NAJVÄČŠIA DATABÁZA
ŠTUDENTSKÝCH REFERÁTOV NA SLOVENSKU

Nájdi si dokument, ktorý potrebuješ v inom jazyku: SK CZ HU

Celkom referátov: (12584)

Jazykové kurzy, štúdium a pobyty v zahraničí
Prihlásenie Prihlásenie Registrácia
Pridaj svoju prácu

Referát HRA VE VÝVOJI ČLOVĚKA

Odoslať známemu Stiahnuť Nahlásiť chybu Buď prvý, kto sa vyjadrí k tomuto príspevku (0)

Doplnkové informace o referáte:

Oblasť:Psychológia a sociológia

Autor: antiskola@antiskola.eu

Počet slov:1486

Počet písmen:7,473

Jazyk:Český jazyk

Orient. počet strán A4:4.15

Počet zobrazení / stiahnutí:3746 / 160

Veľkosť:9.25 kB

S hrou se setkáváme v každodenním živote a považujeme ji za jeho samozrejmou soucást.
Hra je jedna z hlavních cinností dítete.Hry predškolního veku (3 – 6 let):


Období od trí do šesti let je zlatým vekem hry. Hra je pro díte hlavní a prevládající cinností, specifickou formou ucení a prípravou pro školu a práci v dalším živote. Vedle toho, že si díte hraje samo, vyhledává i hru skupinovou.
Z intelektuálních her prevládají hry námetové, v nichž deti napodobují cinnosti svého okolí (napr.
Hry na maminku a tatínka, obchod, lékare, atd.) Hra se casem obohacuje o nové prvky. V pátém roce se námetové hry stávají složitejší jednak proto, že se do nich zapojuje více detí, jednak proto, že se obsahove obohacují (napr. ve hre na lékare nesmí chybet výbavicka apod.). Jednou z hracek pro námetové hry je panenka. Pro deti predškolního veku je nejvhodnejší panenka veliká asi 20 – 30cm
Látková, omyvatelná a s koncetinami, které umožnují pohyb v kloubech. Je vhodné, má-li panenka oblecení, které lze vymenovat, postýlku, kocárek, nádobícko ci jiné doplnky. U dívek jsou velmi oblíbené panenky malé, které lze vzít s sebou na cesty. Pro rozvinutí dobré hry není duležité, zda má panenka mrkací oci ci pravé vlasy. Panenka je považována za typickou hracku pro dívky, chlapci dávají prednost medvídkovi nebo jiné zvírecí figurce (psík, opicka,…) . Berou ho nejen jako hracku, ale též jako dobrého prítele, který s nimi sdílí starosti i radosti. Pro díte predstavují panenky nebo zvírecí figurky živé tvory a proto se ucí s nimi hezky zacházet a udržovat je v porádku.
Intelektuální cinnost dítete podporují hádanky. Deti je casto hrají v materských školách.
S postupujícím vekem se stále více uplatnují hry konstruktivní. K rozvoji techto her slouží vedle prírodního materiálu i stavebnice, z nihž díte dokáže vytvorit veci opravdu pozoruhodné.
K rozvoji smyslu pomáhají napr. hry se zvuky. Díte už od prvních chvil svého života obklopuje zvuk. Díte jej rádo prijímá i tvorí. Abychom podporili i tuto potrebu, dáváme detem hracky zvukové.
Radost ze hry se znásobí v materské škole, kdy má díte možnost zahrát si s cinely, drívky nebo
tamburínkou.
Deti si také velmi rády hrají se slovy. Velkou radost jim prináší opakování ríkadel, básnicek a rozpocítadel.
Velkému zájmu u detí se teší také hry pohybové. Deti si zacínají hrát kolektivne. Pro deti predškolního veku je velké množství her, kde uplatníme chuzi, poskoky, beh,… Pohybové hry mohou být zcela jednoduché s ríkadly, náciním, venku nebo uvnitr.
Hra je pro predškolní díte cestou, která ho pripravuje na život v kolektivu. V tomto veku dochází casto k hádkám. Deti nemají rády, bere-li jim nekdo jejich oblíbené hracky, každému se líbí hracka toho druhého.
Obecne lze ríci, že tento vek vyžaduje hracky rozmanité, hracky, které umožnují napodobovat cinnosti dospelých.2.Hra v mladším školním veku (6 – 11 let):


