NAJVÄČŠIA DATABÁZA
ŠTUDENTSKÝCH REFERÁTOV NA SLOVENSKU

Nájdi si dokument, ktorý potrebuješ v inom jazyku: SK CZ HU

Celkom referátov: (12579)

Jazykové kurzy, štúdium a pobyty v zahraničí
Prihlásenie Prihlásenie Registrácia
Pridaj svoju prácu

Referát Egypt

Odoslať známemu Stiahnuť Nahlásiť chybu Buď prvý, kto sa vyjadrí k tomuto príspevku (0)

Doplnkové informace o referáte:

Oblasť:Dejepis

Autor: antiskola@antiskola.eu

Počet slov:902

Počet písmen:5,002

Jazyk:Český jazyk

Orient. počet strán A4:2.78

Počet zobrazení / stiahnutí:4081 / 139

Veľkosť:5.84 kB

Egypt
- Rozkládá se v oblasti úrodného pulmesíce /podél Nilu, SV Afrika, deltovité ústí Nilu/
- Zemedelství /závlahové hospodárství/ lušteniny, ovoce, zelenina, obilí, rybolov
- Rozvodnování: cerven – zárí, úroda bohatá /sklizen dvakrát rocne/
- Koncem 4. tis. vytvorení dvou vetších státu:
- Dolní Egypt /dolní tok Nilu – delta/
- Horní Egypt /horní tok Nilu – vetší/
Na prelomu 3. a 4. tis. sjednocení -> Meni /z Horního Egypt/ ovládl Dolní Egypt -> sjednocení
Menofer /Memfis/: hlavní mesto
Sousedské obciny /kovy, šperky, hrncírství, tkalcovství, zemedelství, samostatnost/
Obyvatelstvo:
- vcele panovník = faraón, majitel všeho, celé zeme, uctíván jako buh, syn boha Slunce Rea
- kneží: nejvzdelanejší, privilegia, chrámy = centra vzdelanosti
- vojenští hodnostári: chrání obyvatelstvo, výbojné války, vnitrní války
- úredníci: zeme rozdelena na kraje = nomy, vcele kraje správce kraje = organizoval hospodárství, výbercí daní, písari
- svobodní: rolníci, remeslníci /staveli chrámy/
- otroci: zpocátku málo – služebníci
hodne – doly, lomy

Politické dejiny Egypta
1. predynastické období /od 4. tis. – po sjednocení Menim/
2. rane dynastické období /vláda 1., 2. dynastie, sjednocení – Stará ríše 2700 pnl./
3. stará ríše /2700 – 2200 pnl./

Stará ríše
4. – 6. dynastie, rozkvet
6. dynastie – úpadek, vojenské bitvy, hranice se posunovaly do první nilské pereje, Nubie, Lybie, Sinajský poloostrov – výpravy, staví se pyramidy = hrobky panovníku
- nejstarší: Džosérova v Sakkáre – stupnovitá, panovník
3. dynastie - stavitel Imhotep /ministr Džoséra/, po smrti prohlášen za boha
5. dynastie: nejvíce pyramid, stavitelé pyramid:
- Chufev /Cheops/ -> nejvetší pyramida
- Ruchev /Chefrén/ -> 2. Nejvetší, Sfinga, pyramida v Gize
- Menkouré /Mikérinos/

1. Mezidobí
Slábla panovnická moc, rostla moc správcu kraju, dochází ke krizi /hosp. i politická/
V Dolním Egypte povstání chudých, vítezství, ovládli majetek -> chaos, hladomor
V Horním Egypte se upevnuje moc panovníku Vesetu, usilují o sjednocení

Strední ríše
2050 – 1800 pnl.
11. – 14. dynastie
rozkvet Egypta, sjednocení /Mentuhotep II. – 11. Dynastie/
hlavní mesto Veset
Egypt se rozširuje až k 2. nilské pereji
Panovník Amenehmet I. venoval pozornost úrodné oblasti: Fajúnská oáza -> hlavní mest Ictavej
Panovník Senvosret III. : nejvetší válecník /oblast Núbie/
Nejsilnejší 12 dynastie, skoro celé toto období, prestávají se stavet pyramidy
Buh Amón: dárce života, nejuctívanejší, v podobe berana, rohy

2. mezidobí
Pronikání kmenu Hyksosu: puvod semitský /z V Stredomorí/
V 17. století ovládli celý Dolní Egypt, Horní Egypt dává dane
Vynikali v chovu koní, 2-kolové vozy válecné

