NAJVÄČŠIA DATABÁZA
ŠTUDENTSKÝCH REFERÁTOV NA SLOVENSKU

Nájdi si dokument, ktorý potrebuješ v inom jazyku: SK CZ HU

Celkom prác: (1585)

Jazykové kurzy, štúdium a pobyty v zahraničí
Prihlásenie Prihlásenie Registrácia
Pridaj svoju prácu

Zoradiť podľa:

Informácie o fakulte

Názov práce: Pedagogická fakulta
Škola: Univerzita Komenského
Adresa: Šoltésovej 4
81806 Bratislava
Tel/Fax: +421/ 2 / 50222 151 / 02/4425 4861
Web/Email: http://www.fedu.uniba.sk/ / kpep@fedu.uniba.sk

Lieeebná pedagogika(Mgr.)\r\n\r\nLogopédia(Mgr.)\r\n\r\nSociálna práca(Mgr.)\r\n\r\nVychovávate3stvo(Mgr.)\r\n\r\nUeite3stvo pre I.stupeo ZŠ(Mgr.)\r\n\r\nPredškolská pedagogika(Mgr.)\r\n\r\nUeite3stvo všobecnovzdelávacích predmetov(Mgr.)\r\n\r\nUeite3stvo odborných predmetov(Mgr.)\r\n\r\nUeite3stvo pre špeciálne školy(Mgr.)\r\n\r\n\r\n\r\n

Práce

sk Rodovo citlivá výchova
Počet strán:45 | Ročník: 5 | Autor: Katarína Minarovičová | Veľkosť 4.12 MB | Pridané v r.: 2015
sk Komparácia školského systému na Slovensku a vo vybranej zahraničnej…
Počet strán:84 | Ročník: 5 | Autor: Pavol Galáš | Veľkosť 25.22 MB | Pridané v r.: 2015
sk Vnímanie hudby v generačnom kontexte
Počet strán:82 | Ročník: 5 | Autor: Daniel Podhradský | Veľkosť 9.01 MB | Pridané v r.: 2015
sk Drogy v období dospievania
Počet strán:59 | Ročník: 3 | Autor: jana makova | Veľkosť 401 kB | Pridané v r.: 2014
sk Profesionálna rodina ako prevencia psychickej deprivácie u detí v…
Počet strán:97 | Ročník: 3 | Autor: Administrator | Veľkosť 17.09 MB | Pridané v r.: 2015
sk Súčasnosť a perspektívy využitia informačno-komunikačných technológií…
Počet strán:74 | Ročník: 3 | Autor: Administrator | Veľkosť 13.84 MB | Pridané v r.: 2015
sk VPLYV KOOPERATÍVNEHO UCENIA NA UTVÁRANIE POZITÍVNEJ KLÍMY TRIEDY
Počet strán:66 | Ročník: 5 | Autor: Helena Kuráková | Veľkosť 280.5 kB | Pridané v r.: 2009
sk HODNOTOVÁ ORIENTÁCIA DETÍ A MLÁDEŽE V NÍZKOPRAHOVOM PROGRAME PRE DETI…
Počet strán:97 | Ročník: 3 | Autor: Administrator | Veľkosť 687.52 kB | Pridané v r.: 2008
sk VNÍMANIE HUDBY V GENERACNOM KONTEXTE (ASPEKT ŠPECIÁLNEJ VÝCHOVY A…
Počet strán:83 | Ročník: 5 | Autor: Administrator | Veľkosť 658.95 kB | Pridané v r.: 2008
sk PRÁVNA ÚPRAVA KOMPENZÁCIÍ TAŽKÉHO ZDRAVOTNÉHO POSTIHNUTIA A VPLYV…
Počet strán:102 | Ročník: 5 | Autor: Administrator | Veľkosť 529 kB | Pridané v r.: 2008
sk EURÓPSKA PERSPEKTÍVA TURECKA
Počet strán:73 | Ročník: 5 | Autor: Administrator | Veľkosť 385.44 kB | Pridané v r.: 2007
sk Hodnoty a hodnotová orientácia žiakov 5.-7.rocníka špeciálnych…
Počet strán:73 | Ročník: 5 | Autor: Administrator | Veľkosť 738.5 kB | Pridané v r.: 2007
sk ANALÝZA VÝKONOV V PO POMENOVANÍ MENOVANÍ U SLOVENSKY HOVORIACEJ…
Počet strán:-- | Ročník: 5 | Autor: Veronika Ostatnikova | Veľkosť 1.13 MB | Pridané v r.: 2007
en Anglické gerundium a jeho slovenské ekvivalenty
Počet strán:73 | Ročník: 5 | Autor: Administrator | Veľkosť 453 kB | Pridané v r.: 2007
sk Úlohy sociálneho pracovníka pri organizovaní osvojenia.
Počet strán:84 | Ročník: 5 | Autor: Administrator | Veľkosť 748.38 kB | Pridané v r.: 2007
en Jazyk reklamy - jazykové prostriedky a analýza reklamných sloganov
Počet strán:79 | Ročník: 5 | Autor: Administrator | Veľkosť 3.59 MB | Pridané v r.: 2007
sk Kognitívna analýza porúch cítania u pacientov s ložiskovým poškodením…
Počet strán:-- | Ročník: 5 | Autor: Administrator | Veľkosť 1.12 MB | Pridané v r.: 2006
sk Kognitívna analýza porúch cítania u pacientov s ložiskovým poškodením…
Počet strán:-- | Ročník: 5 | Autor: Administrator | Veľkosť 1.12 MB | Pridané v r.: 2006
sk Gejské a lesbické partnerské vztahy a ich špecifiká
Počet strán:-- | Ročník: 5 | Autor: Administrator | Veľkosť 353.77 kB | Pridané v r.: 2006
sk Efektivita tréningu komunikacných stratégií u osôb s afáziou
Počet strán:-- | Ročník: 5 | Autor: Administrator | Veľkosť 1.34 MB | Pridané v r.: 2005