NAJVÄČŠIA DATABÁZA
ŠTUDENTSKÝCH REFERÁTOV NA SLOVENSKU

Nájdi si dokument, ktorý potrebuješ v inom jazyku: SK CZ HU

Celkom referátov: (12579)

Jazykové kurzy, štúdium a pobyty v zahraničí
Prihlásenie Prihlásenie Registrácia
Pridaj svoju prácu

Referát Stacionárne magnetické pole

Odoslať známemu Stiahnuť Nahlásiť chybu Buď prvý, kto sa vyjadrí k tomuto príspevku (0)

Doplnkové informace o referáte:

Oblasť:Fyzika a astronómia

Autor: antiskola@antiskola.eu

Počet slov:885

Počet písmen:5,617

Jazyk:Slovenský jazyk

Orient. počet strán A4:3.12

Počet zobrazení / stiahnutí:3238 / 106

Veľkosť:6.58 kB

Stacionárne magnetické pole


Stacionárne magnetické pole - pole, ktorého zdrojom je nepohybujúci sa permanentný magnet s konštantným prúdom alebo nepohybujúci sa permanentný magnet. Z toho vyplýva, že v okolí vodicov s prúdom je magnetické pole.


N (north) - severný pól
S (south) - južný pól

Magnetické pole tycového magnetu
Silové pôsobenie medzi permanentnými magnetmi a medzi permanentnými magnetmi a vodicmi s prúdom je vzájomné.
Magnetické pole pôsobí magnetickými silami na permanentné magnety a na vodice s prúdom.
Magnetická indukcná ciara je priestorovo orientovaná krivka, ktorej dotycnica v danom bode má smer osi velmi malej magnetky umiestnenej v danom bode. Orientácia od južného k severnému pólu magnetky urcuje smer indukcnej ciary.
Homogénne magnetické pole - magnetické pole, ktorého indukcné ciary sú rovnobežné priamky.
Každé reálne pole je nehomogénne.
Magnetické pole priameho vodica


Ampérovo pravidlo pravej ruky - naznacíme uchopenie vodica do pravej ruky tak, aby palec ukazoval dohodnutý smer prúdu vo vodici. Potom prsty ukazujú orientáciu magnetických indukcných ciar.


Magnetické pole valcovej cievky – magnetické pole v strednej casti valcovej cievky môžeme považovat za homogénne.

