NAJVÄČŠIA DATABÁZA
ŠTUDENTSKÝCH REFERÁTOV NA SLOVENSKU

Nájdi si dokument, ktorý potrebuješ v inom jazyku: SK CZ HU

Celkom prác: (1585)

Jazykové kurzy, štúdium a pobyty v zahraničí
Prihlásenie Prihlásenie Registrácia
Pridaj svoju prácu

Zoradiť podľa:

Informácie o fakulte

Názov práce: Právnická fakulta
Škola: Trnavská univerzita
Adresa: Kollárova 10
91848 Trnava
Tel/Fax: +421 33/5939 601 / +421 33/5513 021
Web/Email: http://iuridica.truni.sk / prf@truni.sk

Sekretariáty katedier: \r\nTrhová 2, 917 01 Trnava \r\n\r\nRenáta Karabová \r\ne-mail: rkarabova@truni.sk\r\nTel.: +421 33/5513 022\r\n\r\nKatedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpeeenia\r\nKatedra medzinárodného práva a európskeho práva\r\nKatedra ústavného práva\r\nKatedra propedeutiky právnických predmetov\r\n \r\nIvona Cepková \r\n\r\nTel.: +421 905 587 804\r\n\r\nKatedra obeianskeho a obchodného práva\r\nKatedra správneho práva, práva životného prostredia a finaneného práva\r\nKatedra teórie práva\r\n\r\nDaniela Brestovanská \r\nTel.: +421 33/5513 021\r\n\r\nKatedra právnych dejín\r\nKatedra rímskeho a cirkevného práva\r\nKatedra trestného práva a kriminológie\r\nKatedra cudzích jazykov

Práce

sk Úlohy súdov v trestnom konaní
Počet strán:97 | Ročník: 5 | Autor: Peter Mihaly | Veľkosť 5.32 MB | Pridané v r.: 2017
sk Systém prameňov práva Európskej Únie
Počet strán:106 | Ročník: 5 | Autor: Administrator | Veľkosť 15.84 MB | Pridané v r.: 2015
sk Digitálne vysielanie - nová právna úprava v právnom poriadku SR
Počet strán:47 | Ročník: 3 | Autor: Administrator | Veľkosť 6.52 MB | Pridané v r.: 2015
sk Odopretie spravodlivosti v civilnom procese
Počet strán:98 | Ročník: 5 | Autor: Administrator | Veľkosť 687.5 kB | Pridané v r.: 2009
sk Rozsudok v obcianskom súdnom konaní
Počet strán:72 | Ročník: 5 | Autor: Administrator | Veľkosť 394 kB | Pridané v r.: 2009
sk Odopretie spravodlivosti v civilnom procese
Počet strán:98 | Ročník: 5 | Autor: Martin Bartoš | Veľkosť 652 kB | Pridané v r.: 2009