NAJVÄČŠIA DATABÁZA
ŠTUDENTSKÝCH REFERÁTOV NA SLOVENSKU

Nájdi si dokument, ktorý potrebuješ v inom jazyku: SK CZ HU

Celkom referátov: (12584)

Jazykové kurzy, štúdium a pobyty v zahraničí
Prihlásenie Prihlásenie Registrácia
Pridaj svoju prácu

Referát Vzdelávací štandard TV (2. stupeň ZŠ)

Odoslať známemu Stiahnuť Nahlásiť chybu Buď prvý, kto sa vyjadrí k tomuto príspevku (0)

Doplnkové informace o referáte:

Oblasť:Pedagogika

Autor: Lukubina

Počet slov:3577

Počet písmen:20,485

Jazyk:Slovenský jazyk

Orient. počet strán A4:11.38

Počet zobrazení / stiahnutí:8134 / 139

Veľkosť:23.65 kB

Vzdelávací štandard TV (2. stupen ZŠ)

Vzdelávací štandard TV pre 2. stupen ZŠ:

Eurofit test: v 5. rocníku – na zaciatku a na konci školského roka
: v dalších rocníkoch – na konci školského roka. Obsah Eurofit testu:
1. clnkový beh 10x5m
2. skok do dialky z miesta
3. výdrž v zhybe
4. lah-sed /pocet za 60 s./
5. vytrvalostný clnkový bceh na 20m /pocet úsekov/, alebo alternatívne 12-minútový beh. Poradové cvicenia
- základné postoje /pozor, pohov, volno/, rozmiestnenia /rad, dvojrad, trojrad, zástup, dvojstup, trojstup/, podávanie hlásenia. Kondicné cvicenia
- cvicenia bez nácinia, s náciním, na náradí. Šplh na lane, žrdi, prekonávanie prekážkovej dráhy, aerobik, uvolnenie tela, rytmické dýchanie /hrudné, brušné/ na podložke. Úpoly
- základné a športové úpoly, sebaobrana. Etika cestného boja, technika pádov, dvíhanie, skladanie, premiestnovanie súpera, pády dopredu, dozadu, nabok. Športová gymnastika
- prostné, preskok, hrazda, kruhy dosažné, kladina /dievcatá/.

Rytmická gymnastika
- cvicenia s náciním: krátke švihadlo, lopta, obruc, šatka /závoj, stuha/. - Spájanie skupín cvicení do zostáv na 16-32 dôb. - 2/4 a 3/4 takt – polkový, valcíkový, cardášový krok. - Moderný tanec, skákanie cez dlhé švihadlo…

Atletika
- technika šlapavého a švihového behu
- nízky, vysoký a polovysoký štart. - Beh na 60m, vytrval. beh, skok do dialky skrcmo, hod kriketovou loptickou /granátom/. Športové hry
- basketbal – prihrávka jednou a dvoma rukami, dribling, strelba z miesta z krátkej a strednej vzdialenosti, bránenie hráca s loptou
- hádzaná – prihrávka od pleca zhora, opakované vedenie lopty /dribling/, strelbva zhora z miesta, skokom do bránkoviska, bránenie hráca bez lopty a s loptou
- futbal – prihrávka po zemi na krátku vzdialenost, tlmenie lopty na zemi, strelba z miesta po prihrávke, vedenie lopty priamym smerom, obsadzovanie útocníka bez lopty a s loptou
- volejbal – prihrávka obojrucne zhora, zdola, prihrávka na nahrávaca, nahrávka pred seba na útocný úder /lob/, podanie spodné priame /dievcatá/, zhora priame /chlapci/, útocný úder celný z miesta, z rozbehu a výskoku, jednoblok

Cvicenie v prírode
- základy odbor. terminológie turistiky, zásady výberu táboriska – jeho príprava, likvidácia. - turistické a dopravné znacky, ochrana a tvorba životného prostredia. - zásady hygieny a úrazovej zábrany, prvá pomoc v prírode. - Chôdza a beh terénom, pohyb., úpol a branné hry v prír., orientácia podla mapy, buzoly.

