1.     kapitola

Financie

Peniaze v každej národnej ekonomike sa prejavujú dvojako:

Ekonomické subjekty môžu byť:

v     Fyzické osoby

v     Právnické osoby

v     Štát, mestá, obce ....

 

 

 

Finančná politika

Je vedome organizovaná činnosť rozličných finančných orgánov a inštitúcií na dosiahnutie stanovených cieľov s použitím príslušných finančných nástrojov.

Subjektívna stránka je cieľavedomá činnosť ľudí v prospech zmeny peňažnej zásoby.

 

Členenie financií:

 

1.3 Firemné financie

Všetky peňažné operácie, pri ktorých sa firma dostáva do rôznorodých peňažných vzťahov s inými firmami resp. zamestnancami alebo štátom. Riadenie finančných procesov vo firme charakterizujú:

 

Členenie financií z ekonomickej teórie: