Obsah

 

Abstrakt

      Zusammenfassung

1    Úvod

2    Problematika

      2.1    Význam umelej obnovy lesa

      2.2    Používaný sadbový materiál

      2.3    Význam koreňového systému pre   dreviny

      2.4    Morfológia koreňovej sústavy smreka

3    METODIKA

4    CIEĽ PRÁCE

5    Výsledky

      5.1    Porovnanie priemerných hodnôt kvantitatívnych znakov

      5.2    Hrúbková štruktúra koreňových systémov

      5.3    Vzájomné vzťahy vybraných kvantita-tívnych znakov

6    Diskusia

7    Záver

8    Použitá literatúra

      Prílohy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

4

5

9

          

            11

13

16

17

17

 

23

 

29

 

34

38

39