Lyžovanie
- základné lyžiarske zrucnosti – zjazd – držanie, nosenie, pripínanie a odopínanie lyží, obraty, chôdza, výstupy, zjazd, vstávanie, zrýchlovanie, brzdenie, zastavenie, zmeny smeru jazdy, jazdy na vleku. - Základné lyžiarske zrucnosti – beh – chôdza, sklz, odpich, korculovanie, výstupy, zjazdy, brzdenie, zrýchlovanie, zastavenie, zmeny smeru jazdy, základy striedavého behu. Plávanie
- kraulový alebo prsiarsky spôsob, zákl.obrátka vyucovaného plav. spôsobu, štartový skok. Ucebné osnovy – obsahy jednotlivých tematických celkov, organizacné pokyny a odporúcania pre prax. Základom obsahu TV je ucivo – základné – záväzné pre ucitelov i žiakov
- rozširujúce – nezáväzné. Ucivo sa clení na ucivo pre 5.-6.rocník, pre 7.-9.rocník. V rocnom cykle sa pocíta so 66 vyucovacími hodinami, v prípade lepších podmienok je možné zvýšit na 99 hodín. Ucivo je rozdelené do tematických celkov:
1. základné tematické celky

rocník 5. 6. 7.-9.
CH D CH D CH D
poznatky z telesnej kultúry priebežne
Poradové cvicenia priebežne
Základná gymnastika priebežne
Relaxacné a kompenzacné cvicenia priebežne
Aerobik a jeho formy priebežne
Kondicné cvicenia priebežne
Pohybové hry priebežne
Úpoly priebežne
Športová gymnastika 20 20 21 20 16 12
Rytmická gymnastika - 8 - 9 - 8
Atletika 20 16 21 18 16 16
Športové hry 20 16 21 16 16 12
Testovanie 6 6 3 3 3 3
Výberový tematický celok - - - - 15 15
SPOLU 66 66 66 66 66 66
Cvicenia v prírode 8 8 8 8 10 10
Lyžovanie
Plávanie


2. výberové tematické celky. Netradicné pohybové aktivity,
Pohybové a športové hry
Korculovanie
Cvicenie v posilnovni
Lubovolný zákl. tematický celok
Športové úpoly a sebaobrana
Ladový hokej

Vysvetlivky:
Cvicenia v prírode - zaraduje sa v case mimo vyucovania
Lyžovanie - organizuje sa v lubovolnom rocníku priebežne alebo v 5-7-dnových kurzoch
Netradicné pohybové aktivity… - do tohoto TC odporúcame zaradit vyucovanie baseballu alebo iných netradicných hier /ringo, lakros, softbal, bedminton/ a pohybových aktivít, napr. cyklotrial, bikros, biatlon…
Cvicenie v posilnovni - školám, ktoré majú zriadenú posilnovnu, odporúcame zaradit TC v posilnovni od 7. Rocníka s prihliadnutím na vývinové a pohlavné osobitosti žiakov,
Športové úpoly a sebaobrana - možno zaradit vo všetkých rocníkoch pre chlapcov i dievcatá,
Ladový hokej - podmienka - umelá alebo prírodná ladová plocha - nie zamrznutá volná plocha + využitie ochranných prostriedkov. OBSAHY JEDNOTLIVÝCH TEMATICKÝCH CELKOV:

Poznatky z telesnej kultúry –
- všeobecné – základy dejín vo svete a u nás, športové tradície, úspechy slov.
-

. šporovcov, základné poznatky o formách pohybovej aktivity v režime dna, význam životosprávy, negatívne pôsobenie alkoholu, fajcenia a drog na zdravie a pohybový výkon, základné poznatky z anatómie, fyziológie…
- špecifické – poznatky o terminológii, technike, taktike, pravidlách, rozhodovaní,…

