NAJVÄČŠIA DATABÁZA
ŠTUDENTSKÝCH REFERÁTOV NA SLOVENSKU

Nájdi si dokument, ktorý potrebuješ v inom jazyku: SK CZ HU

Celkom referátov: (12579)

Jazykové kurzy, štúdium a pobyty v zahraničí
Prihlásenie Prihlásenie Registrácia
Pridaj svoju prácu

Referát Katóda (seminárna práca z predmetu radiológické zariadenie)

Odoslať známemu Stiahnuť Nahlásiť chybu Buď prvý, kto sa vyjadrí k tomuto príspevku (0)

Doplnkové informace o referáte:

Oblasť:Fyzika a astronómia

Autor: antiskola@antiskola.eu

Počet slov:576

Počet písmen:3,531

Jazyk:Slovenský jazyk

Orient. počet strán A4:1.96

Počet zobrazení / stiahnutí:2795 / 104

Veľkosť:4.27 kB

Katóda (seminárna práca z predmetu radiológické zariadenie)


Röntgenka s žeravenou katódou je sklenená, silne vakuovaná trubica, ktorá obsahuje dve elektródy:
1. katódu
2. anódu
Katóda je tvorená vláknom z wolfrámu. Wolfram je použití preto lebo mechanicky je stáli a má vysoký bod tavenia. Rozžeravené vlákno katódy emituje elektróny. Množstvo emitovaných elektrónov závisí na teplote vlákna. Okolo katódy je fokusacná, alebo zaostrovacia miska. Jej polarita je rovnaká ako polarita emitovaných elektrónov, takže elektróny sa zhromaždia uprostred fokusacnej misky. Dnešné röntgenky majú dve katódy, alebo jedno delené. Bežne katódové vlákno má špirálovitý tvar. Prvá špirála je dlhšia, druhá kratšia.
Po nažeravení jednej špirály a po zapojení medzi katódu a anódu dopadne zväzok elektrónov na anódu. Pri zapojení kratšej špirály dopadnú elektróny na menší priestor ako pri zapojení dlhšej špirály. Pred zapojením katódy do vysokého napätia musí byt nažeravená na urcitú teplotu. Prudkým zabrzdením kinetickej energie elektrónov pritahované k anóde plyvom elektrického pola medzi katódou a anódou sa vyvinie rtg. žiarenie a teplo.
TEPELNÁ EMISIA ELEKTRÓNOV – elektróny vyletujú z katódy, tvorené špirálou z wolfrámového drótu, žeraveného na teplotu 2100 až 2400 0C. Emisia je udávaná v miliamperoch - ktoré sú presne urcené podla tzv. žeraviacých hodnôt. Aby boli dráhy emitovaných elektrónoch koncentrované do ohniska, na anódové dosticky je žeravená špirála uložená v dutine tzv. katódovej misky, ich steny vytvárajú vhodný tvar elektrostatického pola. Elektróny sú záporné a vytvárajú vtedy v blízkosti špirály tzv. : PIESTOROVÝ NÁBOJ, ktorá spôsobí odpudivo na dalšie emitované elektróny, z nich mnohé sa vtedy vrátia spät na katódu. Tým len urcitá cast z emitovaných elektrónov putuje k anóde (ktorá má kladný potenciál a preto ich pritahuje, a to tým viac, cím má anóda silnejší vplyv na priestor v katódovej miske, ciže cim väcší je prenik.
Rentgenka s velkým prenikom - všetky emitované elektróny putujú k anóde miliampery môžu citlivo regulovat zmenu žeraviaceho prúdu, a v súcastnosti zmena anódového napätí nemá na mA vplyv. U bežných röntgenkách nastáva tento prípad pri nízkych a vysokých kV.
Rentgenka s malým prenikaním – len malé percentá z emitovaných elektrónov putuje k anóde, miliampery nemôžu zvýšit s zvyšovaním žeravenia, jedine len zvýšovaním anódového napätia. U bežných röntgenkách nastáva tento prípad pri velmi nízkych kV a vysokých mA. Rtg. s malým pernikom majú tú výhodu, že pri pulzujúcom a striedavom napätí premienajú energiu v rtg žiarení s väcšou úcinnostou, než tie s velkým prenikaním. Nevýhoda však je v tom, že pri nižších kV ako je maximum, nedovolí využit plné tepelné zataženie anódy.
Poznáme: Nepriamo žeravenú katódu – majú väcšiu úcinnost v tom zmysle, že na jeden watt žeraviacého príkonu pripadá väcší emisný prúd než u priamo žeravených katód. Nepriamo žeravená katóda pozostáva zo žeraviaceho vlákna, ktorá je obklopená malou cylindrickou trubickou z nikelu alebo podobného kovu. Povrch trubicky je pokrytá kyslicníkom bárnatým, vápennatým, resp. stroncnatým, alebo zmesou kyslicníkov, ktoré sú lepšími emisnými materiálmi než wolfrám, resp. tóriovaný wolfrám, pretože výstupná práca je u nich menšia. Medzi nepriamo žeravené katódy partia:
• Katóda fóliová
• Katóda Lemmensová
• Katóda sorong
Medzi priamo žeravené katódy patria:
• Katóda trojfázová
• Katóda kyslicníková
• Katóda wolfrámová
• Katóda z karbidovaného tóriovaného wolfrámu
• Katóda z tóriovaného woílfrámu
• Katóda ortutová
• Katóda kovová
Ostatné katódy, ktoré sa využívajú v priemysle:
• Katóda studená z Mg O
• Katóda virtuálna
• Katóda binárna
• Katódy impregnované
• Katódy kondenzátorové
• Katóda tunelová
• Katódy neparové
• Katódy povlakové
• Katóda sviecková
• Katóda termoionická
• Katóda termoelektrónová

POUŽITÁ LITERATÚRA A ZDROJE

ucebnica radiodiagnostiky


Stiahnuté z www.antiskola.sk

Diskusia

Buď prvý, kto sa vyjadrí k tomuto príspevku (0)