Hra prestává být hlavní cinností dítete a od základu se promenuje. Díte si hraje s tím a na to, co má smysl.
Jeho hra je plánovitá a promyšlená. V této dobe si školák rád hraje pro sebe, má své oblíbené hry, u kterých setrvává i mesíce až léta.
S vyspíváním dítete pri prechodu do ctvrté až páté trídy pozorujeme tendenci ke hre s pomuckami, které si pro hru samo vybírá. V tomto období je patrný i jistý rozdíl ve výberu her a hracek mezi hochy a devcaty.
U chlapcu prevládají pohybové hry s prvky dobrodružnosti a bojovnosti. Dívky mají v oblibe pohybové hry, rucní práce a hry s prvky pecovatelskými (hry na rodinu, lékare apod.).
Velmi oblíbené jsou hry dramatické. Deti predstavují osoby svého okolí, literární postavy, mení kostýmy a prevleky, dramatizují pohádky a príbehy, zpívají a tancí.
V dnešním svete naplneném technickými vymoženostmi žádá díte hracky, které ho uvedou do sveta dospelých. Podle mého názoru není vhodné dát osmiletému díteti za dárek pocítac, u kterého potom stráví každou volnou chvilku! Díte má mít doma hracky a pomucky, které jsou skutecne stimulující,ale primerené
Veku dítete. Díte potrebuje jednak hracky hotové, jednak soupravy, s nimiž samo tvorí a rozvíjí si vlastní fantazii. Pro chlapce jsou to napríklad stavebnice, pro dívky pak takové soubory, z nihž si lze udelat krásné, barevne ladené doplnky pro panenky. Detem mezi šestým a jedenáctým rokem nabízíme hlavne nejruznejší pomucky pro tvarování, modelování, šití, vyšívání, lepení, materiály pro práci s kovem, se drevem a stavebnice konstrukcního typu (napr. Merkur, Lego apod.).
Detská vynalézavost nemá vždy dostatek príležitosti, aby se mohla uplatnit. U dítete žijícího na venkove kontakt s prírodou a prirozené materiály pro hru podporují tvurcí schopnosti. Obtížnejší situace je ve mestech a mimorádne složitá ve velkých mestech (Praha apod.). To, co je ve venkovských pomerech samozrejmé, musíme ve velkomestech nasimulovat na hrištích a sportovištích.. Jako príklad mohou posloužit dopravní hrište, na kterých se deti ucí správná pravidla silnicního provozu..
I ve školní družine, kde deti tráví svuj volný cas by mela být vymezena doba pro hru a zajišten vhodný soubor hracek. Ukazuje se, že 6 – 11leté deti mají zájem predevším o hry klasické. Chlapci dávají prednost dopravním prostredkum, stolním hrám a stavebnicím, dívky potom panenkám.. S pribývajícím vekem se zájem chlapcu postupne soustreduje na složitejší konstrukcní stavebnice a na stolní hry, u devcat však panenka ztrácí na oblibe jen nepatrne.
Velký zájem projevují chlapci i devcata o míce a sportovní náciní. Proto by deti mely mít možnost hrát si v dostatecné míre ve družine i s temito pomuckami.
Hra dítete mladšího školního veku vyžaduje od dospelého odlišný zpusob rízení, než je tomu u malého dítete.
V tomto veku díte projevuje více samostatnosti a velká cást her se odbývá s kamarády mimo dohled rodicu..
V tomto období vyžaduje hra od rodicu predevším stálou pozornost. Všímáme si, s kým si díte hraje, kde si hraje a s cím si deti hrají. Velmi duležitý je také vzájemný styk rodicu. (Napr. více rodicu se domluví a usporádají pro své deti hru, závody apod.).
V mladším školním veku dochází casto ke konfliktum: deti se hádají, perou žalují, nepohodnou se o
hracky.3.Pri rešení sporu je treba zachovat klid, udelat si prehled o situaci, na níž obvykle mívají vinu obe strany a snažit se, aby se deti smírily. Pritom máme na zreteli zájem celého kolektivu a nenadržujeme svému díteti!!!
Školní vek je provázen hrou stejne jako ucením Školák stále potrebuje hru a vhodné hracky ke svému zdravému vývoji. Není proto dobré školáky zrazovat od hry slovy: “Vždyt jsi už veliký, co by sis hrál.”
Je naopak vhodné hru v mladším školním veku podporovat!Hry dospelých:


Hra má své místo nejen v živote detí a mládeže, ale i dospelých. V dospelosti slouží hra k osvežení a nacerpání telesných a duševních sil. Hry dospelých mají odlišný charakter, než hry detské.
Typickým predstavitelem herních cinností dospelých jsou sportovní hry všeho druhu. Dospelý se jich úcastní jako hrác nebo jako divák a nekdy jim zustane verný po celý život jako fanoušek.
Dospelí s oblibou pestují hry spolecenské, napr. šachy karetní hry, stolní hry (Clovece nezlob se domino), pohybové hry (minigolf, kulecník), nebo hry intelektuální (kvízy a hádanky). Oblíbenou a vyhledávanou hrou dospelých je luštení krížovek.
Pocit uspokojení prináší dospelým hry jako napr. stolní hokej a autodráha.
Nekteré lidi provází celý život sberatelství, což je také urcitá forma hry. Patrí sem filatelie, sbírání pohledu, nálepek, sbírky modelu,…
Od hravých aktivit je u dospelých nutno odlišovat oddechové cinnosti tvurcí povahy = KONÍCEK.
Podnetem konícka je neco udelat (napr. postavit model letadla).
Každý z rodicu a prarodicu si hraje také se svými detmi a vnoucaty.. Prizvou-li nás deti ke hre, zapojme se do ní i na úkor vlastního pohodlí. Neodrazujeme deti slovy:”Já ted nemám cas.”
Ale ono není mnohdy snadné prenést se ze sveta dospelých do sveta detí, vžít se do hry a stát se spoluhrácem a partnerem. Ztratí-li nekdy trpelivost rodice, je dobré, nahradí-li je prarodice.
Uplatnení hry v živote dospelých souvisí s širšími otázkami tvorby životního stylu a zpusobu trávení volného casu. Podle mého názoru lidé, kterí pracují s detmi, jezdí s detmi na tábory nebo se jinak více priblíží detem mají vetší šanci stát se detem rovnocenným partnerem a spoluhrácem.
Jedna z forem aktivního odpocinku, která naplnuje cást volného casu dospelých je hra. Prispívá k obnovení telesných a duševních sil cloveka, ale pusobí i na rozvoj jeho osobnosti, schopností a potreb. Pri hre se uplatnují síly a schopnosti, které pri práci nemají schopnost se projevit.
Nekterí dospelí tráví svuj volný cas pri práci s detmi. Jezní na letní tábory bud jako vedoucí, nebo se sami úcastní v akcích”rodice s detmi”. I to je vlastne aktivní odpocinek.
Ve svém živote bychom meli vyhradit patricné místo pro hru, ale záleží na životním stylu každého jedince, ale hlavne na nás samotných!


Použitá literatura:

Hra a hracka – Vera Mišurcová
Jirí Fišer
Viktor Fixl

Diskusia

Buď prvý, kto sa vyjadrí k tomuto príspevku (0)