NAJVÄČŠIA DATABÁZA
ŠTUDENTSKÝCH REFERÁTOV NA SLOVENSKU

Nájdi si dokument, ktorý potrebuješ v inom jazyku: SK CZ HU

Celkom prác: (1585)

Jazykové kurzy, štúdium a pobyty v zahraničí
Prihlásenie Prihlásenie Registrácia
Pridaj svoju prácu

Trestná represia a politické ( súdne ) procesy v rokoch 1949 - 1954

Odoslať známemu Nahlásiť chybu Buď prvý, kto sa vyjadrí k tomuto príspevku (0)

Škola:Univerzita Komenského

Fakulta:Právnická fakulta

Autor: antiskola@antiskola.eu

Jazyk:Slovenský jazyk

Počet strán: 53

Ročník:3

Počet zobrazení:4008

Počet stiahnutí:10

Študijný odbor:Právnych dejín

Typ dokumentu:text v elektronickej forme

Antiškola známka:výborný

Popis súborov:.pdf

V záverecnej bakalárskej práci „TRESTNÁ REPRESIA A POLITICKÉ SÚDNE ( MONSTER ) PROCESY V ROKOCH 1949 – 1954 “ sa zaoberám zákonodarstvom v nadväznosti na trestnú represiu a politické procesy. Práca je tematicky rozdelená do šiestich kapitol. V prvej kapitole rozoberám zahranicnopolitické a vnútropolitické aspekty ktoré predchádzali februárovým udalostiam a postupne formovali verejnú mienku a názory politikov na problematiku dalšieho usporiadania spolocensko-politických vztahov. V druhej kapitole charakterizujem politické procesy ich vývoj, zameranie. V tretej kapitole, je hlavnou úlohou práce oboznámit s pofebruárovým vývojom zákonodarstva a snahami vtedajších „mocipánov“ o jeho prispôsobenie, úcelom perzekúcie „nepriatelov“ režimu. V jednotlivých podkapitolách opisujem Ústavu 9. mája, Trestný zákon 86/1950 Zb., Trestný poriadok 87/1950 Zb., Zákon na ochranu ludovo-demokratického zriadenia 231/1948, Zákon o táboroch nútených prác 247/1948, Zákon o zludovení súdnictva 319/1948 a ich zneužitie v konkretnych politických procesoch pätdesiatych rokov minulého storocia. V štvrtej kapitole sa zaoberám po februárovom smerovaní prokuratúry, súdnictva a advokácie. V piate kapitole poukazujem na konkrétnych prípadoch, na pochybenia prokuratúry, súdov, vyšetrovacích orgánov v trestnom súdnom konaní. Témou šiestej kapitoly je problematika zmien v ceskoslovenskom trestnom práve ktoré nastali po uvolnení politického napätia, po smrti J. V. Stalina a v súvislosti so zmenami trestného zákonodarstva v Sovietskom zväze. V záverecnej kapitole sa zaoberám cinnostou a závermi komisií ktoré prešetrovali tieto represálie a zákonom c.119/1990 o súdnej rehabilitácii. V záverecnej bakalárskej práci „TRESTNÁ REPRESIA A POLITICKÉ SÚDNE ( MONSTER ) PROCESY V ROKOCH 1949 – 1954 “ sa zaoberám zákonodarstvom v nadväznosti na trestnú represiu a politické procesy. Práca je tematicky rozdelená do šiestich kapitol. V prvej kapitole rozoberám zahranicnopolitické a vnútropolitické aspekty ktoré predchádzali februárovým udalostiam a postupne formovali verejnú mienku a názory politikov na problematiku dalšieho usporiadania spolocensko-politických vztahov. V druhej kapitole charakterizujem politické procesy ich vývoj, zameranie. V tretej kapitole, je hlavnou úlohou práce oboznámit s pofebruárovým vývojom zákonodarstva a snahami vtedajších „mocipánov“ o jeho prispôsobenie, úcelom perzekúcie „nepriatelov“ režimu. V jednotlivých podkapitolách opisujem Ústavu 9. mája, Trestný zákon 86/1950 Zb., Trestný poriadok 87/1950 Zb., Zákon na ochranu ludovo-demokratického zriadenia 231/1948, Zákon o táboroch nútených prác 247/1948, Zákon o zludovení súdnictva 319/1948 a ich zneužitie v konkretnych politických procesoch pätdesiatych rokov minulého storocia. V štvrtej kapitole sa zaoberám po februárovom smerovaní prokuratúry, súdnictva a advokácie. V piate kapitole poukazujem na konkrétnych prípadoch, na pochybenia prokuratúry, súdov, vyšetrovacích orgánov v trestnom súdnom konaní. Témou šiestej