NAJVÄČŠIA DATABÁZA
ŠTUDENTSKÝCH REFERÁTOV NA SLOVENSKU

Nájdi si dokument, ktorý potrebuješ v inom jazyku: SK CZ HU

Celkom prác: (1585)

Jazykové kurzy, štúdium a pobyty v zahraničí
Prihlásenie Prihlásenie Registrácia
Pridaj svoju prácu

Zoradiť podľa:

Informácie o fakulte

Názov práce: Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Škola: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Adresa: Kraskova ul. 1
94974 Nitra
Tel/Fax: +421 37 6408 751 / +421 37 6408 751
Web/Email: http://www.fsvaz.ukf.sk / dekanatfsv@ukf.sk

Psychológia(Mgr.)\r\n\r\nSociálna práca(Mgr.)\r\n\r\nOšetrovate3stvo(Mgr.)\r\n\r\n

Práce

sk Rozvoj ľudských zdrojov ako významný sociálny nástroj strategického…
Počet strán:85 | Ročník: 5 | Autor: Peter Mihaly | Veľkosť 19.39 MB | Pridané v r.: 2017
sk Postavenie poškodeného v prípravnom konaní
Počet strán:85 | Ročník: 5 | Autor: Peter Mihaly | Veľkosť 2.75 MB | Pridané v r.: 2017
sk Poradenstvo v sociálnej práci s bezdomovcami
Počet strán:104 | Ročník: 5 | Autor: Peter Mihaly | Veľkosť 5.92 MB | Pridané v r.: 2017
sk Najčastejšie problémy bezdomovcov a ich riešenie sociálnym pracovníkom
Počet strán:47 | Ročník: 3 | Autor: Peter Mihaly | Veľkosť 984 kB | Pridané v r.: 2017
sk Život závislých ľudí v resocializačnom stredisku Provital-Dom života…
Počet strán:100 | Ročník: 5 | Autor: Peter Mihaly | Veľkosť 8.13 MB | Pridané v r.: 2017
sk Vybrané rizikové faktory vo vývine detí a mládeže v kontexte…
Počet strán:100 | Ročník: 5 | Autor: Peter Mihaly | Veľkosť 2.56 MB | Pridané v r.: 2017
sk Postoj verejnosti k alkoholizmu žien
Počet strán:45 | Ročník: 5 | Autor: Peter Mihaly | Veľkosť 8.12 MB | Pridané v r.: 2017
sk Náhradná rodinnoprávna starostlivosť a jej účel
Počet strán:114 | Ročník: 5 | Autor: Peter Mihaly | Veľkosť 6.91 MB | Pridané v r.: 2017
sk Masmédia ako rizikový faktor drogových závislostí
Počet strán:71 | Ročník: 5 | Autor: Peter Mihaly | Veľkosť 6 MB | Pridané v r.: 2017
sk ÚLOHA SOCIÁLNOPRÁVNEJ OCHRANY DETÍ A SOCIÁLNEJ KURATELY PRI…
Počet strán:22 | Ročník: 3 | Autor: Peter Mihaly | Veľkosť 1.36 MB | Pridané v r.: 2017
sk Kompletná starostlivosť o drogovo závislých
Počet strán:110 | Ročník: 5 | Autor: Peter Mihaly | Veľkosť 2.53 MB | Pridané v r.: 2017
sk EDUKACNÁ CINNOST V MLADŠOM ŠKOLSKOM VEKU SO ZAMERANÍM NA FYZICKÉ…
Počet strán:65 | Ročník: 3 | Autor: Administrator | Veľkosť 0 B | Pridané v r.: 2009
sk Osobnostné charakteristiky závislých od alkoholu a závislých od…
Počet strán:68 | Ročník: 5 | Autor: Administrator | Veľkosť 609 kB | Pridané v r.: 2008
sk Problém zamestnananosti u osôb so zdravotným postihnutím
Počet strán:57 | Ročník: 3 | Autor: Administrator | Veľkosť 794 kB | Pridané v r.: 2007
sk Prieskum postojov mladých ludí k drogám a informovanosti mladých ludí…
Počet strán:38 | Ročník: 2 | Autor: Matúš Gažo | Veľkosť 238.5 kB | Pridané v r.: 2007
sk Sociálna práca
Počet strán:83 | Ročník: 5 | Autor: Jaroslav Krcho | Veľkosť 2.29 MB | Pridané v r.: 2006