Hlavné problémy ŽP 2

 

Vývoj populácie na Zemi

Pred 7-8,5 tis. Rokmi 5 až 8 mil. ľudí

Zač.. 19 storočia 1 miliarda

Počas života 1. Generácie 1927

2000 – trojnásobok obyvateľov zeme

 

Dôsledky

-         Nadmerné využívanie zdrojov, odpady, vojny, hladomory

 

Snahy o riešenie:

-         Politika jedného dieťaťa,

-         Budovanie „miest budúcnosti“

-         Osídľovanie nových priestorov

 

Rast spotreby zdrojov

-         Najviac sa ťažia stavebniny, na druhom mieste fosílne palivá

-         „environmentálny neokolonizmus

-         Ekologická stopa je účtovanie ľudskej spotreby a zdrojov ŽP

 

Snahy o riešenie:

-         Nové materiály a technológie,

-         Máloodpadové a bezodpadové technológie

-         Recyklácia

-         Nové ložiská surovín