NAJVÄČŠIA DATABÁZA
ŠTUDENTSKÝCH REFERÁTOV NA SLOVENSKU

Nájdi si dokument, ktorý potrebuješ v inom jazyku: SK CZ HU

Celkom prednášok: (1632)

Jazykové kurzy, štúdium a pobyty v zahraničí
Prihlásenie Prihlásenie Registrácia
Pridaj svoju prácu

Zoradiť podľa:

Informácie o fakulte

Názov práce: Filozofická fakulta
Škola: Prešovská univerzita v Prešove
Adresa: Ul. 17. novembra č. 1
8001 Prešov
Tel/Fax: 051/7570 821 / 0421517570824
Web/Email: http://www.unipo.sk/filozoficka-fakulta / philfac@unipo.sk

Anglický jazyk(Bc.)\r\n\r\nFrancúzsky jazyk(Bc.)\r\n\r\nRuský jazyk(Bc.)\r\n\r\nUkrajinský jazyk(Bc.)\r\n\r\nUeite3stvo všeobecnovzdelávacích predmetov(Mgr.)\r\n\r\nAndragogika(Mgr.)\r\n\r\nAnglistika a amerikanistika(Mgr.)\r\n\r\nArchívnictvo a pomocné vedy historické(Mgr.)\r\n\r\nEkonomika a manažment podniku(Mgr.)\r\n\r\nMasmediálne štúdiá(Mgr.)\r\n\r\nModerná neslovanská filológia(Mgr.)\r\n\r\nPolitológia(Mgr.)\r\n\r\nPrekladate3stvo a tlmoeníctvo(Mgr.)\r\n\r\nPsychológia(Mgr.)\r\n\r\nSlavistika(Mgr.)\r\n\r\nSlovanská filológia(Mgr.)\r\n\r\nSlovenský jazyka a literatúra(Mgr.)\r\n\r\nSociálna práca(Mgr.)\r\n\r\nTeória a riadenie kultúry(Mgr.)\r\n

Práce

sk Dejiny ekonomických teórií
Počet strán:13 | Ročník: 3 | Autor: Simona Faťolová | Veľkosť 99.06 kB | Pridané v r.: 2014
sk Využitie psychoanalýzy v práci sociálneho pracovníka
Počet strán:-- | Ročník: 2 | Autor: Erik Barát | Veľkosť 49.5 kB | Pridané v r.: 2013
sk Správne právo
Počet strán:-- | Ročník: 2 | Autor: Erik Barát | Veľkosť 57.5 kB | Pridané v r.: 2013
sk Základy andragogiky
Počet strán:-- | Ročník: 2 | Autor: Erik Barát | Veľkosť 12.66 kB | Pridané v r.: 2013
sk Rodinné právo
Počet strán:-- | Ročník: 2 | Autor: Erik Barát | Veľkosť 65.5 kB | Pridané v r.: 2013
sk Pracovné právo
Počet strán:-- | Ročník: 2 | Autor: Erik Barát | Veľkosť 43.16 kB | Pridané v r.: 2013
sk Mediálna výchova
Počet strán:19 | Ročník: 3 | Autor: Administrator | Veľkosť 113.5 kB | Pridané v r.: 2013
sk Technika a materiály 2
Počet strán:16 | Ročník: 2 | Autor: Peter Ondriáš | Veľkosť 109 kB | Pridané v r.: 2014
sk Prednáška z manažmentu
Počet strán:4 | Ročník: 2 | Autor: Majko hrežík | Veľkosť 42 kB | Pridané v r.: 2008
sk Úvod do dejín novoveku
Počet strán:17 | Ročník: 4 | Autor: ivana iv | Veľkosť 155 kB | Pridané v r.: 2007
sk Histografia-komplet prednáška
Počet strán:15 | Ročník: 3 | Autor: ivana iv | Veľkosť 177.5 kB | Pridané v r.: 2007
sk získavanie pracovníkov
Počet strán:8 | Ročník: 3 | Autor: Iveta Jankovičová | Veľkosť 118.5 kB | Pridané v r.: 2007
sk SOCIÁLNE POZNÁVANIE
Počet strán:3 | Ročník: 3 | Autor: Iveta Jankovičová | Veľkosť 55 kB | Pridané v r.: 2007
sk SOCIÁLNA PSYCHOLÓGIA (VZNIK, VÝVOJ, PREDMET)
Počet strán:2 | Ročník: 3 | Autor: Iveta Jankovičová | Veľkosť 38.5 kB | Pridané v r.: 2007
sk Rozmiestnovanie pracovníkov
Počet strán:-- | Ročník: 3 | Autor: Administrator | Veľkosť 71.5 kB | Pridané v r.: 2007
sk Novinársky tvorivý proces a jeho cinitele
Počet strán:4 | Ročník: 2 | Autor: Peter Kowalski | Veľkosť 49 kB | Pridané v r.: 2007
sk Narativizmus
Počet strán:4 | Ročník: 2 | Autor: Peter Kowalski | Veľkosť 33.83 kB | Pridané v r.: 2007
sk Socilna etika
Počet strán:-- | Ročník: 4 | Autor: Peter Kowalski | Veľkosť 75 kB | Pridané v r.: 2007
sk Mravna etika
Počet strán:-- | Ročník: 4 | Autor: Peter Kowalski | Veľkosť 114.5 kB | Pridané v r.: 2007
sk Profesijna etika
Počet strán:-- | Ročník: 4 | Autor: Peter Kowalski | Veľkosť 101 kB | Pridané v r.: 2007