NAJVÄČŠIA DATABÁZA
ŠTUDENTSKÝCH REFERÁTOV NA SLOVENSKU

Nájdi si dokument, ktorý potrebuješ v inom jazyku: SK CZ HU

Celkom prác: (1585)

Jazykové kurzy, štúdium a pobyty v zahraničí
Prihlásenie Prihlásenie Registrácia
Pridaj svoju prácu

Zoradiť podľa:

Informácie o fakulte

Názov práce: Filozofická fakulta
Škola: Prešovská univerzita v Prešove
Adresa: Ul. 17. novembra č. 1
8001 Prešov
Tel/Fax: 051/7570 821 / 0421517570824
Web/Email: http://www.unipo.sk/filozoficka-fakulta / philfac@unipo.sk

Anglický jazyk(Bc.)\r\n\r\nFrancúzsky jazyk(Bc.)\r\n\r\nRuský jazyk(Bc.)\r\n\r\nUkrajinský jazyk(Bc.)\r\n\r\nUeite3stvo všeobecnovzdelávacích predmetov(Mgr.)\r\n\r\nAndragogika(Mgr.)\r\n\r\nAnglistika a amerikanistika(Mgr.)\r\n\r\nArchívnictvo a pomocné vedy historické(Mgr.)\r\n\r\nEkonomika a manažment podniku(Mgr.)\r\n\r\nMasmediálne štúdiá(Mgr.)\r\n\r\nModerná neslovanská filológia(Mgr.)\r\n\r\nPolitológia(Mgr.)\r\n\r\nPrekladate3stvo a tlmoeníctvo(Mgr.)\r\n\r\nPsychológia(Mgr.)\r\n\r\nSlavistika(Mgr.)\r\n\r\nSlovanská filológia(Mgr.)\r\n\r\nSlovenský jazyka a literatúra(Mgr.)\r\n\r\nSociálna práca(Mgr.)\r\n\r\nTeória a riadenie kultúry(Mgr.)\r\n

Práce

sk Negatívny vplyv alkoholizmu na jednotlivca a rodinu.
Počet strán:60 | Ročník: 3 | Autor: Peter Mihaly | Veľkosť 490.31 kB | Pridané v r.: 2017
sk Sociálno - ekonomické dôsledky vývoja národného hospodárstva na…
Počet strán:73 | Ročník: 5 | Autor: Peter Mihaly | Veľkosť 726.83 kB | Pridané v r.: 2017
sk Vývin evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku v…
Počet strán:80 | Ročník: 5 | Autor: Róbert Baláž | Veľkosť 20.69 MB | Pridané v r.: 2015
sk Vývin evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku v…
Počet strán:54 | Ročník: 3 | Autor: Róbert Baláž | Veľkosť 3.69 MB | Pridané v r.: 2015
sk Nesklonnosť cudzích vlastných mien v masmédiách
Počet strán:31 | Ročník: 3 | Autor: dominka novotna | Veľkosť 1.31 MB | Pridané v r.: 2014
sk Voľný čas a záujmové vzdelávanie dospelých.
Počet strán:94 | Ročník: 5 | Autor: Administrator | Veľkosť 760.85 kB | Pridané v r.: 2013
sk Hannah Arendtová a fenomén totalitarizmu
Počet strán:140 | Ročník: 5 | Autor: Administrator | Veľkosť 832 kB | Pridané v r.: 2009
sk NÁBOŽENSKÝ POHLAD NA ŽENU A VÝVOJ POSTAVENIA ŽENY
Počet strán:68 | Ročník: 5 | Autor: daniel schumann | Veľkosť 286.5 kB | Pridané v r.: 2009
sk Rodina
Počet strán:67 | Ročník: 3 | Autor: Administrator | Veľkosť 1.22 MB | Pridané v r.: 2009
sk Moobing
Počet strán:58 | Ročník: 5 | Autor: Administrator | Veľkosť 323.01 kB | Pridané v r.: 2009
en Projection of Conservative Ideology in the Republican Campaign
Počet strán:84 | Ročník: 5 | Autor: Administrator | Veľkosť 480.26 kB | Pridané v r.: 2008
de Textuelle und wortbildnerische Besonderheiten in pharmazeutisch…
Počet strán:90 | Ročník: 5 | Autor: Administrator | Veľkosť 322 kB | Pridané v r.: 2008
sk Michel Foucault: Tri štúdie
Počet strán:64 | Ročník: 5 | Autor: Administrator | Veľkosť 493.38 kB | Pridané v r.: 2007
sk História a súcastnost populizmu v USA
Počet strán:78 | Ročník: 5 | Autor: Administrator | Veľkosť 657.5 kB | Pridané v r.: 2007
sk Súcasné smerovanie slovenskej hudobnej kultúry v masmediálnom…
Počet strán:79 | Ročník: 5 | Autor: Administrator | Veľkosť 1.12 MB | Pridané v r.: 2007
sk grécka latinská terminologia
Počet strán:28 | Ročník: 5 | Autor: Peter Kowalski | Veľkosť 301.51 kB | Pridané v r.: 2007
sk fundamentálna teologia
Počet strán:47 | Ročník: 3 | Autor: Peter Kowalski | Veľkosť 270.5 kB | Pridané v r.: 2007
sk Drogy a kultúra v slovenských masových médiách.
Počet strán:35 | Ročník: 5 | Autor: Administrator | Veľkosť 364 kB | Pridané v r.: 2005