VIACVRSTVOVÉ VÝKONOVÉ POLOVODIČOVÉ SPÍNACIE SÚČIASTKY

 

Sú súčiastky, ktoré obsahujú  dva alebo viac PN priechodov.

 

-         majú 2 stabilné stavy, pričom sa dajú prepínať z blokovacieho nevodivého stavu do priepustného vodivého stavu.

-         od diód sa odlišujú schopnosťou ovládať nevýkonovým signálom riadiacej elektródy okamih vedenia prúdu vo výkonovom obvode súčiastky.

 

Tieto súčiastky sa vyznačujú aj tzv. tyratrónovým zapínacím javom - po zapnutí zostanú vo vodivom stave až do určitého poklesu pretekajúceho prúdu.

 

Triódový tyristor – spätne záverný ( KREMÍKOVÝ TYRISTOR )

 

Je štvorvrstvová spínacia súčiastka (ventil) s tromi elektródami A,K,G, vyrobená z Si, v ktorej sú vytvorené tri nad sebou ležiace priechody PN.

 

-         hlavný prúd IA preteká medzi 2-mi okrajovými prívodmi A (anóda) a K (katóda)

-         IA ovládame malým riadiacim prúdom IG tečúcim cez riadiaci prívod (hradlo) G (Gate)

-         má väčší prúdový zosilňovací činiteľ ako tranzistor > 1000

-         má 3 ustálené prevádzkové stavy:

 

1.      záverný {R} (nevodivý stav, –UAK, pracuje ako dióda v závernom smere, RiT ↑)

2.      blokovací {D} (nevodivý stav, +UAK, bez riadiaceho prúdu IG alebo impulzu, RiT ↑)

3.      priepustný {T} (vodivý stav, +UAK, po otvorení vodivej cesty A-K s riadiacim prúdom alebo impulzom IG, RiT ↓ )

 

-         Tyristor sa z priepustného do blokovacieho stavu vráti len po zmenšení hodnoty anódového prúdu pod hodnotu tzv. vratného (prídržného) prúdu IH. (Prakticky to znamená, že T sa vypína pri každom prechode prúdu IA nulou, a preto sa musí v každej kladnej polperióde UAK privádzať do vodivého stavu riadiacim imp. IG).

 

 

Štrukturálna schéma                        Schematická značka             VA charakteristika

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Katalógový list Tyristora (ventila)

 

Medzné hodnoty napätí:        UDRM........... opakovateľné blokovacie napätie

URRM........... opakovateľné záverné napätie

Medzné hodnoty prúdov:       IH ................ prídržný prúd (holding)

IT (AV) N ....... menovitý prúd (stredná hodnota)

Riadiaci obvod:                      IGT .............. spínací prúd

UGT ............ spínacie napätie

Obvod pre meranie VACH tyristora                        Volt-ampérová charakteristika (VACH) tyristora

 

 

Textové pole: URRMTextové pole: UDRM

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pracovná činnosť:

Zaoblený obdélníkový popisek: UV = UD (blokovacie)
Textové pole: Obvodová schéma Textové pole: Časové priebehy
 

 


Textové pole: α – uhol zapnutia meníme pomocou IGZaoblený obdélníkový popisek: UV =UD , UT,  UR

Zaoblený obdélníkový popisek: UV = UR (záverné)

Zaoblený obdélníkový popisek: UV = UT (pri zapnutí)