NAJVÄČŠIA DATABÁZA
ŠTUDENTSKÝCH REFERÁTOV NA SLOVENSKU

Nájdi si dokument, ktorý potrebuješ v inom jazyku: SK CZ HU

Celkom referátov: (12584)

Jazykové kurzy, štúdium a pobyty v zahraničí
Prihlásenie Prihlásenie Registrácia
Pridaj svoju prácu

Referát Sumerské písmo, náboženstvo, kultúra

Odoslať známemu Stiahnuť Nahlásiť chybu Buď prvý, kto sa vyjadrí k tomuto príspevku (0)

Doplnkové informace o referáte:

Oblasť:Dejepis

Autor: antiskola@antiskola.eu

Počet slov:696

Počet písmen:4,648

Jazyk:Slovenský jazyk

Orient. počet strán A4:2.58

Počet zobrazení / stiahnutí:5321 / 135

Veľkosť:5.4 kB

Sumerské písmo, náboženstvo, kultúra


Sumerské písmo:
S národom Sumeru, ktorý dal južnej Mezopotámii meno Sumer, je historicky sptätá prvá vlna príchádzajúcich. Ked tento národ prišiel z centrálnej Ázie, nieje jasné. Je možné považovat za isté, že splynul s pôvodnými obyvatelmi tohoto územia a že táto komunita na prelomu 4. a 3. tis. pr. Kr. vytvorila najstaršiu doložitelnú civilizáciu ludstva. Vznikli prvné mestá, bolo vynájdené písmo, ustálené náboženské zvyklosti.
Objav písma je jedným z nejdôležitejších prínosov starovekej sumerskej civilizácie dejinám ludstva. Najstarším písmovým systémem bolo obrázkové písmo, z ktorého sa postupne vyvinulo písmo klinové.
Politický vývoj Sumeru je charakterizovaný existenciou rady nezávislých mestských štátov, ich stredom a centrom moci sú chrám a královský palác.Chrám mal hlavne náboženský význam, patril k strediskám správy, organizoval obrábanie pôdy, zavlažovanie a dopravu. Pomocou kanálov vedúcich z Eufratu a Tigrisu menili Sumerské púšte v kultúrnu krajinu a rozvíjali prosperujúce hospodárstvo.
Chrám a královský palác sa svojou culou štátnou správou pripravili predpoklady pre vznik písma. Vynález geniálnej sústavy písma je pripisovaná chrámovým úradníkom, lebo oni boli poverený vlastným výkonom správy štátnych záležitostí. Vyvinuli v krátkej dobe systém, ktorý ulahcoval registráciu a takisto uzatváranie obchodov. Vynašli klinové písmo, do mäkkej hlinenej tabulky ryté znaky, ktoré dostali svoje meno podla klinového tvaru vzniknutého zápisu.
Najstaršie zachované tabulky s klinovým písmom sú úcty chrámovej správy. Stanovili nájomné zmluvy, doživotné dôchodky a slúžili ku kontrole a registrácii pracovných výkonov. Poznávame z nich, že napr. chrám malého sumerského mesta Lagaš zamestnával 48 pekárov, 7 otrokov, niekolko tkácov a dalších remeslníkov.
Tímto spôsobom sú dokumentované i pocetné transakcie s úrokmi spojené s pôžickami penazí.
Chrám poskytol prístrešie i škole, v ktorej sa vzdelávali budúci štátny úradníci. Ich pisárské cvicenia sú zachované na pocetných hlinených tabulkách a dávajú možnost sledovat rôzne vývojové stupne klinového písma.
Prvou formou písma je tzv. obrázkové písmo, ktoré vzniklo z obrázkov, resp. symbolov, každý z nich vyjadroval jedno slovo, resp. pojem.
Další vývoj tohto písma viedol k štylizácií obrázkov, ktorá umožnovala rýchlejšie písanie. Tímto zjednodušením mohli byt niektoré symboly použité i viackrát, takže napr. symbol pre „den“ sa mohol použit takisto pre pojem „svetlo“ alebo „cas“ . Takéto písmo so svojími pôvodne asi 2000 symbolmi je ešte stále velmi komplikované. Nasledovalo dalšie zlepšenie celého systému, ktorým Sumerovia dali do pohybu revolucný vývoj: používali existujúce symboly takisto pre oznacenie skutocnosti alebo pojmov podobného zvuku. Pocet znakov bol redukovaný približne na 600.

Sumerské náboženstvo:
Sumeri vytvorili rozsiahlu mytológiu a náboženský systém, pomocou ktorých vysvetlovali vznik sveta a stvorenie cloveka, prírodné javy ( búrky, blesky, vetry ), ale aj mnohé etické problémy. Uctievali množstvo bohov, v com sa odráža pôvodná rozdrobenost sumerských mestských štátov. Bohovia stvoroli ludí, boli zodpovední za prírodné javy, za úrodu alebo hlad. Sumeri im stavali rozsiahle chrámy. Mnohé náboženské predstavy Sumerov sa zachovali aj v neskorších obdobiach a prostreníctvom rôznych kultúr sa stali duchovným bohatstvom celého ludstva. Už Sumeri napr. Poznali príbeh o stvorení sveta a cloveka, ale aj o potope, ktorá sa dostala do Starého zákona.


Sumerská kultúra:
Sumeri sú najstarším národom v dejinách ludstva, ktorý vytviril prvú vyspelú civilizáciu. Mnohé ich objavy a poznatky používame dodnes. Sumeri zrejme pozorne pozorovali nebeské telesá, pretože len na základe poznania zákonitostí prírody mohli prpravit pôdu na povodne, od ktorých závisel ich život. Z pohybu Mesiaca odvodili svoj kalendár, v ktorom mal mesiac štyri týždne a týžden sedem dní.
Presné matematické výpocty boli základom vymeriavania pôdy, zavlažovacích kanálov alebo na rozdelenie dna na dvanást dvojhodinových castí.
Sumeri vynikali aj v mnohých praktických vedách – v lekárstve ci chirurgii ( napr.: Chamurapiho zákonník:§198 ak vyrazil oko muškénovi alebo zlomil kost muškéna, zaplatí
Jednu mincu sriebra
§229 ak stavitel spôsobí smrt dietata majitela domu, usmrtia dieta
stavitela), dokázali pripravit rôzne lieky a medicínske prípravky

Sumerské umenie:
Sumeri vytvorili mnohé umelecké diela. Chrámi bohov sa neustále prestavovali, zdobili ich malé sadrové kolíky, ktoré vytvárali rôznofarebné geometrické obrazce. Pre chrámi vyrábali sumerskí remeselníci monumentlne sochy, ktoré zobrazovali bohov alebo sumerských panovníkov. Na výstavbu chrámov sa dovážalo vzácne drevo až z Libanonu.
Pre svojich bohov a panovníkov sumerskí remeselníci zhotovovali bohaté šperky zo zlata, striebra, lazuritu a dalších drahých materiálov.
Ciny vládcov zobrazovali na plochých paletách alebo na stélach, z ktorých najznámejšia je Narámsínova stéla zobrazujúca vojenskú výpravu Sargonovko vnuka.


Stiahnuté z www.antiskola.sk

Diskusia

Buď prvý, kto sa vyjadrí k tomuto príspevku (0)