Na kvalitatívny opis magnetického pola v každom jeho bode zavádzame fyzikálnu velicinu magnetická indukcia. Aktívna dlžka vodica l. Silu pôsobiacu na vodic v magnetickom poli môžeme vyjadrit ako: Fm = B I l sin  , kde =<0,180>. B je velicina charakterizujúca silové pôsobenie magnetického pola na vodic s prúdom. B=Fm/I l sin . Velicina B sa nazýva magnetická indukcia. [B]=N/(A.m)=T ; T- Tesla.
Magnetická indukcia má smer dotycnice k indukcnej ciare. Flemingove pravidlo lavej ruky: Ked položíme otvorenú lavú ruku na priamy vodic tak, aby prsty ukazovali smer prúdu a indukcné ciary vstupovali do dlane, natiahnutý palec ukazuje smer sily, ktorou pôsobí magnetické pole na vodic s prúdom.
Na jeden úsek vodica s dlžkou Dl pôsobí sila DF velkosti danej vztahom F = BI l sin tento vztah sa volá Ampérov zákon.
Dva priame rovnobežné vodice s prúdmi súhlasných smerov sa pritahujú, ak sú prúdy nesúhlasných smerov, odpudzujú sa. Velkost sily pôsobiacej na úsek s dlžkou l ktoréhokolvek z oboch vodicov je daná vztahom:
I1I2 I1I2 0
Fm = k ----- l = 0 ----- k = ---
d 2d 2
Na základe tohoto vztahu je definovaná jednotka prúdu v SI ampér, znacka A.
Najcastejšie používanými cievkami, prstencová (toroidná) cievka a Helmholtzove cievky. Pre velkost magnetickej indukcie magnetického pola dlhej valcovej cievky vo vákuu platí
NI
B0 = 0 ---- B = k I / d B =  B0 r = / 0 I=|Q|/t
l
r – relatívna permeabilita, 0 – permeabilita vákua 0=4.10-7 N.A-2.
Ampér je stály prúd, ktorý pri prechode priamymi rovnobežnými nekonecne dlhými vodicmi zanedbatelného prierezu, umiestenými vo vákuu vo vzájomnej vzdialenosti 1 m, vyvolá medzi týmito vodicmi silu s velkostou 2.10-7 newtona na 1 m dlžky vodica.
Na casticu s nábojom pohybujúcu sa v magnetickom poli pôsobí magnetická sila s velkostou Fm danej vztahom Fm= |Q| v B sin . Na volný elektrón pôsobí sila: Fm = e v B sin .
Sila Fm je v každom okamihu kolmá na magnetickú indukciu B a na rýchlost castice v.
Ampérov magnetický moment m je vektorová velicina charakterizujúca všetky makroskopicé aj mikroskopicé objekty, ktoré v svojom okolí tvoria magnetické pole. Vonkajšie magnetické pole pôsobí na tieto objekty silami, ktorých moment má velkost M = m B sin . m=IS => M = BIS sin . – závit s prúdom v magnetickom poli.
Podla správania sa v magnetickom poli rozdelujeme látky na feromagnetické a neferomagnetické. Do neferomagnetických látok zaradujeme diamagnetické (výsledný magnetický moment nulový) a paramagnetické látky (výsledný magnetický moment nenulový).
Prícinou vzniku feromagnetizmu sú výmenné sily, ktoré pôsobia medzi najbližšími susednými atómami s nenulovým magnetickým momentom a spôsobujú paralelné usporiadanie týchto momentov v malých oblastiach, ktoré sa nazývajú magnetické domény (spontánna magnetizácia).
Hysterézia vo feromagnetických látkach je spôsobená nevratnostou zmien doménovej štruktúry látky pri jej magnetizovaní. Závislost magnetickej indukcie od intenzity magnetického pola pri cyklickom magnetizovaní je graficky znázornená hysteréznou sluckou. Používajú sa na výrobu permanentných magnetov. Magneticky mäkké materiály majú úzku hysteréznu slucku a strmú krivku prvotnej magnetizácie. Vyrábajú sa z nich jadrá rozlicných cievok na zosilnenie ich magnetických polí. Intenzita magnetického pola H, pre velkost platí: H = N I / l. Jednotkou je A.m-1. B = r 0 H= H.
Ked sa castica s nábojom Q pohybuje súcasne v elektrickom a magnetickom poli, pôsobí na nu sila FL, ktorá je vektorovým súctom elektrickej sily Fe s velkostou |Q|E a magnetickej sily Fm s velkostou: FL = Fe + Fm. FL sa volá Lorentzova sila.
Pri pohybe castice po kružnici je magnetická sila Fm dostredivou silou: |Q| v B sin 900 = m v2 / r. Pre polomer r trajektórie castice z predchádzajúceho vztahu dostaneme r= mv /|Q|B.
Hallov jav – na bocných hranách plošného vodica uloženého v magnetickom poli sa indukuje malé napätie UH – volá sa Hallovo napätie. Prícinou jeho vzniku je magnetická sila Fm pôsobiaca na volné nosice náboja v platni, ktoré sa premiestnujú k jednej bocnej stene. UH = k B.


Magnetické materiály vhodných vlastností sa využívajú v technike záznam zvuku, vo výpoctovej technike a v iných oblastiach modernej techniky.Br – remanentná magnetická indukcia
Hk – koercitívna intenzita MP

Využitie magnetických materiálov
Elektromagnetické relé: elektromagnet: cievka, jadro, rameno, kotva, kontakty pružné. Na spájanie alebo rozpájanie obvodov.
Merací prístroj s otocnou cievkou: magnet, pólové nástavce, valec, otocná cievka, rúcka, pružiny.Stiahnuté z www.antiskola.sk

Diskusia

Buď prvý, kto sa vyjadrí k tomuto príspevku (0)

Podobné dokumenty

Názov práce Dátum A4 Slová Hodnotenie
 
sk Stacionárne… 12. 3. 2011 4748 2.8 925
 
sk Artefakty pri… 7. 11. 2007 2913 -- --
 
sk Maturitné otázky z… 13. 2. 2009 3844 0.5 137
 
sk Reakcní kinetika… 20. 5. 2007 2173 -- --
 
sk Nikola Tesla -… 23. 12. 2013 1545 -- --
 
sk Technológia II … 14. 7. 2015 2479 -- --
 
cz Termonukleární fúze 28. 8. 2010 5108 12.6 3930
 
sk Zlievarenstvo 12. 6. 2006 1589 -- --
 
sk Mpembov jav 23. 10. 2009 3577 -- --
 
sk Fyzika-tahák 31. 1. 2008 1293 -- --