NAJVÄČŠIA DATABÁZA
ŠTUDENTSKÝCH REFERÁTOV NA SLOVENSKU

Nájdi si dokument, ktorý potrebuješ v inom jazyku: SK CZ HU

Celkom prednášok: (1632)

Jazykové kurzy, štúdium a pobyty v zahraničí
Prihlásenie Prihlásenie Registrácia
Pridaj svoju prácu

Zoradiť podľa:

Informácie o fakulte

Názov práce: Filozofická fakulta
Škola: Prešovská univerzita v Prešove
Adresa: Ul. 17. novembra č. 1
8001 Prešov
Tel/Fax: 051/7570 821 / 0421517570824
Web/Email: http://www.unipo.sk/filozoficka-fakulta / philfac@unipo.sk

Anglický jazyk(Bc.)\r\n\r\nFrancúzsky jazyk(Bc.)\r\n\r\nRuský jazyk(Bc.)\r\n\r\nUkrajinský jazyk(Bc.)\r\n\r\nUeite3stvo všeobecnovzdelávacích predmetov(Mgr.)\r\n\r\nAndragogika(Mgr.)\r\n\r\nAnglistika a amerikanistika(Mgr.)\r\n\r\nArchívnictvo a pomocné vedy historické(Mgr.)\r\n\r\nEkonomika a manažment podniku(Mgr.)\r\n\r\nMasmediálne štúdiá(Mgr.)\r\n\r\nModerná neslovanská filológia(Mgr.)\r\n\r\nPolitológia(Mgr.)\r\n\r\nPrekladate3stvo a tlmoeníctvo(Mgr.)\r\n\r\nPsychológia(Mgr.)\r\n\r\nSlavistika(Mgr.)\r\n\r\nSlovanská filológia(Mgr.)\r\n\r\nSlovenský jazyka a literatúra(Mgr.)\r\n\r\nSociálna práca(Mgr.)\r\n\r\nTeória a riadenie kultúry(Mgr.)\r\n

Práce

sk Psychologia - Hunt: Dejiny psychologie
Počet strán:-- | Ročník: 2 | Autor: Peter Kowalski | Veľkosť 24 kB | Pridané v r.: 2006
sk Kantová Estetika
Počet strán:-- | Ročník: 2 | Autor: Marek Jurčo | Veľkosť 86.87 kB | Pridané v r.: 2006
sk Stredoveká filozofia
Počet strán:-- | Ročník: 1 | Autor: Peter Kowalski | Veľkosť 151.52 kB | Pridané v r.: 2006
sk Dejiny liturgie
Počet strán:-- | Ročník: 2 | Autor: Peter Kowalski | Veľkosť 126.5 kB | Pridané v r.: 2006
sk Etika života
Počet strán:-- | Ročník: 2 | Autor: Marek Jurčo | Veľkosť 169.51 kB | Pridané v r.: 2006
sk ETIKA ŽIVOTA
Počet strán:-- | Ročník: 3 | Autor: Peter Kowalski | Veľkosť 59.51 kB | Pridané v r.: 2006
sk Analyticke tabla
Počet strán:-- | Ročník: 4 | Autor: Peter Kowalski | Veľkosť 63.12 kB | Pridané v r.: 2006
sk Tvaroslovie (náuka o slove)
Počet strán:-- | Ročník: 1 | Autor: Peter Kowalski | Veľkosť 70.27 kB | Pridané v r.: 2006
sk Filozofia mysle
Počet strán:-- | Ročník: 1 | Autor: Peter Kowalski | Veľkosť 11.45 kB | Pridané v r.: 2006
sk filozofia mysle7
Počet strán:-- | Ročník: 1 | Autor: Peter Kowalski | Veľkosť 40.01 kB | Pridané v r.: 2006
sk Hegelovská teória
Počet strán:-- | Ročník: 2 | Autor: Peter Kowalski | Veľkosť 87.77 kB | Pridané v r.: 2006
sk Adjektíva, ktoré sa sklonujú podla 1. a 2. deklinácie
Počet strán:-- | Ročník: 1 | Autor: Peter Kowalski | Veľkosť 40.45 kB | Pridané v r.: 2006
sk Vyrokova logika-Vyplyvanie
Počet strán:-- | Ročník: 1 | Autor: Peter Kowalski | Veľkosť 152.56 kB | Pridané v r.: 2006
sk Filozofia mysle 6
Počet strán:-- | Ročník: 1 | Autor: Peter Kowalski | Veľkosť 38.51 kB | Pridané v r.: 2006
sk Etika politiky skka
Počet strán:-- | Ročník: 2 | Autor: Peter Kowalski | Veľkosť 21.76 kB | Pridané v r.: 2006
sk Vyrokova logika Tabulkova
Počet strán:-- | Ročník: 1 | Autor: Peter Kowalski | Veľkosť 135.21 kB | Pridané v r.: 2006
sk Historické koncepty umenia
Počet strán:-- | Ročník: 2 | Autor: Peter Kowalski | Veľkosť 104.34 kB | Pridané v r.: 2006
sk Filozofia mysle 5
Počet strán:-- | Ročník: 1 | Autor: Peter Kowalski | Veľkosť 39.51 kB | Pridané v r.: 2006
sk Vyrokova logika
Počet strán:-- | Ročník: 1 | Autor: Peter Kowalski | Veľkosť 105.15 kB | Pridané v r.: 2006
sk slovesná flexia prézenta kmena osobnej koncovky prvej a druhej…
Počet strán:-- | Ročník: 1 | Autor: Peter Kowalski | Veľkosť 45.97 kB | Pridané v r.: 2006