Tento článek byl vytisknutý ze stránky antiskola.euAntiŠkola.eu
Vírusy chrípky

Vírusy chrípky a ich zmeny

Vírusy chrípky sú rozdelované do troch typových skupín, A, B a C. Vírusy A a B sú zodpovedné za epidémie ochorení dýchacieho systému pozorované väcšinou každú zimu so vzrastom hospitalizácií a úmrtí chorých.
Chrípkový vírus A je rozdelovaný na dva subtypy na základe prítomnosti vírusových bielkovín, ktoré sa nazývajú hemaglutinín (H) a neuraminidáza (N). Chrípkový vírus typu A prekonáva dve hlavné zmeny. Jedna je sériou mutácií, ktoré v urcitom casovom úseku vedú k postupnej zmene vírusu. Tento druh zmeny sa nazýva tzv. antigénový drift-posun a má za následok každorocnéepidémie chrípky, pretože imunitný systém, ktorý vytvoril imunitu proti vírusovej mutácii z predchádzajúcej epidémie nie je už dostatocne úcinný pri infekciinovou vírusovou mutantou. Tento proces funguje nasledovne: osoba napadnutá vírusom chrípky vytvára ochranné protilátky proti tomuto vírusu, ak sa vírus zmení , tieto ,,staré protilátky“ už nerozpoznávajú ,,nový vírus“ a reinfekcia môže nastat. Na druhej strane aj tieto ,,staré protilátky“ môžu prispievat ciastocnou ochranou proti reinfekcii. Druhý typ zmeny je náhla zmena v bielkovinách H a/alebo N a nazýva sa antigénový shift –zlom. Nový podtyp vírusu sa objaví náhle a rýchlo sa šíri. Antigénový shift nastáva ojedinele, ale ak nastane, tak spravidla zachváti velké množstvo ludí, niekedy aj celú populáciu, ktorá nemá proti novému vírusu protilátky. Ak víru má schopnosti lahkého šírenia, tak je pozorovaná celosvetová epidémia chrípky, nazývaná pandémia. V minulom storocí boli tri takéto pandémie v rokoch 1918, 1957 a 1968. Chrípkový vírus A polieha obom zmenám, vírus typu B len postupným zmenám charakteru antigénového driftu. Prirodzeným hostitelom chrípkových vírusov sú okrem ludí aj zvieratá- prasatá, kone, divožijúce aj domáce vtáctvo. Mnohými štúdiami sa preukázalo, že všetky chrípkové vírusy cicavcov majú spolocný pôvod vo vírusoch vtákov.

Ako vírus pôsobí?

Vírusy chrípky majú schopnost prichytit sa na povrchovú výstelku dýchacích ciest (epiteliálne bunky), množit sa v epitelových bunkách a poškodzovat ich. Výsledkom je potom strata prvej ochrannej línie voci prieniku infekcie. Najcastejšou komplikáciou chrípkovej infekcie je následná bakteriálna infekcia na poškodenej sliznici, co je podporované aj potlácaním funkcie bunkovej imunity vírusom. Dôležitá je v tomto smere funkcia T buniek, ktoré sú v konecnom dôsledku zodpovedné za definitívne zneškodneniu vírusu, ako i pre tvorbu ochranných protilátok.V prípade dobre fungujúcej imunity zacína obnova poškodeného tkaniva dýchacích ciest po 4-6 dnoch od vzniku prvých príznakov infekcie, avšak k úplnej obnove tkanív a ich funkcie dochádza casto až po 4-6 týždnoch.Ochrana a liecba

Najúcinnejšou ochranou je ockovanie. Úcinok vakcíny nastupuje spravidla za dva týždne po podaní. Ak už infekcia prepukla, príznaky chrípky sú liecitelné látkami znižujúcimi teplotu, tekutinami a kludom. Pozitívny úcinok ockovania je dostatocne dokumentovaný v odbornej literatúre. Spolupráca svetových výskumných laboratórií umožnila vývoj nových vakcín so zvýšenou imunogénnostou a nízkym výskytom vedlajších nežiadúcich úcinkov.
Chrípka však aj na prahu nového tisícrocia ostáva stále aktuálna a vyžaduje od nás všetkých dobrú pripravenost na možnost príchodu dalšej pandémie. Preto by mala byt pre nás všetkých aj nadalej aktuálna potreba zastavit chrípku skôr, než ona zastaví nás.Vírusy, ktoré sa zbláznili

Vedci dlho ocakávali rozšírenie chrípkového vírusu z divých vtákov na cloveka-co sa zrejme práve deje v Ázii- a vznik pandémie. Málokto však predvídal vlanaišiu epidémiu SARS, zápalu plúc spôsobeného CORONAVÍRUSOM. Pred rokom 2003 sa coronavírusy, spájané najmä s nádchou, priradovali na spodnú priecku zoznamu závažných ludských ochorení. Už dlho sme však vedeli, že domácim zvieratám môžu coronavírusyspôsobovat strašné ochorenia. Jednoducho sme sa z toho nepoucili.
Udalosti niekolkých posledných desatrocí- prenos vírusov AIDS z opice na cloveka a ich následné celosvetové rozšírenie je jedným z mnohých príkladov-nás mali presvedcit, že co sa týkachorôb, dôjde vždy k niecomu necakanému. Napokon preskakovanie vírusov z volne žijúcich zvierat na cloveka je bežnejšie, než si myslíme. Ako sa približuheme k ostatným zvieratám, ich vírusy sa približujú k nám. Ak je vírus so svojím hostitelom v styku velmi dlhý cas , mutuje do podoby, ktorá dobre rastie bez toho , aby svojho hostitela usmrtila, co by z evolucného hladiska bol nezmyselný výsledok. Dobre pochopitelným príkladm sú chrípkové vírusy volne žijúcich vtákov, ked vírus spôsobuje infekcie, ktoré nie je lahké zistit. Je možné, že coronavírus SARS nespôsobuje vo svojich prirodzených zvieracích hostiteloch nijaké závažné ochorenie. Vodné vtáctvo bežne šíri vírus chrípky medzi kurcatá, hoci dôsledky obycajne nie sú vážne. Príležitostne však vírus mutuje do smrtelnej podoby, ktorá zapríciní smrt takmer 100% obetí. Tento chrípkový vírus tiež preskocil na tých , co sa o kurcatá starali,a usmrtili ich. Zdravotnícke orgány majú chronický strach , že náhodou zmutuje další vtácí vírus chrípky a že jeho šírenie od cloveka k cloveku prerastie do globálnej pandémie.
Nedávne udalosti predsa jasne dokázali, co sme už vedeli-totiž že ludské a zvieracie vírusy sa navzájom nevylucujú.

Koniec vytlačenej stránky z antiskola.eu