Úvod ............................................................................................................ 9

1 Teoretické vymedzenie pojmu think tank .................................................11

1.1 Vznik think tankov na Slovensku ..........................................................24

2 Inštitút pre verejné otázky ........................................................................29

2.1 Aktivity Inštitútu pre verejné otázky .....................................................29

2.2 Formovanie Inštitútu pre verejné otázky................................................32

2.3 Právne postavenie Inštitútu pre verejné otázky ......................................34

2.4 Vplyv Inštitútu pre verejné otázky na politický systém Slovenska .........36

2.5 Financovanie Inštitútu pre verejné otázky..............................................39

Záver: .........................................................................................................42