NAJVÄČŠIA DATABÁZA
ŠTUDENTSKÝCH REFERÁTOV NA SLOVENSKU

Nájdi si dokument, ktorý potrebuješ v inom jazyku: SK CZ HU

Celkom prednášok: (1632)

Jazykové kurzy, štúdium a pobyty v zahraničí
Prihlásenie Prihlásenie Registrácia
Pridaj svoju prácu

Zoradiť podľa:

Informácie o fakulte

Názov práce: Teologická fakulta v Košiciach
Škola: Katolícka univerzita v Ružomberku
Adresa: Hlavná 89, Košice
3401 Ružomberok
Tel/Fax: 00421/55/6836 111 / +421/55/6836 109
Web/Email: http://www.tf.ku.sk / sekretariat@tf.ku.sk

Katolícka teológia – študijný odbor Katolícka teológia – študijný program spojeného prvého a druhého stupoa vysokoškolského štúdia\r\n\r\nAbsolvent sa uplatní po koazskej vysviacke ako rímskokatolícky koaz, o jeho zadelení a uplatnení v spoloenosti rozhoduje vlastný ordinár (diecézny biskup alebo reho3ný predstavený); ako koaz v pastorácii sa venuje duchovnej formácii 3udí v spoloeenstve, ktoré mu je zverené. Vysvätení koazi sa môžu venova? vyueovaniu náboženskej výchovy na základných a stredných školách, prípadne prednášaniu teologických disciplín na vysokých školách; svoje uplatnenie nachádzajú v duchovných redakciách masmédií, ako elenovia cirkevných tribunálov (cirkevných súdov – sudcovia, notári, obhajcovia), ako elenovia v rôznych komisiách katolíckej Cirkvi....

Práce

sk Knazský seminár, Spišská kapitola
Počet strán:99 | Ročník: 3 | Autor: Michaela Mihalikova | Veľkosť 171.5 kB | Pridané v r.: 2009
sk Gendery, prednášky + výber knihy
Počet strán:33 | Ročník: 3 | Autor: Michaela Mihalikova | Veľkosť 137.5 kB | Pridané v r.: 2009