NAJVÄČŠIA DATABÁZA
ŠTUDENTSKÝCH REFERÁTOV NA SLOVENSKU

Nájdi si dokument, ktorý potrebuješ v inom jazyku: SK CZ HU

Celkom prác: (1585)

Jazykové kurzy, štúdium a pobyty v zahraničí
Prihlásenie Prihlásenie Registrácia
Pridaj svoju prácu

Zoradiť podľa:

Informácie o fakulte

Názov práce: Pedagogická fakulta
Škola: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Adresa: Tr. A.Hlinku 1
94974 Nitra
Tel/Fax: +421 37 6408 218 / +421 37 6408 261
Web/Email: http://www.pf.ukf.sk / dpf@ukf.sk

Ueite3stvo pre I.stupeo ZŠ(Mgr.)\r\n\r\nUeite3stvo všeobecnovzdelávacích predmetov(Mgr.)\r\n\r\nUeite3stvo všeobecnovzdelávacích predmetov jednopredmetové(Mgr.)\r\n\r\nUeite3sto odborných umeleckých predmetov(Mgr.)\r\n\r\nTechnológia vzdelávania(Mgr.)\r\n\r\nVychovávate3stvo(Mgr.)\r\n\r\n\r\n

Práce

sk Motivácia študentov študovať na VŠ- diplomovk
Počet strán:40 | Ročník: 5 | Autor: Peter Mihaly | Veľkosť 368.15 kB | Pridané v r.: 2017
sk Sociálne konflikty v skupinových vzťahoch
Počet strán:79 | Ročník: 5 | Autor: Peter Mihaly | Veľkosť 1.96 MB | Pridané v r.: 2017
sk Pozitívny a negatívny vplyv školského prostredia na edukačný proces
Počet strán:53 | Ročník: 5 | Autor: Peter Mihaly | Veľkosť 1.07 MB | Pridané v r.: 2017
sk Význam spolupráce rodiny a školy
Počet strán:49 | Ročník: 5 | Autor: Peter Mihaly | Veľkosť 488.77 kB | Pridané v r.: 2017
sk Premeny v hodnotových orientáciách
Počet strán:40 | Ročník: 3 | Autor: Administrator | Veľkosť 1.4 MB | Pridané v r.: 2014
sk Návrh pracovného zošita k tematickému celku Komunikácia v technike…
Počet strán:-- | Ročník: 5 | Autor: Administrator | Veľkosť 1.58 MB | Pridané v r.: 2007
sk VPLYV GEOMETRICKÝCH PREDSTÁV NA GRAFICKÚ KOMUNIKÁCIU ŽIAKOV 9.…
Počet strán:97 | Ročník: 5 | Autor: Gabor Nyers | Veľkosť 1.29 MB | Pridané v r.: 2007
sk História, súcasnost a moderné trendy v povrchovej úprave dreva
Počet strán:90 | Ročník: 5 | Autor: Administrator | Veľkosť 2.9 MB | Pridané v r.: 2007
sk Telesná výchova
Počet strán:-- | Ročník: 4 | Autor: Ján Oravec | Veľkosť 1.61 MB | Pridané v r.: 2006
sk Empirický výskum vybraných faktorov školskej zrelosti
Počet strán:89 | Ročník: 5 | Autor: Administrator | Veľkosť 1.83 MB | Pridané v r.: 2005
sk Rec ako prostriedok dorozumievania
Počet strán:14 | Ročník: 5 | Autor: Administrator | Veľkosť 86.01 kB | Pridané v r.: 2005
sk (semestrálna práca) Neprospievanie na 1.stupni ZŠ
Počet strán:-- | Ročník: 2 | Autor: Administrator | Veľkosť 2.31 MB | Pridané v r.: 2003
sk Závislost výkonu v behu na 4 X 10 metrov od úrovne rozvoja rýchlostno…
Počet strán:50 | Ročník: 5 | Autor: Administrator | Veľkosť 1.02 MB | Pridané v r.: 2002
sk Úroven motorických a somatických ukazovatelov v ontogenéze vývoja…
Počet strán:49 | Ročník: 5 | Autor: Administrator | Veľkosť 1.49 MB | Pridané v r.: 2002