NAJVÄČŠIA DATABÁZA
ŠTUDENTSKÝCH REFERÁTOV NA SLOVENSKU

Nájdi si dokument, ktorý potrebuješ v inom jazyku: SK CZ HU

Celkom referátov: (12579)

Jazykové kurzy, štúdium a pobyty v zahraničí
Prihlásenie Prihlásenie Registrácia
Pridaj svoju prácu

Referát Vplyv lovcov – zberačov na životné prostredie

Odoslať známemu Stiahnuť Nahlásiť chybu Buď prvý, kto sa vyjadrí k tomuto príspevku (0)

Doplnkové informace o referáte:

Oblasť:Biológia a ekológia

Autor: antiskola@antiskola.eu

Počet slov:251

Počet písmen:1,844

Jazyk:Slovenský jazyk

Orient. počet strán A4:1.02

Počet zobrazení / stiahnutí:3337 / 93

Veľkosť:2.06 kB

Vplyv lovcov – zberacov na životné prostredie


Clovek pocas svojej existencie vždy ovplyvnoval a menil svojou cinnostou prostredie v ktorom sa nechádzal. Rozsah a dopad jeho cinnosti na prírodu a životné prostredie sa mení v priebehu dejín podla úrovne vývoja ludskej spolocnosti.
V pociatku vývoja ludskej spolocnosti sa všetci ludia živili zberom potravy a nie jej produkciou. Preto sú týto ludia oznacovaní ako lovci – zberaci. Raní lovci – zberaci, živiaci sa ci rastlinnou alebo živocíšnou potravou, mali len malý vplyv na životné prostredie. Väcší vplyv spôsobili až neskorším náhodným i zámerným využívaním ohna, dokonalejších zbraní a nástrojov a uprednostnovaní urcitého druhu a spôsobu získavani potravy, cím došlo k zmene zastúpenia živocíšnych druhov a vegetácie, ako aj k vzhladu krajiny a k zmene miestnych ekosystémov. Ich spolocenstvá tvorili len malé skupiny, casto sa presúvajúce za zdrojom ob-živy.
Schéma vzorca PRQ zdôraznuje vzájomnú súvislost medzi velkostou populácie, vyu-žívaním zdrojov a kvalitou zechnológie. Velkost populácie lovcov – zberacov bola malá, spotreba a využívanie zdrojov nepatrné.
Na zaciatku osemnásteho storocia je životné prostredie cloveka výrazne ovplyvnené doterajším rozvojom polnohospodárstva a urbanizácie krajiny. Docháza k zvýšeniu využíva-nia prírodných zdrojov, výrazný pokles lesnatosti krajiny na úkor polnohospodársky obrába-nej pôdy, polnohospodársvo je však stále zásadne závislé od energie slnecného žiarenia. Na-priek tomu je výsledkom polnohospodárstva tvorba nadprodukcie, ktorá umožnuje spolocne s rozvojom technológií nárast populácie. Zväcšenie populácie, rozvoj miest, zvýšené nároky na spotrebu a rozvoj technológií spôsobuje zvýšené využívanie prírodných zdrojov a tým aj väcší vplyv ludskej spolocnosti na životné prostredie oproti spolocnosti lovcov – zberacov.


Stiahnuté z www.antiskola.sk

Diskusia

Buď prvý, kto sa vyjadrí k tomuto príspevku (0)

Podobné dokumenty

Názov práce Dátum A4 Slová Hodnotenie
 
cz Vliv člověka na… 31. 10. 2011 3882 2.7 772
 
sk Porovnanie vplyvu… 14. 8. 2010 3526 2.1 520
 
sk Niektoré aspekty… 19. 6. 2006 3200 -- --
 
cz Vliv lidské… 11. 11. 2008 3385 2.8 785
 
cz Prečo a akým… 29. 9. 2010 3900 6.0 1693