Poradové cvicenia –
- základné postoje – pozor, pohov, volno
- nástupové tvary družstva a caty – rad, dvojrad, trojrad
- podávanie hlásenia,
- obraty na mieste, pochodové tvary /zástup, dvojstup, trojstup/, pochod, poklus, zmeny smeru otácaním…

Relaxacné cvicenia
- relaxácia – vedomé úsilie o uvolnenie duševného a telesného napätia. Je to aktívny proces.
- Špecifické poznatky - úloha relaxovania - aj doma, prostriedky na uvolnovanie, postupnost uvolnenia tela - od dola hore, prostredie vhodné na relaxáciu, vyvolat u žiakov sústredenie, pozornost, relaxácia pri sebaovládaní. - Vôlovo-pohybová relaxácia - uvolnenie organizmu pri zachovaní bdelosti vedomia prostredníctvom pohybu, pasívne uvolnenie castí tela, aktívny pohyb pasívnych castí tela formou vytriasania, kmitania, hmitania…, striedanie napätia a uvolnenia, masírovanie jednotlivých castí.
- Vôlovo-pokojová relaxácia - uvolnenie celého tela navodené psychicky, samovnímanie, vyvolanie upokojujúcej predstavy, otaženie, vnímanie tepla, cvicenie upokojujúce srdce. Kondicné cvicenia
- špecifické poznatky - význam, terminológia, technika KC, zásada správneho držania tela + cvicenia na správne držanie tela, podstata hudobno-pohybových vztahov - rytmus, tempo, rátanie dôb, samotné cviky,
- pohybové cinnosti - cvicenia bez nácinia, C s krátkou palicou, C s plnou loptou /max. hmotnost 3 kg/, C s malými cinkami /hmotnost 0,5-1,0 kg/, C s krátkym švihadlom, C s gymnastickou lavickou, C na rebrinách, C s gumovými posinovacmi, C na rebríku, Šplh na žrdi /dlžka max. 5 m/, šplh na lane, prekážková dráha, rýchly beh, vytrvalostný beh, aerobik, kalanetika. - Potom nasleduje kontrola výkonnosti a úrovne osvojených poznatkov. Pohybové hry
- špecifické poznatky - základné pravidlá PH, základy organizácie práce a bezpecnosti pri výcviku, základy hygieny a úrazovej zábrany,
- pohybové cinnosti - bežecké hry /nahánacky, vyzývacky/, skákacky, loptové hry, štafetové hry s náciním a bez nácinia, orientacné hry, branné hry, turnajové hry,
- prípravné hry - gymnastické, atletické, úpolové, herné, lyžiarske, plavecké, korculiarske, pálkovacie, netradicné. - Kontrola - jedna až dve osvojené pohybové hry z každej oblasti /organizácia, rozhodovanie, taktika/.

