NAJVÄČŠIA DATABÁZA
ŠTUDENTSKÝCH REFERÁTOV NA SLOVENSKU

Nájdi si dokument, ktorý potrebuješ v inom jazyku: SK CZ HU

Celkom prednášok: (1632)

Jazykové kurzy, štúdium a pobyty v zahraničí
Prihlásenie Prihlásenie Registrácia
Pridaj svoju prácu

Zoradiť podľa:

Informácie o fakulte

Názov práce: Filozofická fakulta
Škola: Prešovská univerzita v Prešove
Adresa: Ul. 17. novembra č. 1
8001 Prešov
Tel/Fax: 051/7570 821 / 0421517570824
Web/Email: http://www.unipo.sk/filozoficka-fakulta / philfac@unipo.sk

Anglický jazyk(Bc.)\r\n\r\nFrancúzsky jazyk(Bc.)\r\n\r\nRuský jazyk(Bc.)\r\n\r\nUkrajinský jazyk(Bc.)\r\n\r\nUeite3stvo všeobecnovzdelávacích predmetov(Mgr.)\r\n\r\nAndragogika(Mgr.)\r\n\r\nAnglistika a amerikanistika(Mgr.)\r\n\r\nArchívnictvo a pomocné vedy historické(Mgr.)\r\n\r\nEkonomika a manažment podniku(Mgr.)\r\n\r\nMasmediálne štúdiá(Mgr.)\r\n\r\nModerná neslovanská filológia(Mgr.)\r\n\r\nPolitológia(Mgr.)\r\n\r\nPrekladate3stvo a tlmoeníctvo(Mgr.)\r\n\r\nPsychológia(Mgr.)\r\n\r\nSlavistika(Mgr.)\r\n\r\nSlovanská filológia(Mgr.)\r\n\r\nSlovenský jazyka a literatúra(Mgr.)\r\n\r\nSociálna práca(Mgr.)\r\n\r\nTeória a riadenie kultúry(Mgr.)\r\n

Práce

sk Moc, politika vo vztahu k masmédiam
Počet strán:-- | Ročník: 3 | Autor: Peter Kowalski | Veľkosť 57 kB | Pridané v r.: 2007
sk Dalekopis, fax a cestovny ucet
Počet strán:-- | Ročník: 1 | Autor: Peter Kowalski | Veľkosť 19 kB | Pridané v r.: 2007
sk Pisomnosti z oblasti predaja a nakupu
Počet strán:-- | Ročník: 1 | Autor: Peter Kowalski | Veľkosť 12 kB | Pridané v r.: 2007
sk Úvod do štylizácie obchodného listu
Počet strán:-- | Ročník: 1 | Autor: Peter Kowalski | Veľkosť 22 kB | Pridané v r.: 2007
sk Zmluva o budúcej zmluve
Počet strán:-- | Ročník: 2 | Autor: Peter Kowalski | Veľkosť 24 kB | Pridané v r.: 2007
sk Zákon o DzP a z nehnutelností
Počet strán:-- | Ročník: 2 | Autor: Peter Kowalski | Veľkosť 45 kB | Pridané v r.: 2007
sk Technika obchodu
Počet strán:-- | Ročník: 3 | Autor: Peter Kowalski | Veľkosť 906 kB | Pridané v r.: 2007
sk Vzory dokumentov
Počet strán:-- | Ročník: 2 | Autor: Peter Kowalski | Veľkosť 895 kB | Pridané v r.: 2007
sk schopenhauer
Počet strán:-- | Ročník: 3 | Autor: Peter Kowalski | Veľkosť 26 kB | Pridané v r.: 2006
sk Konkretne zhluky veci
Počet strán:-- | Ročník: 4 | Autor: Peter Kowalski | Veľkosť 43.01 kB | Pridané v r.: 2006
sk Filozofia myske 9
Počet strán:-- | Ročník: 2 | Autor: Peter Kowalski | Veľkosť 44.01 kB | Pridané v r.: 2006
sk Individualizácia
Počet strán:-- | Ročník: 2 | Autor: Peter Kowalski | Veľkosť 38.51 kB | Pridané v r.: 2006
sk Kuhnova štruktúra vedeckých revolúcií
Počet strán:-- | Ročník: 3 | Autor: Peter Kowalski | Veľkosť 122.5 kB | Pridané v r.: 2006
sk Anglická vkusová škola
Počet strán:-- | Ročník: 2 | Autor: Peter Kowalski | Veľkosť 89.05 kB | Pridané v r.: 2006
sk Filozofia mysle 11. - 13.
Počet strán:-- | Ročník: 2 | Autor: Peter Kowalski | Veľkosť 139.01 kB | Pridané v r.: 2006
sk Metafyzika II.
Počet strán:-- | Ročník: 4 | Autor: Marek Jurčo | Veľkosť 311.54 kB | Pridané v r.: 2006
sk Filozofia mysle I.
Počet strán:-- | Ročník: 2 | Autor: Peter Kowalski | Veľkosť 46.5 kB | Pridané v r.: 2006
sk Etika života 4
Počet strán:-- | Ročník: 4 | Autor: Marek Jurčo | Veľkosť 37.01 kB | Pridané v r.: 2006
sk úvod do kreštanstva
Počet strán:-- | Ročník: 1 | Autor: Peter Kowalski | Veľkosť 45 kB | Pridané v r.: 2006
sk Hegelovská estetika
Počet strán:-- | Ročník: 2 | Autor: Peter Kowalski | Veľkosť 87.77 kB | Pridané v r.: 2006