Nová ríše
1550 – 1080
velký rozkvet
17. – 20. dynastie, sjednotitel Egypta – Ahnóse I., porazil Hyksósi
panovníci:
- Hetšepsovet /žena/: výpravy, námorní plavba do dnešního Somálska /velký úspech, nové poznatky/
- Thutmóse III. /syn/: nejvetší válecník, J smerem, oblast Núbie, hranice se posunuje k 4. nilské pereji, pole pusobište Syropalestinská oblast /V Stredomorí/, z Mezopotámie vytlacen, ovládl Kypr i ostrovy v Egejském mori
- Amenhotep IV.: vzrustal kult boha Amona, kneží prosazují se -> ohrožen faraon -> náboženská reforma Amenhotepa IV. = zrušil mnohobožství, zavedl kult jednoho boha Atona /Slunce, O/, Amenhotep IV. = Achnaton, hlavní mesto Achetaton, manželka Nefertiti
- Tutanchamon: zrušil Achnatanovu náboženskou reformu, vrátil kult boha Amona, mnohobožství, hlavní mesto Veset
Do skal ve Vesetu se vytesávají hrbitovy -> Údolí králu ve Vesetu
Ramesovci:
- Ramese II.: velký válecník, za jeho vlády v oblasti Sýrie a Palestiny svádí Egypt boje s Chetity, 1285 – bitva u Kadeše /o celou oblast V Stredomorí/, nerozhodne -. Nejstarší mírová smlouva, rozdelení území /J – Egyptu/, nikdy nebyla porušena
- Ramese III.: stávka delníku /1./ vésetského pohrebište -> masakr stávkujících

3. Mezidobí
Egypt nemá jednotnou vládu, strídání cizích rodu, úpadky
10. – 8. století: lybijská dynastie
8. – 7. století núbijská dynastie
1. století asyrská dynastie

Pozdní ríše
Konec 7. století – 332 pnl.
26. – 31. dynastie
koncem 7. století: odtržení Egypta od Asýrie, nástup domácí sajské dynastie /26. Dynastie/ -> pochází z mesta Saj
dochází k rozkvetu /ne tolik/
525 – Peršané ovládli Egypt, nastupuje perská dynastie
332 – vstoupil do Egypta Alexandr Makedonský, ovládnut -> soucástí Makedonské ríše

Kultura Egypta
1. Náboženství: mnohobožství /2500 bohu/, buh nebe Hor, podsvetí Hor, Slunce Ré, dárce života Amon, uctívána zvírata, kocky,
2. Písmo:
- Hieroglyfické: 4. tis., obrázkové, sloužilo k tesaným nápisum /monumentální/, jednotlivé znaky – deje, slabiky, písmena, rozluštil – Francouz Champollion r. 1822, Rosettská deska
- Hieratické: /knežské/ písmo, vzniklo z obrázkového písma, píše se na papyrus trtinovým perem z rákosu rozžvýkaného na konci do štetecku, stará ríše
- Démotické: lidové, v 7. st. pnl., nepoužívá se pro náboženské úcely
3. Veda: astronomie, rok trvá 365 a 1/4 dne, 12 mesícu po 30 dnech, 5 svátecních dní, rovnice, odmocniny, zlomky, 10-soustava, Pythagorova veta, Ludolfovo císlo
4. Lékarství: vyspelé, ocní, zubí, chirurgie, mumifikování, 1922 – odkrytí Tutanchamonova hrobu, objevitel – Howard Carter /Anglican/, lord Carnawon,
5. Stavitelství: hrobky, paláce, svetské stavby, kolosy, pred vchodem sochy faraonu ve ztrnulosti, zvetšeni, lid v prirozené poloze,
- chrám královny Hatšepsovet Dér-el-Bahrí – stupnovitý
- chrám Ramese II. – Abú Simbel /nejvetší záchranárská akce k záchrane od potopy Asuánskou prehradou v r. 1963
- Chrám Ramese II. v Luksoru
- Amonuv chrám v Karnaku
6. Socharství: sochy králu, vysoce postavených osob – v nadživotní velikosti = kolosy, v predepsané ztrnulé poloze, sochy pracujících – prirozene
7. Malírství: neznali perspektivu /blízko dole, dále vysoko/, kombinovali více pohledu na 1 zobrazením, trup a oci zepredu, oblicej a koncetiny ze strany


Diskusia

Buď prvý, kto sa vyjadrí k tomuto príspevku (0)

Podobné dokumenty

Názov práce Dátum A4 Slová Hodnotenie
 
sk Egypt - Gíza 1. 9. 2011 3359 2.4 813
 
sk Egypt - Gíza 7. 9. 2010 3307 0.8 260
 
cz Egypt 19. 9. 2007 3919 1.1 345
 
cz Egypt 9. 1. 2011 4984 8.3 2640
 
cz Egypt 18. 10. 2009 4480 8.3 2635
 
cz Egypt 21. 12. 2009 3945 2.2 750
 
sk Egypt 28. 8. 2008 3915 8.9 2652
 
sk Egypt, Stredná ríša… 19. 8. 2010 5604 2.7 857
 
sk Egypt - Gíza 31. 5. 2008 3350 2.5 808
 
sk Egypt - Egyptská… 30. 9. 2007 3382 2.6 740