NAJVÄČŠIA DATABÁZA
ŠTUDENTSKÝCH REFERÁTOV NA SLOVENSKU

Nájdi si dokument, ktorý potrebuješ v inom jazyku: SK CZ HU

Celkom referátov: (12584)

Jazykové kurzy, štúdium a pobyty v zahraničí
Prihlásenie Prihlásenie Registrácia
Pridaj svoju prácu

Referát Lyrizačné tendencie

Odoslať známemu Stiahnuť Nahlásiť chybu Buď prvý, kto sa vyjadrí k tomuto príspevku (0)

Doplnkové informace o referáte:

Oblasť:Slohy a fejtóny

Autor: antiskola@antiskola.eu

Počet slov:888

Počet písmen:5,829

Jazyk:Slovenský jazyk

Orient. počet strán A4:3.24

Počet zobrazení / stiahnutí:3813 / 138

Veľkosť:6.62 kB


(Výklad)

Slovenský národ bol dlhé roky pod neustálym národným a sociálnym útlakom a tak vznik Ceskoslovenskej republiky 28. októbra 1918 znamenal pre Slovákov žijúcich v Rakúsko – Uhorskej monarchii urcitú národnú záchranu a lepšie podmienky pre kultúrny rozvoj. S uzákonením spisovnej slovenciny ako úradného jazyka je spojený aj vznik nových národných inštitúcií, ku ktorým patrí Univerzita Komenského v Bratislave a Slovenské národné divadlo, ako prvá profesionálna divadelná scéna. Svoju cinnost obnovuje aj Matica slovenská a pod jej záštitou vznikajú nové edície, ako Cítanie študujúcej mládeže, v ktorej vychádzali základné slovenské aj zahranicné diela urcené pre stredoškolákov a Spolocnost priatelov krásnych kníh. Nastáva aj velký rozmach casopisectva, ked popri obnovených casopisoch, ako Slovenské Pohlady, Prúdy, Živena, vznikajú aj nové casopisy Elán, Mladé Slovensko, Vatra a casopis DAV, ktorého názov vznikol podla zaciatocných písmen jeho zakladatelov: Daniel Okáli, Andrej Sirácky, Vladimír Clementis.
Ceskoslovenká republika sa stala buržoázno – demokratickým štátom, v ktorom bolo vela problémov, pretože umelo vytvorená myšlienka Ceskoslovenského národa postupne popierala svojbytnost Slovákov a prehlbovala jeho ekonomickú zaostalost.
V medzivojnových rokoch 1918 až 1945 zacína aj nové formovanie našej literatúry. Je to obdobie, kedy vedla seba zacínajú existovat viaceré umelecké smery a oznacujeme ho pojmom diferenciácia literatúry. Slovenskí autori reagujú na zložitý spolocenský zápas a nechávajú sa inšpirovat európskou literatúrou. Väcšina z nich sa hlásila k programu „Otvárania okien do Európy“ a ich snahou bolo predstavit slovenskú literatúru Európe, ale aj uplatnit v našej literatúre podnety európskych kultúr. Do prózy sa zacínajú dostávat prvky lyriky a tým vzniká lyrizovaná próza, ktorá má niekolko stupnov ako napríklad ornamentálna próza a próza naturizmu.
Ornamentálna próza vychádza z expresionizmu a je charakteristická ostrým rozporom medzi snom a skutocnostou. Medzi jednotlivými motívmi casto niet casovej a logickej následnosti. Autori, ktorí sa priklonili k zobrazovaniu mestského cloveka v mestskom prostredí v duchu ornamentálne prózy, sú najmä Ivan Horvát, Gejza Vámoš a Tido Gašpar.
Ivan Horvát túžil spoznávat svet ako cestovatel i literát. Vo svojej zbierke noviel, Clovek na ulici, vyjadruje svoju velkú túžbu odíst kamsi do dialky, do neznámeho sveta: „Slnce sa poslednou svojou jesennou silou vysmievalo Bratislavskému hradu...“ Okrem toho tu však vyjadruje aj svoje presvedcenie, že clovek sa môže zbavit viny a zla utrpením, ktoré ho ocistuje, alebo pozitívnym cinom. Atmosféru európskych miest, ktoré osobne poznal na svojich cestách, približuje v zbierke noviel Vízum do Európy. V popredí všetkých noviel stojí príbeh cloveka a aj jeho vnútorného života.
Gejza Vámoš knižne debutoval zbierkou noviel Editino ocko. Všetky novely majú zväcša autobiografický základ a venoval ich svojim sestrám. Jedna z nich, s rovnomerným názvom Editino ocko, je venovaná špeciálne jeho sestre Edite, ktorá si pri hre vypichne oko a on túto skutocnost prežíva nielen ako lekár, ale predovšetkým ako brat. Jeho názor na skutocnost a cloveka v nej je velmi pesimistický. Ba dokonca sa casom ešte aj viac prehlbuje. Následkom toho je román Atómy boha, v ktorom opisuje ludské tragédie na infekcnom oddelení, kde mladý lekár Zurian svojou samovraždou poukazuje na neriešitelnost spolocenských a mravných problémov.
