NAJVÄČŠIA DATABÁZA
ŠTUDENTSKÝCH REFERÁTOV NA SLOVENSKU

Nájdi si dokument, ktorý potrebuješ v inom jazyku: SK CZ HU

Celkom prác: (1585)

Jazykové kurzy, štúdium a pobyty v zahraničí
Prihlásenie Prihlásenie Registrácia
Pridaj svoju prácu

Zoradiť podľa:

Informácie o fakulte

Názov práce: Prírodovedecká fakulta
Škola: Univerzita Komenského
Adresa: Mlynská dolina
81806 Bratislava
Tel/Fax: 02/6029 6531 / 02/6029 3234
Web/Email: http://www.fns.uniba.sk / "--"

Biológia(Mgr.)\r\n\r\nEnviromentalistika(Mgr.)\r\n\r\nGeológia(Mgr.)\r\n\r\nGeografia a kartografia(Mgr.)\r\n\r\nGeografia a verejná správa(Bc.)\r\n\r\nChémia(Mgr.)\r\n\r\nUeite3stvo všeobecnovzdelávacích predmetov(Mgr.)

Práce

sk Projektové vyučovanie na základných školách na príklade vybraných tém…
Počet strán:34 | Ročník: 5 | Autor: Ivana Bajnoková | Veľkosť 11.69 MB | Pridané v r.: 2015
sk Potenciál a regionalizácia cestovného ruchu na Spiši
Počet strán:134 | Ročník: 5 | Autor: Administrator | Veľkosť 159.03 MB | Pridané v r.: 2015
sk Karlova Ves - Meniaca sa identita miesta
Počet strán:98 | Ročník: 5 | Autor: Administrator | Veľkosť 3.94 MB | Pridané v r.: 2009
sk Analýza ludského potenciálu mesta Prešov
Počet strán:51 | Ročník: 3 | Autor: Administrator | Veľkosť 714.36 kB | Pridané v r.: 2009
sk Cezhranicná spolupráca Slovenska a Madarska na príklade Euroregiónu…
Počet strán:127 | Ročník: 5 | Autor: Administrator | Veľkosť 1.92 MB | Pridané v r.: 2008
sk Transformácia priemyselnej štruktúry okresu Ilava
Počet strán:145 | Ročník: 5 | Autor: Administrator | Veľkosť 3.73 MB | Pridané v r.: 2008
sk OKRES STARÁ LUBOVNA: REGIONÁLNY ROZVOJ Z HLADISKA POTENCIÁLU…
Počet strán:101 | Ročník: 5 | Autor: Administrator | Veľkosť 2.72 MB | Pridané v r.: 2008
sk Kryptografické vlastnosti eliptických kriviek
Počet strán:111 | Ročník: 5 | Autor: Administrator | Veľkosť 1.88 MB | Pridané v r.: 2007
sk Polarizovatelnost fluórovaných uhlovodíkov
Počet strán:47 | Ročník: 3 | Autor: Administrator | Veľkosť 967.5 kB | Pridané v r.: 2007
en Interactions of Coinage Metal Dimers with Water Molecule.…
Počet strán:51 | Ročník: 5 | Autor: Administrator | Veľkosť 2.88 MB | Pridané v r.: 2007
sk Vybrané problémy Afriky na zaciatku 21. storocia
Počet strán:97 | Ročník: 5 | Autor: Administrator | Veľkosť 1.11 MB | Pridané v r.: 2007
sk Inovacné prostredie na Slovensku
Počet strán:-- | Ročník: 5 | Autor: Administrator | Veľkosť 1.89 MB | Pridané v r.: 2007
en Inovacné prostredie na Slovensku
Počet strán:153 | Ročník: 5 | Autor: Administrator | Veľkosť 3.79 MB | Pridané v r.: 2007
sk Ústredné versus regionálne printové médiá
Počet strán:76 | Ročník: 3 | Autor: Administrator | Veľkosť 3.9 MB | Pridané v r.: 2007
sk Demografický, geografický a sociologický aspekt fenoménu singles na…
Počet strán:52 | Ročník: 3 | Autor: Administrator | Veľkosť 826.56 kB | Pridané v r.: 2007
sk Vplyv vysokej teploty na príjem vody a rast mladých rastlín kukurice
Počet strán:93 | Ročník: 5 | Autor: Administrator | Veľkosť 407.5 kB | Pridané v r.: 2007
sk Štúdium integrity DNA po technologickom opracovaní potravín
Počet strán:84 | Ročník: 5 | Autor: Administrator | Veľkosť 2.46 MB | Pridané v r.: 2007
sk Spracovanie a interpretácia mikrogravimetrických meraní z velkej…
Počet strán:108 | Ročník: 5 | Autor: Administrator | Veľkosť 10.86 MB | Pridané v r.: 2007
sk Vysokobylinné spolocenstvá (trieda Mulgedio-Aconitetea) v…
Počet strán:-- | Ročník: 5 | Autor: Administrator | Veľkosť 15.86 MB | Pridané v r.: 2007
sk Životné prostredie
Počet strán:-- | Ročník: 5 | Autor: Peter Remiš | Veľkosť 120.51 kB | Pridané v r.: 2005