Tento článek byl vytisknutý ze stránky antiskola.euAntiŠkola.eu
Všetky bunky v tele potrebujú pre svoj život kyslík. Pri každom nádychu vstupuje vzduch obsahujúci 21 % kyslíka cez nos alebo cez ústa do dýchacích ciest. Postupne prechádza hrtanom, priedušnicou a prieduškami do plúc. Cestou sa ocistuje a ohrieva. V plúcach nastáva výmena dýchacích plynov (kyslíka a oxidu uhlicitého), co umožnuje prívod kyslíka k bunkám. Pri pneumónii, zápale alebo infekcii plúc, vzniknutá tekutina alebo hnis upcháva cast plúc, co je prekážkou vstupu kyslíka do organizmu.

Príznaky:

Klinické príznaky sa líšia v závislosti od typu pneumónie.
Bakteriálna pneumónia:
Horúcka nad 38,3°C
Zimnica
Suchý kašel
Vykašliavanie spúta, môžu objavit stopy krvi (Streptococcus)
Pri aspiracnej pneumónii môže byt spútum zelenej farby. Pseudomonády spôsobujú zafarbenie spúta do siva.
Bolesti na hrudníku - ostré, najmä po nádychu
Plytké dýchanie
Bolesti hlavy, nevolnost, vracanie, hnacka, slabost
Bolesti brucha
Vycerpanost
Vírusová pneumónia:
Zacína bežnými príznakmi zápalu horných dýchacích ciest - suchý kašel, zvýšená teplota (menej 38,3°C), bolest hlavy, hrdla, klbov a svalov, nádcha
Kašel je suchý, dráždivý, ale možné je aj vykašliavanie spúta
Bolesti na hrudníku sú viazané na dýchanie, väcšinou postihujú len jednu stranu
Zimnica
Plytšie dýchanie
Nevolnost, vracanie, hnacka
Mykoplazmová pneumónia
Zdlhavý priebeh
Bolest hlavy
Zvýšená teplota
Kašel - suchý
Nádcha
Bolest hlavy
Bolest svalov a klbov
Pisklavé zvuky pocas dýchania
Príciny vzniku:

Infekcie vyvolané baktériami, najcastejšie Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus, Chlamydia, Miraxella catarrhalis (najmä u fajciarov), Legionella (klimatizácia), Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella a anaeróbne baktérie
Aspiracná pneumónia - vzniká vdýchnutím žalúdocného obsahu do plúc. Takýto stav môže vznikat, ked je porušený normálny prehltávací mechanizmus, pri refluxe alebo pri vracaní (alkoholici, slabost, malé deti)
Vírusové infekcie - zaprícinujú 50% všetkých pneumónií. Najprv vyvolajú infekciu horných dýchacích ciest, neskôr sa šíri do dolných dýchacích ciest, vrátane plúc. Zápal plúc môže spôsobit vírus chrípky, respiracný sinciciálny vírus, cytomegalovírus, Epstein-Barrovej vírus a iné. Tento typ pneumónie najcastejšie postihuje deti medzi 2-3 rokmi veku.
Mycoplazmová pneumónia - pneumónia so suchým dráždivým kašlom, vyvoláva cca 70% pneumónií detí vo veku 9-15 rokov.
Pneumocystis carinii - je castou prícinou pneumónií u pacientov s AIDS alebo s oslabenou imunitou
Mycobacterium tuberculosis - okrem plúc infikuje aj iné orgány (mozog, oblicky,...)
Rickettsiae, parazity
Jedlo - vdýchnutím ciastociek potravy
Cudzie telesá - napr. vdýchnutie mince, castí hraciek
Diagnostika:

Závisí od typu pneumónie
Klinické príznaky
Vyšetrenie lekárom - auskultácia plúc fonendoskopom, vyšetrenie poklopom
Rtg hrudníka
Mikrobiologické vyšetrenie spúta
Vyšetrenie krvi - zvýšené leukocyty, sedimentácia erytrocytov, CRP, príp. protilátky proti vyvolávajúcim agensom
Niekedy je potrebné vyšetrenie u pneumológa (plúcneho lekára) - bronchoskopia - prezeranie dýchacích ciest pomocou špeciálneho prístroja, ktorý sa zavedie do dýchacích ciest cez ústa
Liecba:

Závisí od typu pneumónie, od vyvolávajúceho faktora
Dôležitá je prevencia - ockovanie (najmä u ludí starších ako 65 rokov)
Vyvarovat sa alkoholu, drogám, fajceniu, umelej ventilácii plúc, užívaniu antibiotík pri vírusových infekciách
Zdravý životný štýl - dostatocný príjem vitamínov, minerálov,..
Casto je potrebná hospitalizácia
Pri bakteriálnej infekcii sa podávajú antibiotiká - väcšinou sa zacína intravenóznym podávaním, neskôr je možné prejst na perorálnu formu
Antivírusová liecba - Amantadine (vírus chrípky A a B) alebo Ribavirin (RSV), Gancyclovir (cytomegalovírus, herpes vírus)
Pri velmi vážnych stavoch, ked pacient nie je schopný dýchat sám je nevyhnutná umelá plúcna ventilácia

Koniec vytlačenej stránky z antiskola.eu