Próza naturizmu sa stala významným prúdom slovenskej literatúry. Vzniká v 30 – tych rokoch 20. storocia, v období pochmúrnej a zložitej spolocenskej situácia, kedy ludia trpeli hladom a nezamestnanostou. Do popredia sa dostáva hlavne problém alkoholizmu a spisovatelia sa touto skutocnostou nevedia zmierit. Patrí medzi nich napríklad Dobroslav Chrobák, Margita Figuli a František Švantner. Únik z takéhoto rozháraného sveta hladajú v prírode a vo svete predstáv a mýtov. wwwantiskolask Dej sa dostáva do úzadia a zároven sa komplikuje, pretože autori sa odklánajú od zobrazovania sociálnych problémov a sústredujú sa na problémy hrdinu. V dielach sa casto uplatnujú aj fantazijné prvky ako napríklad záhadnost, tajomnost, dramatickost, rozprávkovost, reprezentovaná (?)vítaztvom dobra nad zlom alebo magickými císlami.
Dobroslav Chrobák vo svojich novelách vykresluje obrazy liptovskej prírody a ludu poukazujúc na blízke spojenie cloveka s prírodou. Vo svojou diele Drak sa vracia vykresluje rozprávkový príbeh Draka – Martina Lepiša Madlušovie, ktorý sa odlišuje od ostatných dedincanov svojím pôvodom a velkou silou. Je to výnimocný hrdina opradený rúškom tajomstva. Nachádzame tu však aj velké množstvo lyrických prvkov: „Švihali ju okolo kolien, ovíjali sa jej okolo nôh a pichali ju jedovatými rozoklanými jazykmi do lýtok...“
Dalším významným dielom je novela Návrat Ondreja Baláža, ktorá však nie je príkladom lyrizovanej prózy, pretože v nej reaguje na vojnu a používa expresívne prvky.
Svojráznou spisovatelkou sa stala Margita Figuli, ktorej tvorba je tematicky i druhovo rôznorodá. Do slovenskej prózy vnáša lúbostnú tematiku, ktorú najviac cítit v novele Tri gaštanové kone. Vykresluje v nej príbeh lásky dvoch mužov k Magdaléne Maliarikovej so zjavným sociálnym pozadím. Krutý, zlý, ale bohatý Zápotocný je sokom v láske dobrému, ale chudobnému Petrovi. Novela je však oslavou cistých, krásnych ludských vztahov a tak sa Peter s Magdaléna stávajú stelesnením sily a neznicitelnosti cistej, utrpením ešte zocelenej lásky. Tri gaštanové kone sú symbolom ich znovu nájdeného štastia: „To je ich zásluha, že teraz Magdaléna sedí so mnou na chrbte prostredného a ja už smelo bez obáv môžem jej povedat: moja žena.“
Štvorzväzkový historický román Babylon zachytáva posledné roky existencie Chaldejskej ríše pred jej dobytím Peržanmi a autobiografická románová kronika Mladost zas „detský aspekt“, ciže pohlad dietata na odkrývajúci sa mu svet rodiny, dediny a domova.
Tvorba Františka Švantnera je dôstojným vyvrcholením nielen naturizmu, ale aj celého medzivojnového úsilia o modernú slovenskú prózu, schopnú vclenit sa do kontextu európskej i svetovej literatúry. Zbierka poviedok Malka je charakteristická vždy a všade prítomnou smrtou, ktorej prícina je zahalená tajomstvom. Zo zaciatku jeho tvorby sa síce casto opakujú motívy smrti, ale v záverecných fázach sa už hlavnou témou stáva život.
Všetky postavy prózy naturizmu sú v porovnaní s ornamentálnou prózou istým spôsobom výnimocné, netypické a tajomné. Hlavný hrdina je spätý s prírodou a autori sa zameriavajú na zobrazovanie dedinských ludí v dedinskom prostredí. Ornamentálna próza sa vyznacuje aj velkou ozdobnostou jazyka a štýlu. Postavy sú však casto neštastné, pesimistické, mávajú až tragické nálady a životné pocity.

Diskusia

Buď prvý, kto sa vyjadrí k tomuto príspevku (0)

Podobné dokumenty

Názov práce Dátum A4 Slová Hodnotenie
 
sk Lyrizačné tendencie… 3. 5. 2008 3881 4.6 1357
 
sk Lyrizačné tendencie… 7. 4. 2010 2851 0.8 221
 
sk Lyrizačné tendencie… 5. 4. 2009 2943 0.8 219
 
sk Lyrizačné tendencie 6. 11. 2010 4295 3.3 1185
 
sk Slovenská… 7. 10. 2009 3936 5.2 1177
 
sk Ivan Horváth 27. 5. 2009 10518 41.3 14831
 
sk Slovenská… 5. 12. 2010 3632 5.2 1536
 
sk Slovenská próza… 18. 3. 2008 4650 7.5 2803
 
sk Problematika… 25. 6. 2007 2975 -- --