Úpoly
- telesné cvicenia, ktorými sa v bezprostrednom kontakte so súperom usilujeme prekonat jeho fyzický odpor a zvítazit nad ním - s náciním alebo bez. - Špecifické poznatky - význam základných úpolov, športových úpolov a sebaobrany, technika postojov a narušenia stability súpera, technika pádov, dvíhania a skladania bremien a súpera, význam etiky cestného boja, primeranost obrany, pády dopredu, dozadu, nabok. - Pohybové cinnosti - dvíhanie, nosenie, skladanie súpera, základné techniky bojových cinností v zmysle sebaobrany /základy - aikido, karate, judo, šerm, zápasenie…/, cvicenia na rozvoj obratnosti a pohyblivosti na zemi.
- - Kontrola - zvládnutie pohybových cinností a špecifických poznatkov,
- - Zdokonalovací výcvik:
- - špecifické poznatky - bolestivé a zranitelné miesta ludského tela, základné princípy sebaobrany, pravidlá športových úpolov,
- - pohybové cinnosti - zdokonalovanie techniky boja, oboznamovanie sa s dalšími bojovými umeniami a úpolovými športami - box, aikido, judo, karate, sumo, kobudo, šerm, sambo, zápasenie…
-
- Športová gymnastika
- - rozvíjajú sa špecifické pohybové schopnosti a zrucnosti. Metodický rad obsahuje aj prípravné a imitacné cvicenia pre zvládnutie cvicebných tvarov, ktoré spájame do väzieb a krátkych pohybových zostáv. 1. Akrobacia, špeciálne gymnastické cvicenia:
- - Špecifické poznatky - základy a zásady techniky, hygieny, úrazovej zábrany, organizácie a bezpecnosti pri cvicení, poskytovania dopomoci a záchrany, terminológia, pravidlá
- - Pohybové cinnosti:
- - Statické cvicebné tvary /polohy/ - lah vznesmo, stojka na lopatkách, stojka na hlave, variácie sedov…
- - Dynamické cvicebné tvary /pohyby/ - preval vzad a vpred, kotúl vpred, letmo, vzklopmo zo zvýšenej podložky, vzad, stojka na rukách, premet bokom obojrucne, jednorucne s 90°obratom, premet pred s dopomocou,. - Špeciálne gymnastické cvicenie - správne držanie tela, lokomocné pohyby /chôdza, beh, poskoky/, rovnovážne cvicenie na mieste v stoji, podrepe, drepe, sede, lahu, váha predklonmo, únožmo, záklonmo…, obraty o 90°, 180°, 360°- obojnožne a jednonožne, skoky odrazom - obojnožne, jednonožne /napr. nožnicky, certík…/, kombinácie pohybov…
- - Kontrola - zo stoja spätného pripažit - drep, predpažit a spojite preval vzad do lahu vznesmo /2s/ - stojka na lopatkách znožno /2s/, roznožit bocne, celne znožit,- preval vpred do drepu - stojka na hlave, kotúl vpred do sedu roznožného, predklon - vzpriam trupu, znožit, predklon a spojite kotúl vzad do vzporu drepmo. - Kontrola - zostavy z dynamických cvicebných tvarov a špeciálneho gymnastického cvicenia - 2-3 rady.
- 2. preskoky:
- - pohybové cinnosti - preskoky - pružný mostík alebo trampolínka, koza, debna, kôn, nácvik jednotlivých fáz - 6 fáz rôznymi prípravnými a imitacnými cviceniami. - Kontrola - výskok do vzporu drepmo na debnu, roznožka cez kozu na šírku, dlžku, odbocka cez kozu na šírku /D/, skrcka cez kona alebo debnu na šírku /CH/. 3. hrazda:
- - pohybové cinnosti:
- - základné polohy - hrazda do výšky pliec, cela, visy, vzpory
- - základné cvicebné tvary - náskoky, výmiky, prešvihy, toc, zoskoky, stoj, podmet + väzby
- - hrazda doskocná - CH - opakované zhyby vo vise, kmihanie vo vise. - Kontrola - zostava cvikov. 4. kruhy:
- - pohybové cinnosti:
- - základné polohy - kruhy dosažné, doskocné, vis zvnesmo, vis strmhlav, zhyb
