1.         Spotrebiteľské správanie

-          Marketingová disciplína – má aplikačné a účelové uplatnenie

-          Spotrebiteľské správanie = akty nákupu a spotreby, ktoré môžeme pozorovať a zahŕňajú psychické a sociálne procesy pred, pri a po nákupe (Kulčáková)

= zjavné, ale pozorovateľné správanie

-          Psychické, sociálne procesy pred, pri a po nákupe

-          Zjavné (pozorovateľné)/ skryté správanie

-          Definícia podľa AMA = dynamická interakcia emócií pozorovania a konania ľudských bytostí s prostredím a pritom ľudia uskutočňujú výmenu s cieľom uskutočniť svoje potreby

-          Z definície AMA vyplýva: (na skúške)

o    Spotrebiteľské správanie je:

§  Dynamické (vývoj aplikácií)

§  3 zložky (koleso analýzy spotrebiteľa)

§  Výmena + jednotlivec, skupina, spoločnosť (segmentácia)

Koleso analýzy spotrebiteľa:(na skúške, nie je v knihe)

 

SPS – akademická disciplína

-          Impulz: manažment

-          50. – 60. Roky (FrancezcoNicasia, Howard, Sheth)

o    1966 – 1. Seminár – Ohio State University (F. Engel, D.T. Kollat, R.D. Blackwel, neskôr P.W. Miniard)

o    1968 – 1. Učebnica – ConsumerBehavior

o    1969 – 1. Konferencia – AssociationforConsumerBehavior

o    1974 – JurnalofConsumerResearch

-          Schiffman + Kanuk, Asseal, Hawkins, Owen, Solomon, Antonides + von Raaij,... Koudelka

Skúmanie – východiská (na 1. Konferencii)(na skúške)

ü  Suverenita spotrebiteľa (právo výberu)

ü  Motívy + správanie spotrebiteľa – možno poznať skúmaním

ü  Správanie spotreibiteľa možno ovplyvniť – hranica: suverenita + cieľavedomosť