NAJVÄČŠIA DATABÁZA
ŠTUDENTSKÝCH REFERÁTOV NA SLOVENSKU

Nájdi si dokument, ktorý potrebuješ v inom jazyku: SK CZ HU

Celkom prác: (1585)

Jazykové kurzy, štúdium a pobyty v zahraničí
Prihlásenie Prihlásenie Registrácia
Pridaj svoju prácu

Zoradiť podľa:

Informácie o škole

Názov práce: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Adresa: Tr. A. Hlinku 1
94974 Nitra
Tel/Fax: +421 37 6408 111 / +421 37 6408 020
Web/Email: https://www.ukf.sk/ / ukf@ukf.sk

Práce

sk Rozvoj ľudských zdrojov ako významný sociálny nástroj strategického…
Počet strán:85 | Ročník: 5 | Autor: Peter Mihaly | Veľkosť 19.39 MB | Pridané v r.: 2017
sk Postavenie poškodeného v prípravnom konaní
Počet strán:85 | Ročník: 5 | Autor: Peter Mihaly | Veľkosť 2.75 MB | Pridané v r.: 2017
sk Poradenstvo v sociálnej práci s bezdomovcami
Počet strán:104 | Ročník: 5 | Autor: Peter Mihaly | Veľkosť 5.92 MB | Pridané v r.: 2017
sk Najčastejšie problémy bezdomovcov a ich riešenie sociálnym pracovníkom
Počet strán:47 | Ročník: 3 | Autor: Peter Mihaly | Veľkosť 984 kB | Pridané v r.: 2017
sk Slovenská katolícka diakónia
Počet strán:112 | Ročník: 5 | Autor: Peter Mihaly | Veľkosť 3.08 MB | Pridané v r.: 2017
sk Život závislých ľudí v resocializačnom stredisku Provital-Dom života…
Počet strán:100 | Ročník: 5 | Autor: Peter Mihaly | Veľkosť 8.13 MB | Pridané v r.: 2017
sk Vybrané rizikové faktory vo vývine detí a mládeže v kontexte…
Počet strán:100 | Ročník: 5 | Autor: Peter Mihaly | Veľkosť 2.56 MB | Pridané v r.: 2017
sk Postoj verejnosti k alkoholizmu žien
Počet strán:45 | Ročník: 5 | Autor: Peter Mihaly | Veľkosť 8.12 MB | Pridané v r.: 2017
sk Náhradná rodinnoprávna starostlivosť a jej účel
Počet strán:114 | Ročník: 5 | Autor: Peter Mihaly | Veľkosť 6.91 MB | Pridané v r.: 2017
sk Masmédia ako rizikový faktor drogových závislostí
Počet strán:71 | Ročník: 5 | Autor: Peter Mihaly | Veľkosť 6 MB | Pridané v r.: 2017
sk Motivácia študentov študovať na VŠ- diplomovk
Počet strán:40 | Ročník: 5 | Autor: Peter Mihaly | Veľkosť 368.15 kB | Pridané v r.: 2017
sk ÚLOHA SOCIÁLNOPRÁVNEJ OCHRANY DETÍ A SOCIÁLNEJ KURATELY PRI…
Počet strán:22 | Ročník: 3 | Autor: Peter Mihaly | Veľkosť 1.36 MB | Pridané v r.: 2017
sk Sociálne konflikty v skupinových vzťahoch
Počet strán:79 | Ročník: 5 | Autor: Peter Mihaly | Veľkosť 1.96 MB | Pridané v r.: 2017
sk Pozitívny a negatívny vplyv školského prostredia na edukačný proces
Počet strán:53 | Ročník: 5 | Autor: Peter Mihaly | Veľkosť 1.07 MB | Pridané v r.: 2017
sk Význam spolupráce rodiny a školy
Počet strán:49 | Ročník: 5 | Autor: Peter Mihaly | Veľkosť 488.77 kB | Pridané v r.: 2017
sk Kompletná starostlivosť o drogovo závislých
Počet strán:110 | Ročník: 5 | Autor: Peter Mihaly | Veľkosť 2.53 MB | Pridané v r.: 2017
sk Význam cirkevných organizácii v sociálnej činnosti (v dvoch vybraných…
Počet strán:66 | Ročník: 5 | Autor: Ferino Jurkacek | Veľkosť 5.85 MB | Pridané v r.: 2015
sk Aktuálne problémy rodín zamestnaných rodičov
Počet strán:77 | Ročník: 5 | Autor: dana matysova | Veľkosť 2.93 MB | Pridané v r.: 2015
sk Premeny v hodnotových orientáciách
Počet strán:40 | Ročník: 3 | Autor: Administrator | Veľkosť 1.4 MB | Pridané v r.: 2014
sk Reklamácia a ochrana spotrebitela v cestovnom ruchu
Počet strán:48 | Ročník: 3 | Autor: Administrator | Veľkosť 1.16 MB | Pridané v r.: 2014