NAJVÄČŠIA DATABÁZA
ŠTUDENTSKÝCH REFERÁTOV NA SLOVENSKU

Nájdi si dokument, ktorý potrebuješ v inom jazyku: SK CZ HU

Celkom referátov: (12579)

Jazykové kurzy, štúdium a pobyty v zahraničí
Prihlásenie Prihlásenie Registrácia
Pridaj svoju prácu

Referát Reformy Márie Terézie

Odoslať známemu Stiahnuť Nahlásiť chybu Buď prvý, kto sa vyjadrí k tomuto príspevku (0)

Doplnkové informace o referáte:

Oblasť:Dejepis

Autor: antiskola@antiskola.eu

Počet slov:448

Počet písmen:3,020

Jazyk:Slovenský jazyk

Orient. počet strán A4:1.68

Počet zobrazení / stiahnutí:3990 / 58

Veľkosť:3.44 kB

Reformy Márie Terézie


Ideovým východiskom reforiem Márie Terézie bolo osvietenstvo a s ním spojené ekonomické teórie. Reformy sa sústredovali na hospodárske povznesenie monarchie, aby bola schopná konkurovat ostatným krajinám západnej Európy (Francúzsku, Velkej Británii a predovšetkým hospodársky a mocensky silnému Prusku). Reformy postupne zasiahli všetky sféry života monarchie. Mária Terézia nepatrila k bezvýhradným podporovatelom osvietenstva, obklopovala sa však osvietenskými poradcami a prijímala ich rady. Tereziánske reformy oznacujeme za pociatok osvietenského absolutizmu.
Najvýznamnejšou hospodárskou reformou bol urbársky patent z roku 1767. Upravoval povinnosti poddaných voci zemepánovi. Do vztahu medzi poddaným a zemepánom vstúpil štát: chránil poddaného pred nadmerným zatažením, urcil maximálne poddanské povinnosti, cím zlepšil jeho sociálne postavenie a urcil velkost poddanskej usadlosti. Zo súkromnoprávneho vztahu medzi poddaným a zemepánom sa stal verejnoprávny vztah.
Rocné povinnosti poddaného na jednu usadlost :
- penažné : 1 zlatka za dom
- robotné : odpracovat 52 dní so záprahom alebo 104 dní bez záprahu,
- naturálne: (mohli sa vyplatit aj v peniazoch)
10 % výnosu odovzdat cirki (cirkevný desiatok – dežma)
10 % výnosu odovzdat zemepánovi (zemepánsky deviatok)
2 sliepky, 2 kohúty, 12 vajec, holba masla, . . . . .
- príložitostné : dovoz úrody zemepánovi na vlastné náklady
výkup zemepána zo zajatia
penažná alebo naturálna dan pri rodinných oslavách
zemepána (sobáš, krstiny,...)
a dalšie
Reformné nariadenia Márie Terézie sa dotýkali aj remeselnej výroby.
Podporovali rozvoj manufaktúr.

Reforma školstva
V školskej politike sa presadila politika, že vzdelanie treba každému. V roku 1777 Maria Terézia vydala Ratio education – organizacný poriadok pre školstvo. Táto reforma zaviedla povinnú školskú dochádzku pre deti od 6 – 12 rokov. Zaviedla 3 typy škôl. V tzv. triviálnych ( ludových ) sa žiaci ucili cítanie, písanie, pocty a základy moderného umenia. Popri gymnáziách a lýceách sa väcšia pozornost zacala venovat prírodovedným predmetom. Vznikali hospodárske ústavy, ktoré pripravovali študentov na prácu v polnohospodárstve a v priemysle. Univerzity boli vynaté spod právomoci cirkvi, boli poštátnené a zacali sa menit na vedecké inštitúcie. V 18. stor. na Slovensku existovali 2 univerzity : v Trnave a v Košiciach. Zaciatkom 60. rokov bola v Banskej Štiavnici založená Banská akadémia, najstaršia vysoká škola v odbore baníctva na svete. Neskôr bola prestahovaná do Madarska. Stredné školy spravovala až do polovice 18. stor. cirkev. Vyucovacím jazykom na stredných školách bola latincina na ludových zväcša materinský jazyk.

Dalšie reformy Márie Terézie :

V rámci reformy súdnictva zakázala procesy s carodejnicami a zrušila stredoveké mucenie – tortúru. Novinkou bolo právo poddaného na obhajcu. Velká pozornost sa venovala zdravotníctvu a osvete. Špeciálna zdravotná komisia pri Miestodržitelskej rade sa venovala ochrane obyvatelstva pred nákazlivými chorobami, najmä pred morom. Obyvatelstvu odporúcala stavat murované domy a zakazovala ludové povery a mágiu.
Výsledkom bolo zlepšovanie zdravotného stavu obyv. a rast populácie.


Stiahnuté z www.antiskola.sk

Diskusia

Buď prvý, kto sa vyjadrí k tomuto príspevku (0)

Podobné dokumenty

Názov práce Dátum A4 Slová Hodnotenie
 
sk Urbariálne reformy… 7. 2. 2017 2223 -- --
 
sk Reformy Márie… 10. 6. 2008 5382 4.1 1304
 
cz 18. století v… 23. 4. 2009 4619 5.4 1819
 
cz Marie Terezie 13. 3. 2009 3462 1.2 393
 
sk DEJINY PEDAGOGIKY 1. 12. 2005 3078 -- --
 
sk Mária Terézia:… 29. 11. 2008 3459 5.1 1348
 
sk Mária Terézia:… 15. 3. 2011 3668 4.9 1350
 
sk Mária Terézia… 24. 2. 2008 3579 4.6 1360
 
sk Ked v Rakúsku… 23. 2. 2010 3638 6.5 1906
 
cz Marie Terezie 13. 4. 2007 5287 16.8 5771