- - základné pohyby - doskocné, kmihanie vo vise, zákmihom zoskok, väzby a zostavy z osvojovaných cvicebných tvarov
- 5. Kladina /D/:
- - pohybové cinnosti - náskoky, chôdza beh, prísunný, premenný krok so sprievodnými polohami paží, rovnovážne polohy, váha predklonmo, obraty, poskoky, skoky, zoskoky.
-
- - Kontrola - zostavy z osvojených cvicebných tvarov - 2-3 rady. Rytmická gymnastika
- - správne držanie tela, tvarovanie postavy, súlad pohybu s hudbou…
- 1. a/ základné a všestranne rozvíjajúce cvicenia:
- - špecifické poznatky - aplikácia cvicenia v jednotlivých castiach hodiny, rozcvicenie, hlavná, záverecná cast hodiny, pohybovo-hudobné vztahy a ich pohybová realizácia, rytmus, tempo, takt, dynamika, výraz, výber hudby…
- - pohybové cinnosti - 2/4, 3/4, 4/4 takt, tlieskanie, tamburínka, hudba.
- - Základné polohy, pohyby - cvicenie na správne držanie tela, chôdza, beh, tanecné kroky v 2/4, 3/4 takte, rytmizácia pohybu /akcentovaná doba/, poskoky, skoky, obraty, cvicenie vo dvojiciach,
- - Špeciálne cvicenie - štylizácia lokomocných pohybov, ich kombinácie - chôdza, beh, tanecné kroky po priestore, skoky, obraty, rovnovážne cvicenie, priestorové cvicenie po priamkách, po krivkách,
- - Kontrola - aplikácia základných polôh a pohybov na hudbu v rámci rozcvicení 10-15 minút neprerušovane, pohybová zostava alebo skladba na hudbu z osvojovaného uciva v trvaní 90-120 sekúnd. 1. b/ moderná gymnastika:
- - špecifické poznatky - základy techniky a metodiky cvicenia s náciním, zásady organizácie a bezpecnosti pri cvicení, terminológia a základné pravidlá. - Pohybové cinnosti - cvicenie so švihadlom, so šatkou, s loptou
- - Kontrola - zostava so švihadlom z osvojeného uciva /32 dôb/, zostava so šatkou z osvojeného uciva /min. 16 dôb/, zostava s loptou z osvojeného uciva /16 dôb/. 2. tanecná gymnastika, aeróbna gymnastika, všeobecne rozvíjajúce cvicenia s náciním:
- - špecifické poznatky - základy techniky tanecných krokov a väzieb, oboznámenie sa s inovovanými formami cvicenia.
- - Pohybové cinnosti: tanecné kroky v 2/4 takte /prísunný, poskocný premenný - polkový krok/, tanecné kroky v 3/4 takte /prísunný, valcíkový, mazurkový krok/, tanecné kroky v 4/4 takte /ludové motívy a väzby tanecných krokov/, aeróbna gymnastika bez nácinia na hudbu, cvicenie s tycami na hudbu, cvicenie s gumami na hudbu, cvicenie s malými cinkami na hudbu, cvicenie s netradicným náciním na hudbu. - Kontrola - prísunný, poskocný, polkový a valcíkový krok zaradený do zostavy alebo skladby. Jednokrocka, dvojkrocka v zostave alebo pohybovej skladbe. Atletika:
- - ucivo tvoria základné atletické disciplíny - behy, skoky, vrhy a hody.
- Neoddelitelnou súcastou vyucovacieho procesu je výchova vôlových a morálnych vlastností: bojovnost, húževnatost, rozhodnost, sebaovládanie, cielavedomost, humanizmus, tolerancia, znášanlivost…
- - špecifické poznatky - základná charakteristika techniky vybraných atletických disciplín, základy terminológie, pravidlá atletiky, zásady organizácie práce a bezpecnosti pri výcviku, úrazová zábrana, zásady hygieny, vplyv atletiky na zdravý vývin mládeže. - Pohybové cinnosti - technika behu, nízky a polovysoký štart, beh na 60m, 100m, 1500m, štafetový beh, prekážkový beh, skok do dialky skrcmo, skok do výšky, hod loptickou, granátom, vrh gulou. - Kontrola: beh na 60, 1000 a 1500m, skok do dialky, skok do výšky, hod loptickou, granátom. Hodnotenie techniky prevedenia a znalosti pravidiel. Športové hry:
