabý, ale ani moc silný, aby v nem nebylo príliš vetrných víru, které by mohly draka pretocit kolem jeho osy.

Let draka je totiž dán pohybem vzduchu (vetru) proti naklonené rovine (obr. 20), na které vzniká tlaková síla Fz a síla odporová Fx podobne jako na krídle letadla. Složky Fz a Fx dají výslednou sílu R - odpor, pusobící proti tahu pouštecí šnury. Drak vlastne „pluje“ na proudnicích (viz dále) vetru (obr. 21).

Na draka pusobí mj. tíhová síla v težišti modelu a smeruje svisle dolu. Její velikost je dána soucinem hmotnosti modelu a tíhového zrychlení. Toto zrychlení lze pro potreby teorie modelu letadel (draku) pokládat za konstantu o velikosti 9,81 m/s2. Obvykle též predpokládáme, že se hmotnost modelu (draka) nebude menit.

Z dalších sil to jsou síly vzniklé vlivem prostredí. Nejduležitejší z nich jsou ty, které vznikají pusobením vzdušného prostredí obklopujícího model. Pro let modelu lehcích než vzduch (balóny, vzducholodi) mají velký význam síly aerostatické. U modelu težších vzduchu je jejich vliv zanedbatelný. Duležitejší jsou zde síly aerodynamické, které vznikají pri vzájemném pohybu modelu a atmosféry. Tyto síly podstatne závisejí na tvaru modelu, jeho poloze vuci pohybujícímu se vzduchu, rychlosti letu a na fyzikálních vlastnostech vzduchu (tlak, hustota, teplota, atd.). V nekterých specifických prípadech, jako drak, je nutné uvažovat i jiné vnejší síly. Napríklad tah pouštecí šnury vuci draku.

Aerodynamika modelu urcuje vztahy mezi aerodynamickými silami pusobícími na model, jeho polohou vuci obtékajícímu vzduchu a charakteristikami tohoto proudu (rychlost, merná hmotnost vzduchu).

Budu se tedy zabývat prípadem, kdy je teleso (drak) upevneno na lanku a tudíž nemuže vykonávat žádný prímocarý pohyb a tedy ani rychlost.

Nejdríve ale musím vysvetli pár základních aerodynamických pojmu a zákonu. Nejdríve je nutné popsat pohyb plynu. V každém bode prostoru lze urcit rychlost pohybu cástic plynu. Jestliže rychlost zakreslíme jako vektory, vytvoríme názorný obraz pohybujícího se plynu, tzv. pole proudení. V tomto poli lze nakreslit krivky, které mají smer rychlosti, nazývané proudnice. (obr. 22)

3. Létání s drakem
Pro lepší stabilitu je dobré stavet draky s delším ocasem. Když je totiž drak dobre postaven, vyvážen a má ocas, létá i za pomerne slabého vetru. Musí se však dbát na to, aby ocas nebyl zas príliš dlouhý a težký, protože pak snižuje letové vlastnosti. Velice duležité je také správné upevnení pouštecí šnury na vahách (viz obr. 23), avšak vždy nad polovinu konstrukce draka. Tím zvetšíme úhel nábehu roviny draka ve smeru vetru a zvýšíme vztlak i odpor. Drak sice dobre stoupá, ale zároven se stává méne stabilní a obycejne se rozkýve do stran, což nekdy koncí kroužením a pádem na zem.

Proto pri silnejším vetru posunme šnuru na vahách nahoru, címž zmenšíme úhel nábehu a zároven zvýšíme stabilitu draka. Pri zalétávání nevypouštíme draka do príliš velkých výšek. Stací nejdríve asi 10-20 m, létá-li klidne, mužeme na délce pridat. Pri povolování délky musíme dbát na to, aby se motouz odvíjel plynule, nikoliv trhane; drak by sebou trhal, a to by mohlo skoncit pádem. Proto je dobré asi 2-3 m pred draka pripojit ke šnure 15-20 cm gumy (viz obr. 24). Drak poletí daleko klidneji, protože guma pri zvýšeném nárazu vetru bude vyrovnávat tah.

Když se drak behem letu zacne naklánet a následne padat dolu, musíme povolat motouz, nebo popojít nekolik kroku po smeru vetru až do úplného vyrovnání letu. Poté mužeme draka nechat opet stoupat. Když se tento jev bude opakovat casto, musíme hledat chybu nejspíše ve vyvážení draka. Prícina tocení draka v kruzích obvykle bývá v tom, že je krátký ocas a proto je nutné ho prodloužit.

4. Vlastní konstrukce a pozorování
K vlastnímu pozorování jsem se rozhodl postavit malajského draka. K tomu jsem použil 752 mm dlouhou lištu hlavní a 1000 mm dlouho lištu prícnou. Obe o prurezu 6*6 mm. Ty jsem svázal do kríže (dle obr. 11), na jejich koncích udelal zárezy pro šnurku, kterou jsem napnul tak, aby se prícná lišta prohnula asi 150 mm. Potom jsem napnul obrysové režné nite a kostru potáhl na vnejší strane papírem, který se nesmel moc napínat, aby vznikly tzv. „kapsy“, které pusobí príznive na stabilitu. Upevnení váhy jsem provedl dle obr. 12. Jelikož jsem nesehnal odpovídající délky lišt, tj. hlavní 1000 mm dlouhou a prícnou dlouhou 1330 mm, sestavil jsem draka o velikosti 2/3 oproti predepsaným hodnotám. Taktéž jsem zkrátil i velikosti pouštecí šnury.

Draka jsem vypustil dne 30. 9. 1998 v 16.00 na otevreném prostranství louky za mírného JZ vetru o rychlosti asi 2-3 m/s. Drak vyletel do výšky asi trí metru a poté se krouživými pohyby snesl rychle dolu. Zjistil jsem, že je špatne vyvážený a klopí se k pravé strane. Po oprave rovnováhy jsem ho opet vypustil za obdobných podmínek pocasí asi pul hodiny po prvním vzlétnutí. Nyní se již drak vznesl výš a pád se již neopakoval. Po chvíli se vyšplhal do výšky asi 15 metru a mírne se pohupoval ze strany na stranu. Jelikož vítr nebyl tak intenzivní, zmenšil jsem úhel nábehu tak, aby drak vlastne „plul“na proudnicích slabého vetru a mohl lépe létat. Kvuli tomuto slabému vetru jsem ocas u draka nepoužil.

Záver:
I když jsem nemel možnost zkonstruovat vetší množství druhu draku (kvuli nedostatku casu), myslím si, že je malajský drak ideální pro létání v našich podmínkách. Je totiž absolutne prizpusobitelný, dobre ovladatelný a hlavne nenárocný na sestavení. Stací proste dve lišty, lepidlo, potahový papír, nit a za jedno odpoledne muže být drak postaven.

V projektu jsem se nechtel zabývat složitými popisy aerodynamických jevu, a zbytecne rozebírat popis aerodynamického tunelu. Spíše jsem se zameril na praktické využití a dobré pochopení techto jevu. K tomu jsem volil též množství nákresu a obrázku, které vše dobre dokreslují.
Stiahnuté z www.antiskola.sk

Diskusia

Buď prvý, kto sa vyjadrí k tomuto príspevku (0)

Podobné dokumenty

Názov práce Dátum A4 Slová Hodnotenie
 
sk Nakrúcanie Ábelovho… 3. 4. 2008 3303 -- --