NAJVÄČŠIA DATABÁZA
ŠTUDENTSKÝCH REFERÁTOV NA SLOVENSKU

Nájdi si dokument, ktorý potrebuješ v inom jazyku: SK CZ HU

Celkom prác: (1585)

Jazykové kurzy, štúdium a pobyty v zahraničí
Prihlásenie Prihlásenie Registrácia
Pridaj svoju prácu

Zoradiť podľa:

Informácie o fakulte

Názov práce: Filozofická fakulta
Škola: Univerzita Komenského
Adresa: Vajanského nábrežie
81806 Bratislava
Tel/Fax: +421 2/593 571 11 / --
Web/Email: http://www.fphil.uniba.sk/ / krom@fphil.uniba.sk

Andragogika(Mgr.)\r\n\r\nArcheológia(Mgr.)\r\n\r\nArchívnictvo a pomocné vedy historické(Mgr.)\r\n\r\nEntológia(Mgr.)\r\n\r\nFilozofia(Mgr.)\r\n\r\nHistória(Mgr.)\r\n\r\nHudobná veda(Mgr.)\r\n\r\nKlasické jazyky(Mgr.)\r\n\r\nKnižniená informaená veda(Mgr.)\r\n\r\nKulturológia(Mgr.)\r\n\r\nMarketingová komunikácia(Mgr.)\r\n\r\nPolitológia(Mgr.)\r\n\r\nPsychológia(Mgr.)\r\n\r\nReligionistika(Mgr.)\r\n\r\nSlovenský jazyk a literatúra(Mgr.)\r\n\r\nSociológia(Mgr.)\r\n\r\nVeda o výtvarnom umení(Mgr.)\r\n\r\nŽurnalistika(Mgr.)\r\n\r\nUeite3stvo všeobecnovzdelávacích predmetov(Mgr.)\r\n\r\n\r\n\r\n

Práce

sk Vzťahová väzba, špecifické formy pracovného záväzku (tím, organizácia…
Počet strán:86 | Ročník: 5 | Autor: Veronika Máťová | Veľkosť 17.09 MB | Pridané v r.: 2015
sk Virálny marketing
Počet strán:56 | Ročník: 3 | Autor: Lucia Kahancová | Veľkosť 6.46 MB | Pridané v r.: 2015
sk Virtuálny marketing
Počet strán:56 | Ročník: 3 | Autor: Administrator | Veľkosť 600.93 kB | Pridané v r.: 2009
sk Jánošík vo filme
Počet strán:-- | Ročník: 5 | Autor: Administrator | Veľkosť 451.01 kB | Pridané v r.: 2009
sk Pohlady do cesky písanej príležitostnej poézie na Slovensku v rokoch…
Počet strán:68 | Ročník: 5 | Autor: Administrator | Veľkosť 851.98 kB | Pridané v r.: 2009
sk Gnój Wojciecha Kuczoka v súcasnom prekladovom a literárnom kontexte
Počet strán:73 | Ročník: -- | Autor: Administrator | Veľkosť 422.5 kB | Pridané v r.: 2009
sk OD TEXTU PRIZMY K PRIZME TEXTU: pokus o frazeologické uchopenie…
Počet strán:72 | Ročník: 5 | Autor: Administrator | Veľkosť 569.16 kB | Pridané v r.: 2008
sk Vplyv elektronickej komunikácie na súcasné zmeny v chápaní a zmysle…
Počet strán:70 | Ročník: 5 | Autor: Administrator | Veľkosť 730.66 kB | Pridané v r.: 2008
sk Komunistická strana Slovenska 1945-1948 (organizacná štruktúra a…
Počet strán:47 | Ročník: 3 | Autor: Administrator | Veľkosť 376.93 kB | Pridané v r.: 2008
sk VEREJNOPRÁVNE VYSIELANIE A JEHO VPLYV NA KULTÚRNE HODNOTY POSLUCHÁCA
Počet strán:76 | Ročník: 5 | Autor: Administrator | Veľkosť 1.69 MB | Pridané v r.: 2008
de Pluricentrizmus nemeckého jazyka v tlmocníckej praxi
Počet strán:87 | Ročník: 5 | Autor: Administrator | Veľkosť 1.74 MB | Pridané v r.: 2008
sk Po stopách Blut-und-Boden v mytopoetologickom koncepte románu Jozefa…
Počet strán:73 | Ročník: 5 | Autor: Administrator | Veľkosť 863.46 kB | Pridané v r.: 2008
sk PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY PRI VÝBEROVÝCH KONANIACH V OBLASTI INFORMACNÝCH…
Počet strán:80 | Ročník: 5 | Autor: Administrator | Veľkosť 474.51 kB | Pridané v r.: 2008
sk HRANICNÉ SITUÁCIE V ŠPORTE
Počet strán:94 | Ročník: 5 | Autor: Administrator | Veľkosť 627.53 kB | Pridané v r.: 2008
sk Princípy právneho štátu
Počet strán:72 | Ročník: 5 | Autor: Administrator | Veľkosť 401.59 kB | Pridané v r.: 2008
sk Komparácia inštitucionálneho vývoja Slovenskej televízie a Ceskej…
Počet strán:76 | Ročník: 5 | Autor: Administrator | Veľkosť 455.45 kB | Pridané v r.: 2008
sk Sociálna ekonomika vo vybranych štátoch Európy a na Slovensku
Počet strán:87 | Ročník: 5 | Autor: Administrator | Veľkosť 847.71 kB | Pridané v r.: 2008
sk Trestná súcinnost a úcastníctvo - bakalarska praca
Počet strán:39 | Ročník: 4 | Autor: roman ryška | Veľkosť 225 kB | Pridané v r.: 2007
sk Aplikácia analýzy výtokových ciar pramenov pre hodnotenie stupna…
Počet strán:96 | Ročník: 3 | Autor: Administrator | Veľkosť 5.86 MB | Pridané v r.: 2007
sk Modely sociálnych dilem
Počet strán:58 | Ročník: 5 | Autor: Administrator | Veľkosť 415.11 kB | Pridané v r.: 2007