- Hádzaná:
- - špecifické poznatky - základné pravidlá, terminológia, technika a taktika, organizácia zápasov, cinnost rozhodcov, zásady hygieny, úrazovej zábrany. - Pohybové cinnosti:
- - základy herných systémov
- - Herné kombinácie - útocné, obranné,
- - Herné cinnosti jednotlivca - útocné bez lopty, s loptou, obranné,
- - Kontrola:
- - osvojené poznatky - základné pravidlá, terminológia, technika a taktika, organizácia zápasov, cinnost rozhodcov
- - herný výkon v zápase: v útoku, v obrane, kontrolné cvicenia. Basketbal:
- - špecifické poznatky - základné pravidlá, terminológia, technika a taktika, organizácia zápasov, cinnost rozhodcov, zásady hygieny, úrazovej zábrany. - Pohybové cinnosti:
- - základy herných systémov
- - herné kombinácie - útocná kombinácia s pocetnou prevahou útocníkov nad obrancami, traja proti jednému, dvaja proti jednému, traja proti dvom, útocná kombinácia "hod a bež", obranná kombinácia založená na preklzavaní,
- - herné cinnosti jednotlivca - uvolnovanie bez lopty, s loptou, prihrávka, strelba, bránenie útocníka bez lopty, s loptou na vlastnej polovici. - Kontrola - osvojené poznatky, herný výkon - v útoku, v obrane, kontrolné cvicenia.
-
- Volejbal:
- - špecifické poznatky - základné pravidlá, terminológia, technika a taktika, organizácia zápasov, cinnost rozhodcov, vedenie zápasu, zásady hygieny a úrazovej zábrany-
- - pohybové cinnosti:
- - základy herných systémov,
- - herné kombinácie - plniace úlohy útoku, úlohy útoku a obrany, úlohy obrany
- - herné cinnosti jednotlivca - odbitie, podanie, jednoblok proti smecu, prihrávka obojrucne zhora a zdola na nahrávaca pri sieti, nahrávka nad seba,
- - kontrola - osvojené poznatky, herný výkon v zápase - v útoku, v obrane, kontrolné cvicenia - testy. Futbal:
- - špecifické poznatky - základné pravidlá, technické údaje, terminológia, zásady organizácie práce, bezpecnost, hygiena, úrazová zábrana, rozbor hry a systematika osvojovaných herných cinností, technika a taktika.
-
- - Pohybové cinnosti:
- - herné systémy - postupný útok, rýchly protiútok, osobná obrana
- - herné cinnosti jednotlivca:
- - a/ útocné - stavanie sa, uvolnovanie, nabiehanie, prihrávka, preberanie lopty, vhadzovanie lopty, vedenie lopty, obchádzanie súpera, strelba
- - b/ obranné - obsadzovanie hráca s loptou, bez lopty, obsadzovanie priestoru, odoberanie lopty,
- - c/ hra brankára - stavanie sa, chytanie a vyrážanie lôpt, vykopávanie a vyhadzovanie rukou
- - herné kombinácie:
- - a/ útocné kombinácie po prihrávke - 2:1, 3:2, 4:2, "prihraj a bež", "narážacka"
- - b/ obranné kombinácie - vzájomné zabezpecovanie, preberanie hrácov, križovanie
- - kontrola: osvojené poznatky, prihrávky, strelby, rozostavanie na ihrisku, …
-
- Cvicenia v prírode