kapitoly je problematika zmien v ceskoslovenskom trestnom práve ktoré nastali po uvolnení politického napätia, po smrti J. V. Stalina a v súvislosti so zmenami trestného zákonodarstva v Sovietskom zväze. V záverecnej kapitole sa zaoberám cinnostou a závermi komisií ktoré prešetrovali tieto represálie a zákonom c.119/1990 o súdnej rehabilitácii. K výberu témy záverecnej bakalárskej práce ma viedol môj záujem o právne dejiny, obzvlášt o „ smutné obdobie našich dejín „ o obdobie 50. rokov a o vtedajšie zákonodarstvo obzvlášt o Ústavu 9. mája, Trestný zákon 86/1950 Zb., Trestný poriadok 87/1950 Zb., Zákon na ochranu ludovo-demokratického zriadenia 231/1948, Zákon o štátnom súde 232/1948, Zákon o táboroch nútených prác 247/1948, Zákon o zludovení súdnictva 319/1948. Cielom práce nebolo do detailov rozoberat historické, politické, ideologické aspekty doby, nakolko tieto do podrobností rozobrali autori skôr spracovaných záverecných prác a jednalo by sa o opakovanie už známych faktov. V tejto práci som sa zameral hlavne na normatívnu stránku trestného práva v sledovanom období, na výklad právnych predpisov, ktoré v danom období platili a boli zneužité v politických procesoch proti odporcom ludovodemokratického režimu. V záverecnej bakalárskej práci „TRESTNÁ REPRESIA A POLITICKÉ SÚDNE ( MONSTER ) PROCESY V ROKOCH 1949 – 1954 “ sa zaoberám zákonodarstvom v nadväznosti na trestnú represiu a politické procesy. Práca je tematicky rozdelená do šiestich kapitol. V prvej kapitole rozoberám zahranicnopolitické a vnútropolitické aspekty ktoré predchádzali februárovým udalostiam a postupne formovali verejnú mienku a názory politikov na problematiku dalšieho usporiadania spolocensko-politických vztahov. V druhej kapitole charakterizujem politické procesy ich vývoj, zameranie. V tretej kapitole, je hlavnou úlohou práce oboznámit s pofebruárovým vývojom zákonodarstva a snahami vtedajších „mocipánov“ o jeho prispôsobenie, úcelom perzekúcie „nepriatelov“ režimu. V jednotlivých podkapitolách opisujem Ústavu 9. mája, Trestný zákon 86/1950 Zb., Trestný poriadok 87/1950 Zb., Zákon na ochranu ludovo-demokratického zriadenia 231/1948, Zákon o táboroch nútených prác 247/1948, Zákon o zludovení súdnictva 319/1948 a ich zneužitie v konkretnych politických procesoch pätdesiatych rokov minulého storocia. V štvrtej kapitole sa zaoberám po februárovom smerovaní prokuratúry, súdnictva a advokácie. V piate kapitole poukazujem na konkrétnych prípadoch, na pochybenia prokuratúry, súdov, vyšetrovacích orgánov v trestnom súdnom konaní. Témou šiestej kapitoly je problematika zmien v ceskoslovenskom trestnom práve ktoré nastali po uvolnení politického napätia, po smrti J. V. Stalina a v súvislosti so zmenami trestného zákonodarstva v Sovietskom zväze. V záverecnej kapitole sa zaoberám cinnostou a závermi komisií ktoré prešetrovali tieto represálie a zákonom c.119/1990 o súdnej rehabilitácii.

Zoznam súborov - STIAHNUŤ

Pre stiahnutie tejto práce máš dve možnosti

Ako vytlačiť naskenovaný dokument

Z dôvodu zachovania dostatočnej kvality a čitateľnosti skenovaných dokumentov, sú niektoré z nich ponúkané vo vyššom rozlíšení. Je preto možné,že pred ich tlačou je potrebné spraviť jednoduché úpravy,aby boli vytlačené vo veľkosti A4. Najjednoduchším riešením je otvorenie dokumentu (obrázku) v programe "Prehliadač obrázkov a faxov", v ktorom je pri tlači možné intuitívne nastaviť požadovaný formát. Niektoré tlačiarne ponúkajú možnosť tohto nastavenia priamo v ich vlastnostiach. (väčšinou ako "Fit to page"). Pre skúsenejších užívateľov doporučujeme úpravu napr. v programe Adobe Photoshop, tu sa dá nastaviť podľa vlastného uváženia veľkosť aj rozlíšenie obrázku.