- - osvojenie prirodzených pohybov, pohybovo - branných cinností, aktívna ochrana životného prostredia, formovanie kladných vlastností osobnosti a kolektívnej spolupráce. - Špeciálne poznatky - základy odbornej terminológie, základná charakteristika techniky prirodzených cvicení, základné pravidlá orientacného behu, zásady na výber táboriska, príprava a likvidácia ohniska, pokyny na ochranu a tvorbu životného prostredia, dopravné znacky, vybavenie bicykla, zásady organizácie práce a bezpecnosti pri výcviku, zásady hygieny a úrazovej zábrany. - Pohybové a branné cinnosti - chôdza a beh terénom, dlžka pochodovej trasy /5.r.-4000m, 6.r.-5000m, 7.r.-7000m, 8.a 9.r. - 8000m/, s vyhladávaním úkrytov, s nácvikom sebaobranných cinností, podla buzoly a mapy, lezenie, rúckovanie, šplhanie, preskakovanie, cvicenia rovnováhy, zdvíhanie a nosenie predmetov jednotlivcom i v skupinkách, hádzanie a vrhanie predmetov, pretahy a pretlaky, odpory, úpolové hry, branné hry, pohybové hry. - Kontrola: beh po vyznacenej dráhe s prekonávaním nízkych terénnych prekážok /na cas/, beh a hod granátom /kriketkou/ do dialky, na ciel. - Praktické precvicovanie odborno-technických vedomostí a zrucností z turistiky - precvicovanie znaciek na mapách, orientácia s mapou, buzolou, urcovanie povrchových tvarov, typov reliéfov, urcenie smeru cesty na mape, urcenie azimutu, vypracovanie pochodovej osi, odhad vzdialenosti /do 100m/ a výšky /do 10m/, stavanie stanov, príprava ohniska + príprava jednoduchého pokrmu, orientacný beh..
- - Kontrola - schopnosti využívania turistických a topografických znaciek, uplatnenie praktických turistických zrucností, orientácia v teréne podla mapy a buzoly. - Praktické precvicovanie prvej pomoci - ošetrenie povrchového poranenia, zastavenie krvácania, prenášanie ranených, prvá pomoc pri zlomeninách, popáleninách a omrzlinách, príprava na poskytnutie umelého dýchania, dýchanie z úst do úst /na resuscitacnej bábke/, protišokové opatrenia. - Kontrola - vhodné a správne poskytnutie prvej pomoci. - Praktické precvicovanie vedomostí a zrucností z dopravnej výchovy - dopravné znacky, riešenie dopravných situácií, výbava bicykla, rôzne typy jázd na bicykli. - Kontrola - ovládanie dopravných znaciek, riešenie dopravných situácií
-
- Lyžovanie
- - poznáme lyžiarsky výcvik na zjazdových lyžiach a na bežeckých lyžiach.
- - Špeciálne poznatky - názvy pohybových zrucností, technika a didaktika lyžovania, výbava a údržba, voskovanie lyží, pravidlá lyžiarskych disciplín.
- - Všeobecné poznatky /prednášky/ - lyžiarske vybavenie, sneh a voskovanie lyží, nebezpecenstvo pri pobyte na horách, prvá pomoc, technika a didaktika lyžovania, história lyžovania. - Kontrola - uplatnenie osvojených poznatkov pri výcviku, pretekoch a pri pohybe a pobyte v horách, didaktický test a rozhovor. Pohybové cinnosti - zaciatocníci:
- - zjazdový výcvik - zaobchádzanie s lyžami, postoje a pohyby na lyžiach, obraty, chôdza sunom a sklzom, výstupy, zjazd - po spádnici, šikmo svahom a odšliapávanie k svahu, zjazd cez terénne nerovnosti, zrýchlovanie zjazdu, skok z malého snehového mostíka, oblúk v pluhu, oblúk v jednostrannom prívrate…
- - kontrola - zjazd priamo a šikmo svahom - udržiavanie stability, nadväzované pluhové oblúky, preteky na jednoduchej slalomovej trati.
- - Bežecký výcvik - základné prvky - zviazovanie, držanie, nosenie, pripínanie, chôdza sunom, sklzom a zrýchlená chôdza, sklz s odpichom súpaž, základný striedavý beh, korculovanie, prechod cez nerovnosti, výstupy do mierneho svahu, odšliapávanie k svahu a cez spádnicu, zjazdy, základný beh s odpichom súpaž, kombinácia behov. - Kontrola - beh striedavý dvojkrocný, preteky v behu na lyžiach - 1-2 km. Pohybové cinnosti - pokrocilí:
- - zjazdový výcvik - zaobchádzanie s lyžiarskym vybavením, postoje a pohyby, obraty, chôdza sunom a sklzom, výstupy chôdzou, zjazdy, zrýchlovanie zjazdu, terénny skok, oblúk v pluhu a v jednostrannom prívrate, oblúk z pluhu, oblúk prestúpením z rozšírenej stopy, odšlapávanie od svahu, brzdenie zjazdu zosúvaním, znožné oblúky…
- - kontrola - spájanie rôznych spôsobov zmien smeru, preteky v slalome, prípadne v zjazde. - Bežecký výcvik - základné prvky, chôdza sklzom, s odpichom súpaž, základný beh striedavý dvojkrocný, korculovanie na rovine, z mierneho svahu a do protisvahu, výstupy rôznymi spôsobmi., beh s odpichom súpaž jednokrocný a dvojkrocný, zmeny smeru odšliapávaním.., zjazdy, kombinácia bežeckých spôsobov….
- - Kontrola - technika striedavého behu a behu s odpichom súpaž, preteky v behu na lyžiach - CH 3 až 5 km, D 2 až 3 km. Korculovanie
- - špecifické poznatky - základná charakteristika techniky korculovania, druhy K, vybavenie korculiara, základná terminológia, organizácia práce a bezpecnost pri výcviku, zásady organizácie práce, hygiena, úrazová zábrana.
- - Pohybové cinnosti - jazda vpred - akýkolvek spôsob bez odrazu zúbkami, dvojoporová /vlnovky, dvojoporová v súbežných vlnovkách, jazda v drepe na 1 nohe, na dvoch nohách, jazda na jednej nohe s prednožením, jazdy vpred vo váhe, jazda vzad - dvojoporová /vlnovky/, dvojoporová v súbežných vlnovkách, brzdenie - jednostranným prívratom, znožmo, prekladanie vpred a vzad /na kruhu i po osmicke/, preskakovanie ciar, prekážok, obraty z jazdy vpred do jazdy vzad a naopak, základný skok - kadet, pirueta na 1 nohe, 2 nohách, zostava z naucených prvkov, pohybové hry a sútaže na lade. - Kontrola - jazda vpred a vzad na rýchlost, prekladanie vpred a vzad do osmicky, zostava z osvojených prvkov /u dievcat i na hudbu/. Plávanie
- - špecifické poznatky - význam plávania, zásady hygieny a bezpecnosti, techniky zvolených plaveckých spôsobov, základné pravidlá plávania, zásady pri resuscitácii /oživovaní/,
- - pohybové cinnosti:
- - základný plavecký nácvik /neplavci/ - kraul alebo prsia - CH, prsia alebo kraul - D, štartový skok a základná obrátka vyucovaného plaveckého spôsobu..
- - kontrola - preplávat minimálne 50m zvoleným plaveckým spôsobom s prislúchajúcim štartovým skokom a základnou obrátkou. Zvládnutie je hodnotené 5-bodovou stupnicou: 5b. - bezchybné zvládnutie, 4b. - správne osvojená technika jednotlivých komponentov /dolných, horných koncatín, dýchania/, avšak zlá koordinácia, 3b. - technicky správne zvládnuté dva komponenty, 1b. - technicky nesprávne zvládnuté všetky tri komponenty, 0b. - neplavec. - Zdokonalovací plavecký výcvik - zdokonalenie predchádzajúceho a osvojenie si dalšieho plaveckého spôsobu /znakový, motýlikový/, zdokonalenie základných obrátok a štartov, pomoc unavenému plavcovi, plávanie pod vodou, lovenie predmetov z dna bazénu, skok do neznámej vody, základy zrucnosti záchrany topiaceho, praktické zvládnutie resuscitácie, nácvik kotúlových obrátok, plávanie na vytrvalost..
- - Kontrola - preplávat jedným z osvojených spôsobov technicky správne minimálne 400m.

Diskusia

Buď prvý, kto sa vyjadrí k tomuto príspevku (0)

Podobné dokumenty

Názov práce Dátum A4 Slová Hodnotenie
 
sk Všeobecna didaktika 8. 6. 2013 2787 -- --
 
sk Počítačová výučba 24. 1. 2015 3953 -- --
 
sk Teória výchovy a… 8. 6. 2013 3506 -- --